-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Wrzeszczewice-Skrejnia

Spis 1925:
Wrzeszczewice-Skrejnia, kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 122. Mężczyzn 54, kobiet 68. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 122. Podało narodowość: polską 122.

Wikipedia:
Wrzeszczewice-Skrejnia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1929 r.

1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
14. Wrzeszczewice-Skrejnia, obejmującą: kolonję Wrzeszczewice - Skrejnia, kolonję Wrzeszczewice Nr. 2, kolonję Wrzeszczewice- Tomaszów, osadę Wrzeszczewice-Wata, osadę Wrzeszczewice- Zdunkiewicz, folwark Wrzeszczewice, część folwarku Wrzeszczewice-Bernasiak.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza