-->

piątek, 31 maja 2013

Sulimówek / Sulmówek

Czajkowski 1783-84 r.
Sulmowek, parafia goszczonow (goszczanów), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Jabłkowski, podstol.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sulmówek, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 18, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Sulmówek,  wś i fol., pow. turecki, gm. i par. Goszczanów, odl. 22 w. od Turka. Wś ma 4 dm.; co do ludności ob. Sulmów; folw. ma 1 dm., 40 mk. W 1827 r. 2 dm., 18 mk. W 1885 r. fol. S. rozl. mr. 214: gr. or. i ogr. mr. 158, łąk mr. 46, zarośli mr. 3, nieuż. mr. 7; bud. mur. 1, drewn. 5, wiatrak. Wś S. os. 6, mr. 11.

Spis 1925:
Sulimówek, wś, pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 24. Mężczyzn 13, kobiet 11. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 24. Podało narodowość: polską 24.

1940 r.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
72. Właścicieli hipotecznych dóbr Sulmowo - Sokołów, powiatu tureckiego, a mianowicie: nieujawnionych spadkobierców Jana Unruga.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
61. Właścicieli i wierzycieli hipotecznych dóbr SULMOWO SOKOŁÓW, powiatu tureckiego, a mianowicie: 1) nieujawnionych spadkobierców Jana Unruga, 2) księdza Śmietanko, 3) Zofję Tarniewiczową, 4) Klementynę Tarniewiczową, 5) Jaśkiewicza Rocha, 6) firmę "B-cia Szrajer".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
7. Sumków, obejmującą: wieś Sokołów i wieś Sulmówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/8/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 1278/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady.
-Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje: Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/8/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436) ulega następującym zmianom:
2) w § 1 p. II, skreśla się słowa: „7. Sumków, obejmującą: wieś Sokołów i wieś Sulmówek", a na ich miejsce umieszcza się: „7. Sokołów, obejmującą: wieś Sokołów i wieś Sulmówek".
(—) Hauke-Nowak.
Wojewoda. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza