-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Konstantynów

 Konstantynów, osada w gminie Goszczanów. Obecnie nazwa nie występuje na mapach.

   Konstantynów 1930 r. 

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Wojciechu Fetter, właśc. części maj. Konstantynów, pow. Tu­reckiego.
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kali­szu na d. 6 października 1923 r.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 28

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwie­szcza, że w dniu 12 czerwca 1931 roku, o godzinie 10 rano, w sali posie­dzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie działka ziemi pod Nr. 11 z majątku ziemskiego Konstantów, powiatu tureckiego powierzchni 5 morg., należąca do Marcina i Heleny m. Maciaszków.
Na osadzie tej znajdują się budynki należące do Antoniego Purela: dom mieszkalny i obórka oraz 14 drzew rosnących owocowych i dzikich.
Działka ta w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną, w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienio­nych m. Maciaszek, obciążona jest długami na sumę 300 rb. i 1000 zł., sprzedana będzie z wyłączeniem budynków według protokółu zajęcia
z dnia 13 grudnia 1930 r., na żądanie Wiktorji Nawrockiej i innych.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 40

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Juljannie Giersz, współwłaścicielce działki Nr. 7, obszaru 6 morg. i działki obszaru 3 morg. 275 prętów z pod Nr. 7, działu II, wy­kazu hip. z maj. Konstantów, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1931 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 46

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po:
4) Wojciechu i Helenie małż. Fetter, właścicielach sumy 300 rb., zabezpieczonej pod Nr. 12, w dziale IV wykazu hip. majątku Konstantów, pow tureckiego;

Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu na dzień 12 września 1931 roku, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 50

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu, sekcja I, obwieszcza, że otwarte zosta­ły postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Mariannie Kleczewskiej, współwł. 3 m. z maj. Konstantynów, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 27 grudnia 1939 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swe prawa w kancelarii hipo­tecznej w Kaliszu. 21/39. Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza