-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Pieńki

Pieńki, część wsi Buczek w gminie Buczek.

Pieńki 1929 r. 

  Pieńki 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

ROZPORZĄDZENIE
Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 1928 roku L. L. 634 ORG. o utworzeniu odrębnego sołectwa Buczek-Osada, gm. Buczek, powiatu Łaskiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 22 listopada 1928 r., zarządzam w myśl postanowień art. 287 ustawy gminnej z roku 1864 oraz art. 108 Rozporz. Prez. Rzplitej Polskiej z dnia 19.1. 1928 r. Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86 co następuje:
§1.
Z rozparcelowanego folwarku Buczek tworzy się odrębne sołectwo p. n. „Buczek-Osada".
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście w Łasku.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Wł. Jaszczołt
Wojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
2. Buczek, obejmującą: wieś Buczek, wieś Buczek-Wygwizdów, kolonję Buczek-Lgów parcele, folwark Buczek, folwark Buczek Nr. 18 i 22, wieś Buczek-Szadek, kolonję Buczek osada Pieńki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1967 nr 184


W Pinkach Buczkowskich pow. Łask jadący motocyklem WFM Władysław Gogolewski potrącił Ryszarda Kałużnego, który doznał lekkich obrażeń ciała. Gogolewski po spowodowaniu wypadku zbiegł, lecz w krótkim czasie został zatrzymany przez MO i osadzony w areszcie.

Dziennik Łódzki 1971 nr 97


W Pieńkach pow. Łask od iskry z komina spaliły się budynek mieszkalny i obora.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza