-->

wtorek, 14 maja 2013

Suchorzyn

Zajączkowski:
Suchorzyn -pow. poddębicki
1) 1386 T. Sir. I f. 4, 12: Suchorzino - Laurencius de S. 2) 1391 Rkps BJ 5008 ks. z. sier. f. 44: Suchorzino - Laurentius de S. 3) 1392 Hube, Zbiór Sier. 65; T. Sir. I f. 36, 37; PKŁ II, 4251: Suchorzino - Przibislaus de S., Matheus de S., Jacobus de S., Johannes de S. 4) 1398 Hube, Zbiór Sier. 149: Suchorzino - Jacobus de S.
5) XVI w. Ł. I, 396-397: Suchorzyno quadruplex - villa, par. Drużbin, dek. i arch. uniejowski. 6) 1518 P. 188: Suchorzyno - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 245: Suchorzyno - jw. 7) XIX w. SG XI, 540: Suchorzyn - wś i folw., par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki.  

Czajkowski 1783-84 r.
Suchorzyn, parafia druzbin (drużbin), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Kossowski, chorązy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Suchorzyn, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 99, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Suchorzyn  w XVI w. Suchorzyno quadruplex, wś i fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin, odl. 30 w. od Sieradza; wś ma 4 dm., 57 mk., fol. 4 dm., 9 mk. W r. 10 dm., 99 mk. W 1888 r. fol. S. rozl. mr. 795: gr. or. i ogr. mr. 563, łąk mr. 5, pastw. mr. 19, lasu mr. 103, w odpadkach mr. 82, nieuż. mr. 23; bud. mur. 8, z drzewa 8; las nieurządzony. Wś S. os. 13, mr. 9; wś Dybów os. 15, mr. 179. Na początku XVI w. dziesięcinę z łan. km. i folw. pobierał pleb. w Drużbinie. Za kolędę dawali kmiecie po korcu owsa z łanu, a zagrodnicy po pół grosza (Łaski, L. B., I, 397). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 było tu 4 posiadaczy, mających po 1 łana; Czepowska ? łana (Pawiński, Wielkop., II, 245). Br. Ch. 

Spis 1925:
Suchorzyn, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 7, folw. 4. Ludność ogółem: wś 44, folw. 71. Mężczyzn wś 23, folw. 40, kobiet wś 21, folw. 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 44, folw. 68, ewangelickiego folw. 3. Podało narodowość: polską wś 44, folw. 71.

Wikipedia:
Suchorzyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SUCHORZYN par. Drużbin, p. poddębicki i Dybów w 1783 roku Tomasza Kossowskiego chorążego orłowskiego, potem jego syna Józefa. (Strachowski 1818 k. 331-3) Patrz Pęczniew

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1639

Suchorzyn
16 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 15 tego miesiąca, dziecko Stanisława ogrodnika Pana Jana Suchorskiego i Jadwigi, małżonków z Suchorzyna, któremu zostało nadane imię Jadwiga. Rodzicami chrzestnymi byli Albert śpiewak i Szlachetna Pani Anna Rzekiecka z Rzekty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1644

Wola Pomianowa.
24 kwietnia. Ja, Adam Tezonius proboszcz kościoła drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych, mianowicie Stanisława Cinskiego i Anny, małżonków, któremu nadałem imię Helena. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Rzekiecki z Wielkiego Sucharzowa i Urodzona panna Jadwiga Podoleska z Pomianowej Woli.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1644


Wola Pomianowa
10 maja, ten sam, jak wyżej, połączył świętym małżeństwem Szlachetnych Adama z Nowej Wsi Porczyńskiego ze Szlachetną Ewą córką Szlachetnych Macieja Poddębskiego i Anny, małżonków, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obecności świadków Szlachetnych Andrzeja Gawłowskiego z Nowej Wsi, Jana Rzekieckiego z Suchorzyna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1646

Suchorzyn
8 października, przeze mnie, jak wyżej, został ochrzczony syn Szlachetnych Andrzeja Suchorskiego i Marianny, małżonków, któremu zostało nadane imię Łukasz. Rodzicami chrzestnymi byli Wacław El? kościoła drużbińskiego i Elżbieta żona Jana Kołachy z Drużbina, Wszyscy z tej parafii.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1649


Suchorzyn Wielki
14 stycznia, przeze mnie, została ochrzczona urodzona 1? tego miesiąca, córka Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Marianny, małżonków, której zostało nadane imię Agnieszka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Rzekiecki z Suchorzyna z Urodzoną panną Jadwigą Kłazczerską? z Charchowa.   

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1650Suchorzyn Wielki
Dnia szóstego marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Andrzeja Suchorskiego i Marianny, prawowitych małżonków, której zostało nadane imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Idzikowski i Urodzona Pani Dorota Pratkowska Charchówka Wielkiego.   

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1652


Suchorzyn Wielki
28 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Andrzeja i Marianny Suchorskich, małżonków, któremu nadałem imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Albert Piaskowski z Charchówka Małego i Urodzona Pani Anna Kwiatkowska z Lipnicy.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1653


21 stycznia. Przewielebny ojciec Tymiński, związek małżeński Urodzonego Alberta Pratkowskiego z Charchówka ze Szlachetną Panią Katarzyną Słomkowską ze Słomowa, w kościele druzbińskim w obecności świadków Urodzonego Pana Filipa Glińskiego dzierżawcy w Charchówku Wielkim i Szlachetny Andrzej Suchorski z Suchorzyna Wielkiego i wielu innych

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1653


5 marca zmarła we wsi Suchorzyn Wielki zmarła Urodzona Pani Marianna Suchorska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1656


29 kwietnia zakonczył żałosne życie Urodzony Pan Antoni Rudnicki tu w Suchorzynie.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1656


Suchorzyno Wielkie
12 września przez Wielebnego ojca Adama J? proboszcza Drużbina, roku, jak wyżej, zostało ochrzczone dziecko Urodzonych Andrzeja Suchorskiego i Anny Paprockiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Szymankowicz wikary tego kościola drużbińskiego i Urodzona Pani Zofia Gołębowska. Imię nadane dziecku Chryzostom.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659


Suchorzyno Wielkie
9 marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pana Andrzeja Suchorskiego i Anny, prawowitych małżonków z Suchorzyna Wielkiego. Rodzicami chrzestnymi byli Albert kierownik szkoły i Urodzona Pni Ewa Kowalska z Pratkowa, dziecku zaś zostało nadane imię Marianna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659


3 listopada, roku, jak wyżej, ja, Adam Tezoniusz proboszcz tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt połączyłem małżeństwem Szlachetnych Państwa Kazimierza Dzierzążyńskiego z Urodzoną Panią Anną Pratkowską ze wsi Charchów Szlachecki, w obecności świadków ? Pana Stanisława Piaskowskiego z Lipek i Pana Jana Rzekieckiego z Suchorzyna Wielkiego i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1660


16 lipca zmarła Urodzona Pani Zofia Rzekiecka z Suchorzyna Wielkiego, pochowana została w kościele, roku jak wyżej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1663


Suchorzyn
20 kwietnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana i Marianny, małżonków Gałęskich, imię dziecka Zofia. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Tomasz Trzebicki podstoli sieradzki i panna Marianna Jastrzębowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1665


Suchorzyn
19 maja, ja, Andrzej Rokicki ? kościoła drużbińskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Gałęskiego i Marianny, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Helena. Rodzice chrzestni Szlachetny Jacek Rzekiecki i panna Katarzyna Gałęska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1670


Suchorzyn
27 czerwca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jana Urodzonego Pana Andrzeja Suchorskiego i Urodzonej Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Suchorski i Urodzona panna Katarzyna Suchorska z Suchorzyna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1674


3 września.
Ja, Adam Magnuski proboszcz drużbiński, ochrzciłem Zofię Urodzonego Pana Suchorskiego i Urodzonej Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł kierownik szkoły i Urodzona panna Katarzyna Suchorska z Suchorzyna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1677


Suchorzyn
5 marca

Ochrzciłem Józefa Urodzonego Andrzeja Suchorskiego i Urodzonej Anny Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Jastrzebowski i Urodzona panna Abrahamowicowna? obecnie przebywająca w Charchówku.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1694


A.D. 1694, dnia zaś 14 kwietnia. Ja, Sebastian Kazimierz Mroczkowski kapłan kościoła drużbińskiego, ochrzciłem imieniem Adam, prawowitego syna Urodzonego Pana Piotra i Zofii Suchorskich, prawowitych małżonków z Suchorzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Marcin Trzebicki podstoli sieradzki i Urodzona Pani Barbara Trepczyna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1695


Suchorzyn
Roku, jak wyżej, dnia zaś 24 kwietnia, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonego Pana Piotra Suchorskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Suchorski i Urodzona Pani Katrzyna Kosutska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1717


Maj
Suchorzyn
Dnia 13 miesiąca i roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonych Piotra Suchorskiego i Jadwigi Słomowskiej, prawowitych małżonków, której nadano dwa imiona Katarzyna i Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gostkowski i Urodzona Jadwiga Krzemieniowska.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1719

Roscieszyn.
12 lutego ochrzcilem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Walentego i Ludwiki Rudnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Krzemieniewski ze swoją małżonką Teresą, obecnie w Suchorzynie parafii Drużbin.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1720


Suchorzyn
Dnia 13 stycznia, A.D. 1720, ja, Jan Chryzostom Czyżowski kapłan drużbiński, zarządca pieczniew?, ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Agnieszka, córkę Urodzonego Pana Piotra Suchorskiego i Jadwigi Słomowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Władysław Pawłowski stolnik sieradzki i Szlachetna panna Teresa Chmielińska moja siostra.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1720


Suchorzyn
Dnia 11 marca, roku 1720, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Krystyna i Gertruda, córkę Urodzonego Pana Franciszka i Franciszki Rychłowskich, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Suchorski i Urodzona Pani Jadwiga Głuszkowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1720


Suchorzyn
29 sierpnia, ja, Jakub Kazimierz Wiśniowski zarządca niemysłowski, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonych Państwa Antoniego Łuby i Urodzonej Pani Konstancji z domu Gostkowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Rychłowski i Urodzona Pani Teofila Czyżewska matka Znakomitego miejscowego kapłana.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1723


Styczeń
Suchorzyn

18 tego samego, roku tego samego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Urodzonego Pana Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Łuba i Urodzona Pani Zuzanna Kwiatkowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1724


Suchorzyn
26-go kwietnia, roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Wojciech Adam, syna Urodzonych Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Łuba i Szlachetna panna Marianna Suchorska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1727


Suchorzyn, dnia 18 lutego, Urodzony Paweł Szadowski posesor zastawny połowy Suchorzyna, opatrzony sakramentem Eucharystii i ostatnim namaszczeniem zmarł. Jego ciało złożono w sklepieniu.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1727


Kwiecień
Suchorzyn

Roku, jak wyżej, dnia zas 7-go kwietnia, Przewielebny Walenty Drogoński kapłan Wierzchowski, ochrzcił dwoma imionami Zofia i Anastazja, córkę Urodzonego Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Jan Chryzostom Czyżewski dziekan uniejowski, kapłan drużbiński i Szlachetna panna Teresa Chmielińska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1728


Luty
Suchorzyn

Ten sam, jak wyżej, roku i miesiąca, jak wyżej, dnia zaś 10, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga w poszczególnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Andrzeja Janowskiego z Urodzoną Teresą Sadowską wdową. Obecni świadkowie Urodzeni Panowie Jan Porowski mój brat, Melchior Suchorski, Walenty Siedlecki, i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1729


Suchorzyn
29 lipca. Ja, Jan Chryzostoma Czyżewski dziekan uniejowski, kapłan drużbiński, ochrzciłem córkę Urodzonych Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków, której nadano imiona Anna i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Łukasz Suchorski z niemysłowskiej parafii i Urodzona Kossobucka z Dybowa tej parafii.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1744


Suchorzyn
Roku, jak wyżej, ja ten sam, jak wyżej, dnia 30 lipca ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Tomasza Wolińskiego i Marianny Sadowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kwiatkowski i Petronela Kwiatkowska córka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1747


Suchorzyn
A.D. 1747, dnia 2-go stycznia. Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Urodzonej Pani Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt wierzchowski i Urodzona panna Eufrozyna Sromocka z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1749


Suchorzyn
A.D. 1749, dnia 19 marca ochrzciłem dwoma imionami Jozafata i Marianna, córkę Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Gajoski i Urodzona panna Marianna Sromocka.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1750


Suchorzyn
Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, dnia 29 lutego ochrzciłem imieniem Maciej, syna Urodzonych Aleksandra Spinka i Agnieszki Chlebowskiej, prawowitych małżonków i którego ceremonię w kościele zaniechano z powodu choroby.  

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1751


Suchorzyn
Dnia 4 lipca 1751 ochrzciłem imienim Paweł, syna Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Urodzonej Pani Marii Wolińskiej z domu Sadoskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Wolski i Urodzona Pani Anna Więckowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1752

Suchorzyn

Dnia 11 stycznia. Ja Andrzej Nowacki, ochrzciłem imieniem Kacper, syna Urodzonego Józefa Podczaskiego i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Spinek i Marianna Wolińska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1752


Suchorzyn
Ja, Antoni Wilkanowski, dziekan uniejowski, kustosz i oficjał łęczycki, proboszcz drużbiński, dnia 8-go maja, ochrzciłem imionami Filip Jakub, syna Urodzonego Aleksandra Spinka i Agnieszki Chlebowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Chlebowski i Urodzona Marianna Spinkowa.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1753


Suchorzyn
A.D. 1754, dnia 25 lutego, ochrzciłem Helenę i Wiktorię, córkę Aleksandra Spinka i Agnieszki z domu Chleboskiej, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Chleboski i Marianna Spinkowa.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1754


Suchorzyn

Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, roku 1754, dnia 25 lutego, błogoslawiłem małżeństwo Urodzonego Pana Mikołaja Olszoskiego z Urodzoną Panią Brygidą Dąbroską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel i wobec świadków Urodzonego Pana Wojciecha Górskiego i Józefa Chleboskiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1757


Suchorzyn

Dnia 21 lutego. Ja, Antoni Wikanowski ... poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościele drużbińskim, uznałem i błogoslawiłem małżeństwo Urodzonych Mikołaja Kosteckiego z Urodzoną Teodorą Czyżewską panną, zapytałem oboja o wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi i połączyłem w obecności świadków Urodzonych i Szlachetnych Seweryna Czyżewskiego, Turczynowicza, Aleksandra Spinka, Antoniego Sromockiego, Antoniego Czaykowskiego i innych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1757


Suchorzyn
Ja, Antoni Wilko?wski, dnia 6 czerwca, ochrzciłem dziewczynkę imieniem Marianna, córkę Urodzonych Mikołaja Kosteckiego i Teodory Czyżewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Badowski i Zofia Fabianowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1759


Suchorzyn
Dnia 6 maja. Ja, jak wyżej, zająłem się dopelnieniem ceremonii chrztu nad dzieckiem imion Franciszka i Teresa, córką Urodzonych Mikołaja i Teodory Kosteckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Turowski z Zawady i Urodzona Zofia Czaykowska z Woli Pomianowej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1760


Suchorzyn
Dnia 25 maja. Ja, Marian Głoskowski wikary drużbiński, ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonych Mikołaja i Teodory Kosteckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Maciej i Katarzyna Boroscy z Woli Pomianowej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1761


Suchorzyn

Dnia 3 lipca zmarło dziecko imieniem Jan, syn Urodzonych Mikołaja Kosteckiego i Teodory Czyżewskiej, prawowitych małżonków. Pochowany w kościele drużbińskim.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1762


Suchorzyn
Dnia 14 listopada. Ja, Antoni Wilkanowski ? proboszcz drużbiński, ochrzciłem imionami Jan Kapistran, Stanisław Kostka, urodzonego dnia 31 października, syna Urodzonych Walentego Łyszczyńskiego i Katarzyny Kamińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Kamiński i Jadwiga Łyszczyńska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1767


Suchorzyn
Rok 1767, dnia 9 lutego. Ja, Piotr Dzikowicz wikary drużbiński, ochrzciłem dziecko zrodzone z Urodzonego Walentego Łyszczeńskiego i Katarzyny z Kamieńskich Łyszczeńskiej, urodzone 16 października. W niebezpieczeństwie śmierci w domu ? Dnia 17 tego samego i roku 1768 i dnia 9 lutego do kościoła został dostarczony, któremu zostały nadane imiona Urszula i Kunegunda przez tego samego, jak wyżej ? Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Leon Kamieński prepozyt łobudzicki i Urodzona Konstancja z Suchorskich Szołowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1775


Suchorzyn
7 kwietnia zmarł Urodzony Antoni Tokarski posesor Suchorzyna, opatrzony sakramentami i ostatnim namaszczeniem, pochowany w sklepieniu kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1796


Suchorzyn
1796, dnia 8 czerwca, ten sam, ochrzciłem Antoniego Józefa, urodzonego wczoraj syna Urodzonych Macieja i Franciszki z Tokarskich Radolińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Brzechwa ze swoją małżonką.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1819

Suchorzyn
Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski z Wielmożną Jegomości panną Marianą Dembińską. Roku tysiąc osiemset dziewiętnastego, dnia dwudziestego stycznia w środę [pomyłka, to był wtorek] przed nami proboszczem parafii niemysłowskiej administratorem kościoła drużbińskiego, sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii Niemysłów, powiatu wartskiego w obwodzie i województwie kaliskim a specjalnym pismem Wielmożnego Jegomość Księdza Mikołaja Obrokczyńskiego proboszcza drużbińskiego, urzędnika Stanu Cywilnego gmin parafii drużbińskiej dnia dwudziestego tego miesiąca roku bieżącego do przyjęcia do aktów gminy swej upoważnionym dla słabości i choroby jego, stawił się Wielmożny Jegomości Pan Jan Podczaski posesor wsi Folga w parafii Opatowiec położonej w obwodzie Miechów w województwie krakowskim, tu zaś przy Wielmożnym Jegomości Panu Ignacym Podczaskim posesorze wsi Suchorzyn położonej w parafii drużbińskiej, powiecie szadkowskim, obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim, swym stryju, liczący lat podług metryki chrztu wyjętej a ksiąg kościoła parafialnego jutrosińskiego, dwadzieścia sześć, które skończy w dniu dwudziestym ósmym miesiąca grudnia roku teraźniejszego, syn Wielmożnego Jana Podczaskiego kontrolera Komory Głównej Celnej Opatowieckiej i świętej pamięci Teresy z Ziołkowskich zmarłej. - Stawiła się także Wielmożna Jegomości panna Marianna Dembińska licząca lat około trzydzieści sześć w rzeczonej wsi Suchorzyn, parafii tejże drużbińskiej przy siostrze swej rodzonej Wielmożnej Jegomości Pani Małgorzacie z Dembińskich Podczaskiej, małżonce wspomnianego Wielmożnego Jegomości Pana Ignacego Podczaskiego, od lat trzech zostająca i zamieszkująca, córka świętej pamięci zmarłych Felicjana Dembińskiego i Józefy z Wyganowskich, pełnoletnia. Strony stawające żądają, ażebyśmy przytąpili do obchodu ułożonego międzi nimi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w parafii drużbińskiej, to jest pierwsza dnia trzeciego a druga dnia dziesiątego miesiąca stycznia roku bieżącego w niedziele. Gdy inne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zszło, my przejąwszy zaświadczenie plebana opatowieckiego wydane z Opatowca pod dniem szóstym listopada roku zeszłego tysiąc osiemset osiemnastgo, jako Wielmożny Jan Podczaski jest bezżenny, tudzież metryki chrztu, z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga, zachowane zostały, przychylając się do naminionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksowego w tytule O Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą się pobrać z sobą, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Wielmożny Jan Podczaski kawaler pełnoletni i Wielmożna Marianna Dembińska panna pełnoletnia, połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy akt w przytomności Wielmożnych Jegomościów Panów Ignacego Podczaskiego stryja wstępującego w stan małżeński, posesora wsi Suchorzyn parafii drużbińskiej liczącego lat czterdzieści siedem, Franciszka Płaczkowskiego posesora wsi Sędów parafii Wartkowice liczącego lat trzydzieści sześć, niemniej Wielmożńych Andrzeja Jackowskiego wuja zaślubionej panny, posesora wsi Dąbrówka parafii Bałdrzychów liczącego lat siedemdziesiąt i Michała Jackowskiego brata ciotecznego tejże panny, liczącego lat trzydzieści pięć, posesora wsi Borki parafii Bałdrzychów, który to akt został stawającym przeczytany i podpisany przez nas i osoby w akcie wyrażone. Ksiądz Bartłomiej Saganowski poddziekan uniejowski, pleban niemysłowski, administrator kościoła parafii Drużbin, jako specjalnie od chorującego księdza Mikołaja Obrokczyńskiego plebana i urzędnika Cywilnego upoważniony. Jan Podczaski, Marianna Dembińska, Ignacy podczaski, Franciszek Płaczkowski, Andrzej Jackowski, Michał Jackowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 270

(N. D. 5591) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Wilhelma Stegmana właściciela dóbr Suchorzepia* A. B. i Dybów z przyległościami w Ogu Szadkowskim leżących, oraz wierzyciela kapitału rs. 7500 na dobrach Siedlątków Ogu Wartskiego w dz. IV pod Nr. 10 wykazu zapisanego wraz z рrzуwiązanem do niego prawem dzierżawy wsi Woli Łyszkowskiej w dz. III. pod Nr. 5 mieszczącem się i wzmianką o służącem tej summie pierwszeństwie przed summą w dziale IV pod Nr. 5 hypotekowaną. (…) otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termina na d. 2 (11) Marca 1854 w kancellarуi hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 14 (26) Sierpnia 1853 r.
Jan Nowiński.

*Suchorzyn?

Dziennik Powszechny 1863 nr 148

W lesie należącym do dóbr Suchorzyn, w gm. Drużbin, pow. Sieradzkim, dnia 12 Maja r. b. August Miller, trąc drzewo, tak niebezpiecznie został uderzony w głowę spadłym z warsztatu klocem, że pomimo ratunku, zaraz na miejscu życie zakończył.

Dziennik Powszechny 1863 nr 259

(N. D 5252) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Leopolda Sztcyman właściciela dóbr Suchorzyn, w Okręgu Szadkowskim, tamże zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby wciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc w Sądzie tutejszym do ogłoszenia mu postanowienia stawił się, lub miejsce swego teraźniejszego zamieszkania wskazał; a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 27 Października 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 63

(N. D. 1498). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, iż toczy się postępowanie spadkowe:  
5. po Andrzeju Szelążek jako właścicielu sum rs. 1,500 pod N. 20 i rs. 900 pod Nr. 19 na dobrach Suchorzynie, poprzednio w Okręgu Szadkowskim, teraz w Powiecie Sieradzkim położonych, w dziale IV wykazu lokowanych, a subintabulowanych także na kapitale pod Nr. 16b działu IV na tychże dobrach ubezpieczonym, z których to dwóch sum, suma rs. 900 ubezpieczoną jest jeszcze na prawie wieczystej dzierżawy realności w dobrach Borzewisku P-ie Sieradzkim położonej, w dziale III wykazu tychże dóbr pod Nr. 5 ad 7 zapisanem;
(…) tudzież że do uregulowania wszystkich tych spadków termin na dzień 18 (30) Września 1867 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 22 Lutego (6 Marca) 1867 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 132

N. D. 3852. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Johana albo Jana Leopolda Sztegmana właściciela dóbr Suchorzyn z okręgu Szadkowskiego.
(...)  otworzyły się spadki, do uregulowania jakowych, termin na dzień 26 Grudnia 1873 (8 Stycznia 1874 r.) przed podpisanym Rejentem wyznaczonym zostaje.
Kalisz d. 16 (28) Czerwca 1873 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 1217. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci Józefa Jezierskiego wierzyciela kapitałów:
a) rs. 3,000 na dobrach Suchorzyn w dziale IV pod Nr. 21 i na dobrach Rzechta w dz. IV pod Nr. 38 okręgu Szadkowskiego, oraz
b) rs. 1,500 na dobrach Obory, o-gu Pyzdrskiego ubezpieczonych, na którym to ostatnim kapitale zapisane jest kaucja rs. 1,500 za tymże Józefem Jezierskim jako Rejentem; otworzył się spadek, do regulacji którego termin w kancelarji mej na dzień 1 (13) Września 1875 r.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1875 r.
Stanisław Białobrzeski.

Kaliszanin 1876 nr 20

Do sprzedania FOLWARK
składający się z 150 mórg ziemi, w której mieści się 90 mórg przeważnie zdatnej pod pszenicę, około 30 mórg łąki dwukośnej, reszta zaś past­wiska. Propinacja czyni rocznie netto rs. 100, budynki odpowiednie, bez żadnych służebności, hypoteka i podatki oddzielne; bliższe wiadomości powziąść można u właścicielki majątku Suchorzyn przez stacją Porczyny.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 6

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
1) Michale Sarnowiczu, właścicielu 5.000 rb. z % i kaucją, zabezpieczonych pod Nr 3 działu IV wykazu hipotecznego dóbr Suchorzyn, starostwa Sieradzkiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 28 lipca 1920 r.


Ziemia Sieradzka 1920 kwiecień

Z Drużbina, gm. Wierzchy. Parafja Drużbin do wybuchu wojny, pomimo nawoływań i zachęty ludzi dobrej woli, do których pomiędzy innymi bezsprzecznie zaliczyć należy długoletniego członka, a obecnie prezesa Drużbińskiego parafjalnego Kółka Rolniczego, Wawrzyńca Szymsiaka, człowieka o humanitarnych poglądach i niestrudzonego a cichego pracownika na niwie społecznej, nie kwapiła się do postępu i na wszelkie dobre poczynania była głuchą i oziębłą, a niektóre jednostki wprost bez pojęcia; przypisywano bowiem kółkowiczom wywołanie wojny, (o zgrozo!) brak poczucia ludzkości i pogardę dla biednych.
Obecnie parafja ta i znów dzięki inicjatywie tegoż Szymsiaka, przy poparciu b. proboszcza, ks. Chartlińskiego, zrobiła wielki krok naprzód i tak:
1. Upadające prawie Drużbińskie Kółko Rolnicze, zaczęło powoli nabierać pulsu do życia i rozszerzać zakres swej działalności, rozpoczynając od zamiaru budowy Domu Ludowego, brak którego w Drużbinie tamował wszystkie inne dobre poczynania. Niezrażony dotychczasowem niepowodzeniem Szymsiak podaje projekt kupna placu pod budowę wspomnianego domu, który to projekt przy pomocy ks. Chartlińskiego, a także innych członków Kółka, pomimo przeszkód natury ekonomicznej i technicznej, wprowadzono w czyn. Mianowicie: kupiono od Michała Miłosza z Drużbina plac o przestrzeni 200 prętów kwadr., za sumę 1600 mk.
2. Na nabytym placu pobudowano remizę strażacką, która do tego czasu zastępowała salę zebrań, mieszcząc jednocześnie i narzędzia strażackie; koszta budowy remizy pokryto częścią z dobrowolnych ofiar od lepiej myślących parafjan, a częścią z zaciągniętej na ten cel pożyczki.
3. Szczęście znów chciało, że w tym czasie trafiło się kupno gotowego domu, a raczej domu, domku i zabudowań gospodarczych, więc Zarząd Kółka, korzystając ze sposobności, zwołuje zebranie, które, akceptując kupno posesji, wybiera Komitet budowlany, upoważnia go do przeprowadzenia niezbędnych ku temu formalności. Do komitetu budowlanego zaproszono między innymi i obecnego proboszcza, ks. Ignacego Rechcińskiego, który pasterzując u nas zaledwie od nowego roku, zdążył złożyć dowód, że, pracując w Winnicy Pańskiej i strzegąc powierzonych owieczek, może jeszcze służyć i sprawom społecznym.
Ponieważ na kupno domu nie było funduszów, przeto Komitet budowlany postanowił dać przykład ofiarności, złożywszy na ten cel:

Jako
Jako


ofiary
pożyczką


mk.
mk.
1.
Przewodniczący w Komitecie ks. Rechciński
600

2.
Wawrzyniec Szymsiak . . .
1000
450
3.
Wójt gminy Stanisław Rosiński
500
500
4.
Wawrzyniec Połczyński z Drużbina
500
500
5.
Michał Miłosz z Drużbina . .
500
500
6.
Wawrzyniec Kubisiak z Rzechty
300
700
7.
Stan. Janaszkiewicz z Rzechty
300
8.
GIapski z Dybowa
300
700
9.
Jan Ratajczyk z Suchorzyna
200
10.
Łukasz Leśko z Borków Drużbińskich
200
11.
Leonard Cieślikowski z Drużbina
200
12.
Franciszek Szperlik z Drużbina
201
800
13.
Franciszek Kubisiak z Woli Pomianowej
300
700
14.
N. N.
50

Razem . . .
5150
4850

Ponieważ w Drużbinie dał się odczuć brak kooperatywy, przeto Kółko Rolnicze, mając własny gmach, postanowiło takową założyć. W tym też celu poczyniono u władz starania, złożywszy w Centrali Handlowej w Sieradzu na kupno towarów 20000 mk. Jest więc nadzieja, że w krótkim czasie będziemy posiadać własną kooperatywę, a w niej i towary, które musieliśmy kupować u obcych po cenach paskarskich.A że na kupno domu oraz koszta rejentalne potrzeba było 50000 mk., przeto Komitet postanowił zbierać na ten cel ofiary wśród parafjan, co dzięki kilkakrotnemu wezwaniu ks. Proboszcza z ambony, uwieńczone zostało pomyślnym skutkiem, gdyż, prócz ofiar złożonych przez Komitet, parafjanie (szkoda tylko, że nie wszyscy) złożyli około 20000 mk. ofiar i przeszło 20000 mk. pożyczki bezprocentowej.
Z wyżej opisanego wynika, że parafjanie Drużbińscy, jakkolwiek nie wszyscy, zaczęli przeglądać na oczy i nabierać chęci do postępu, a dawszy przykład ofiarności, dowiedli, że przy dobrych chęciach i wspólnej pracy, bardzo wiele dobrego i to w krótkim czasie zrobić można. Parafjanin.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 marca 1928 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Suchorzyn, gm. Wierzchy.
Spółka wodna nosi nazwę „Suchorzyn".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 4 czerwca 1926 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
I. Okrąg Kaliski.
28. Wierzycielki hipoteczne dóbr Suchorzyn A. B. i Dybów, po­wiatu sieradzkiego, a mianowicie: Janinę Sarnowicz i Reginę Sarnowicz.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
41. Wierzycielki hipoteczne dóbr Suchorzyn A. B. i Dybów, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Janinę Sarnowicz i 2) Reginę Sarnowicz.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

 Ziemia Sieradzka 1930 sierpień


W dniu 23 lipca 1930 roku o godzinie 24 ej wybuchł pożar w stodole Franciszka Durki, zamieszkałego we wsi Górna—Wola gminy Szadek, która spłonęła doszczętnie wraz z tegorocznymi zbiorami. W tym czasie wybuchł pożar w stodole Antoniego Durki, zamieszkałego w tejże wsi, która spłonęła doszczętnie wraz z tegorocznemi zbiorami. Od palących się stodół zapaliła się stodoła Franciszka Wlażlika i Józefa Durki, przyczem Wlażlikowi spaliło się w stodole wszystko zboże, zaś Józefowi Durce stodoła ze zbożem, obora, szopa i chlew. Poszkodowani oceniają straty spowodowane przez pożar na sumę około 25,000-złotych. W czasie pożaru wypadku z ludźmi nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar wybuchł z umyślnego podpalenia, przyczem w toku dochodzenia zatrzymano znanego złodzieja Władysława Rulkę, zamieszkałego we wsi Suchorzyn, gminy Wierzchy, który jest silnie podejrzany o podpalenie tych stodół z zemsty. Zatrzymanego Rulkę wraz z dochodzeniem przekazano Sądowi Powiatowemu w Zd-Woli.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
71. Wierzycielki hipoteczne dóbr Suchorzyn AB i Dybów, po­wiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Janinę Sarnowicz i 2) Reginę Sarnowicz.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
62. Wierzycielki hipoteczne dóbr SUCHORZYN lit. A., B. i DYBÓW, powiatu sie­radzkiego, a mianowicie: 1) Janinę Sarnowicz, 2) Reginę Sarnowicz, 3) Marję Sarnowicz.

Echo Sieradzkie 1933 10 wrzesień

Do akt Nr. Km. 588, 1204-33 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli na mocy art. 602-4 KPC zawiadomia że w dniu 18 września 1933 roku będą sprzedawane z publicznej licytacji następujące ruchomości:
O godz. 10 w maj. Suchorzyn gminy Wierzchy u Jana Stegmana: dziesięć prosiaków trzymiesięcznych, cztery maciory, jeden knur dwuletni, dziesięć metrów pszenicy, jedno pianino, jeden stół rozsuwany i dwanaście krzeseł dębowych wyplatanych, jedna szafa bibljoteka szklona, jeden kredens dębowy i jeden szesląg kryty ceratą,
Oszacowane łącznie na sumę zł 1115,
(...) Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji pod wyżej wskazanemi adresami.
Komornik Leon Grabski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
8. Dybów, obejmującą: kolonję Borowisko, wieś Dybów, osadę Dybów, wieś Suchorzyn, kolonję Suchorzynek, folwark Suchorzyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.

Sekcja II.
38. Wierzycieli hipotecznych dóbr SUCHORZYN A B i DYBÓW, powiatu sieradz­kiego, a mianowicie: 1) Nieujawnionych spadkobierców Michała Sarnowicza,
2) Janinę Sarnowicz, 3) Reginę Sarnowicz, 4) Marję Sarnowicz.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 maj

DOBRANA TRÓJKA.
Jan Rólka, 30 lat, ze wsi Suchorzeń, gminy Wierzchy, za kradzież wozu łobinu, worków płóciennych i powrozów skazany został na rozprawie sądowej w dniu 14 b. m. na 1 rok więzienia, zaś jego wspólnicy: Zygmunt Michałowicz, 29 lat, z Rudy Pabjanckiej ul. Zagłoby Nr. 12 i Józefa Czapelkówna 32 lat, zamieszkała tamże, skazani zostali po 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem tej kary na 5 lat.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 maj

W POJEDYNKĘ.
Jan Rólka, 30 lat, z Suchorzenia gminy Wierzchy za kradzież mąki, półszorka, naszelnlka, przetaga i pary kamaszy skazany został na 6 miesięcy więzienia.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 25 maj

ZABEZPIECZYŁ SIĘ.
Wojciech Sobczak, 48 lat, z Suchorzenia gm. Wierzchy, za kradzież 780 złotych z siennika w cudzem mieszkaniu skazany został na 1 miesiąc aresztu. Tak łagodny wymiar kary tłumaczy się tą okolicznością, że pieniądze te, jakoby miał zabrać inny przestępca, by następnie za nie uciec z żoną Sobczaka, że w ten sposób Sobczak jedynie się zabezpieczył przed ucieczką swej żony.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 26

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 listopada 1937 r. Nr. RR. IV-2/56 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Suchorzyn.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporz. Pr. Rz. z dnia 11 lipca 32 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 1937 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Starosty z dnia 27 marca 1937 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Suchorzyn położonej w gminie Wierzchy, powiecie sieradzkim.
Starosta Powiatowy
(—) Mgr. K. Łazarski

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 8

OGŁOSZENIE
STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO
z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. I-1/36
o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Suchorzyn.
Na Podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej z dn. 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 października 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 1939 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Starosty z dnia 7 listopada 1938 roku, dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Suchorzyn, gminy
Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za Starostę:
(—) St. Czupryna

Podkomisarz Ziemski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza