-->

wtorek, 14 maja 2013

Trzebiczna rzeczka

Zajączkowski:
Trzebiczna -rzeka, dopływ Warty pow. sieradzki
1) 1276 trans. z 1550 r., Ul. DKM 42 s. 217: Trzebiczna - fluuius. Leszek Czarny nadaje Racławowi, synowi Damiana, Dąbrowę (v.) ultra fluuium, qui vulgariter T. vocatur.
2) XVI w. Ł. I, 391: Opisując uposażenie plebana w Męce Ł. wzmiankuje: ab utraque (parte) fluvii seu torrentis dicti et appellati Crampa seu Trzebyczna. 3) XIX w. SG IV, 670; XII, 553: Krępa - struga wym. przez Łaskiego (IV, 670); Trzebiczna - dawniej też Krępa, rz. dopływ Warty z prawego brzegu, wypływa z lasu przy folw. tej nazwy w pow. sieradzkim i uchodzi na łęgu męckim do Warty (XII, 553).
Uwagi: Koz. (1, 264 i II, 188): Trzebiczna albo Krępa, prawy dopływ Warty, do której uchodzi pod Męką.

Słownik Geograficzny:
Trzebiczna, dawniej też Krępa, rzka, dopływ Warty z prawego brzegu, wypływa z lasu przy folw. t. n., w pow. sieradzkim, obraca dwa młyny w Męckiej Woli i uchodzi na łęgu męckim do Warty. Wspominana w Lib. Ben. Łaskiego (I, 391).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza