-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Wola Majacka

Wikipedia:
Wola Majacka -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Wolnica Grabowska. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.
 
Wola Majacka (Fol.Wola Szczawińska) 1839 r.


1992 r. 

Echo Łódzkie 1934 grudzień

Skoczne melodje przy trupie. Ojcobójcę skazano na 8 lat więzienia. 
SIERADZ 28.12 Areną krwawej zbrodni popełnionej z premedytacją przez zwyrodnialca w osobie Gustawa Reczydło — była wieś Stefanów gminy Barczew. W tejże wsi dochodziło do częstych konfliktów na tle majątkowem pomiędzy Janem Reczydło a jego synami Gustawem i Natanielem. Gustaw popadał często w trans podniecenia, w wyniku którego stawał się wysoce niebezpieczny dla otoczenia. Fakt ten miał tem większe znaczenie, iż Jan Reczydło nosił się z zamiarem wprowadzenia w czyn powtórnego ożenku z Emilją Bichner vel Wagenbichner, której to postanowił aktem rejentalnym zapisać w dożywocie morgę ziemi — podczas gdy całe jego gospodarstwo składało się z 4 mórg. Okoliczność ta wpłynęła podniecająco na Gustawa Reczydło — rzekomo podburzanego przez brata Nataniela mieszkańca wsi Wola Majaczewicka, gmina Majaczewice, tembardziej, że ten ostatni maltretowany był ze względu na swe kalectwo przez swą żonę i wzgardzany przez ojca. Gustaw Reczydło udał się do zabudowań swego ojca Jana i pochwyciwszy napotkany pod ręką młotek siedmioma uderzenimi strzaskał nim głowę swego własnego ojca, poczem zbryzgany ojcowską krwią począł śpiewać nad ciałem ojca skoczne melodje. Jan Reczydło naskutek pęknięcia czaszki i wewnętrznego krwotoku na opony mózgowe zmarł. Nadmienić wypada, iż Gustaw Reczydło oddawna już nosił się z zamiarem pozbawienia życia ojca, czego dowodem może być to, iż wywiercił w suficie dziurę, "by powiesić starego, jak świnię", gdyż — zdaniem oskarżonego — ojciec innej śmierci nie był wart. Nadto zaś Gustaw Reczydło działał w przedświadczeniu, że symulując anormalność psychiczną wywinie się od kary. Ekspert, w osobie dra Marka Zaleskiego, orzekł, iż oskarżony daleki jest od zaburzeń psychicznych, gdyż podlega on jeno symptomatom choroby nerwowej, drugi zaś ekspert, w osobie dra Stankewicza, wyjaśnił, iż objawy nerwicy uzewnętrznione przez oskarżonego, są podległe woli chorego, który jest w stanie, zależnie od okoliczności, odpowiednio je wzmacniać. Zreasumowawszy więc te dane Sąd Okręgowy w Sieradzu uznał oskarżonego winnym morderstwa, do czego się zresztą sam przyznał i skazał Gustawa Reczydło na 8 lat więzienia. Nataniela zaś oskarżonego o namawianie do morderstwa, z braku dowodów winy, uniewinnił. Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza