-->

środa, 4 września 2013

Grabina

Słownik Geograficzny:  
Grabina,  kol. nad rz. Pysią, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, ma 8 m. rozl., 35 mk.

Spis 1925:
Grabina, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 26, kobiet 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58. Podało narodowość: polską 58.

Grabina, obecnie osada w gminie Zadzim.

1839 r.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 122

(N. D. 2670)— Dobra ziemskie Iwonie część lit. C. w Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej położone, z wsi zarobnéj Iwonie i folwarku tegoż nazwiska, oraz z folwarku Grabina składające się, do współwłasności nieletnich Magdaleny, i Zuzanny Zaborowskich, matkę swą Maryannę Paprocką z funduszów swych utrzymującą się na folwarku Grabina wraz z temiż nieletniemi zamieszkałą, za główną opiekunkę, a Józefa Zaborowskiego współdziedzica wsi Dobiecina w wsi Politanicach zamieszkałego, za podopiekuna mających, oraz Flory z Zaborowskich Stokowskiej, sprzedaż popierającej i innych osób pełnoletnich należące, przez publiczną licytacyą w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed Wielmożnym Stanisławem Kuczborskim Sędzią tegoż Trybunału jako delegowanym sprzedane zostaną.
Termin do przygotowawczego tychże dóbr przysądzenia na dzień 6 (18) Lipca 1845 r. godzinę 3 z południa jest wyznaczony.
Kalisz dnia 5 (17) Maja 1845 r.
Antoni Ruszkowski,
Patron Trybunału w Kaliszu.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza