-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Wójtostwo Sieradzkie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wóytostwo, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Sieradz, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 48, odległość od miasta obwodowego 1/4.

Słownik Geograficzny:
Wójtostwo Sieradzkie,  wś i folw., pow. sieradzki. W 1827 r. było 7 dm., 48 mk. W r. 1868 fol. Wójtostwo Sieradzkie i Zalesie rozl. mr. 559: gr. or. i ogr. mr. 315, łąk mr. 53, past. i zarośli mr. 136, lasu mr. 13, nieuż. mr. 42. Wś W. sieradzkie os. 6, mr. 19; wś Wiechucice os. 43, mr. 293.

Jakub Jurek (Dobra Ziemskie):
Dobra Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucic i Folwarkiem Zalesie w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone
1 VII 1811 – dotychczasowy właściciel, Adam Bronikowski, sprzedaje Wójtostwo przed notariuszem kaliskim Bogusławskim Janowi Bielskiemu za 90.000 złp
1820 – powstaje księga hipoteczne dóbr na mocy prawa Królestwa Polskiego[i].
3 IV 1829 – Jan Bielski sprzedaje dobra synowi Franciszkowi za 92000 złp
~1848 – po śmierci Franciszka Bielskiego Wójtostwo dziedziczą dzieci: Jan, Zygmunt, Zenobia i Maria Bielscy.
1864 – na mocy ukazu o uwłaszczeniu chłopów na własność włościan przechodzi 18 mórg i 191 prętów ziemi z terenu Wójtostwa Sieradzkiego oraz 292 morgi i 187 prętów z terenu Wiechucic.
5 IV 1867 – na licytacji drogą działu kupuje Wójtostwo Zygmunt Bielski.
5 VII 1867 – pierwsze rozdrobnienie majątku, dział gruntu o pow. 3 mórg, 133 prętów i 50 pręcików (miary nowopolskiej) nabywają Nepomucen i Izydor Kikowscy; inny o pow. 3 mórg, 44 prętów i 55 pręcików nabywają Kazimierz Bartosz i Antoni Klimas.
1869 – kolejne sprzedaże fragmentów dóbr wójtowskich
8 III 1870 – Zygmunt Bielski sprzedaje Wójtostwo, Wiechucice i Zalesie Bernardowi Guranowskiemu i Moritzowi Brokmanowi za 49000 rbs
1872 – wyłączenie Wiechucic i Zalesia z dóbr, powstaje dla nich osobna księga hipoteczna
5 II 1873 – Wójtostwo nabywają Kajetan i Marianna z Gralińskich Trąbczyńscy. Folwark Wójtostwo Sieradzkie ma wówczas 8 mórg i 62 pręty wraz z zabudowaniami, a oprócz tego grunty o łącznej powierzchni 46 mórg i 51 prętów, jak wykazywała nieznana bliżej mapa.
10 III 1876 – część z gruntu Wójtostwa (działka nr 1307 wg rejestru pomiarowego m. Sieradza[ii]) kupuje Franciszek Garbalski za 715 rbs.
5 IX 1881 – 2 morgi 150 prętów ziemi z Wójtostwa kupują Jan i Emilia Wize.
[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Wójtostwo Sieradzkie, sygn. 772.
[ii] AGAD, Komisja Województwa Kaliskiego, ...

Wójtostwo Sieradzkie 1839 r.


Pałac Danielewicza 1930 r.

Lustracja 1789 r.


INWENTARZ WÓJTOSTWA SIERADZKIEGO
przy mieście Sieradzu na Przedmieściu Wielkim leżącego w czasie lustracyji r. 1789 agitującej się spisany i podpisany

Zabudowanie wójtostwa. - Dworek frontem na południe obrócony o kominie jednym potrzebujący reparacyji, pod snopkami, do którego wchodząc do sieni są drzwi na zawiasach, hakach żelaznych. Na prawej ręce z sieni pokój pierwszy do którego drzwi na zawiasach, hakach z szkoblem, klamką, haczykiem żelaznemi, w którym pokoiku okien 2 taflowych, komin, piec z kaflów znajdują się. Z tego pokoiku są drzwi do drugiego pomniejszego pokoiku na zawiasach, hakach z szkoblami i haczykiem żelaznemi, w pokoiku zaś okno jedno w tafle, piec ten co i pierwszą izbę ogrzewa. Z pokoiku tego są drzwi do schowania, czyli komory prowadzące na zawiasach, hakach z szkoblem i wrzecądzem żelaznemi, w tej zaś komorze jest nad drzwiami na tył dworu idącemi okienko o jednej szybie, te drzwi na zawiasach, hakach z szkoblem i haczykiem, żelaznemi oraz z zaporą drewnianą. Z lewej zaś ręki jest izba pierwsza czeladna, drzwi do niej na zawiasach, hakach żelaznych z haczykiem, w tej izbie nie masz posadzki, tylko z gliny wylepiona, okna 2 w tafelki małe w drewno oprawne, komin lepiony i piec z gliny. Z tejże izby są drzwi na zawiasach, hakach z szkoblem i haczykiem, żelaznemi, do komory, w której jest okienko o jednej szybie na tył. Przy tym dworku w końcu izby czeladnej jest pod snopkami sklepik drewniany, do którego wejście po wschodach, drzwi na zawiasach, hakach żelaznych z szkoblami i wrzecądzem. Ten dworek jest przez teraźniejszego posesora wystawiony, naprzeciw którego są stajnie dwie frontem ku dworkowi obrócone pod poszyciem słomianym już ze sczętem niedobrym, do których są wrota na biegunach drewnianych bez żelaza, w samych zaś stajniach podłogi złe, drabiny, żłoby znajdują się. Przy tych stajniach jest przybudowana stajenka już także zła, do której są drzwi drewniane bez najmniejszego zamknięcia. Między dworkiem i stajniami z boku studnia, przy której wiadro na kołowrocie i linie. Od tej studni idąc po prawej ręce są chlewy pod złym poszyciem i same dosyć złe, których jest nro 7. Od chlewów ku stodołom idąc po lewej ręce są obory dobre, niedawno wystawione pod słomą, do których wrota podwójne, jedne przy wchodzie, drugie na tył. Od tych obór idąc są stodoły 3 większe, każda o dwóch samsiekach z wrotami, klepiskami pod słomą, potrzebujące reparacyji dla swej starości. Jest także i czwarta pomniejsza stodoła dla siana nowo wystawiona. Przy stodołach spichlerz pod poszyciem słomianym, do którego wchodząc drzwi na zawiasach, hakach z szkoblem i haczykiem żelaznemi, w tym spichrzu nie masz samsieków, także wschody na górę, na której się zboża przechowują. I browar z wrotami frontem ku wschodowi przez teraźniejszego posesora przed lat 20 nowo wystawiony, teraz zaś w reparacyji będący i na nowo prawie erygowany pod dachem gontowym. Przy tym browarze jest budynek na ust wystawiony, teraz okien, komina, pieca, drzwi nie mający. Ogrodzenia wedle budynków i dworskich i dworku tudzież i wrót cale innych potrzeba.
Dworzec wójtowski w ulicy Żydowski w mieście Sieradzu z wystawą, dach na nim ze sczętem przegniły, słomą w niektórych miejscach narządzony, o kominach dwóch na dach wyprowadzonych, do którego wchodząc są drzwi na zawiasach, hakach z szkoblem żelaznym i zaporą drewnianą. Z sieni z dwóch stron są sklepiki, do których drzwi na zawiasach, hakach ze szkoblami, wrzecądzami żelaznemi, w tych zaś sklepikach są kramnice w każdym po jednej, tudzież drzwi na zawiasach, hakach z zaporami. W sieni po prawej ręce jest komórka z dylów zrobiona z drzwiami źle opatrzonemi. Z tej sieni są dwie izby mieszkalne z drzwiami na zawiasach, hakach żelaznych z skoblami żelaznemi, o jednym piecu kaflowym z dwoma kominkami z gliny lepionemi. Każda z nich ma okno w małe szybki w drewno oprawne. Z sieni są drzwi na tył na zawiasach, hakach z szkoblem i zaporą, któremi wyszedłszy po ławach nad ścianą są drzwi na zawiasach, hakach żelaznych, któremi wchodzi się do sieni z której są 4 izby, w każdej jest okno w szybki małe, po kominie jednym, piec zaś kaflowy dwie izby ogrzewający, podobnież i drugi także dwie izby ogrzewający, drzwi do tych izb na zawiasach, hakach z szkoblami i wrzecądzami żelaznemi. W tych wszytkich mieszkaniach posadzki nie masz, cały zaś budynek dla starości ma się ku upadkowi.
Chałupa nowo wybudowana słomą poszyta na przedmieściu tymże, co wójtostwo z sienią, izba i komorą, oknem jednym, piecem i kominem dobremi, za nią austeryja na nic zdatna i zrujnowana. Na końcu tegoż przedmieścia są dwie chałupy złe zupełnie, należące do wójtostwa, z których mieszkańcy robią pańszczyzny po dni 2 i inne powinności dawniej ułożone odprawują.


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1820 nr 251

Nro. 64,662. Wydział Woyskowy.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Wskutku odezwy Kommissyi Woiewództwa Kaliskiego, zamieszczaiąc poniżey Listę spisowych zmieysca pobytu zbiegłych, zaleca Władzom Administracyino Policyinym, aby tychże w Gminach swych śledzili i wyśledzonych Kommissarzowi właściwego Obwodu odstawili.
w Warszawie dnia 4 Grudnia 1820 r.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi.
R. REMBIELINSKI. Filipecki Sekr: Jener:
LISTA
Imienna zbiegłych Popisowych z Woiewództwa Kaliskiego.

Nazwisko ObwodyNazwisko GminyNazwisko zbiegłego popisowego
SieradzkiSieradz Wóytos:Andrzey Drozdowski


Kurjer Warszawski 1824 nr 75

Artykuł Nadesłany. Czytaiąc w pismach Publicznych wiado mość iż niedawno w Szwabji Włościanie złożyli się na opłacenie długów swego Dziedzica Barona, z warunkiem aby nieprzedawał tej maiętności w której ciż Włościanie byli pod rządem dobrego Dziedzica szczęśliwi; donoszę iż unas był podobnyż przypadek, o którym po wielekroć słyszałem od nieboszczyka Ojca moiego i innych wiarogodnych osób. W początkach panowania Stanisława Augusta około roku 1767, dzierżawił Wójtostwo blisko Sieradza nieiaki Wilczycki, całe gospodarstwo rolnicze obrabiane było przez Parobków. Razem mnóstwo nieszczęść przywaliło Wilczyckiego, pozdychało wszystko bydło, spaliły się stodoły, obory i cały folwark, słowem w ciągu iednego tygodnia został tak ubogim iż miał iuż z żoną i dziećmi wychodzić o kiiu szukać wsparcia, ale Wilczycki był znany wcałej okolicy iako wzór dobroci, gościnności i poczciwości, niesłyszano aby kto bąć złe słowo onim prze-mówił. Parobcy widząc że ich Pan wybiera się szukać cudzej łaski, przychodzą do niego z taką ofiarą: Niebędziesz nam Panie płacić myta, będziem się obywać ile tylko można chociaż bez sukmany i bótów, a za te pieniądze zakup bydła, które wam iest najpotrzebniejsze. Słysząc otym inni rolnicy z sąsiedztwa, postanowili ieden dzień w tygodniu pracować bezpłatnie nad stawianiem nowych stodoł i innych budowli, Szlachta także z swych lasów dostarczała Drzewa na budowę; ofiara Parobków wywdzięczaiących się za dobroć swego Pana tak stała się głośną, że wzbudzała emulacją we wszystkich którzy tylko znali Wilczyckiego i tak przesadzali się ieden nad drugiego aby większe czynić przysługi. Dowiedział się otym Król, i znacznie przyłożył się nietylko przeznaczaiąc pewną kwotę pieniężną, ale biorąc 2 Synów Wilczyckiego pod swą opiekę. Atak przez wdzięczność sług za dobre obchodzenie się i przez szacunek sąsiadów na który zasłużył swą uczciwością, w krótce widział się w lepszym stanie niż przed wydarzonem nieszczęściem. J.K . Obywatel Obw: Sieradz:

Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Gazeta Warszawska 1829 nr 211

Przez zgon Zofii z Błaszkiewiczów Kurkiewiczowey małżonki, i Ignacego Kurkiewicza Sekretarza Obwodu Sieradzkiego syna, otworzyło się postępowanie spadkowe, o tem więc pierwszy raz donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności resp: possessyi w Kaliszu pod liczbą 163 przy ulicy Franciszkańskiey sytuowaney, i summy 10,000 zł: Pol: z prowizyiami na Dobrach Wóytostwo Sieradzkie w Dziale IV. sub Nro 12 lokowaney, termin na dzień 11 Sierpnia 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 2 Sierpnia 1829 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewódzlwa Kaliskiego,
F. Bajer.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1829 nr 690

Podpisany zawiadamia publiczność, że dobra ziemskie, mianowicie: Wieś Wóytostwo Sieradzkie, wieś Wiechucice, i Folwark Zalesie zwane, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskim położone, sprzedane przez Jana Bielskiego pod dniem 3. Kwietnia 1829 r. Franciszkowi Bielskiemu, Synowi pierwszego, ostrzega przeto: aby nikt niewchodził w żadne Kupno, niemniey pożyczki pieniężne na też Dobra, a to z powodów i przyczyn prawnych w tem względzie zaszłych, w przeciwnym razie sam sobie winę przypisze.
Wielon dnia 10 Maia 1829 roku.

Tomasz Jeżowski.  

Gazeta Warszawska 1830 nr 150

Po Antonim Myszkowskim, w dniu 13 Czerwca 1829 roku zmarłym, otworzonem iest postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia: iż do przeniesienia na rzecz iego Sukcessorów własności summ, mianowicie:
1) a) 4464 zł: Pol: z prowizyą, — b) 140 zł: Pol: z Wyroku Sądowego, na Dobrach Dzierlinie części B. w Powiecie Sieradzkim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 6.
2) 700 zł: Pol: z większey początkowey summy 2000 zł: Pol: wynikających, na Dobrach Wóytostwie Sieradzkiem z przy ległością Wiechucice, także w Powiecie Sieradzkim leżących, w Dziale IV. pod Nrem 9 lit: b.
3) 8500 zł: Pol: na Dobrach Chotow, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim, w Dziale IV, pod Nrem 14. sposobem ostrzeżenia zapisanych.
4) 13,000 zł: Pol: z większego kapitału 60,000 zł: Pol: na Dobrach mieście Działoszynie z przyległościami w Powiecie Wieluńskim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 15 hypotekowanego, i podobnież z większego kapitału 40,000 zł: Pol: na Dobrach Siemkowice z przyległościami w Powiecie Radomskim, Obwodzie Piotrkowskim leżących, w Dziale IV, pod Nrem 6 lit: a, mieszczącego się, od Stefana Puacza przez cessyą nabytych.
5) 9589 zł: Pol: na Dobrach Sadokrzyce, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położonych, w Dziale IV. ad 4 lit: a. sposobem ostrzeżenia zapisanych,
dla zmarłego spadkodawcy hypotecznie zabezpieczonych, termin roczny na dzień 12 Maia 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został. — Kalisz dnia 11 Maia 1830 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 284

(N. D. 5713) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
2. Wilhelminy z Bielskich Jankowskiej wierzycielki summy złp. 2,913 na dobrach Wójtostwo Sieradzkie wpisanej.
(…) ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych z wyznaczeniem terminu do regulacji tych spadków w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 10 (22) Czerwca 1840 r. i z wezwaniem interessentów do tychże spadków prawa mieć mogących, iż by się w terminie tym z dowodami swemi stawili pod prekluzyą.
Kalisz dnia 2 (14) Grudnia 1839 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 185

(N. D.4079) Rząd Gubernialny Warszawski.
Z powodu eixpiracyi z końcem r. b kontraktów, podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na dalsze wydzierżawienie niektórych pertynencyi miejskich, odbywać się będą w terminach i miejscach poniżej wskazanych w obecności Naczelnika Powiatu Sieradzkiego lub jego Pomocnika za opieczentowanymi deklaracyami następujące in plus licytacye:
1. W dniu 18 (30) Sierpnia r. b. w Magistracie miasta Sieradza na wydzierżawienie:
(…) b) Dochodu z zysków od wyszynkowanych trunków w mieście jako też karczmach Wójtostwo Sieradz i Pstrokońszczyzna zwanych, od summy rs. 909 k. 95.
Każdy przeto mający chęć licytowania winien złożyć osobiście lub przez pocztę w terminach i miejscach oznaczonych do godziny 11 z rana opieczentowane deklaracye podług dołączającego się poniżej wzoru czysto i wyraźnie napisane z dołączeniem kwitu Kassy właściwego miasta lub Banku Polskiego na złożone vadium 1j10 część respective summy dzierżawnej wyrównywające, w gotowiźnie lub Listach Zastawnych (które odstępującemu od licytacyi natychmiast wydanym, a utrzymującemu się na kaucyę po skompletowaniu zatrzymanem zostanie,) bez tego bowiem deklaracye za nieważne uznane będą.
Ostrzega przytem iż deklaracye po terminie wyżej zakreślonem złożone, przyjęte nie będą. Bliższe warunki w biurze właściwych Magistratów powyżej wskazanym, każdego czasu wyjąwszy dni świąteczne przejrzeć można.
Wzór do deklarасyi.
Stosownie do ogłoszenia z d N. podaje niniejszą deklaracyę, iż obowiązuje się wziąść w dzierżawę dochód v entrepryzę N. w mieście N. za summę roczną rs. N. (tu wypisać wyraźnie summę postąpioną literami i numerem bez poprawek) poddając się wszelkim zastrzeżeniom, co do dzierżawy, warnukami licytacyjnemi objętym, a mnie dobrze znanym, kwit Kassy N. na złożone vadium rs. N. dołączam stałe moje zamieszkanie jest w N. pisałem w N. dnia N.
(Tu podpisać wyraźnie imię i nazwisko.)
w Warszawie d. 19 (31) Lipca 1847 r.
Gubernator Cywilny,
Rzeczywisty Radca Stanu, Łaszczyński.
Naczelnik Kancellaryi, Stróżycki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 24 Lutego (8 Marca) 1862 roku.
22. Sieradzkie Wójtostwo, z przyl. Wiechucice i folwark Zalesie z wszystkiemi przyl. przynal. w Ogu Sieradzkim położone, raty zaległe rs. 677 kop. 9, vadium rs. 2235 licytacya od summy rs. 17,520, przed Rejentem Stanisławem Rościszewkim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.
Dziennik Powszechny 1862 nr 57

(N. D. 1291) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Uchwałą rady familijnej, dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1861 r. w Sądzie Pokoju Okręgu Sieradzkiego zapadłą, przez Trybunał Kaliski w dniu 3 (15) Lipca t. r. potwierdzoną, opieka nieletnich po Franciszku Bielskim pozostałych dzieci upoważnioną została do sprzedaży siedmiu włók lasu na dobrach Bogumiłowie i Wójtostwie z Okręgu Sieradzkiego. W myśl więc tej uchwały, oraz art. 954 i 955 K. P. S. w dniu 21 Marca (2 Kwietnia) 1862 r. sprzedanym zostanie przed podpisanym Rejentem w Kaliszu, decyzją Trybunału Kaliskiego daty 15 Lutego (1 Marca) r. b. do sprzedaży tej delegowanym, siedm włók lasu na wspomnionych dobrach Bogumiłowie i Wójtostwie, a to podług pomiaru i oszacowania oraz warunków licytacyjnych które wraz z zbiorem objaśnień w Kancelarji tegoż Rejenta każdego czasu są do przejrzenia. Kalisz d. 17 Lutego (3 Marca) 1862 r. Stanisław Rościszewski

Dziennik Powszechny 1864 nr 47

(N. D. 501) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberrji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Wójtostwo Sieradzkie:
1. a. Jana, b. Zygmunta, c. Zenobji, i d. Marji, rodzeństwa Bielskich.
2. Kasy Ekonomicznej miasta Sieradza.
3. Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej wdowy.
4. Józefy Antoniny 2ch imion nieletniej Majerowiczowej.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Wójtostwo Sieradzkie, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 217 k. 90 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 26 Wrześ. 1863 r. Nr. 11365 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie wobec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 19 Czerwca (1 Lipca) 1864 r. poczynając od godziny 10ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stan. Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej, lub Jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1800, w gotowiźnie, lub w Listach Zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 29125.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej, i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25, powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 2 Stycznia 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
50. Wojtostwo Sieradzkie z przyległościami Wiechucice i folwar. Zalesie, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 450 k. 71, vadium do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 11,200, termin sprzedaży d. 17 (29) Sierpnia 1866 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Z. Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 48

(N. D. 1000) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu: 1) Jana, Zygmunta, Zenobji i Marji czworga rodzeństwa Bielskich właścicieli dóbr Wójtostwo Sieradzkie. 2) Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej wdowy z powodu wpisu na rzecz jej w dziale III pod Nr. 12 wykazu hyp. dóbr pomienionych mieszczącego się. 3. Zuzanny z Deutscherów Poznańskiej Doktora Dawida Poznańskiego żony i 4)SS-rów Franciszki z Niemojewskich hr. Mielżyńskiej z powodu wierzytelności na rzecz dwóch ostatnich mianowicie ad 3 wymienionej w d. IV pod Nr. 29*, zaś ad 4 w dz. IV pod Nr 22 wyk. hyp. dóbr Wójtostwo Sieradzkie zabezpieczonej.
Na zasadzie art. 7 -go postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Wójtostwo Sieradzkie z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w O-gu i P-cie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rubli srebrnych 450 kop. 71, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 4 (16) Września 1865 roku Nro.13,213, są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 17 (29) Sierpnia 1866 roku poczynając od godziny 10-ej z rana w kancelarji hypotecznej przed Zenonem Łopuskim Rejentem miejscowej Kanc. Ziem. lub jego prawnym zastępcą, w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3,000, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 11,200.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz, dnia 13 (25) Stycznia 1866 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne  

Dziennik Warszawski 1866 nr 151

(N. D. 4093) Obrońca Przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego.
Wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego, z dnia 22 Października (3 Listopada) 1864 r. pomiędzy Janem Bielskim, a nieletniemi: Zygmuntem, Marją i Zenobią Bielskiemi, przez matkę i główną opiekunkę Filipinę z Kleszczyńskich Bielską reprezentowanemi, wszyskiemi w Bogumiłowie Okręgu Sieradzkim zamieszkałemi, jako spadkobiercami niegdy Franciszka Bielskiego zapadłym, nakazany został dział i sprzedaż w tej drodze dóbr
WÓJTOSTWA SIERADZKIEGO
z przyległością Wiechucice, z Okręgu Sieradzkiego, do której termin przygotowawczy przez Delegowanego Rudolfa Rojek Asesora, na d. 14 (26) Lipca r. b. godzinę 4 z południa został wyznaczony. W terminie tym, rozpocznie się licytacja od samy rsr. 32,100, taksą biegłych wynalezionej. Wzywa się więc wszystkich interesowanych i wierzycieli hipotecznych, aby praw swych dopilnowali. Warunki są do przejrzenia w Trybunale i u popierającego sprzedaż.
Kalisz dnia 1 (13) Czerwca 1866 roku.
Rościszewski Teodor.

Dziennik Warszawski 1867 nr 88

(N. D. 2193). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Marji Bielskiej, współwłaścicielki dóbr Bogumiłowa, Pstrokońszczyzny i Wójtostwa Sieradzkiego z Okręgu Sieradzkiego, (...)
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny nadzień 13 (25) Października 1867 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1867 roku.
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Warszawski 1868 nr 63

N. D. 1830. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na popieranie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman kupców w Kaliszu zamieszkałych, działających przez Franciszka Modrzejewskiego Patrona, wystawione zostają na sprzedaż w drodze relicytacji na niebezpieczeństwo Zygmunta Bielskiego, dobra Bogumiłów, Wójtostwo Sieradzkie i Pstrokońszczyzna, w Okręgu Sieradzkim Gubernji Kaliskiej położone, które w drodze działowej tenże Zygmunt Bielski zalicytował, lecz wedle świadectwa Pisarza i Trybunału z dnia 5 (17) Września 1867 r. warunkom licytacyjnym zadosyć nie uczynił. Sprzedaż dóbr wzmiankowanych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, posiedzenia swe w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny odbywającego i tym celem pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych w dniu 9 (21) Kwietnia r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi. Licytacja dóbr Bogumiłowa, Wójtostwa Sieradzkiego i Pstrokońszczyzny, odbędzie się w trzech oddziałach, mianowicie: oddział I. dobra Bogumiłów z przyległościami, oddział II. dobra Wójtostwo Sieradzkie, a oddział III. dobra Pstrokońszczyzna. Wadium do oddziału I. ma być złożone rsr. 3,000, do oddziału II. rsr 2,000, do oddziału III rsr. 500. Licytacja rozpocznie się: oddziału I. od sumy rs. 15,000. oddziału II. od sumy rsr. 17,100, oddziału III. od sumy rs 1,000. Warunki zaś licytacyjne przejrzane być mogą w Kancelarji Pisarza Trybunału i u Patrona Modrzejewskiego, sprzedażą dyrygującego.
Kalisz d. 8 (20) Marca 1868 r.
Korycki.

Dziennik Warszawski 1868 nr 75

N. D. 2082. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, iż dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
12. Wójtostwo Sieradzkie z attynencją Wiechucice i folwarkiem Zalesie i wszystkiemi przyległościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 959 kop. 70. sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 9 (21) Listopada 1868 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,200, zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. SS rów Marji Bielskiej, właścicielski dóbr Wójtostwo Sierazkie; 2. Sukcesorów Emilji z Ruszkowskich Rzewuskiej, z powodu wierzytelności na rzecz jej w dziale IV pod Nr. 20 wykazu hypotecznego dóbr tych zabezpieczonej, oraz niewiadomych z pobytu, 3. Zygmunta i 4. Zenobji rodzeństwa Bielskich, właścicieli tychże dóbr. 5. Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej wdowy z powodu wpisu na rzecz jej w dziale III pod Nr. 12 wykazu hypotecznego dóbr rzeczonych mieszczącego się; 6. Józefy Antoniny 2 imion Majorowicz nieletniej i 7. Zuzanny z Deutscherów żony Dawida Poznańskiego doktora z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 27 i 29 tegoż wykazu ubezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, sprzedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów druga i ostatnia przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1868 roku.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294 protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego, uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja, odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia likwidacyjnego.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1868 roku.
Prezes, Chełmski. Pisarz,
R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 1

N. D. 129. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Leopolda Cieleckiego, właściciela dóbr Hutka i Nowa-wieś z Okręgu Częstochowskiego, oraz wierzyciela sum:
b. Rsr. 1,890 na dobrach Smotryszew z Okręgu Nowo Radomskiego hipotekowanej, rozciągającej bezpieczeństwo i na dobrach Bogumiłów, Wojtostwo Sieradzkie i Pstrokońszczyzna z Okręgu Sieradzkiego.
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny na dzień 15 (27) Lipca 1869 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz d. 27 Grudnia 1868 (8 Stycz. 1869 r.)
Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Kaliszanin 1872 nr 61

Korespondencja Kaliszanina.
Sieradz, 29 lipca 1872 r.

(...) Mógł był wystawić nieoględność właściciela folwarku Wójtowstwo Sieradzkie, który budując browar na wyższą skalę w skutek niedopilnowania miejscowych mularzy-fuszerów, został narażony na znaczne szkody przez zawalenie się sklepień i ściany w budynku.(...)

Kaliszanin 1878 nr 81

(...)Jeśli to rzeczywiście wszystkich obchodzi, to niechże mi wolno będzie wspomnieć o nowobudującym się gmachu fabrycznym, przeznaczonym na browar, a powiększającym znacznie i tak już niemałą fabrykę piwa p. Trąbczyńskiego na wójtostwie w Sieradzu położoną. Jest to gmach okazały, szkoda tylko, że tak daleko za miastem się znajduje i od frontu dla przechodnia niewidoczny, gdyż innemi budynkami fabrycznemi jest zasłonięty. Jest to fabryka trzypiętrowa bardzodługa i odpowiednio szeroka, mająca kosztować właściciela do 25,000 rs. Pan Trąbczyński jest w swoim zawodzie nader przedsiębiorczym, czynnym fabrykantem, co już niejednokrotnie dało mi materjał do pisania o jego browarze, będącym teraz, śmiało mogę powiedzieć, po kaliskim p. Weigta, drugim, bodaj czy nie dalej, niż tylko w kaliskiej gubernji, podobnym zakładem przemysłowym.(...)


Kaliszanin 1885 nr. 64

Niedawno na folwarku Wójtostwie, pod Sieradzem, odbyło się poświęcenie kaplicy, fundatorem której jest p. Kajetan Trąbczyński, właściciel browaru. Maleńki ten przybytek Pański, wygląda bardzo mile i estetycznie.

Kurjer Warszawski 1885 nr 230

Poświęcenia kaplicy.
Na folwarku Wójtostwie, pod Sieradzem, dokonano poświęcenia nowo wzniesionej kaplicy.
Funduszu na jej budowę dostarczył p. Kajetan Trąbczyński, właściciel browaru.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 112

Echa sieradzkie.
Od dwóch tygodni mamy dnie niepogodne i zimne.
Deszcze ze śniegiem mamy na porządku dziennym.
Rok bieżący dla rolników nie przedstawia się obiecująco, oziminy są w ogóle nieosobliwe, szczególnie rzepaki i żyta, które w wielu miejscach zaorano.
Od tygodnia ceny zboża zwiększyły się.
Dobrzeby to wpłynęło na nasze kieszenie, gdybyśmy dotąd jeszcze mieli zboże, ale zapasy już się wyczerpały.
Roboty w polach dotąd jeszcze prawie nie zaczęte.
Przedstawienie amatorskie, o jakiem wspominano w przeszłej korespondencji, nie dojdzie do skutku, ponieważ na rzecz miejscowego szpitala św. Józefa przeznaczona jest suma 500 rs. z zapisu ś. p. Stawskiego, b. właściciela dóbr Podłężyce, przedstawienia zaś podobnego rodzaju połączone są u nas z pewnemi trudnościami.
Od czasu do czasu można zauważyć jak do miejscowego biura powiatu bywają z pogranicza jeszcze odsyłane ofiary gorączki brazylijskiej (wczoraj np. kilkunastu chłopów) a ztąd do miejsca stałego ich zamieszkania.
Dla „piwoszów" naszych dopiero od kilku dni niektórzy sprowadzają do swoich zakładów piwo bawarskie p. Weigta z Kalisza, dotąd zaś pijaliśmy piwo p. Kajetana Trąbczyńskiego, właściciela browaru w Sieradzu na Wójtostwie.

Kurjer Warszawski 1894 nr 110

Echa sieradzkie.
Korespondent nasz z Sieradza pisze pod d. 16-ym kwietnia:

(…) Na wyborach ochotniczej straży ogniowej wybrano większością głosów: na naczelnika p. Mieszczańskiego (zastępca p. Trąbczyński z Wójtowstwa), na pomocnika p. Idzikowskiego (zastępca p. Dymitrowicz). (...)

Tydzień Piotrkowski 1896 nr. 34

Zjazd cyklistów. Na skutek zaproszenia Ł. T. C., dnia 9 b. m. wyjechało o godzinie 6 z rana do Sieradza na rowerach 4-ch członków tutejszego Towarzystwa: pp. Ryłko, Ogrodzki, Dąbkowski i Bronisławski, oraz dwóch niestowarzyszonych. Po krótkim odpoczynku w Wadlewie, jadąc pod wiatr, o godzinie 12 m. 15 dojechali zmęczeni do Sieradza, gdzie na samym wstępie ujrzeli kolarzy z Kalisza w liczbie 20, z Łodzi około 40 i kilkunastu ze Zgierza.-O godzinie 2 zasiedli wszyscy do wesołego obiadu; po którym udano się na rowerach przez rynek i główniejsze ulice miasta, na t. z. Wójtostwo, do pana Trąbczyńskiego. Ten, jako także kolarz, bardzo serdecznie przyjmował całą bratnią drużynę w przepysznym swoim ogrodzie i pałacu.- Po spożyciu wieczerzy i podziękowaniu gospodarzowi za gościnność, pojechali wszyscy na szosę, na której
miał się odbyć rekord 50-wiorstowy, ale do skutku nie przyszedł. - O g. 7 wieczorem pożegnawszy się z kaliszanami, wszyscy pozostali wyruszyli w stronę Łasku, gdzie z powodu bardzo Ciemnej nocy i niemałego zmęczenia zmuszeni byli zanocować, rozjechawszy się dopiero nad ranem. Piotrkowska garstka stanęła w domu około 11 godziny w południe.

Cyklista 1896 nr 34

Spotkanie w Sieradzu *).
(Korespondencja własna „Cyklisty”).
Kalisz, 18 sierpnia. Naskutek otrzymanej od klubu łódzkiego propozycji urządzenia koleżeńskiego spotkania w Sieradzu w 9 b. m , odwołaną została niezwłocznie przez kurendę wycieczka na dzień ten naznaczona w naszem T-wie do Ostrowa i skierowano ją do Sieradza. Jeźdźcy nasi w liczbie 20-tu, nauczeni doświadczeniem, podzielili się na dwie partje. Ciężka rajtarja z vicekapitanem Szcześniewskim wyruszyła
o godz. 7 zrana, lekka zaś jazda z kapitanem Arnoldem w godzinę później. Piękny słoneczny lecz niegorący letni poranek, malownicza falista okolica i wesoły nastrój uczestników sprawiły, że prawie niepostrzeżenie stanęliśmy w Sieradzu, gdzie już oczekiwali lub częściowo nadjeżdżali towarzysze z Łodzi, Zgierza i Piotrkowa. Z Łodzi mianowicie wice kapitanowie Kühnel i Roszkowski przywiedli z sobą do 50 u jeźdźców, więc było i gwarno i wesoło. Spacer po mieście, kąpiel w rzece War
cie zabrały czas do obiadu, do którego zasiadło przeszło 80 wesołej braci sportowej. Nie obeszło się bez mówek i toastów na cześć zaprzyjaźnionych Towarzystw i t. p , i tutaj dowiedzieliśmy się, że p. Faltzman z Łodzi przyjechał z zamiarem pobicia w Sieradzu swego własnego 50-o-wiorstowego rekordu 1 g. 58 m. 15 sek., wskutek czego vice-kapitanowie łódzcy i część cyklistów wyjechali wprost od obiadu obsadzić mety i posterunki.Tymczasem członek naszego T-wa p. Trąbczyński, który nieledwie, że na czole ma napisane, jako przeznaczono mu być cyklistą, zaprasza wszystkich na podwieczorek do siebie. Jedziemy tedy przez rynek sieradzki brukowany a nasuwający uwagę, że Sieradz, chociaż jest małą, mieściną bruk przecież ma zupełnie wielkomiejski! Żadne z miast i miasteczek
gubernji kaliskiej specjału takiego nie posiada. Przebywszy niewielkie przedmieście dostajemy się do ogrodu, zkąd, widać już piękną willę, a w cieniu jej od strony ogrodu stoły, zasłane śnieżnym obrusem, przy nich uwija się służba i jasna główka młodziuchnej gosposi, wydającej rozkazy. Zaledwie ulokowano rowery, wzywają nas do zdjęcia grupy; wśród gości znalazł się amator fotograf, który zaręcza, że grupę zrobi ładną. Idziemy zatem pod oranżerję robić „miły wyraz twarzy”, podczas gdy słońce oślepiająco działa na oczy. A za chwilę uprzejmy gospodarz zaprasza do stołu, więc dąży tam cała rzesza, która chociaż dopiero co wstała od obiadu, przejechawszy się jednak po rynku sieradzkim, zajada z wilczym apetytem, racząc się wybornem piwem wyrobu samego amfitrjona. Wiadomo jak w takich okazjach czas szybko upływa. Dają też znać, że rekord zaraz się rozpocznie, więc podziękowawszy za gościnność, jedziemy na start przy rogatce kaliskiej, zkąd p. Faltzman rusza 6 wiorst ku Złoczewu, poczem wraca z leaderami pod Błaszki. Życzymy mu szczęśliwej drogi i aby się nie nudzić na starcie, kapitan proponuje przyjrzenie się ćwiczeniom straży ogniowej. Zgoda! za chwilę spostrzegamy nad odnogą Warty masy ludzi i białe bluzy strażaków, z boku widnieje obszerne wzgórze, na którem stało niegdyś zamczysko.
Bierze nas tu w opiekę członek naszego T-wa, Naczelnik straży ogniowej p. Mieszczański, w którego towarzystwie przypatrujemy się ćwiczeniom i oglądamy narzędzia pożarne. Po godzinnym tam pobycie podziękowawszy uprzejmemu naczelnikowi, odjeżdżamy na start, unosząc z sobą uczucie uznania dla dzielnej i tak pożytecznej instytucji i jej członków, w drodze jednakże spotykamy już powracającego p. Faltzmana z towarzyszami i dowiadujemy się, że jakkolwiek świetnie jechał, rekordu przecież dokończyć nie zdołał, z powodu... gęsi, która mu się rzuciła pod koła. „Czas do domu czas, zabawili nasi...” Rozstajemy się w miłem przekonaniu, żeśmy rozszerzyli krąg stosunków koleżeńskich i że jeżeli nie ponownie w Sieradzu, zobaczymy się na wyścigach w Kaliszu. Przyznać trzeba, że trudno wskazać drugą tak urozmaiconą wycieczką jak ostatnia. Ale wszystko ma swój koniec, więc w nogi i do domu! Słońce chyli się ku zachodowi i rzuca nam prosto w oczy ostatnie przepyszne swe blaski. Dzień piękny i cichy, spokojnie też i cicho do snu się układa. Za chwilę zapadnie mrok... Szosa dokoła. „Sypiemy kupą." Powrót jak i dzień cały zapisał się przyjemnie w naszej pamięci.

*) O spotkaniu tem zamieściliśmy już w N-rze 34-ym korespondencję z Łodzi. (Przyp. Red.)


Wisła 1897 tom 11

XX. Szwedzi, Tatarzy i Turcy.
Kule z czasu szwedzkich napadów widać w murach kościoła podominikańskiego; wielkość kul-główka nowonarodzonego dziecka. Z czasów szwedzkich najazdów pozostała następująca legienda; wtargnąwszy do Sieradza, zburzyli oni kościół św. Mikołaja, który stał w miejscu, dziś zwanym Wójtostwo; wkraczając tam, szwedzi ręką świętokradzką zniszczyli wszelkie świętości, obrazy pokłuli mieczami, a na ołtarzu urządzili koryta dla karmienia.
Kule szwedzkie odnajdują kamienne, z granitu i marmuru, na polach w okolicach Sieradza.
Jest podanie, że w Sieradzkim jest kilka rodzin pochodzenia tatarskiego. Przyszły tu one w XVI wieku, jako niewolnicy, i tu osiedli. Mają w sobie dużo temperamentu i cech, właściwych narodowości tatarskiej. Jedni zowią się Rekwy i mieszkają we wsi Bogumiłowie, a drudzy w Jeziorach; nazywają się Korpy.

Ignacja Piątkowska.  

Sport 1898 nr 38

Korespondencje „Sportu”.
Kalisz, 11 września.
W czwartek, 8 b. m. miał miejsce w Sieradzu zjazd cyklistów, zaprojektowany przez konsula W. T. C. w Łodzi p. Hosera. Inicjatywa usiłowała w dniu tym ściągnąć do Sieradza, prócz członków W. T. C. w Łodzi zamieszkałych, nadto członków Piotrkowskiego, Częstochowskiego i Kaliskiego Towarzystw.
Chociaż w Kaliszu zapisało się na liście 20, to stawiło się zaledwie 9-ciu uczestników, których też kapitan Bukowiński i vicekapitan Mystkowski doprowadzili do Sieradza. Po zakwaterowaniu się w handlu członka Mieszczańskiego udaliśmy się do kościoła, poczem wyjechaliśmy na powitanie łódzkich Warszawian, których spotkaliśmy na 5 wiorście za miastem.
Drużynę prowadzoną przez kapitana Koszuckiego z konsulem Hoserem, spostrzegliśmy na wzgórzu, zjeżdżającą szybko na dół, przedstawiała ona widok nader malowniczy. Po przywitaniu się i zdjęciach fotograficznych, dokonanych przez p. Niedbana, wróciliśmy do miasta. Częstochowa i Piotrków nie stawiły się. Zasiedliśmy zatem sami do obiadu, przy którym jak zwykle w takich razach, wśród toastów i gawędy, czas przeszedł nader wesoło, przyczem członkowie W. T. C. przyrzekli swemu kapitanowi, bez względu na pogodę, przybyć do Kalisza w d. 18 na wyścigi, „choćby pioruny biły!”
Przy obiedzie uczestniczył także członek nasz, pan Trąbczyński, który zaprosił nas jak i podczas poprzednich zjazdów do siebie na podwieczorek. Przybywszy tam, zastaliśmy stoły obficie zastawione i okraszone karafkami nalewek. Z boku pod komendą samego gospodarza widniała baterja antałków z przyrządem, mieszczącym kwas węglowy. Baraszkowano tu w sposób najrozmaitszy, przy stołach na trawnikach spacerowano po parku, kapitan Koszucki robił zdjęcia fotograficzne, lecz punktem kulminacyjnym tego wszystkiego były, przez członka naszego, Arnolda, świetnym biblijnym stylem wypowiedziane mowy, skrzące się dowcipem i oryginalnością. Zaledwie około godziny 5-ej, podziękowawszy gospodarzowi, zabraliśmy się do odwrotu, wynosząc ze zjazdu wspomnienie przyjemne wesołych chwil i po pożegnaniu z kolegami ruszyliśmy każdy w swoją stronę.
Pogoda była piękna. W Błaszkach przy kolacji, gościnny nasz kapitan zaprosił nas jeszcze na nocleg do posiadłości swej Romanowa o 7 wiorst bocznej drogi. Pojechaliśmy ekwipażem, zostawiwszy rowery w restauracji i na drugi dzień rano dopiero stanęliśmy w Kaliszu.

Kurjer Warszawski 1899 nr 139

Zjazd piwowarów.
W d. 10-ym b. m. w Kaliszu odbył się zjazd piwowarów z gub. kaliskiej i piotrkowskiej.
Przybyło ich zaledwie ośmiu.
Po przeczytaniu rządowego projektu nowej opłaty akcyzowej od piwa, piwowarzy prosili o zmiany w §§ 13,14,15 i 16.
Paragrafy te, traktujące o opłacie piwa, zmieniono w ten sposób, aby opłata pobierana była nie według podziału piwa na gatunek słodu, lecz aby przyjęto go takim, jakim jest, uwzględniając natomiast moc piwa, znajdującego się na chłodnikach i jego ilość, czyli aby przyjęto sposób obliczania akcyzy na wzór Austrji i Niemiec.
Kontrola rządowa byłaby w takim razie znacznie ułatwiona, gdyż obliczenie rozciągałoby się jedynie do piwa, wychodzącego z browaru, a nie do jego gatunku; nie trzebaby także dokonywać analizy słodu.
Na delegatów na zjazd piwowarów, który odbędzie się w Petersburgu d. 3-go czerwca, wybrani zostali pp.: Germanowski, rewizor akcyzowy, Kajetan Trąbczyński* z Sieradza, Józef Trąbczyński z Winiar i Ludwik Anstadt z Łodzi.


*właściciel Wójtostwa Sieradzkiego, przypis autora bloga

Gazeta Kaliska 1902 nr. 90

Ogłoszenie. Podaje się do wiadomości, że w dniu 3/16 kwietnia r. b., w gmachu Sądu okręgowego kaliskiego w Kaliszu, odbywać się będzie publiczna licytacja na sprzedaż nieruchomości, położonej w mieście powiatowem Sieradzu, pod nazwą Wójtostwo-Sieradzkie, składającej się z massiv murowanego obszernego browaru, urządzonego podług tegoczesnych wymagań, z wszelkiem i utensyljami, oraz folwarku przestrzeni około 50 morgów ziemi, w dobrej glebie, w tej liczbie 8 morgów ogrodu owocowego i warzywnego, z inwentarzem żywym i martwym , domem mieszkalnym piętrowym massiv murowanym, składającym się z 15 pokoi, i budynkami gospodarskiemi, w części murowanemi a w części drewnianemi, znajdującemi się w zupełnym porządku. Komunikacja, z powodu budującej się drogi żelaznej Warszawsko-Kaliskiej, spławnej rzeki Warty i dróg szosowych, ułatwiona.


Goniec Łódzki 1903 nr 56

Sieradz. Kaliski sąd okręgowy ogłosił upadłość s. s. Trąbczyńskich, właścicieli browaru* w Sieradzu. Kuratorami masy upadłości mianowani zostali adwokaci przysięgli: Kazimierz Ruszkowski i Alfons Hindemith.


*położonego na Wójtostwie, przyp. autora bloga


Gazeta Kaliska 1903 nr 247

Syndycy tymczasowi upadłości „Braci Trąbczyńskich” Podają do wiadomości, Że dnia 27 1 28 sierpnia (9 i 10 września) Odbędzie się Licytacja ruchomości Na folwarku Wójtowstwo Sieradzkie.


Gazeta Kaliska 1903 nr 278

Sprzedaże nieruchomości. W dniu wczorajszym, w wydziale cywilnym kaliskiego Sądu okręgowego, sprzedane zostały następujące nieruchomości: 6) 5 morg. 187 pr. ziemi we wsi Wójtostwo Sieradzkie sukcesorów Raźniewskich (w drodze działów) nabył Franciszek Szczepaniak za 516 rb.

Strażak 1909 nr 1

Pożar browaru w Sieradzu. Wskutek nieostrożnego obchodzenia się robotników z ogniem powstał pożar w browarze Piotra Danilewicza. Oprócz budynków, pożar strawił nieubezpieczone ruchomości na znaczną sumę. Podczas akcyi ratunkowej rozbiegały się konie przy wozie straży ogniowej ochotniczej. Powożący Józef Gołąb, spadając z wozu, uderzył głową o słup od latarni i zabił się.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Miłku (Miłek), właścicielu działki gruntu przestrzeni 4 morgi 115 pręt. ze składu dóbr Wójtostwo Sieradzkie, pow. Sieradzkiego;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Michale Danielewiczu, współwłaśc. 2 morg. 229 pręt. z maj. Wójtostwo Sieradzkie, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 marca 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 lutego 1931 r.
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470) podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu sieradzkiego, obowiązujących do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
40. Danielewicz Stanisław, Nr. rejestracyjny 80194, sam. osobowy — Fiat — m. postoju: Sieradz, (browar).
86. Danielewicz Stanisł., Nr. rejestr. 80619, sam. półciężar. — Chevrolet — miejsc. postoju: Sieradz, Krak. Przedm. (browar).
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Sieradzkiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 99

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Chanie-Brandli Fryde, właścicielce połowy nieruchomości pod nazwą „Działka ziemi Wójtostwo Sieradzkie", powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego na dzień 15 czerwca 1934 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji tegoż wydziału w celu ujawnienia swo­ich praw pod skutkami prekluzji.

4 komentarze:

 1. Czy pożar w browarze Piotra Danilewicza dotyczył browaru kupionego po licytacji browarów braci Trąbczyńskich w 1903r? Czy to był browar wcześniej posiadany przez Danilewiczów?

  OdpowiedzUsuń
 2. Gdzieś czytałem iż Danielewicz był właścicielem słodowni więc pewnie i dostawcą dla browaru w Sieradzu. Czyli zakup przez niego browaru był uzasadniony biznesowo. Zagadką pozostaje przyczyna upadku browaru, wówczas już braci Trąbczyńskich. Kajetan Trąbczyński przekazał browar synom około 1885 roku. Kajetan Trąbczyński zmarł w roku 1905 w Warszawie i jest pochowany na sieradzkim cmentarzu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kajetan Trąbczyński przepisał browar na 4 synów Kajetana Jakuba, Antoniego, Wojciecha i Józefa Kalasantego w 1897 r. Po paru latach i bankructwie Wójtostwo nabył Piotr Danielewicz, który koło 1914 r. sprzedał majątek synowi Stanisławowi. Pałac spłonął w ostatnich dniach II wojny światowej, wysadzony celowo przez zamieszkujących go Niemców, mój dziadek był tego świadkiem. Rozebrany został po wojnie.

   Usuń
  2. Danielewicz raczej nie dostarczał niczego Trąbczyńskiemu, bo przed przybyciem do Sieradza mieszkał daleko - w Warce.

   Usuń