-->

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Kolędzie/ Kolądzice/ Kolędzice

Zajączkowski:
Kolądzice  -Z -pow. kaliski
1) 1386 T. Sir. I f. 6, 7: Collandzicz - Florianus de C. adversus Andream de Kaczky (v.). 2) 1391 T. Sir. I f. 18, 19: Colandzicze - Florianus de C. 3) 1393 T. Sir. I f. 53: Collandzicz - Florianus de C.
4) XVI w. Ł. II, 58: Kolyądzycze - villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 5) 1496 P. 171: Colyądzicze - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Colandzice (1518 Kolendzice) - jw. 6) XIX w. SG IV, 258: Kolądzice, Kolędzice - wś nieznana.

Słownik Geograficzny:
Kolędzice, wś, dziś nieznana, wymienia ją Łaski (Lib. ben. II, 58) w par. Błaszki.

Kolędzie, pustkowie w dobrach Dziebędów, nie odnalezione na mapach, leżące  prawdopodobnie w gminie Błaszki.


Dziennik Powszechny 1833 nr 110

Komornik Powiatu Wartskiego i Sieradzkiego. Zawiadamia szanowną publiczność, iż w d. 25 Maia r. b. o godzinie 10 z rana, w mieście Warcie, przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Reientem Powiatu Wartskiego, wypuszczone będą przez publiczną licytacyą przezemnie sądownie zaięte dobra ziemskie Dziebendów, z realnościami Dezertą, Kolędzie, w Powiecie Wartskim, w Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, z inwentarzami gruntowemi, na lat trzy, poczynając od 24 Czerwca r. b. i warunki w każdym razie u wspomnionego Reienta przeyrzyć można. O cenie dzierzawney nie iest wiadomo, gdyż dobra te nigdy w dzierzawie nie były. Warta dnia 11 Kwietnia 1833 roku. Józef Waliszewski.

Dziennik Powszechny 1834 nr 79

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż w zastosowaniu się do ogólnych przepisów rządu względem dalszego zarządzenia dobrami sekwestrowi lub konfiskacie uległemi, dobra poniżey wymienione, a do tey kategoryi należące, w drodze publiczney licytacyi wydzierżawiać będzie na lat trzy od dnia 1 Lipca r. b. wraz z porządkami ekonomicznemi, tudzież inwentarzami, takiemi iakie się gdzie znayduią miejscowe, a mianowicie:
7. Na dniu 14 Kwietnia r. b. Dobra Dziebędów, w Obwodzie Kaliskim położone, do których należą: a. Folwark i wieś tegoż nazwiska. b. Dezerta Kolędzie. c. Cegielnia. d. Propinacya. Podług wyciągu intraty, cena dzierzawna po potrąceniu wydatków gruntowych wynosi złp. 3,983 gr. 1 z czego potrąca się 5% na utrzymanie budowli tyleż na ogólne straty z risico złp. 398 gr. 9 pozostaie czysty dochód do licytacyi pro praetio fisci złp. 3,584 gr. 22.  
Licytacya w terminach wyżey oznaczonych, odbywać się będzie na sali posiedzeń Kommissyi Wdzkiey z południa o godzinie 2giey. O warunkach pod iakiemi wydzierzawienie dóbr tych nastąpi, pretendenci (którzy w przepisane postanowieniem Namiestnika Królewskiego z dnia 24 Stycznia 1818 roku świadectwa kwalifikacji zaopatrzyć się zechcą) w Biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformowani bydź mogą. w Kaliszu dnia 8 Marca 1834 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jlny, Przedpełski. N. D. 17,441.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza