-->

czwartek, 2 maja 2013

Zagrodniki

Czajkowski 1783-84 r.
Zagrodniki, parafia restarzow (restarzew), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Łaszewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zagrodniki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Restarzew, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 5.

Słownik Geograficzny:  
Zagrodniki, Dzbanki, kol. nad rzeką Widawką, pow. Łaski, gm. Dzbanki, par. Restarzew, ma 9 dm., 69 mk. Utworzona na obszarze dóbr Dzbanki. W 1827 r. było 4 dm., 34 mk. 

Spis 1925:
Zagrodniki, wś, pow. łaski, gm. Dzbanki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 95. Mężczyzn 49, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 85, ewangelickiego 10. Podało narodowość: polską 95.

Wikipedia:
Zagrodniki -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 19

(N. D. 393) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po zgonie:
1, Dyonizego Chrzanowskiego właściciela dóbr ziemskich Dzbanki z przyległościami do których należy wieś Zagrodniki w Okręgu Sieradzkim:  
(...) otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 19 (31) Lipca 1850 r. przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej odbyć się majacy.
Kalisz dnia 6 (18) Stycznia 1850 roku.
J. N. Zengteller.

   Dziennik Łódzki 1890 nr. 265 

Pożary. Przed kilkunastu dniami we wsi Zagrodniki powiatu łaskiego spaliła się osada włościańska, Rafała Olczyka, ubezpieczona na rs. 500; prócz tego spaliło się zboża i różnych ruchomości za rs. 350. Pożar wynikł z podpalenia.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 43


Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, sądu okręgowego w Łodzi, wpisano następujące firmy pod Nr. Nr.:
4299 Józef Swiecik. Młyn wodny. Firma istnieje od 1918 r. wieś Zagrodniki, gm. Dzbanki, pow. Łaskiego. Właśc. Józef Świecik, zam.—tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Łodzi wpi­sano następujące firmy pod Nr. Nr.:


6831 „Franciszek Cichecki". Młyn wodny. Firma istnieje od d. 1 stycznia 1916 r. Wieś Zagrodniki, gm. Dzbanki. Właśc. Franciszek Ciche­cki, zam. — tamże.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Szczerców dzieli się na gromady:
9. Korablew, obejmującą: wieś Korablew, osadę młyńską Korablew, wieś Zagrodniki.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza