-->

wtorek, 28 maja 2013

Wygoda

Spis 1925:
Wygoda, kol., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 31. Mężczyzn 11, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31. Podało narodowość: polską 31.

Wygoda, obecnie część wsi Słupsko w gminie Mokrsko.

1992 r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza