-->

środa, 1 maja 2013

Truskawiec

Słownik Geograficzny:  
Truszkawiec,  kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, odl. od Sieradza 42 w.; ma 11 dm., 69 mk. Wchodziła w skład dóbr Nowawieś.

Spis 1925:
Truskawiec, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 54. Mężczyzn 26, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 54. Podało narodowość: polską 54.

Wikipedia:
Truskawiec-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 12

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego. Nro. 356.
Wzywa naymocniey wszelkie Władze tak Cywilne iako i Woiskowe, ażeby zbiegłą z Holendrów Truszkowiec do Wsi Wylazłowa należących o kradzież ob­winioną Sta: Faygę zamężna Ebasekową, żonę Lewka Eliaszowicza Finkenszteina maiącą lat 20 skończonych, wyznania Moyżeszowego, rodem z wsi Porczyn, wzro­stu średniego, włosów na głowie czarnych, twarzy okrągłey rumianey, oczów ciemnych, czoła miernego, ubrana w koszule lnianą, z rękawami z płótna kolinskiego, w spódniczkę baścikową czerwoną, drugą sycową na czarnem tle, chustkę na głowie zieloną w kwiaty, czepek biały z falbanką, na nogach miała pończochy wełniane i trzewiki, bez tołubka, chodzi za świadectwem Woyta Gminy Wylazłowa do poszukania mieysca na 8 dni udzielonem, ścisle śledziły, i gdziekolwiek przytrzymaną z kim by się pokazała przyaresztowały i pod strażą pewną Sądowi tuteyszemu odstawić poleciły.

Szadek dnia 10 Marca 1831 roku. Hałaczkiewicz.

Gazeta Kaliska 1907 nr 153

We wsi Truszkowiec, w pow. sieradzkim, do włościanina Józefa Patory, lat 40, przyszedł borowy majątku Góra-Bałdrzychowska, Andrzej Szymkowski i zaproponował mu pójść z nim do lasu na robotę, gdy zaś Patora odmówił, borowy Szymkowski począł okładać go kijem, wskutek czego Patora po dwóch dniach zmarł.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
23. Wylazłów, obejmującą: wieś Nowa Wieś, folwark Nowa Wieś, folwark Nowa- Wieś-Las, wieś Truskawiec, wieś Wylazłów, osadę Wylazłów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie 1933 9 listopad

NIE WOLNO STAWIAĆ OPORU GAJOWYM.
Mieszkańcy wsi Truskawiec gm. Wierzchy Julia Pratkowska Władysław Cieślak i Władysław Myszkowski w czasie przeprowadzonej u nich rewizji przez gajowych lasów państwowych Jana Rusieckiego i Józefa Krasickiego z lasów Podgórcza pow. Łęczyckiego w asyście posterunkowego Majkowskiego — stawiali zacięty opór.
Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu skazał Piątkowską na 2 m. aresztu, Cieślaka na 3 m. aresztu, Myszkowskiego na 2 tygodnie.


Dziennik Łódzki 1975 nr 109Truskawcu pow. Poddębice i Kopaninie pow. Wieluń płonęłwczoraj poszycie leśne. Przyczyn pożaru nie ustalono.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza