-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Paulinowo

Paulinowo, część wsi Morawki w gminie Błaszki.

 Paulinowo 1929 r. 

  Paulinowo 1992 r.  

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 98


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Wawrzyńcu Pieturze, właśc. 3 dzies. 2024 saż. z maj. Paulinowo, pow. Kaliskiego;
5) Rochu Małolepszym, właśc. 3 dzies. 2024 sąż. z maj. Paulinowo, pow. Kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu na d. 19 czerwca 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Antoninie Rzepeckiej, właścicielce 3 dz. 2024 sąż. z maj. Paulinowo, pow. kaliskiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 10 października 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po:
1) Franciszku Mikołajczyku, współwłaśc. działek: Nr. 21 przestrze­ni 3 dz. 2221 sąż., Nr. 23 przestrzeni 3 dz. 1159 sąż. i Nr. 24 przestrzeni 1 dz. 2245 sąż., zapisanych pod Nr. 10 w dziale II wyk. hip. maj. Paulinowo, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 27 stycznia 1928 r., w kancelarji notarjusza Jó­zefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 89

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Pawle Bączyńskim, współwł. 4 ha 20 arów z maj. Paulinowo, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 12 maja 1930 roku. w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
13. Morawki, obejmującą: wieś Morawki. kol. Morawki-Paulinowo, folw. Morawki, kol. Morawki I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

W nocy na 3 bm. w kol. Morawki—Paulinów, gm. Staw, z nieustalonych dotychczas przyczyn, na szkodę Niziołka Antoniego spaliła się stodoła, wartości około 1.500 zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza