-->

wtorek, 28 maja 2013

Zimna Woda

Słownik Geograficzny:  
Zimna Woda,  os., pow. wieluński, gm. i par. Mokrsko, odl. od Wielunia w. 11: ma 1 dm., 5 mk.

Zimna Woda, obecnie część wsi Mokrsko w gminie Mokrsko.

1992 r.

Echo Łódzkie 1932 wrzesień

Tajna gorzelnia pod Wieluniem.
Nagrodzona ciekawość strażników granicznych.
Wieluń, 22 września. (Od wł. kor.) —
W związku z pojawieniem się odkażonego spirytusu na weselach chrzcinach zabawach i t. p. funkcjonarjusze straży gran. przeprowadzili cały szereg rewizyj.
Między innemi przeprowadzona została, rewizja u Siakowskiego Bolesława ze wsi Zimna-Woda — którego zastano przy odkażaniu "samogonki". Zaskoczony Siąkowski na widok zielonych mundurów chwycił naczynie zawierające kilkanaście litrów odkażonego już spirytusu i wylał całą jego zawartość na ziemię. Prócz tego znaleziono jeszcze 5 litrów w specjalnych bańkach. Spirytus wraz „warsztatem pracy" — konkurenta Monopolu Spirytusowego — skonfiskowano.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
7. Mokrsko, obejmującą: wieś Kośnik, wieś Mokrsko rządowe, wieś Zimną-Wodę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza