-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Brzeziny

Brzeziny, część miasta Sieradz w gminie Sieradz.

Brzeziny 1929 r.


1992 r.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 23 września 1925 r.
6637. „Ziemia Sieradzka", Aleksander Brzeziński, redakcja i zakłady graficzne w Sieradzu na przedmieściu Brzeziny: istnieje od 1920 r.; właśc. firmy ksiądz Aleksander Brzeziński, zam. w Sieradzu.
 Ziemia Sieradzka 1926 styczeń


Zakłady graficzne "Ziemia Sieradzka" w Sieradzu-przedmieście Brzeziny. Skrzynka pocztowa Nr. 49-Telefon 10. Konto Czekowe P. K. O. Nr. 61062. Wykonują: druki zwyczajne, ozdobne i kolorowe, książki naukowe, szkolne, broszury, odezwy, wydawnictwa ludowe, czasopisma, tygodniki, książki kupieckie, kwitarjusze, tabele i inne.

Ziemia Sieradzka 1927 luty

Ogłoszenie. Kazimierz Pacholski w Sieradzu (wiatrak) Przedmieście Brzeziny. Ma do sprzedania kilkadziesiąt dębowych słupków do ogrodzenia wys. po 4 łokcie. Oraz kilkanaście set sztuk drzewek czereśni wysokopiennych, zdrowe i silnie ukorzenione 4-letnie. Odmiany pewne z własnej szkółki owocowej. Ceny przystępne.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
63. Ks. Brzeziński Aleksan., Nr. rejestr. 205, sam. osobowy — Mathis — m. postoju: Sieradz, Brzeziny.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.

Echo Sieradzkie 1932 16 luty

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI.
Dnia 7 lutego w kaplicy Królowej Korony Polskiej na Brzezinach pod Sieradzem ks. Brzeziński pobłogosławił związek małżeński między p. Nikodemem Nowakiem a p. Marją Braleską.

Młodej parze szczęść Boże na nowej drodze życia.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 72a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 13 maja 1933 roku.
6651. Do rejestru firmy „Ziemia Sieradzka, Aleksander Brzeziń­ski, redakcja i zakłady graficzne w Sieradzu na przedmieściu Brzezi­ny", jak następuje: Ks. Aleksander Brzeziński, Zakłady Wychowawcze A. D. K., Ziemia Sieradzka, Księgarnia Dobrej Książki, drukarnia, introligatornia, sztuka stosowana i wyroby z drzewa. Księgarnia mieści się w Sieradzu, przy ulicy Kościuszki 5. Drukarnia, introligatornia i warsz­taty do wyrobów drzewnych, mieszczą się na przedmieściu Brzeziny w domu własnym.

 Łódź w Ilustracji 1935 nr 36  Łódź w Ilustracji 1935 nr 41  Orędownik 1938 nr. 116

Zakończenie ćwiczeń wojskowych Przysposobienia Wojskowego. Młodzież sieradzka w liczbie 62 osób skoszarowana w zakładach ks. Brzezińskiego na przedmieściu Brzeziny, kończy przysposobienie wojskowe drugiego stopnia w dniu 21 bm.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza