-->

piątek, 31 maja 2013

Stryje

Spis 1925:
Stryje, kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 31, kobiet 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58. Podało narodowość: polską 58.

Dziennik Warszawski 1865 nr 210

(N. D. 5249)Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Marjannę Banasiak lat 30 wieku liczącą, kucharkę dworską, ostatnio we wsi Stryjach, Gminie Bałucz, Okręgu Szadkowskim zamieszkałą, obecnie z pobytu niewiadomą, aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc, w Sądzie tutejszym do ogłoszenia jej wyroku w sprawie własnej wydanego stawiła się lub miejsce teraźniejszego pobytu zamieszkania swego wskazała, a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 13 (25) Sierpnia 1865 r.
Sędzia Prezydujący,
Asesor Kolegjalny, Chmieliński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza