-->

wtorek, 4 czerwca 2013

Stefanowice

Spis 1925:
Stefanowice, kol., pow. łaski, gm. Wygiełzów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 120. Mężczyzn 60, kobiet 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 119, innego chrześc. 1. Podało narodowość: polską 119, inną 1.

Stefanowice, obecnie część wsi Patoki w gminie Widawa.

 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wygiełzów dzieli się na gromady:
9. Patoki, obejmującą : wieś Patoki, kolonję Stefanowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 188

Samobójstwo. Dn. 13 bm. w lesie wsi Korczyska popełnił samobójstwo przez powieszenie się stały mieszkaniec wsi Stefanowice. gm. Wygiełzów Franciszek Balcerzak, lat 81. Przyczyny samobójstwa narazie nie ustalono.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza