-->

piątek, 3 maja 2013

Wólka Miłkowska

Słownik Geograficzny: 
Wólka Miłkowska  al. Wola, wś i fol., pow. turecki, par. Jeziorsko, ob. Wola Miłkowska. W r. 1893 folw. Wólka Miłk. z atyn. Justynów rozl. mr. 820: gr. or. i ogr. mr. 541, łąk mr. 27, past. mr. 55, lasy mr. 176, nieuż. mr. 21; bud. mur. 11, drew. 14, las nieurządzony. Wś Wólka Miłk. os. 33, mr. 141.

Spis 1925:
Miłkowska Wólka, kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 28. Ludność ogółem: 172. Mężczyzn 79, kobiet 93. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 172. Podało narodowość: polską 172.

Wikipedia:
Wola Miłkowska – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


Dziennik Powszechny 1832 nr 344

Z powodu nastąpioney śmierci w dniu 21 Października r. b. Józefa Raczyńskiego, właściciela następuiących summ, to iest: 8,700 złp. na dobrach Wólka Milkowska, 8,000 złp. na dobrach Jaworznie i 3,000 złp. na dobrach Kociszewie, w dziale IV pod Nrmi 6, 7, lit. b. i 6 ad a hypotecznie zabezpieczonych, otworzonem zostało postępowanie spadkowe; które ogłaszaiąc zawiadamia osoby interessowane, iż do przeniesienia powyższych summ na rzecz spadkobierców, termin półroczny na dzień 23 Czerwca 1833 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey. Woiewództwa Kaliskiego wyznaczonym został Kalisz dnia 17 Grudnia 1832 roku. Hilczyński P. K. Z. W. K.

Dziennik Warszawski 1867 nr 37

(N. D. 226) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Izaaka Kohn wierzyciela sum: b) rs. 600 i rs. 645 na dobrach Wólka Miłkowska w dziale IV pod Nr. 28 i 29; (…) otworzyły się spadki, do regulacji których oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego kancelarji na dzień 18 (30) Maja 1867 roku.
Kalisz, d. 24 Paździer. (5 Listopada) 1866 r.
Wilhelm Grabowski.

Kaliszanin 1874 nr 71

Korespondencja Kaliszanina.
Z pod Turku, 3 września.
(...) Zeszłego roku było także sucho na kartofle, ale deszcze przyszły, kiedy już były kartofle wykształcone; dlatego w Wólce Miłkowskiej wykopano kartofle przed 10 września, jak tylko zaczęły w ziemi kiełkować na drugie, przez co najlepiej się do wiosny przechowały. Służący, którzy poszli za przykładem dworu, zyskali; innym, co później kopali, kartofle pogniły, jak i okolicznym sąsiadom. Buraki, tegoroczna susza przytrzymała, jednak jeszcze do 15 października przy sprzyjającej porze mogą się znacznie poprawić. (...).
J. G.


Kaliszanin 1880 nr. 49

Pozostałe z inwentarza po zwiniętem gospodarstwie w majoracie Brodnia,
młockarnia 4-konna i sieczkarnia
obiedwie z maneżami, prawie nowe, bo tylko przez jeden rok z powodu śmierci właściciela ś. p. Antoniego Gorczyckiego używane; fabryki włocławskiej, są każdej chwili do sprzedania. Wiadomość w Luboli pod Wartą, gdzie się obiedwie te maszyny znajdują lub u W-go Józefa Gorczyckiego w Wólce- Miłkowskiej o milę od m. Warty. 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 324

Delegaci taksowi.
Delegatami taksowymi w okręgu kaliskiej dyrekcji szczegółowej Towarzystwa kredytowego ziemskiego mianowani zostali:
na pow. sieradzki pp.: Tadeusz Kochanowski z Żelisławia, Klemens Rembowski z Nowej wsi, Józef Leopold z Rzepiszewa;
na pow. wieluński pp.: Gustaw Taczanowski z Rudy, Stanisław Madaliński z Johanki i dr. Alfons Pilaski z Czernic;
na pow. turecki pp.: Maksymiljan Młodzianowski z Kawczenia, Józef Gorczycki z Wólki Miłkowskiej, Władysław Krzymuski z Świnic Wartskich;
Delegaci mianowani zostali na lat dwa, poczynając od d. 1 -go stycznia r. 1895-go.  

Gazeta Kaliska 1895 nr. 51

Dzielny chłopiec.  O niezwykłej przytomności umysłu malca, donoszą, co następuje: Przed kilku dniami we wsi Wólka Miłkowska pow.  tureckiego wybuchł w godzinach południowych groźny pożar, który wywołał popłoch wśród mieszkańców.  Cała służba dworska  właściciela majątku p. Gorczyckiego pobiegła na miejsce pożaru, pozostał tylko 11-letni syn p. G. Janusz, który, widząc, że
płomienie coraz więcej się rozszerzają i mogą się dostać do zabudowań dworskich, pootwierał sam stajnie i obory i konie oraz  bydło ztamtąd powypędzał, poczem wszedł na dach i obserwował pożar, który w rezultacie zniszczył kilka włościańskich budynków, lecz do dworu się nie dostał.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 143

Dom. Wólka Miłkowska, pod Wartą, ma do sprzedania 16 wołów roboczych, powozik półkryty i 400,000 torfu, dużej formy.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 83

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Łukaszu Ignaczaku, właśc. działki gruntu ze składu dóbr Wólka Miłkowska część 1, pow. Tureckiego, oznaczonej Nr. 26 obejmującej przestrzeni 6 dzies. 278 sąż. i zapis, w dziale II wykazu hip. pod Nr. 11,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 kwietnia 1922 r. w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić, z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 8


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Łukaszu Ignaczaku, właśc. działki gruntu ze składu dóbr Wólka Miłkowska częśc I, pow. Tureckiego, oznaczonej Nr. 26 obejmującej przestrzeni 6 dzies. 278 sąż. i zapis. w dziale II wykazu hip. pod Nr. 11;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 kwietnia 1922 r. w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby interesowane w terminie tym winny się stawić z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1934 nr 42

Obwieszczenie o licytacji ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku Karol Karkowski, mający kancelarję w m. Turku, przy ul. 3-Maja Nr. 7., na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 13 listopada 1934 r. o godz. 10-ej w fol. Wólka Miłkowska gm. Ostrów-Wartski odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Leona Gorczyń­skiego, składających się z samochodu, kare­ty i sterty pszenicy jarej, oszacowanych na łączną sumę zł. 2020.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Komornik Karkowski.

Sygnatura: 1049/34r. 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza