-->

niedziela, 5 maja 2013

Teodorów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Teodorów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 45, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Teodorów,  wś, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice, ma 10 dm., 76 mk., 166 mr. W 1827 r. 8 dm., 45 mk.

Spis 1925:
Teodorów, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 27, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58. Podało narodowość: polską 58.

Wikipedia:
Teodorów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 125

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
W dniu 12 (24) maja, we wsi Teodorowie, podczas nieobecności w domu włościanki Karoliny Szei, spaliła się jej córka Antonina.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Łodzi wpi­sano następujące firmy pod Nr. Nr.:
6758 „Stefan Zakrzewski". Wiatrak. Firma istnieje od d. 1 stycznia 1916 r. kol. Teodorów, gm. Wodzierady. Właśc. Stefan Zakrzewski, zam.- tamże.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
5. Józefów, obejmującą: wieś Alfonsów, wieś Józefów, wieś Ludowinka, wieś Teodorów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 74
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 152
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza