-->

środa, 15 maja 2013

Zawady

Zajączkowski:
Zawady (Szadkowskie) -pow. poddębicki
1) 1400 Łag. NZH 13: Zawada -Swanthoslaus de Zigri a. de Z.
2) XVI w. Ł. I, 396-397: Zawady, Zawadky-villa, par. Drużbin, dek. i arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 188: Zavady-wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 231: Zawadky (1553 Zawady) - jw. 4) XIX w. SG XIV, 480: Zawady Szadkowskie - wś i 2 folw., par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki. 5) XX w. Bystrzycki 1988: Zawady-Góry i Zawady-Niziny, par., gm. i pow. jw.
Uwagi: Mapa WIG 1:100000 pokazuje miejscowość Z. między Drużbinem a Wierzchami. Na współczesnej mapie pow. Z. nie ma. Obecnie Z. w gromadzie Wierzchy. Spis 1341.
Identyfikacja zapisu z 1400 r. zgodna z Koz. (II, 275).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zawady, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zawady, parafia druzbin (drużbin), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Drogonski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zawady, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 65, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Zawady Szadkowskie, wś i dwa fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin, odl. od Sieradza w. 30. Wś ma 6 dm., 96 mk.; dwa fol. 3 dm., 20 mk. W r. 1827 było 10 dm., 65 mk. W r. 1891 fol. Z. lit. A. rozl. mr. 282: gr. or. i ogr. mr. 238, łąk mr. 12, past. mr. 15, lasu mr. 5, nieuż. mr. 12; bud. mur. 1, drew. 4, Wś Z. os. 12, mr. 26. Na początku XVI w. dawano dziesięcinę z folw. pleb. w Drużbinie, kmiecie zaś kanonii uniejowskiej a plebanowi na kolędę po korcu żyta (Łaski, L. B., I, 397). W r. 1552 we wsi Zawadki, w par. Druzbin było 7 osad. na 31 łan.

Spis 1925:
Zawady, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 68. Mężczyzn 34, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 68. Podało narodowość: polską 68.

Spis 1925:
Zawady-Góry, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 13, kobiet 8. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Spis 1925:
Zawady-Niziny, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 26. Mężczyzn 14, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 26. Podało narodowość: polską 26.

Wikipedia:
Zawady-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1640

Zawadki
? maja. Ja, Jan Makolewski, ochrzciłem urodzone 3 tego miesiąca, dziecko Szlachetnych Pana Macieja Pęgowskiego i Agnieszki, małżonków z Zawadki, któremu zostało nadane imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław kierownik szkoły i ? z Dabrówek parafii ? Urodzona panna Łucja Byszewska z Wilczyc.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1645

Zawady
26 marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzcilem imieniem Albert, urodzonego 25 tego miesiąca syna Szlachetnych Macieja Pęgowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Kujanek z Rzekty i Urszula z Jeżowa żona Alberta Fris.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1645

Zawady
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 15 tego miesiąca syna Szlachetnych Mikołaja Jankowskiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Zbrożek sługa i Szlachetna Jadwiga Boczkowska żona Szlachetnego Stefana Boczkowskiego z Małego Li? , imię chrzczonego Jakub.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1655

Dziewiątego lutego, roku, jak wyżej, Wielebny Hieronim Nagórski zazgodą proboszcza tego kościoła, potwierdził w tym kościele związek małżeński Urodzonych Państwa Stanisława Trzebickiego z Urodzoną panną Elżbietą Borzewicką z Rzechty, pomijając zapowiedzi w obecności świadków Urodzonego Pana Tomasza Trzebieskiego dziedzica z Rzechty i Urodzonego Pana Macieja Rayskiego z Zawadek i wielu innnych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1658

5-go lutego w Zawadce zakończył życie Szlachetny Pan Rafał Suski

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1658

Zawadki
26 marca ochrzciłem imieniem Rafał, dziecko Szlachetnych Pana Rafała i Marianny Suskich zmarłej po porodzie jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Rayski z Zawadki i Urodzona Pani Marianna Jankowska z Drużbina.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659

Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 października, ten sam, jak wyżej, połączyłem małżeństwem Urodzonych Państwa Stefana Przybysławskiego z Urodzoną Panią Marianną Suską z Zawadek, pomijając zapowiedzi, świadkowie zaś Urodzeni Pan Maciej Rayski i Pan Feliks Mąkowski z Woli Sypińskiej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1662

Zawadki
12 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stefana i Marianny Przybysławskich, imię dziecka Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Zwiastowski i Marianna Lichawska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1666

Zawady
30 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Pana Wawrzyńca Jankowskiego i [brak], małżonków, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzice chrzestni Pan Albert Jasiński i panna Katarzyna Rayska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1668

Lipiec
Zawady
Ja, Adam Magnuski proboszcz kościoła drużbińskiego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, roku, jak wyżej, dnia zaś 21 lipca, ochrzciłem Magdalenę Szlachetnych Wawrzyńca Jankowskiego i Reginy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Aleksander kierownik szkoły i Elżbieta ...

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1696

Zawady
Ten sam, jak wyżej, 5 sierpnia ochrzciłem imieniem Jakub, prawowitego syna Urodzonego Pana Pawła Chojeckiego i Doroty jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Mroczkowski i Urodzona panna Konstancja Kociełkowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1699

Zawady
Roku tego samego, dnia zaś 29 listopada, ja, Sebastian Mroczkowski prepozyt drużbiński, dziekan war?, ochrzciłem imieniem Andrzej, prawowitego syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jakuba Kamińskiego i Jadwigi Owsianej, jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Adam Zaboroski i Wielmożna Pani Dorota Suchorska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1702

Zawady
Ochrzciłem dziecko Urodzonych Jakuba i Jadwigi Kamińskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Anna i Julianna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Proszewski i Urodzona Pani Konstancja Mroczkowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1745

Zawady
Dnia 16 sierpnia zmarło dziecko, roczna dziewczynka imieniem Zuzanna Szlachetnych Rocha Jarzyny i Anny Więckowskiej, prawowitych małżonków córka. Pochowana na cmentarzu drużbińskim.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1753

Zawady
1753 roku, dnia 27 lutego, Znakomity Wielebny Walenty Drogoński kanonik uniejowski, proboszcz niemys? w kościele drużbińskim, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, uznałem i błogosławiłem za osobistą zgodą miejscowgo proboszcza, małżenstwo Szlachetnych Krzysztofa Turczynowicza z Jadwigą Turowską panną w obecnośći świadków Przewielebnego Nowackiego wikarego drużbińskiego i Urodzonych Wojciecha Kwiatkowskiego, Duni? Jankowskiego i innych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1756

Zawady
1756, dnia 9 grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonych Krzysztofa Turczynowicza i Turowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Seweryn Czyżewski i Anna Kamocka z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1759

Suchorzyn
Dnia 6 maja. Ja, jak wyżej, zająłem się dopelnieniem ceremonii chrztu nad dzieckiem imion Franciszka i Teresa, córką Urodzonych Mikołaja i Teodory Kosteckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Turowski z Zawady i Urodzona Zofia Czaykowska z Woli Pomianowej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1761

Charchów Księży
21 grudzień
Tego samego dnia grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody imieniem Barbara, dziecko prawowitych małżonków Wielmożnego Andrzeja Milewskiego i Franciszki jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielmożny Pan Krzysztof Turczynowicz i Wielmożna Marianna Turowska, oboje z Zawady, pominąłem ceremonię, patrz tego dziecka wpis ceremonii w księdze metrycznej w roku 1776, dnia i miesiaca jak wyżej.

Dziennik Powszechny 1834 nr 63

Komornik Sądu Pokoiu Powia. Szadkowskiego. Zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 1 Maia r. b. o godzinie 10tey z rana, w mieście Powiatowem Szadku, przed W. Wincentym Kobyłeckim, Reientem Powiatu Szadkowskiego, i w Biurze tegoż odbędzie się publiczna licytacya na wydzierżawienie Sądowe, aktem z dnia 7 Marca 1833 r. przez podpisanego zaiętych dóbr wsi Zawad z przyległościami w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położoney, wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących, poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. z tem nadmienieniem, że wieś Zawady dotąd przez wydzierżawienie czyniła złp. 1200 rocznie; warunki do licytacyi w Biurze tegoż Reienta w każdym czasie przeyrzeć można. w Szadku dnia 23 Lutego 1834 roku. Kwiatuszyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 307

Po śmierci:
3, Hilarego Dąbrowskiego, współdziedzica dóbr Woli Flaszczyny, w Powiecie Szadkowskim leżących;  
4, Heleny z Stamirowskich wdowy Dąbrowskiej, właścicielki kapitału 20,000 złp., w dziale IV, pod Nr, 2 na tychże dobrach Wola Flaszczyna hypotekowanego, i dziedziczki dóbr Zawady, w Powiecie Wartskim położonych; (…) otworzył się spadek. Zawiadomia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności tak dóbr ziemskich, jako i kapitałów wyżej wymienionych, wyznaczony jest termin w Kancelleryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: (…) ad 3 i 4, nadzień 8/20; (…) Stycznia 1837 roku. Kalisz dnia 2/14 Czerwca 1836 r. J. Białobrzeski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1850 nr 288

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 12 z. m. Marek Błaszczyk, włościanin z wsi Zawady pow. Sieradzkiego, lat 85 liczący, przejeżdżając nocną porą z wozem naładowanym beczkami soli, skutkiem przewrócenia się wozu, tak mocno beczką przygnieciony został, iż następnego dnia z tego powodu żyć przestał.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 74

(N. D. 1694) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Berka Engiel, co do prawa trzech-letniej dzierżawy dóbr Zawady z Okręgu Szadkowskiego w dziale III. pod N. 4 wykazu tychże dóbr przez ostrzeżenie zapisanego i co do zamieszczonej w tymże dziale III, pod N. 9 wzmianki o zajęciu takowych dóbr na 3-letnie wydzierżawienie, oraz co do summy złp. 2000 albo rs. 300 w dziale IV. pod N. 7 z prawem pierwszeństwa hypotecznego przed summą złp. 10000 z pod N. 5 a. na rzeczonych dobrach Zawady, zabezpieczonej, (…) ogłasza się postępowanie spadkowe, do regulacyi którego oznaczony został termin na dzień 3 (15) Października 1856 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 1 (13) Marca 1856 roku.
Józef Miklaszewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 144

(N. D. 1857) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Józefa Modlińskiego właściciela dóbr Zawady z Okręgu Sieradzkiego.
4. Honoraty i Antoniego Modlińskich wierzycieli dwóch kwot po rs. 1,500 na pomienionych dobrach Zawady w dziale IV wykazu pod Nr. 5a i b hypotekowanych.
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których oznaczam termin przed sobą na dzień 25 Września (7 Października) 1865 r. godzinę 10 z rana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 20 Lutego (4 Marca) 1865 r.
Emiljan Ordon. (4260)  

Kurjer Warszawski 1866 nr 77

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 487 kop. 5, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 19 (31) Marca r. b. Paulinie, Helenie i Kazimierzowi Modlińskim, właścicielom wsi Zawady-Szadkowskie, położonej w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Wierzchy, wysłane zostało do Kasy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
d. dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Zawady Szadkowskie od sumy rocznej rs. 21.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1868 nr 136

N. D. 3959 Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Po śmierci:  
2. Kazimierza Modlińskiego co do dwóch sum na dobrach Zawady z Szadkowskiego, a mianowicie pod Nr. 5a. co do współwłasności sumy rsr. 1,500 i pod Nr. 15b. rsr 2,850 zahypotekowanych;
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 16 (28) Grudnia 1868 r. w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 5 (17) Czerwca 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 86

N. D. 3186. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
3. Agnieszki z Szwejcerów Modlińskiej co do sumy rs. 300, na dobrach Zawady lit. A w dziale IV ad Nr. 7, rozciągający swe bezpieczeństwo na dobrach Zawady lit. В pod Nr. 2 z Okręgu Szadkowskiego.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 19 (31)Października 1870 r. o godzinie 10 z rana w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 11 (23) Kwietnia 1870 r.
Teofil Józef Kowalski.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 40


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Aleksandrze Żółtowskim, właśc. działki Nr. 10, przestrzeni 4 dzies. 2185 sąż., zapisanych pod Nr. 7 w dziale 11 wyk. kol. Zawady A N I, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 listopada 1922 r. w kancelarji notarjusza—Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmar­łych zostały otwarte postępowania spadkowe:
1) Antonim Urbańczyku, współwłaśc. 24 mórg z pod Nr. 4 Działu II, wyk. hip. maj. Zawady B, pow. Sieradzkiego;
4) Frydrychu Retmanie, właśc. działki Nr. 1, przestrzeni 3 dzies. 2025 sąż., zapis. pod Nr. 1, Działu II, wyk. hip. maj. Zawady A, pow. Sie­radzkiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 lipca 1923 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 83 

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Filipie Bukowskim, właśc. 7 1/2 morgi ziemi z maj. Zawada A., pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 23 marca 1925 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 88

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Walentym i Elżbiecie małż. Nowak, właścicielach 4 m. z maj. Drużbin i Walentym Nowaku, właśc. 4 dz. z kol. Zawady A Nr. 1, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 20 maja 1929 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
4. Charchów Pański, obejmującą wieś Charchów Pański, kolonję Walentynów, kolonję Zamłynie, kolonję Zarębów, kolonję Zawady b, kolonję Zawady a, Zawady w.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 80

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Pawle Nowaku, właścicielu: a) działki ziemi obszaru 3 dziesię­ciny 2089 sażeni z pod Nr. 14 działu II wykazu hip. majątku Zawady A, powiatu sieradzkiego i b) działki ziemi Nr. 17, obszaru 3 dziesięciny 180 sażeni z pod Nr. 17, działu II, wykazu hip. kolonji Charchów Pań­ski Nr. 1, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji hipotecznej, sekcji II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na dzień 6 kwietnia 1935 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do tejże kancelarji w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Nr. 252/34.


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 83

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
1) Piotrze Kornackim, wierzycielu sum 112 dolarów amer. lub 996 zł 80 gr i 56 dolarów amerykańskich z %% i kosztami spod nr nr 2 i 3 działu IV wykazu hipotecznego kolonii Zawady A, nr 1, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 kwietnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienione­go Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 227/38.


Dziennik Łódzki 1967 nr 184

W Zawadach pow. Poddębice od wyładowań atmosferycznych zapaliła się stodoła, należąca do Marianny Sikory. Straty wynoszą 15 tys. złotych.

Dziennik Łódzki 1969 nr 179

W Zawadach pow. Poddębice spaliła się stodoła i szopa oraz dach na oborze. Poszkodowanym jest Jan Pęcherzewski. Straty wynoszą 40 tys. zł. Przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza