-->

sobota, 4 maja 2013

Zwiechy

Czajkowski 1783-84 r.
Zwiech att Kurow, parafia chotow (chotów), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Psarski pod. wiel.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zwięchy, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Chotów, własność rządowa. Ilość domów 5, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 3/4.

Słownik Geograficzny:  
Zwiechy,  os. nad rzeką Życzysko, pow. wieluński, gm. Kurów, par. Chotów, odl. 5 w. od Wielunia, ma 8 dm. W 1827 r. było 5 dm., 25 mk.

Spis 1925:
Zwiechy, kol., pow. wieluń, gm. Kurów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 57. Mężczyzn 28, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 57. Podało narodowość: polską 57.

Wikipedia:
Zwiechy-kolonia w Polsce położonej w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Kurów dzieli się na gromady:

5. Turów, obejmującą: os. Gaszyn-Odpadki, wieś Turów, wieś Zwiechy.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza