-->

sobota, 27 czerwca 2015

Dąbrowa

Dąbrowa, pustkowie należące do dóbr Sędowa, leżące prawdopodobnie w gminie Wartkowice, nie odnalezione na mapach. W gminie Wartkowice jest jeszcze kolonia Dąbrowa znajdująca się w przedwojennej gminie Gostków. Być może jest to jedna i ta sama miejscowość.

Gazeta Warszawska 1820 nr 116

Kommissyia Hypoteczna Woiewództwa Kaliskiego. Do uregulowania Hypoteki Dezerty Dąbrowa zwaney, należącey do dóbr Sędowa Lit: B. w Powiecie Wartskim położonych, wyznacza Termin na dzień 29 Września r. b, a to na wniosek Woyciecha Suchorskiego, właściciela Sędowa. Gdy o Dezercie Dąbrowa Hypoteka Pruska żadney nie czyni wzmianki, przeto też takowa wcześniey, a mianowicie razem z Sędowem Lit: B. wywołaną bydź nie mogła. — Kalisz d. 26 Sierpnia 1820. Prezes Kommissyi Hypoteczney Sędzia Appel. M. Sobocki. T. Błeszyński S.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza