-->

czwartek, 16 maja 2013

Szczutkowo / Szczutków

Słownik Geograficzny:
Szczutkowo, fol., pow. turecki, gm. Ostrów Wartski, par. Jeziorsko, odl. 31 w. od Turka, 1 dm., 9 mk. Br. Ch.

Karczma Szczutki (Szczutków?) 1793 r.

Gazeta Warszawska 1828 nr 79

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Zawiadomia Szanowną Publiczność, że dnia 15 Maia r. b. o godzinie 10tey z rana w mieście Powiatowem Warcie, w Biórze W. Woyciecha Morkowskiego, Rejenta Powiatu Wartskiego, odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie sądownie Aktem z dnia 28 Lipca r. z. przez podpisanego zajętych Dóbr Zakrzewa części B. z przyległościami Dezerta Szczutkow w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem, położonych; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b., i te Dobra mogą czynić rocznie około 4000 zł: Pol: mniey lub więcey, gdyż to od dobrego zarządzenia zależeć będzie. — Warunki do licytacyi w Biórze W. Woyciecha Morkowskiego Rejenta w Warcie każdego czasu przeyrzane bydź mogą.
W Kaliszu dnia 23 Stycznia 1828 r.
Nepomucen Ziałkowski,
Komornik T. C.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 160

(N. D. 3205) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych:    
6. Izydorze Papiewskim jako właścicielu dóbr Zakrzewa lit. A. B. przyległością Szczutków w Okręgu Wartskim położonych
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na dzień 15 (27) Stycznia r. b. 1854 w Kaliszu w kancellaryi hypotecznéj przed podpisanym Regentem wyznacza się.
Kalisz dnia 1 (13) Lipca 1853 r.
Nepom. Wojciechowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza