-->

wtorek, 14 maja 2013

Suchoczasy

Zajączkowski:
Suchoczasy-pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 11, 12: Sucheczasse - Johannes de S. 2) 1390 T. Sir. I f. 13: Suchoczasse - Clemens de S. 3) 1394 Hube, Zbiór Sier. 110; T. Sir. I f. 60: Sucheczasse, Sucheczasze - Derslaus de S., Stanislaus de S. 4) 1398 Hube, Zbiór Sier. 135: Sucheczasze- Nicolaus de S. 5) 1399 T. Sir. II f. 115: Sucheczasse - Nicolaus de S.
6) XVI w. Ł. I, 440, 442: Suchoczasche - villa, par. Szadek, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 187: Suchoczaszi - wł. szl., par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P.229; Szuchoczasze - jw. 8) XIX w. SG XI, 534: Suchoczasy - wś i folw., par. jw., gm. Zduńska Wola, pow. sieradzki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Suchoczas, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Suchoczasy, parafia szadek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Zaniewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Suchoczasy, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 71, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Suchoczasy, w XVI w. Suchoczasche, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Szadek, odl. od Sieradza 19 w.; wś ma 8 dm., 79 mk., folw. 4 dm., 12 mk. W 1875 r. folw. S. rozl. mr. 625: gr. or. i ogr. mr. 342, łąk mr. 43, pastw. mr. 19, lasu mr. 195, nieuż. mr. 26; bud. z drzewa 13, las nieurządzony. Wś S. os. 11, gr. mr. 5. Na początku XVI w. łany km. i dwor. dawały dziesięcinę pleb. w Szadku, kmiecie także kolędę po 1 gr. z łanu (Łaski, L. B., II, 442). Br. Ch.

Spis 1925:
Suchoczasy, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 47, kol. 9. Ludność ogółem: wś 339, kol. 57. Mężczyzn wś 169, kol. 25, kobiet wś 170, kol. 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 339, kol. 56, ewangelickiego kol. 1. Podało narodowość: polską wś 339, kol. 57.

Wikipedia:
Suchoczasy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1672

25 luty

Tego samego dnia, ? i Przewielebny, ochrzcił dziecko Szlachetnych Stefana Kotkowskiego i Anny Kłomnickiej ze wsi Suchoczasy, dziedziców, któremu nadałem imię Michał. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Pan Mikołaj Gomoliński z Dziatkowic i Wielmożna Pani Zofia Wężykowa kasztelanowa konarska sieradzka.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1689

Maj
19 tego samego. Ja, Michał Smoleński, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Aleksandra Szczepkowskiego i Heleny Kaweckiej, małżonków z Suchoczasów, dziecku nadałem imię Jan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Kawecki i Wielmożna Izabela Gomolińska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1695

Październik
13 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Brockiego i Zofii Ciszewskiej, dzierżawców wsi JKM Szadkowice, których dziecku nadałem imiona Łukasz Mikołaj. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Krystyna Gomolińska dziedziczka w Suchoczasach i Urodzony Albert Karczowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 139

(N. D. 2934) Sąd Policyi Poprawczej Wydziau Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też i wojskowe nad porządkiem w kraju czuwające, iżby na Łukasza Pilarczyka z Przatowa, i Walentego Gembawzowskiego z Ksobaczowa pochodzących włościan ostatnio w Gminie Suchoczas zamieszkałych, pilną zwracały baczność, zadostrzeżeniem ująć, i Sądowi tutejszemu pod mocną strażą dostawić zechciały. Rysopis tychże jest następujący:
1. Łukasz Pilarczyk lat 30 liczący katolik jest wzrostu nizkiego, twarzy okrągłej, bez zarostu; włosów na głowie bląd, w czasie ostatniego widzenia ubrany był w kapotę płócienną niebieską, ma z sobą żone i dzieci dwoje.
2. Walenty Gembazowski lat 36, wzrostu wysokiego szczupły, twarzy okrągłéj ospowatej szatyn, ocz piwnych; bez zarostu, ubrany w czasie ostatniego widzenia w kapotę czarną brudną płócienną, ma z sobą żone i dwoje dzieci.
w Piotrkowie d. 14 (26) Maja 1848 r.
Sędzia Prezydujący, Wolanowski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 127

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. We wsi Batuczy i Borszowicach w dniu 2 (14) maja, nadzwyczajna burza połączona z gradem i ulewą, zniszczyła zasiewy jare i ozime. —W tymże dniu we wsiach Janiszowicze, Suchoczasy i Gajewniki, burza połączona z gradem wielkości orzecha tureckiego, poczyniła szkody w ozimych i jarych zasiewach na sumę rs. 3,000.  

Kurjer Warszawski 1866 nr 62

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 201 kop: 67, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 2 (14) Marca r. b., Kazimierzowi i Bolesławowi Droszewskim, właścicielom dóbr Suchoczasy, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Zduńskawola, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1866 nr 128

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. W dniu 20 maja (1 czerwca), we wsiach Suchocinie i Zdunach burza połączona z nadzwyczajnym gradem zniszczyła zasiewy na przestrzeni 120 morgów.

Zorza 1890 nr 49

W gub. Kaliskiej. Do tego czasu rozkupili włościanie dwa majątki, a to za pomocą banku włościańskiego, rozkupili mianowicie: Baszków pod Wartą i Rucho-czasy pod Zduńską Wolą. — W Łęczycy parafjanie ze składek dobrowolnych wybudowali murowany dom dla proboszcza. Jest to dom dość duży, bardzo ładnie wyglądający do czego się przyczynia i otoczenie domu z podwórzem i ogrodem, dosyć wysokim omurowanym parkanem. Jakie przykre skutki pociąga za sobą nadużywanie wódki i wogóle trunków rozpalających, dowodzi smutne zakończenie wesela we wsi Sendowie gm. Niewierz. Kiedy goście weselni wrócili z kościoła do domu, to dla braku miejsca starsi najprzód zasiedli do stołu, a posiliwszy się ustąpili miejsca młodszym. Ale jeden ze starszych, podchmieliwszy sobie, nie chciał ustąpić miejsca, i z tego powodu powstała kłótnia a później bójka. Niektórzy starali się uspokoić walczących, a najwięcej czynną była w tém włościanka wsi Zawady, Pośpiechowa.
Nie tak jednak łatwo było przyprowadzić do porządku podpitych awanturników, obecni więc zmuszeni byli wyrzucić ich do ciemnej sieni. Wtenczas stojący na progu syn Pośpiechowéj zaczął tak zamaszyście wywijać tłuczkiem od moździerza, że ugodził matkę swą w głowę i zabił na miejscu, a wiele innych osób poranił. Nieszczęśliwy chłopak oczekuje teraz wyroku sądowego. Oto więc są skutki niesforności, do której gorzałeczka doprowadzić może.

Zorza 1891 nr 50

— Bank włościański udzielił włościanom, kupującym dobra Suchoczasy, obejmujące 618 mórg i 40 prętów 24 tys. 745 rubli pożyczki, resztę zaś rs. 6 tysięcy 722 dopłacili oni z własnej kieszeni; a włościanom, kupującym 175 mórg z dóbr Stradzewa, udzielił pożyczki w kwocie rs. 8 tysięcy, resztę zaś 2 tysiące 150 rs. dopłacili oni ze swoich zasobów.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1891 nr 334

Bank włościański.
W gub. piotrkowskiej sprzedano znów dwa majątki przy pomocy banku włościańskiego.
Dr. Wincenty Sztembardt sprzedał włościanom majątek Suchoczary w pow. Sieradzkim, 618 mórg, za rs. 31,467.
Bank włościański udzielił włościanom na ten cel pożyczkę w sumie rs. 24,745, zaś resztę rs. 6,722 dopłacili włościanie z własnych funduszów.
P. Władysław Łubieński sprzedał włościanom za rs. 10,150 z majątku Stradzew 175 mórg.
Bank udzielił włościanom w tym razie pożyczkę w wysokości rs. 8,000, resztę zapłacili nabywcy z własnych funduszów.  

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 571

Dwie majętności zostały znów rozkupione działkami przy pomocy banku włościańskiego. Majętność Suchoczary, w powiecie Sieradzkim, guberńji Kaliskiej, Obejmująca 618 morgów, została nabyta za 31,467 rubli, z których bank udzielił 24,745 rub., resztę zaś złożyli włościanie.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 24

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., K. P. sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 13 lipca 1918 r., poszukuje Michała Lorenca, zamieszkałego we wsi Suchoczasy, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 583 i 51 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o niem najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 36

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Kołacińskiej, współwłaścicielce działki gruntu 9 mórg 245 pręt., z maj. Suchoczasy A, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 listopada 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 46


Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu stosownie do decyzji sądu z d. 5 maja 1920 r., poszukuje Szymona Juszczaka, lat 33, syna Franciszka i Antoniny, polaka, katolika, kawalera, karanego już sądownie za kradzież dwa razy, urodzonego we wsi Wojsławice i zamieszkałego we wsi Suchoczasy, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego, — oskarżonego z art. 581 cz. III K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 21


Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Franciszku Badowskim, właśc. 2 działów: Nr. 6/7, przestrzeni po 9 mórg 234 pr. gruntu, z maj. Suchoczasy A., pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu, na dzień 3 października 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 92

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 309¹ U. P. C. wzywa Kazimierza Chwiałkiewicza, ostatnio zamieszkałego we wsi Suchoczasy, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, aby w terminie 4 miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny (ul. Al. Józefiny 13), w sprawie (Nr II C 220/1921 r.) z powództwa Adama Błońskiego w imieniu którego działa adw., Jaźwiński, zamieszkały w Kaliszu, przeciwko wzywanemu i inn., oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie, pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Powództwo wnosi Adam Błoński z żądaniem:
1) przeniesienia prawa własności na działkę gruntu we wsi Suchoczasy, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego Nr 1, lit. E, o obszarze 10 mórg 269 prętów, z Aleksandra Chwiałkiewicza na Adama Błońskiego, przy jednoczesnem zapłaceniu pozwanym 280 rb. czyli 605 mk., ustalając opłatę stemplową za przejście prawa własności od Aleksandra Chwiałkiewicza na powoda Adama Błońskiego od sumy 15.605 mk.,
2) zasądzenia kosztów sądowych i za prowadzenie sprawy.
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
4) przedewszystkiem zaś dozwolenia zabezpieczenia niniejszego powództwa przez wniesienie do działu II ad. Nr 3 wykazu hipotecznego majątku Suchoczasy lit. E, pow. Sieradzkiego zastrzeżenia, iż toczy się sprawa o przeniesienie prawa własności na działkę gruntu we wsi Suchoczasy Nr. 1 lit. E, o obszarze 10 mórg 269 pręt. od Aleksandra Chwiałkiewicza na Adama Błońskiego.
Do sprawy dołączono: plenipotencję, odpis wykazu hipotecznego, pokwitowanie z d. 24 lutego 1914 na 200 rb., pokwitowanie na 20 rb., umowę z d. 24 września 1917 r. umowę z dn. 6 kwietnia 1920 r., zaświadczenie z d. 22 lipca 1921 r., zaświadczenie wójta z d. 10 sierpnia 1921 r. i odpisy.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 96

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza,, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Aleksandrze Chwiałkiewiczu, właśc. 10 mórg 269 pr., z kol. Suchoczasy E., pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu, na d. 12 czerwca 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 39

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Wawrzyńcu Adamiaku, właśc. 10 mórg 16 pręt. gruntu z maj. Suchoczasy B; pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 10 grudnia 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 72

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4. Wojciechu Guciu, właśc. 10 morg. 105 pręt. z maj. Suchoczasy Ż., pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 20 marca 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane win­ny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 89

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Wawrzyńcu Ogińskim, właścicielu 10 m. 273 pr. z maj. Suchoczasy T., pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 12 maja 1930 roku. w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 luty
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 6 listopada 1929 roku
11080. „Władysława Majkowska'', sprzedaż artykułów kolonjalno- spożywczych we wsi Suchoczasy, gm.Zduńska - Wola. pow. sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Władysława Majkowska, zamieszkała we wsi Suchoczasy.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 95

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Pawle Kulce, właścicielu działki oznaczonej Nr. 7, obszaru 10 morg. 257 pręt. z maj. Suchoczasy D, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 27 maja 1931 roku, w którym to terminie osoby interesowanę, winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1930 maj
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 19 listopada 1930 roku
11953. „Ignacy Michalski", sklep kolonjalno - spożywczy w Suchoczasach, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Właśc. Ignacy Michalski, zam. w Suchoczasach.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 10a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 20 grudnia 1930 roku
12003. „Józef Skonieczny", sklep spożywczy w Suchoczasach, gm. Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Właśc. Józef Skonieczny, zam. w Suchoczasach.

Echo Sieradzkie 1931 6 sierpień

SKAZANI W SĄDZIE GRODZKIM.
Na rozprawie w dniu 2. VIII sąd Grodzki skazał (...) na 1 miesiąc aresztu. Juszczak Józefa, lat 32, zam. Suchoczasy gm. Zd Wola za zniewagę policji na 25 zł. z zamianą na 5 dni aresztu. (...) 

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 87


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 1 października 1932 r. zostało wdrożo­ne postępowanie o uznanie za zmarłego Michała Cieślaka, syna Józefa i Marjanny, urodzonego w dniu 29 sierpnia — 10 września 1886 roku we wsi Suchoczasy, gminy Zduńska Wola, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Michała Cieślaka, aby o znanych so­bie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym termi­nie; nadto sąd nadmienia, że Michał Cieślak był stałym mieszkańcem gminy Zduńska Wola, pow. sieradzkiego. (Nr. sprawy I. Z. J. 309/32).

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 93


Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
12) Józefie Wydrzyńskim, właścicielu dwóch działek ziemi, ozna­czonych Nr. Nr. 14 i 15 obszaru 9 mórg 230 prętów i 9 mórg 247 prętów a pod Nr. Nr. 11 i 12, działu II, wykazu hip. majątku Suchoczasy, lit. A, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 22 maja 1933 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
21. Suchoczasy, obejmującą: kolonję Suchoczasy, wieś Suchoczasy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 2 grudzień

Pod kołami pędzącego pociągu
Ukarany na całe życie.
Przed Sądem Grodzkim w Zduńskiej Woli stanął wczoraj mały chłopiec lat około 14, Czesław Ignatowski ze wsi Suchoczasy, wstydliwie kryjąc lewa rękę w grubej rękawicy. P. Sędzia Fichtenholc wyznacza jako obrońcę z urzędu p. mecenasem Przybylskiego. Chłopiec oskarżony jest o usiłowanie kradzieży węgla z pociągu na linji Karsznice — Zduńska Wola. W czasie tej kradzieży chłopiec wskoczył na stopnie wagonu towarowego tak nieszczęśliwie, że dostał się pod koła pociągu, będącego w pełnym biegu. Cudem tylko uniknął śmierci koła pociągu obcięły mu jedynie 2 palce u lewej ręki. Wypadek ten przypomina czasy średnowieczne i starożytne, gdy złodziejowi obciano za karę ręce.
Sąd Grodzki Czesławowi Ignatowskiemu, samoukaraniemu już na całe życie udzielił upomnienia.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 80


Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Szewczyku, właścicielu działki ziemi Nr, 5, obszaru 10 mórg 103 pręty kw. z pod Nr. 6, działu II, wykazu hipotecznego, ma­jątku Suchoczasy lit. Ż, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji hipotecznej, sekcji II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na dzień 6 kwietnia 1935 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do tejże kancelarji w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Nr. 252/34.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 23 kwiecień

ECHA AWANTURY NA ODPUŚCIE W KORCZEWIE.
Mieszkańców wsi Suchoczasy, gm. Zd. Wola: Józefa Juszczaka, Ign. Kaczmarzyńskiego, Ksawerego Bakalarczyka, Stan. Wydrzyńskiego: wsi Korczew: Tadeusza Siwki, Tadeusza Mroza: wsi Karolin: Romana Powichrowskicgo oraz wsi Benjaminów: Adama Lewandowskiego, oskarżono o to iż w czasie odpustu we wsi Korczew użyli przemocy, zmuszając post. p. p Góreckiego, Rogozińskiego i Karolaka do zaniechania przeprowadzenia czynności służbowych, powodując zbiegowisko publiczne około 400 osób. Na rozprawę wezwano 18 św. Sąd po zbadaniu świadków, wysłuchaniu mowy prokuratora i obrony adw. Wołkowińskiego skazał J. Juszczaka na 1 miesiąc aresztu. Kaczmarzyńskiego, Bakalarczyka, Wydrzyńskiego i Lewandowskiego każdego po 1 tygod. aresztu: pozostałych uniewinnił.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 10 lipiec

ZA KRADZIEŻ WĘGLI Z WAGONÓW.
KOLEJOWYCH.
Na odcinku kolejowym Karsznice-Szadek na przejeżdżające pociągi towarowe miejscowi, osobnicy często w nocy urządzają napady, przeważnie na wagony naładowane węglem. Nawet zdarza się, iż zatrzymują takowe i wówczas rabują.
Podobne zajście miało miejsce w nocy dnia 6.1. 34 r. Na przejeżdżający pociąg, towarowy pod wsią Suchoczasy, napadło kilkunastu osobników; zatrzymali pociąg i poczęli zrzucać węgiel. Naskutek interwencji władz bezpieczeństwa uczestnicy napadu zbiegli, część węgla w ilości około 600 kg. pozostało na miejscu, niewiadomą ilość za brali ze sobą.
Jak wykazało śledztwo głównym sprawcą tego rabunku był Józef Topolewski ze wsi Koralewo gm. Zd. Wola, który zatrzymał pociąg. Niemniej winnym okazał się Szymon Juszczak ze wsi Suchoczasy, który nakłonił Topolewskiego do zatrzymania pociągu i wspólnie wyładowywano węgiel z wagonu. Obaj zostali natychmiast aresztowani i osadzeni w więzieniu w Sieradzu. Dalej uczestnikami napadu byli: Tadeusz Bekalarczyk, Józef Wodziński, Józef Manios, Stefan Jurkiewicz, Ksawery Bekalarczyk i Józef Juszczak, zam. we wsi Suchoczasy.
W dniu 6 lipca rb. wszyscy oskarżeni stanęli przed kaliskim Sądem Okręgowym w Sieradzu.
Przed rozpoczęciem przewodu sądowego przewodniczący sądu przystąpił do badania oskarżonych:
Pierwszy zeznaje Topolewski który wbrew poprzednim zeznaniom twierdził, iż Sz. Juszczak wogóle nie był obecny przy rabunku i nie brał udziału. Dalsi oskarżeni zeznawali sprzecznie co do brania udziału w napadzie.
Następnie zbadano około 10 świadków, którzy bądź potwierdzili oskarżenie bądź też nic nowego do sprawy nie wnieśli.

Sąd po naradzie ogłosił wyrok skazujący wszystkich oskarżonych od 6—9 miesięcy więzienia.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 79

Wydział Hipoteczny, sekcja II przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Szymonie Olejniku, właścicielu działki nr 13, obszaru 10 mórg 240 prętów z majątku Suchoczasu lit. B, powiatu sieradzkiego;

Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 4 kwietnia 1937 roku, w którym to terminie osoby interesowane winny zwrócić się do kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego celem ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1936 nr 2871

Sprzedam tanio 6 morgów pszennej ziemi, duży ogród, zabudowanie—przy Zadzimiu. Michalski, Suchoczasy, gmina Zduńska-Wola.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
15. Z gromady kol. Suchoczasy: kol. Suchoczasy.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 65


Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
4) Bolesławie-Antonim Galewiczu, właścicielu 150 prętów gruntu z działki nr 2 z maj. Suchoczasy lit. B, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 106/38.

Dziennik Łódzki 1970 nr 223

Tragiczny wypadek na drodze
17 września o godzinie 18 w Suchoczasach powiat Sieradz motocyklista, 34-letni H. Podsiadły i jego żona 29-letnia Elżbieta, rodzice trojga dzieci, jadąc motocyklem MZ-250 mijali na drodze ciągnik. Kierowca motocykla nie zauważył nie oświetlonego motoroweru prowadzonego przez Stanisława Przybylaka. Wskutek dużej szybkości, z jaką jechał motocykl, doszło do zderzenia z motorowerem. H. Podsiadły i jego żona ponieśli śmierć na miejscu, zaś Stanisław Przybylak doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała i w stanie nie rokującym nadziei na wyzdrowienie, przewieziony został do szpitala. (z)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza