-->

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Antoniew / Antoniew-Lubocha

Antoniew, osada w gminie Dalików.

 Antoniew 1930 r. 


  Antoniew 1992 r.  


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 7

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po:
4) Annie Rytwińskiej, współwłaścicielce dwóch działek ziemi ze składu fol. Antoniew, pow. łęczyckiego, a mianowicie: działki Nr. 1 o po­wierzchni 6 ha 469 mtr. kw. i działki Nr. 6 o powierzchni 5 ha 5986 mtr. kw., zapisanych w dziale II wykazu hip. pod Nr. 1;
Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu na dzień 24 lipca 1931 roku.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
4. Dąbrówka - Woźnicka, obejmującą: wieś Dąbrówka-Woźnicka, kol. Antoniew- Lubocha, wieś Władysław, wieś Lubocha, b. folw. Lubocha.
 § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


 Orędownik 1937 nr. 57

Tragiczna śmierć matki i czworga dzieci. Znaleźli śmierć pod gruzami walącego się domu. Poddębice, 9. 3. We wsi Antoninów, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, gospodarz rolny Łukasz Felicki pobudował w roku zeszłym dom murowany, w którym zamieszkiwał wraz z żona i 5-iem dzieci. W dniu 8 bm. około godz. 2 w nocy ściany domu zawaliły się całkowicie. W gruzach znalazła śmierć podczas snu żona Felickiego wraz z 4-giem nieletnich dzieci. Zaznaczyć należy, że śp. Felicka była w stanie brzemiennym. Łukasz Felicki wraz ze starszym synem prawie, że cudem uniknęli śmierci i wyszli bez jakiegokolwiek szwanku. Na miejsce katastrofy zjechała komisja wraz z komendantem P. P. w Poddębicach, celem ustalenia przyczyny katastrofy. Jak nas w ostatniej chwili informują, przyczyna katastrofy była ta, że dom ten został pobudowany na gruncie piaszczystym, podmywanym podskórną wodą. Przy obecnej odwilży ziemia się obsunęła, to spowodowało katastrofę.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 78

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą sie postępowania spadkowe:
2) Stanisławie Forysiaku, zmarłym w dniu 2 listopada 1936 r. we wsi Krzemieniew, właścicielu działki nr 10, o pow. 2 dzies. 1350 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 8 wykazu hipotecznego Folwark Antoniew, pow. łęczyckiego, rep. hip. nr 11;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 stycznia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 661/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza