-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Socha

Zajączkowski:
Socha-pow. turecki
1) 1386 T. Sir. I f. 11: Socha - Gromek de S. 2) 1391 T. Sir. I f. 20: Socha - villa. Zastaw części wsi S. przez Michała. 3) 1394 T. Sir. I f. 60: Sochi - Johannes de S. 4) 1398 Hube, Zbiór Sier. 123: Socha - kmetho de S.
5) XVI w. Ł. I, 410-411: Socha duplex, maior et minor-villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski. 6) 1496 P. 172: Szocha maior, Szacha minor - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Socha minor. Socha maior - jw. 1553- 1576 P. 221: Socha minor, Socha maior -jw. 7) XIX w. SG X, 958: Socha -wś i folw., par. jw., gm. Grzybki, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Socha, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Socha, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: 3 części, Mycielscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Socha, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Szadkowski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 91, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Socha, w XVI w. S. major i minor, wś i fol., pow. turecki, gm. Grzybki, par. Warta, odl. od Turka 32 w.; wś ma 21 dm., 178 mk.; fol. 4 dm., 36 mk. W 1827 r. 14 dm., 91 mk. W 1874 r. fol. S. rozl. mr. 794: gr. or. i ogr. mr. 562, łąk mr. 15, past. mr. 112, lasu mr. 80, nieuż. mr. 25; bud. mur. 4, z drzewa 12. Wś S. os. 51, mr. 212. Na początku XVI w. S. duplex, w par. Warta, dawały ze wszystkich ról folw. w S. major i z 2 łan. fol. w S. minor, dziesięcinę pleb. w Warcie, z innych ról i od kmieci dawano na stół arcybiskupi a pleb. tylko kolędę (Łaski, L. B., I, 411). W 1553 r. S. major ma 9 łan., w 1576 r. 11 łan.; S. minor w 1553 r. 5 łan., część Skecznowskiego 11 łan., w 1576 r. 2 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 221).

Spis 1925:
Socha, wś i kol., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 46, kol. 10. Ludność ogółem: wś 288, kol. 70. Mężczyzn wś 129, kol. 37, kobiet wś 159, kol. 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 288, kol. 70. Podało narodowość: polską wś 288, kol. 70.

Spis 1925:
Socha-Halinów, folw., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 33. Mężczyzn 18, kobiet 15. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 33. Podało narodowość: polską 33.

Spis 1925:
Socha-Świtomin, folw., pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 18. Mężczyzn 10, kobiet 8. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 18. Podało narodowość: polską 18.

Wikipedia:
Socha-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Dawniej wieś szlachecka. We wschodniej części wsi był dwór, zniszczony przed II wojną światową, w wyniku parcelacji. Po założeniu dworskim pozostały 2 stawy, a w ich pobliżu ślady po zabudowaniach majątku. Przez wieś prowadzi wyznaczony kolorem czerwonym szlak pieszy "Powstańców 1863 r."

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SOCHA par. Warta, p. sieradzki Na początku 18 w. własność Mycielskich i Kazimierza Moraczewskiego. W 1855 r. własność Małgorzaty z Chyczewskich Ostaszewskiej, kupiła wieś Sochę A-C i Dziecioły A od Ignacego Jabłkowskiego za 115 tys. zł, (Szelążek 1855 k.717) SOCHA B w 1815 Kazimierza Mycielskiego, dworek 30x9 łokci pod snopkami, jedna izba. W 1912 r. wieś i folwark mają 650 mg, własność uwłaszczonych włościan i Adama Mazurkiewicza. (Strachowski 1815 k. 585-9, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1729

Socha
31 lipca. Ja, Teodor Laurowski PS Spiritus Senior Mansjonarzy, ochrzciłem w niebezpieczeństwie i nadałem imię Ignacy, syna Urodzonego Pana Jana Mycielskiego z Sochy. Znakomity i Przewielebny Wojciech Ciarniewski kanonik sieradzki prepozyt Warty dnia 13 września dopełnił ceremonię. Asystowali czy rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Modlibowski z Wielmożną Aleksandrą Wężykowną.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1731

Marzec
Socha
6. Ja, Teodor Laurowski PS Spiritus Senior Mansjonarzy, ochrzciłem imionami Franciszka i Kunegunda, córkę Urodzonego Pana Jana Mycielskiego i Anny z Sochy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Wężyk z Sędzimirowic z Urodzoną Panią Aleksandrą swoją małżonką.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1732

Maj
Socha.
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Urodzonego Pana Jana Mycielskiego i jego małżonki Konstancji Wężykównej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Mycielski stryj dziecka z Urodzoną Panią Marcjanną Otocką z Cielc.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1735

Socha.
Roku, jak wyżej, dnia 14. maja. Ja, Stanisław Miedziński wikary i zakrystianin Warty, ochrzciłem imionami odpowiednio Helena i Zofia, córkę Urodzonych Jana Mycielskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków, ze swojej części Sochy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Wężyk z Urodzoną panną Barbarą Gosławską.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1737

Socha
Roku Pańskiego 1737, dnia 18 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, któremu nadalem dwa imiona, mianowicie Stefan i Franciszek, syna Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi Otockiej, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów połowy dóbr wsi Socha, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Dobek i Zofia Rupniewska małżeństwo dziedziców i posesorów dóbr Poradzew.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1739

Socha.
Roku Pańskiego 1739, dnia 14 kwietnia. Ja, Sebastian Franciszek Czekalski mansjonarz kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dwoma imionami Wojciech i Boguslaw, syna Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Mycielski i Urodzona Pani Koczańska Pani dóbr Cielce.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1741

Socha
Roku Pańskiego 1741, dnia 6 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Sykstus Wojciech, urodzone 26 marca dziecko Urodzonych Jana i Anny Mycielskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej i Katarzyna małżeństwo Obarzankowskich.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1742

Socha
Roku Pańskiego 1742, dnia 10. czerwca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko i nadałem mu dwa imiona, mianowicie Aleksander i Antoni, syna Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi Otockiej, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów połowy wsi Socha, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Andrzej Kiniewski? podstoli i pisarz grodzki wieluński i Urodzona Anna Łępicka.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1744

Socha.
Roku Pańskiego 1744, dnia tego samego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Kazimierz, Grzegorz, Jan Nepomucen, syna Urodzonych Józefa i Jadwigi Micielskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestynymi byli Urodzony Ludwik Łędkowski i Wspaniała Szembekowa.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1746

Socha
Roku Pańskiego 1746, dnia 23 marca. Ja, Sebastian Czekalski, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa[?] imiona Krystyna i Marianna i Katarzyna z Vadstena, córkę Urodzonych Józefa Mycielskiego i Jadwigi z domu Otockiej, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Chmieliński i Dorota Dłużewiczowa.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1748

Zielencin Duży.
Dnia siódmego lipca roku, jak wyżej, wyżej podpisany, ochrzciłem dziecko Urodzonego Baltazara Korzenickiego i Urodzonej Joanny z Kowalskich, małżonków, urodzone trzeciego, któremu nadałem imiona Kajetan Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Miczelski z Sochy i Urodzona Dorota Ostrowska z Gawłowskich.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1749

Socha
Roku Pańskiego 1749, dnia 29. kwietnia. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Domicela i Monika, córkę Urodzonych Państwa Józefa Mycielskiego i Jadwigi z Otockich, prawowitych małżonków, prawnych posesorów swojej połowy wsi Socha, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Stanisław Mycielski i Anna Chwiałkowska?


Dziennik Departamentu Kaliskiego 1815 r.

OBWIESZCZENIE
Pisarz Aktowy Wartski zostawszy upoważnionym przez Protokuł Rady Familiiney d. d. Warta dnia 23 Maia r. b. do odbycia licytacji części niegdy Ur. Kaźmierza Mycielskiego Sukcessorow dziedziczney, położoney w Powiecie Wartskim w Departamencie Kaliskim Sochy lit. B., oprocz części tegoż drugiey zastawie podległey W. Jabłkowskiey, donosi Szan: Publiczności iż cześć Sochy ta lit. B. procz części zastawney Małoletnich Sukcessorow tegoż Niegdy Ur. Kaźmierza Mycielskiego dziedziczna, w trzechletnią dzierzawę z opłaceniem roczney anticipando dzierzawy i wystawieniem bądź w gotowym pieniądzu bądź na pewney Hipotece 1000. Złt. pol. Kaucyi w dniu 19. Czerwca r. b. wypuszczoną w Warcie w domu Pisarza Aktowego pod liczbą 216. zostanie. Życzący przeto takowey dzierzawy zaprasza się z zapewnieniem, że Dzierzawa naywięcey daiącemu i gotowną pierwszą dzierzawną ratę wraz z Kaucyą składaiącemu przybitą zostanie. O Warunkach dzierzawy niemniey obsiewach tey  części Szan: Licytanci w Biorze Pisarza Aktowego dowiedzą się.
Warta dnia 24. Maia 1815 roku.
Strachowski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1819 nr 147

Nro 50,238— Wydział Woyskowy.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Zamieszczaiąc poniżéy listę imienną popisowych, którzy chroniąc się przed poborem rekrutów; z Gmin swego zamieszkania z Woiewództwa. Kaliskiego zbiegli; Kommissya Woiewodzka, odwołując się do urządzenia swego z dnia 26 Lutego r. z w Dzienniku Woiewódzkim w Nr 89 zamieszczonego, wzywa ninieyszym Woytów i Burmistrzów miast, aby w Gminach swych, popisowych bez zyskanego świadectwa, przesiedlenia ukrywaiących się, ściśle śledzi, wyśledzonych pod strażą właściwemu Kommissarzowi odesłali, lub o wykonanym bezskutecznym śledztwie donieśli.
w Warszawie dnia 9. Mca. Stycznia 1819 r.
za Prezesa Wichliński Filipecki. Sekr: Jener:  
(...) 18. Marcin Lewandowski z Wsi Socha, Gminy Cielce Obwodu Kaliskiego, lat 21 wzrostu stóp 5. Cali 11. twarzy ściągłéy, oczu niebieskich, nosa miernego, włosów blond. (...)

Dziennik Powszechny 1836 nr 307

Po śmierci: 1mo, Ignacego Jabłkowskiego, współ dziedzica dóbr Sulmówka, oraz dóbr Sulmowa Sokołów, w Powiecie Wartskim, Województwie Kaliskiem położonych, tudzież, właściciela kapitału 38,700 zł., z większego 58,700 zł. pochodzącego, na dobrach Socha lit. A, B, C, Powiatu Wartskiego, w dziale IV, pod Nr. 9 hypotekowanego, współwłaściciela kapitału 28,308 złp., w dziale IV, pod Nr. 3 lit. bb, na dobrach Popów lit. A, B, tegoż Powiatu lokowanego; (…) otworzył się spadek. Zawiadomia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności tak dóbr ziemskich, jako i kapitałów wyżej wymienionych, wyznaczony jest termin w Kancelleryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem: ad lmum, na dzień 2/14 (…) ad 3 i 4, nadzień 8/20; (…) Stycznia 1837 roku. Kalisz dnia 2/14 Czerwca 1836 r. J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 269

(Ν. D. 6188) Sąd Policyi Poprawczej Wуdziału Kaliskiego.
Zapozywa Józefa i Zuzannę małżonków Urbanowskich ostatnio w Gminie Socha Powiecie Kaliskim zamieszkałych, a teraz z pobytu niewiadomych, ażeby się w ciągu miesiąca jednego, celem zapublikowania im wyroku Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej, w sprawie przeciwko nim i Gruszczyńskiemu o obelgi zapadłego, stawili gdyż w razie przeciwnym, wedle przepisów postąpione będzie.
Kalisz dnia 14 (26) Listopada 1846 roku.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 114

(N. D. 2179) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1, Jana Ostaszewskiego współwłaściciela dóbr Socha, składających się z części lit. A. B. i C. do których należą Dzięcioły lit. A. z przyległościami i przynależytościami; (…) obojga w Okręgu Wartskim leżących, otworzyły się spadki, do regulacyi kiórych wyznacza się termin na dzień 14 (26) Listopada 1851 r. w Kancellaryi hypotecznéj w Kaliszu.
Kalisz dnia 2 (14) Maja 1851 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 80

(N. D. 1834). Podaje się do wiadomości, że dobra Socha część А. В. C., z przyległością Dzięcioły lit. A. w Okręgu Wartskim położone wystawione zostały na przedaż publiczną w drodze działów, u a to na żądanie Ignacego Bielskiego jako spadkobiercy Agnieszki z Ostaszewskich Bielskiej i w imieniu własnem, jako nabywcy praw Anny Ostaszewskiej i Zofii z Ostaszewskich Hilczyńskiej, właściciela folwarku Pabjanice, na tymże folwarku Pabjanice Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, przeciwko Maryannie z Chyczewskich Napoleona Rembowskiego żonie właścicielce dóbr Dembska i innych w tejże wsi Dembsku mieszkającej, popieranych i wyrokiem Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pomiędzy wzmiankowanymi współwłaścicielami dóbr Socha z przyległosciami dnia 24 Czerwca (6 Lipca) 1855 roku nakazanych. Według taxy wzmiankowanym dopiero wyrokiem Trybunału nakazanej, przez biegłych przysięgłych dnia 23 Września (5 Października) 1855 roku i w następnych po uznaniu że dobra te w naturze podzielone być nie mogą sporządzonej, dobra Socha А. В. C. z przyległością Dzięcioły A. ze wsi zarobnej Socha, folwarku tegoż nazwiska i osady Dzięcioła złożone leżą w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim, Gubernii Warszawskiej, parafii Warta, oddzielnej gminie Socha zwanej. Dobra te mają ogólnej rozległości włók 38, morgow 24 miary nowopolskiej, a wartość ich rzeczywista i realna ze względu na dochody jakie ze wszystkich źródeł szczegółowo obliczone zastały, i po potrąceniu wydatków na podatki, Administracyją inwentarze i tym podobne przez biegłych ustanowioną została na rubli srebrem 22,863 kop. 80.
Pierwsze odczytanie warunków licytacyjnych dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1856 roku a przygotowawcze przysądzenie odbędzie się w dniu 11 (23) Maja 1856 roku o godzinie 3 z południa przed W. Ludwikiem Sliwowskim delegowanym Sędzią Trybunału Kaliskiego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Warunki licytacyjne i zbiór objaśnień mogą być przejrzane w biurze Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, i u Romana Ostapowicza Patrona w Kaliszu przedażą kierującego.
Kalisz d. 24 Marca (5 Kwiet.) 1856 r.
Roman Ostapowicz. Patron, Tryb.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 186

(N. D. 4406) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
2. Małgorzaty z Chyczewskich Ostaszewskiej, współwłaścicielki dóbr Socha z Ogu Wartskiego;  
(...) Otworzyły się spadki do regulacyi których przedemną Pisarzem wyznacza się termin na d. 14 (26) Lutego 1857 r.  
Kalisz d. 4 (16) Sierpnia 1856 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Codzienna 1856 nr 137

Dobra Socha z przyległościami, pół mili od miasta Warty, dwie od Błaszek, dwie od Sieradza, a pięć od Kalisza odległe, sprzedane będą w drodze działów na publicznej licytacyi w Trybunale Kaliskim odbyć się mającej w dniu 8 (20) Czerwca r. b.; dobra te mają rozległości 597 diesiatyn (włók 38 morgów 24 miary nowopolskiej), pomiędzy któremi jest lasu w połowie dębowego, w połowie brzozowego, 93 diesiatyn (włók 6 przeszło); wszyttko w gruntach dobrych pszennych, z wiatrakiem i budowlami dostatecznemi dworskierni, szacunek dóbr tych przez biegłych przysięgłych, po potrąceniu wydatków na podatki, budowle, inwentarze i administrację wynosi rs 22,900;—na dobra te zaciągniętą być może pożyczka Towarzystwa Kredytowego, gdyż dawniejsza w zupełności umorzona. —Szczegółowy opis dóbr tych i warunki przedaży, przejrzane być mogą u Romana Ostegnowicza Patrona Trybunału w Kaliszu, przedaż popierającego; wadium rs. 1,500 ustanowione.

Dziennik Powszechny 1863 nr 256

(N. D. 5246) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Na zasadzie otrzymanych raportów od wójtów gmin Cielce i Powiatów z dnia 23 Sierpnia r. b. o znajdowaniu się na teritorjum wsi Cielce, Socha i Poprężniki jedenastu ciał zabitych bez odzieży. Sąd Policji Prostej Okręgu Wartskiego dopełniając na gruncie obejrzenia pomienionych trupów, znalazł w siedmiu trumnach ciała mężczyzn ubrane w okrycia białe żgłem zwane, a cztery trupy męzkie leżały na podłodze bez okrycia.
Po dokładnem i ścisłem obejrzeniu rysopis poległych jest następujący:
1. Lat około 43 twarz nieco okrągła, nos mierny, łysy, wąsy ciemne, wedle, twierdzenia Karola Sękowskiego, dziedzica dóbr Zadąbrowa ma to być Więckowski brat X. Wincentego Lewandowskiego z Kowalewa pod Słupcą.
2. Wzrost dobry, lat około 28 twarz ściągła, oczy ciemne, włosy krótko strzyżone, na palcach u prawej ręki miał dwie obrączki mosiężne.
3. Wzrost średni, lat około 25, twarz okrągła, oczy ciemne, zarost mały, wąsy i faworyty ciemno blond, ma to być twierdzeniem Antoniegu Tylińskiego młynarz, Pisarz od spławu drzewa.
4. Wzrost dobry, twarz okrągła, włosy i wąsy czarne, bez faworytów, oczy ciemne, ręce białe delikatne, na szyi miał zawieszony medalik Najświętszej Marji Panny z Świętym Dominikiem, drugi mniejszy i szkaplerz, miał lat około 40.
5. Wzrost dobry, zarost na wąsach, nos więcej jak mierny, twarz owalna, lat około 25, ma to być Albin Cymerman syn Profesora z Trzemeszna, takie nazwisko było na koszuli atramentem zapisane. 6. Wzrost mierny, budowy ciała szczupłej, lat około 24, twarz okrągła, nos zupełnie odcięty, włosy krótko strzyżone, ubrany w gatki z płótna białego, miał na szyi krzyżyk z drzewa hebanowego, okuty w mosiądzu, krzyżyk mały srebrny, medalik na tasiemce jedwabnej grubej.
7. Wzrost dobry, lat około 20, twarz okrągła, bez zarostu, włosy blond krótko strzyżone, ubrany w spodnie letnie wełniane, w kratki, pod spodem gatki płócienne białe, na szyi medalik mosiężny, i takiż krzyżyk.
8. Wzrost dobry, lat około 26, budowy ciała silnej, twarz pociągła, włosy blond długie, wąsy cokolwiek żółtawe, bez faworytów, oczy jasne, nos więcej jak mierny, okryty starym podartym surdutem z sukna szaraczkowego.
9. Włosy ciemne, takież wąsy, małe faworyty, wzrost średni, twarz ściągła, nos szczupły, oczy niebieskie, lat około 35, wedle twierdzenia Zarembianek ma to być Zymmunt Trąbczyński z miasta Szrody Księztwa Poznańskiego.
10. Włosy ciemno blond, wąsy żółtawe, twarz owalna, wzrost średni, takiż nos, lat około 40.
11. Blondyn, twarz owalna, nos szeroki, wzrost dobry, bez zarostu, oczy szare lat 21.
Wzywa przeto wszelkie władze, jako też osoby prywatne wiadomość pewną o nazwisku i pochodzeniu osób powyżej wyszczególnionych posiadać mogącej aby o tem najbliższemu Sądowi lub wprost Sądowi Poprawczemu udzielić raczyły.
Kalisz d. 21 Października 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1867 nr 119

(N. D. 3042) Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Malinowskiego z własnych funduszów się utrzymującego w Warszawie pod Nr. 1701 lit. a, zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który subhastacją dóbr Socha popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 6,750 z procentem od Emilji z Rembowskich, Bolesława Malczewskiego żony należnej Protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Kaliskiego i Wartskiego na gruncie dóbr w dniu 18 (30) Kwietnia 1867 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE SOCHA lit. А, В, С,
wraz z osadą Dzięcioły lit. A i wiatrakiem oraz wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami dworskiemi, z rolami, łąkami, pastwiskami, i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi z wyłączeniem gruntów i zabudowań w moc Najwyższych Ukazów na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnege wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują
Dobra te graniczą na wschód Słońca z dobrami Tomisławice i Mikołajewice, na południe z dobrami Rządowemi Grzybki, na zachód z dobrami Cielce, Gawłowice i Poprężniki, a na północ z dobrami Ustków; odległe od miast najbliższych Warty wiorst 3 i pół, Dobry 15, Koźminka 17, Turku 28, Kalisza 34, należą do Gminy Grzybki Parafji Warta, położone w Powiecie Turekskim Gubernji Kaliskiej, właścicielką ich jest Emilja z Rembowskich Bolesława Malczewskiego żona w której też znajdują się posiadania. Całe dobra Socha mają rozległości sposobem przybliżonym włók 31mórg 18 prętów 66 czyli na miarę ruską dziesiatyn 486, grunta należą do klasy II, III i VI. Zabudowania dworskie i gospodarskie znajdują się potrzebom odpowiednie. Inwentarz gruntowy jako też wysiew wymieniony szczegółowo w protokóle zajęcia. Podatki dworskie opłacają się wedle świadectwa kasy rs. 408 k. 57 i pół.
Szczegółowy opis pod względem klasyfikacji gruntu, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Trybunału, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego do rąk jego własnych i Filipowi Szuci Wójtowi Gminy Grzybki do której dobra Socha należą do rąk własnych dnia 19 Kwietnia (1 Maja) r. b. następnie do księgi wieczystej dóbr Socha w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 26 Kwietnia (7 Maja) t. r. wniesiony i wpisany został, a do księgi zaregestrowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20) Maja r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w Kaliszu dnia 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 10 (22) Maja 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 80

N. D. 2896. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Malinowskiego z własnych funduszów się utrzymującego, w Warszawie pod Nr. 1701 lit. a, zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który subhastacją dóbr Socha popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 6750, z procentem od Emilji z Rembowskich, Bolesława Malczewskiego żony należnej, protokułem Romualda Pinowskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Kaliskiego i Wartskiego, na gruncie dóbr w dniu 18 (30) Kwietnia 1867 roku sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Socha lit. A,B, C, wraz z osadą Dzięcioły lit. A, i wiatrakiem oraz wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami dworskiemi, z rolami, łąkami, pastwiskami i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, z wyłączeniem gruntów i zabudowań w moc Najwyższych Ukazów na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Tomisławice i Mikołajewice, na południe z dobrami rządowemi Grzybki, na zachód z dobrami Cielice, Gawłowice i Poprężniki, a na północ z dobrami Ustków; odległe od miast najbliższych Warty wiorst 3 1/2, Dobry 15, Koźminka 17, Turku 28, Kalisza 34, należą do gminy Grzybki, parafji Warty, położone w Powiecie Turekskim, Gubernji Kaliskiej, właścicielką ich jest Emilja z Rembowskich Bolesława Malczewskiego żona, w której też znajdują się posiadaniu. Całe dobra Socha mają rozległości sposobem przybliżonym włók 31 mórg 18 prętów 66 czyli na miarę ruską dziesiatyn 486, grunta należą do klasy II, III i IV. Zabudowania dworskie i gospodarskie znajdują się potrzebom odpowiednie. Inwentarz gruntowy jako też wysiew wymieniony szczegółowo w protokule zajęcia. Podatki dworskie opłacają się wedle świadectwa kasy rs. 408 kop. 57 1/2.
Szczegółowy opis pod względem klasyfikacji gruntu, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Trybunału, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokuł zajęcia doręczony jest w kopjach Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego do rąk jego własnych i Filipowi Szuci Wójtowi gminy Grzybki, do której dobra Socha należą do rąk własnych, dnia 19 Kwietnia (1 Maja) r. b., następnie do księgi wieczystej dóbr Socha w Kancelarji Ziemiańskiej, dnia 26 Kwietnia (7 Maja) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaregestrowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20) Maja r. b wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w Kaliszu, dnia 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 10 (22) Maja 1867 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wyrokiem Trybunału Kaliskiego z dnia 18 (30) Września 1869 r. do dalszego popierania subhastacji w drodze przymusowego wywłaszczenia dóbr ziemskich Sochy lit А, В, C, w Okręgu Wartskim, Gubernji Kaliskiej położone, wprawa Józefa Malinowskiego odstawiony i upoważniony został Antoni Myszkowski obywatel we wsi Galewicach Okręgu Wieluńskim zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału Kaliskiego sobie obierający, który to Patron zarazem dalszem popieraniem subhastacji dóbr powyższych trudnić się będzie, a to w poszukiwaniu sumy rs. 3,000 w listach zastawnych z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1868 roku z aktu urzędowego z dnia 23 Czerwca (5 Lipca) 1865 roku przed Edwardem Milewskim, Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu, pomiędzy Myszkowskim a Marjanną z Chyczewskich Rembowską i Emilją z Rembowskich Malczewską zeznanego, od Emilji z Rembowskich Bolesława Malczewskiego żony należnej.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży dóbr Sochy na audjencji Trybunału w Kaliszu w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) 1867 roku o godzinie 10-ej z rana nastąpiło, drugie dnia 4 (16) Lipca t. r., a trzecie dnia 18 (30) Lipca 1867 r odbyło się. Poczem termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13 (25) Września 1867 r. został oznaczony, w terminie tym po oddaleniu sporów, Trybunał dobra Soche Patronowi Modrzejewskiemu jako popierającemu sprzedaż tę od Józefa Malinowskiego tymczasowie za sumę rs. 18,000 zasądził i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 1 (13) Listopada 1867 r. oznaczył; który jednak dla wywołania sporów przez wywłaszczoną do skutku nie przyszedł, gdy spory usunięto, Trybunał wyrokiem ilacyjnym z d. i 5 (17) Marca 1868 r. oznaczył termin na dzień 18 (30) Kwietnia 1868 r. lecz i ten dla odwołania się Malczewskiej do Senatu odbytem być nie mógł, obecnie po ostatecznem oddaleniu sporów przez wyrok Rządzącego Senatu z dnia 15 (27) Października 1868 r., Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 11(23) Lutego r. b., termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 4(16) Kwietnia 1869 r. godzinę 10-tą z rana oznaczył. Gdy jednak i ten termin spełzł na niczem, wyrokiem ilacyjnym Trybunału Kaliskiego w dniu 28 Października (9 Listopada) 1869 r. na żądanie Myszkowskiego zapadłym, do ostatecznego przysądzenia dóbr powyższych, nowy termin na dzień 10 (22) Grudnia 1869 r. o godzinie 10-ej z rana na audjencji Trybunału Kaliskiego oznaczony został.
Kalisz dnia 5 (17) Listopada 1869 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wyrokiem Trybunału w Kaliszu z dnia 26 Marca (7 Kwietnia) 1870 r. do dalszego popierania subhastacji dóbr Socha, Józef Jabłkowski właściciel dóbr Cielce w Kaliszu zamieszkały, podstawionym został, оd którego Patron Franciszek Modrzejewski działać będzie.
Na żądanie tegoż Patrona, wyrokiem Trybunału z dnia 31 Marca (12 Kwietnia) 1870 r., termin do stanowczej sprzedaży jest oznaczony na dzień 19 (31) Maja r. b.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1870 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kaliszanin 1871 nr 16

Wiadomości miejscowe i okoliczne.

W ciągu miesiąca stycznia r. b. dokonano kupna i sprzedaży następnie wymienionych nieru­chomości pod jurisdykcją miejscowego Trybunału zostających: — (Dokończenie) — (...) do­bra ziemskie Socha A. B. C. w okręgu Wartskim powiecie Kaliskim położone, własnością Emilji z Rembowskich Malczewskiej będące, przeszły na własność męża tejże Bolesława Malczewskiego w szacunku 37,500. Wszystkich czynności hypotecznych w Kancel­larji Ziemiańskiej było ogółem w miesiąca styczniu 1871 roku, 317, z tych, wniosków 161, regulacyi hypotek na skutek spadków 14, innych czynno­ści 142.

Dziennik Warszawski 1872 nr 109

D. 3212. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 4 (16) Lutego 1871 r. do dalszego popierania subhastacji dóbr ziemskich Socha* lit. A. B. C. w prawa Józefa Jabłkowskiego podstawiony został Antoni Myszkowski wierzyciel hypoteczny dóbr rzeczonych we wsi Galewicach okręgu Wieluńskim zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu obrane mający, od którego tenże Patron działa.
Ponieważ wyrokiem z dnia 8 (20) Maja 1870 r. zapadłym na żądanie Emilji z Rembowskich Malczewskiej b. właścicielki dóbr Socha żony teraźniejszego właściciela tychże dóbr Bolesława Malczewskiego postanowionem zostało oszacowanie dóbr pomienionych z terminem trzech mięsięcznym kosztem żądającej tegoż oszacowania pod prekluzją od daty doręczenia wyroku, który to wyrok w kopjach prawnie w dniach 20 Marca (1 Kwietnia) i 1 (13) Maja 1871 roku doręczony został, skutkiem czego nawet prekluzją minęła jednakże wyrok ten zaapelowany został na żądanie Emilji z Rembowskich Malczewskiej która to apelacja wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 2 (14) i 3 (15) Grudnia 1871 r. oddaloną została dlatego wyrokiem ilacyjnym w dniu 4 (16) Maja 1872 roku zapadłym na żądanie Myszkowskiego, termin do ostatecznej sprzedaży dóbr opisanych Socha wyznaczony został na dzień 14 (26) Czerwca 1872 r. godzina 10 z rana w ( miejscu zwykłych posiedzeń Trybunały Cywilnego w Kaliszu odbyć się mającej.
Kalisz d. 4 (16) Maja 1872 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dotyczy także wsi Dzięcioły

Dziennik Warszawski 1874 nr 19

12 (24) grudnia, we wsi Socha, gminie Grzybki, powiecie turekskim, trzyletnia dziewczynka włościańska Józefa Rosiak, będąc pozostawioną w izbie bez dozoru, przez nieostrożność zapaliła na sobie odzież i od poparzenia umarła.

Dziennik Warszawski 1874 nr 92

N. D. 2473 Sąd Policji Prostej w Warcie.
Wzywa Mieczysława Reppel nauczyciela prywatnego, poprzednio we wsi Socha gminie Grzybki gubernji Kaliskiej zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w Sądzie tutejszym stawił w ciągu dni 30, w przeciwnym razie postąpionem z nim będzie według prawa.
Warta d. 12 (24) Kwietnia 1874 r.


Kaliszanin 1878 nr 26

Niniejszem podaję do publicznej wiadomości, iż weksel na rs. 250 na moje imię wystawiony przez małżonków Malczewskich, z posiadłości Socha, zagubiłem i uznaję takowy za nieważny, ostrzegając, żeby nikt takowego nie nabywał, ponieważ należytość ta została mi w całości uiszczoną i żadnego prawa do takowej nie mam. Warta 3/15 grudnia 1877 r. Symcha Majerowicz Mośkowicz


Gazeta Kaliska 1896 nr. 46

Z okolic Warty donoszą nam: Codziennie niemal mamy tu burzę z piorunami z których wynikają częste pożary. Z Środy na Czwartek o godz 2 w nocy zrewała się burza z piorunami i ulewnym deszczem. Tym razem piorun uderzył w murowany budynek w majątku Socha, należącym do p. Mazurkiewicza i spalił go.
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 191

Dzieciobójstwo. Na folwarku Socha w pow. tureckim, niezamężna 20-letnia włościanka Matylda Zwierzchowska, udusiła swe dziecko płci żeńskiej.

Gazeta Kaliska 1906 nr 207

We wsi Socha pow. tureckieo utonął w stawie 8-letni Stanisław Teodorczyk.

Gazeta Kaliska 1906 nr 253

Utonięcia. We wsi Socha, pow. sieradzkiego, utonął w stawie podczas kąpieli 9-letni Grzegorz Spętany.

Gazeta Kaliska 1907 nr 16

Zaczadzenia. W Szczytnikach, w pow. kaliskim, zmarł od zaczadzenia, jakie wywołało wczesne zamknięcie szybra u pieca, napalonego węglem kamiennym, włościanin Jan Szary, lat 23. Podobny wypadek miał miejsce w folwarku Socha, w pow. tureckim, gdzie od tejże przyczyny zaczadział kowal Józef Spionek, lat 29.


 Ziemia Sieradzka 1919 styczeń nr. 3 


Z Sochy. W dniu 23 grudnia 1918. zebrali się gospodarze wsi Socha, w obecności wójta gminy i sołtysa i postanowili jednogłośnie wysiedlić żydów, zamieszkałych we wsi. Powyższa uchwała została przesłana W-pn Panu Komisarzowi Rządowemu w Turku do zatwierdzenia.

Ziemia Sieradzka 1920 luty

Do sprzedania
folwark SOCHA na działki w każdej ilości. Wiadomość na miejscu. Również dwie włóki ziemi żytniej z budynkami. Obsiane 30 mórg żytem, 9 sztuk inwentarza p. Warta.

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

GOSPODYNI do prowadzenia całego
gospodarstwa potrzebna
zaraz. Wiadomość: maj. Socha. p. Warta.

Ziemia Sieradzka 1920 lipiec

Majątek ziemski
z całkowitem zasiewem, inwentarzem martwym i żywym (11 szt. bydła) sprzedam za gotówkę. Do kupna potrzeba 2 i pół miljona marek. Wiadomość: maj. Socha. p. Warta.

Ziemia Sieradzka 1921 styczeń

Do sprzedania
PIĘĆ WŁÓK ZIEMI
= bez inwentarza. =
Wiadomość: Socha, poczta Warta.

Ziemia Sieradzka 1921 kwiecień

Do wydzierżawienia 
5 morgów ogrodu owocowego. 
Wiadomość—Socha, p. Warta. 

Ziemia Sieradzka 1921 kwiecień

Siewnik 3-metrowy
w dobrym stanie „SACKA"
—do sprzedania tanio. —
Wiadomość: Socha, poczta Warta.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 34

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia
7. VI. 1922 r. L. Pr. 2698 (1) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 572 Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej we wsi Socha. pow. Tureckiego.


Echo Tureckie 1924 nr 30

Subsydjum dla Straży Ogniowych Ochotn. pow. Tureckiego.
Dnia 4 sierpnia 1924 r., na zasadzie uch­wały Wydziału Powiatowego specjalna Ko­misja w osobach p. p. Insp. Ubezp. Łętowskiego i Insp. Sam. Glądały, dokonała podziałsubsydjum Sejmiku Powiatowego dla Straży ogniowych pow. Tureckiego 1500 zł. a mianowicie: Związkowi Florjańskiemu w Warszawie 120 zł., Redakcji „Przegląd Pożarniczy" 50 zł., Strażom Ogniowym: w Turku 200 zł. Szadowie 100; po 50 zł. w Uniejowie, Do­brej, Orzeszkowie, Poniatowie, Miłkowicach, po 30 zł. Grodzisku, Drozdowie Chwalborzycaeh, Czepowie, Świnicach, Wilamowie, Wieleninie, Witowie, Niewieszu, Niemysłowie, Pęczniewie, Socha, Cielcach, Ustkowie, Kowale-Pańskie, Wietchininie, Mikulicach, Tokarach, Milejewie, Goszcza­nowie, Jeziorsku, Skęczniewie, Piekarach, Boleszczynie, Psarach i Luboli.
Straży w Kaczkach, jako nie funkcjonu­jącej zapomogi nie przyznano. Straży dwor­skiej w Malanowie, nie wykazującej żadnej działalności, która 1923 r. otrzymała 126 milj. mk. z ubezpieczeń na kupno węży, z tych względów subsydjum nie przyznano.
Straży w Słodkowie nie funkcjonującej, która również otrzymała z ubezpieczeń w naturze węża i od p. Sznerra sikawkę, dla tego również nie subsydjowano.
Powyższy podział został zaaprobowany przez Wydział Powiatowy, na posiedzeniu dnia 5 września r.b. Przeto straże, którym przyznano subsydjum, mogą je otrzymać z Kasy Pow. Zw. Komunalnego, w każdym czasie, w godz. urzędowych, przez osoby pisemnie upoważnione, od odnośnych Zarządów Straży.
T. O.

Echo Tureckie 1925 nr 44

Ogłoszenia drobne
Zygmunt Sieradzki ze wsi Socha gminy Grzybki zagubił książeczkę wojsk. wydaną przez P. K. U. Kalisz.
Unieważnia się.


Echo Tureckie 1926 nr 43

Podział subsydjum Sejmiko­wego na Straże pożarne w powiecie Tureckim.
Zarząd Okręgowego Związku Straży Po­żarnych pow. Tureckiego, na posiedzeniu odbytem 18 wszęśnia r. b., dokonał podzia­łu subsydjum uchwalonego przez Sejmik Powiatowy na cele pożarnictwa. Przyzna­no zasiłki następującym strażom; Tureckiej 1.000 zł., jako zaczątek kapitału na budowę remizy; Dobrskiej, Uniejowskiej, w Brodni, Orzeszkowskiej, Popowskiej, (przy szkole rolniczej) Szadowskiej i w Kowalach—Pańskich po 300 zł. z zaznaczeniem dla tej os­tatniej straży, że subsydjum ma być użyte wyłącznie na spłatę długu zaciągniętego na budową remizy; Jeziorskiej i Słodkowskiej po 250 zł., Cisewskiej, Chorzepińskiej, Milejewskiej, Psarskiej i w Rzymsku—Jelni po 200 zł. Lipnickiej; i Zielęcińskiej po 150 zł. oraz Czepowskiej takąż sumę specjalnie na kupno wozu rekwizytowego i węży. Niemysłowskiej, Wilamowskiej i Witowskiej po 100 zł.
Pozatem przyznano 15 strażom od 100 do 300 zł., z warunkiem wypłacenia subsydjum o ile straże te dopełnią formalności żą­danych okólnikiem Zarządu Związku Okrę­gowego z dn. 16 lipca r. b. za Nr. 2. Wykaz tych straży jest następujący: straż w Brodni i Luboli po 300 zł; w Grzybkach, Goszczanowie i Wieleninie po 200 zł.; w Piekarach i Tokarach po 150 zł.; Boleszczyńskiej Grodziskiej, Miłkowickiej, Mikulickiej, Niewieskiej, Pęczniewskiej, Ponia­towskiej, Świnickiej i w Sosze po 100 zł. Osobnie rozdzielono 7450 złotych.
Odmówiono zasiłku 6 strażom, a mianowicie: w Cielcach, Chwalborzycach, Mala­nowie, Sendowie i Wietchininie z powodu bądź bezczynności tych straży, bądź też z braku należytej organizacji.
Po odbiór zasiłków Zarządy Straży zgło­szą się do Pow. Kasy Komunalnej w mie­siącu grudniu 1926 r. z należytemi upo­ważnieniami.

Tomasz Glądała.


Echo Tureckie 1926 nr 48

Ogłoszenie.
Do sprzedania 30-ci mórg ziemi pszennej buraczanej, dwie stodoły, dom mieszkalny kryty słomą i obora.

Cena dostępna. Wiadomość: Kolonja Socha, gmina Grzybki, Paweł Jasek.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 16

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 1927 r. postanowiła: 1) wniosek mieszkańców wsi Ustków, gm. Grzybki, pow. Tureckiego z dnia 15 czerwca 1926 r. w przedmiocie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w składzie: a) około 41.19 ha gruntów ukazowych, wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Ustków. b) około 9.49 ha gruntów otrzymanych z tytułu częściowej likwidacji serwitutów wspomnianej wsi, c) około 5.99 ha gruntów, wpisanych do księgi wieczystej dóbr ziemskich Socha, należących do Ignacego Izydorczyka, d) gruntów, które odejdą z majątku Ustków przy likwidacji serwitutów wsi Ustków oraz gruntów z tytułu zniesienia enklaw i wyprostowania granic, 3) zarządzić dokonanie ekspertyzy meljoracyjnej na całym obszarze scalenia.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 15 kwietnia 1927 r.

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 22

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 1927 r. postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego z dnia 17 stycznia 1927 r. o wdrożenie postępowania scaleniowego odnośnie ich gruntów zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia gruntów wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego w granicach: a) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi o obszarze około 115 ha, b) gruntów otrzymanych przez włościan wsi Socha za zlikwidowane służebności tej wsi o obszarze około 56 ha, c) gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Socha o obszarze około 47 ha, należących do Idziego Świtonia ze wsi Socha, oraz do uczestników scalenia: Józefa Teodorczyka, Józefa Bielasa, Jana Fibicha, Józefa Chojnackiego, Stefana Strachanowskiego, Ignacego Dołaty, Wacława Leśniewicza, Jakóba Bielasa, Wojciecha Kuźnika, Józefa Woźniaka i Józefa Gradysa, d) około 10 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Dzięcioły-Socha, należących do Janaszkiewicza i Kurzawy, mieszkańców wsi Tomisławice, e) około 3 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Ustków, należących do Marcina Gaja i f) około 19,92 ha gruntów osad tabelowych N. N. 5 i 6 wsi Żerochów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 października 1927 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 57


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 - U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z d. 30 maja 1927 r., obwieszcza, że na skutek podania Józefy Przybylak, zam. w Łodzi przy ul. Piotrkow­skiej 261, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Walentego Przy­bylaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8—U. P. C. wzywa tegoż Walente­go Przybylaka, męża petentki, a syna Bartłomieja i Józefy z Mielcar­ków, urodzonego w d. 3 lutego 1876 r., we wsi Socha, pow. łódzkim, gm. Grzybki, ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 261, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okrę­gowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Walentego Przybylaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 197/27.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 7

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 12. I. 1928 r. postanowił: rozszerzyć obszar scalenia wsi Socha, gminy Grzybki, pow. Tureckiego, ustalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, z dnia 27 czerwca 1927 r. przez włączenie około 44,8 ha gruntów hipotecznych z maj. Socha w granicach:
1) około 15 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dębina", będących w posiadaniu Feliksa Szymańskiego, Marjanny Janaszkiewicz, Marcina Bartczaka, Szymona Bartczaka i Tomasza Bartosza;
2) około 4,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dzięcioły", będących w posiadaniu Józefa Kurzawy i Franciszka Janiaka;
3) około 4,3 ha gruntów Kozłowskiego, położonych przy gruntach wsi Socha i około 0,3 ha gruntów Franciszka Trybuły, położonych przy wsi Socha;
4) około 20,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Lipie", będących w posiadaniu Młynarskiego, Bartosza, Marjanny Zimnoch, Antoniego Zimnocha, Ignacego Juszczaka, Marcina Lipki, Kwarczyka, Kurzawy i Jasiaka;
5) około 9 ha gruntów hipotecznych z maj. Ustków, będących w posiadaniu Szczepana Frątczaka, położonych pomiędzy gruntami wsi Żerochów, przy gruntach wsi Socha i gruntach dóbr Ustków.
Orzeczenie to zostało zatwierdzone decyzją Ministra Reform Rolnych z dnia 20. IV. 1928 r. (Spr. Nr. 339/28).
Z polecenia Prezesa
K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 12

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 11 stycznia 1928 r., postanowił;
1. ustalić obszar scalenia gruntów wsi w składzie;
a) gruntów wsi Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego o powierzchni około 78 ha;
b) części gruntów ukazowych wsi Wola Zadąbrowska o przestrzeni około 3 ha, stanowiących grunty osad tabelowych 13 i 28;
2. objąć jednem postępowaniem scaleniowem grunty wchodzące w skład jednostek administracyjnych Socha, Żerochów, Ustków, Retnica oraz część majątku Ustków o obszarze niezbędnym na uzupełnienie gospodarstw karłowatych.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lipca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
w. z. Nacz. Wydz. (—) Chrostowski.


Echo Tureckie 1928 nr 20

Z gminy GRZYBKI.
Dnia 20 kwietnia 1928 roku, odbyło się święto sadzenia drzewek, w gminie Grzybki. Zebrana dziatwa szkolna ze szkół: Grzybki, Socha, Witów, Ustków i Tomisławice na czele z nauczycielstwem tych szkół, jak również i wielu mieszkańców gminy naj­pierw udali się na nabożeństwo do kościo­ła w Warcie. Po nabożeństwie zebrani po­wrócili przed Urząd gminny w Proboszczewicach, dokąd także przybył Ksiądz Rorat, wikarjusz parafji Warta, który po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia do licznie zgromadzonych, poświęcił drzewka, a następnie każde dziecko, zabierając drzew­ko, przy udziale starszych osób przystąpili do sadzenia pod kierunkiem gospodarza Grędy Józefa, który z zamiłowaniem odda­je się tym czynnościom.
Mamy już obsadzoną drogę drzewkami owocowemi, czereśniami, prowadzącą do Urzędu gminnego w Proboszczowicach do szkoły we wsi Grzybki na przestrzeni pół­tora kilometra a za lat kilka dopiero gminniacy będą mieli możność naocznego prze­konania się o pożytku jaki gmina osiągnie z drzew owocowych, gdyby tylko ludzie złej woli nie niszczyli drzewek.

Wacław Rusin.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 43

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zamieszk. w m. Turku, obwieszcza, że w dniu 3 października 1928 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, na za­spokojenie Jana Krakowskiego, Marcina i Natalji małż. Krakowskich i Jana Kępy z tytułów wykonawczych, odbędzie się sprzedaż przez li­cytację publiczną gospodarstwa rolnego, położonego w kolonji Socha, gminy Grzybki, pochodzącego z maj. ziemskiego Socha A. B. C., zapi­sanego w dziale II wyk. hip. pod Nr. 24, należącego niepodzielnie do Idziego i Franciszki małż. Świtoniów, ogólnej przestrzeni 103 morg. 263 pręt., na którem to gospodarstwie znajdują się następujące zabu­dowania: 1) dom mieszkalny murowany z cegły pod dachówką; 2) obo­ra murowana pod słomą; 3) część stodoły z desek pod słomą; 4) część stodoły z desek pod słomą i studnia oraz sad owocowy dwumorgowy.
Księga hipoteczna majątku ziemskiego Socha A. B. C. znajduje się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu.
Sprzedawane gospodarstwo rolne obciążone jest podług działu IV wyk. hip. długami w sumie 2.345 zł. z procentami i kosztami w sumie 129 zł. 57 gr. oraz przyrzeczeniem zaznaczonem w dziale III wyk. hip., w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 24.000 zł., przystę­pujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 2.400 zł.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika, pro­wadzącego sprzedaż w Turku, a w dniu licytacji w sądzie okręgowym w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 1

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Czesław Dorabialski, urzędujący w m. Warcie, obwieszcza, że w dniu 4 kwietnia 1929 roku o godzinie 10 rano w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, na za­spokojenie pretensji powodów Piotra Bielawskiego i Anny Świtoniowej nabywczym praw Franciszka Świtonia z klauzul egzekucyjnych sądu okręgowego w Kaliszu w sumie 23.000 złotych z procentami i kosztami, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną nieruchomego majątku, składającego się z gospodarstwa rolnego, położonego w kol. Socha, gm. Grzybki, pochodzącego z majątku ziemskiego Socha A. B. C. zapisane­go w II dziale wykazu hipotecznego pod Nr. 24, należącego niepodziel­nie do Idziego i Franciszki małżonków Świtoniów, ogólnej przestrzeni 103 morg. 263 pręt., na którem to gospodarstwie znajdują się następujące zabudowania: 1) dom mieszkalny murowany z cegły pod dachówką, 2) obora murowana pod słomą, 3) część stodoły z desek pod słomą i stu­dnia oraz sad owocowy na przestrzeni 2 morg., stosownie do opisu doko­nanego przez komornika przy sądzie okręgowym w Kaliszu K. Karkowskiego w Turku z dnia 5 marca 1928 roku. Na nieruchomości tej znaj­duje się żywy i martwy inwentarz wartości ogólnej 1370 złotych.
Sprzedawane gospodarstwo rolne obciążone jest podług działu IV wykazu hipotecznego długami w sumie 67.895 zł. z procentami i koszta­mi oraz przyrzeczeniem zaznaczonem w dziale III tegoż wykazu, w za­stawie ani dzierżawie nie znajduje się. Księga hipoteczna odnośnie tego majątku przechowuje się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 24.000 złotych, reflektanci na kupno obowiązani są złożyć vadium w sumie 2.400 zł.
Warunki licytacji mogą być przeglądane u komornika przeprowa­dzającego sprzedaż w Warcie, a w dniu licytacji w sądzie okręgowym w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 2

OBWIESZCZENIE.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Czesław Dorabialski, urzędujący w m. Warcie, obwieszcza, że w dniu 4 kwietnia 1929 roku o godzinie 10-ej rano w Sali Posiedzeń Sądu Okręgowego w Kaliszu, na zaspokojenie pretensji powodów Piotra Bielawskiego i Anny Świtoniowej, nabywczyni praw Franciszka Switonia, z klauzul egzekucyjnych Sądu Okręgowego w Kaliszu w sumie 23.000 złotych z procentami i kosztami, odbędzie się sprzedać przez licytację publiczną nieruchomego majątku, składającego się z gospodarstwa rolnego, położonego w kol. Socha, gminy Grzybki, pochodzącego z majątku ziemskiego Socha A. B, C., zapisanego w II dziale: wykazu hipotecznego pod Nr. 24, należącego niepodzielnie do Idziego i Franciszki małżonków Switoniów, ogólnej przestrzeni 103 morgi 263 pręty, na którym to gospodarstwie znajdują się następujące zabudowania; 1) dom mieszkalny murowany z cegły pod dachówką, 2) obora murowana pod słomą, 3) część stodoły z desek pod słomą i studnia oraz sad owocowy na przestrzeni dwuch mórg, stosownie do opisu, dokonanego przez Komornika przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu K. Karkowskiego z Turku, z dnia 5 marca 1928 r. Na nieruchomości tej znajduje się żywy i martwy inwentarz, wartości ogólnej 1.370 złotych.
Sprzedawane gospodarstwo rolne obciążone jest podług działu IV wykazu hipotecznego długami w sumie 67.895 zł. z proc. i kosztami oraz przyrzeczeniem zaznaczonym w dziale III tegoż wykazu w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się. Księga hipoteczna odnośnie tego majątku przechowuje się w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 24,000 złotych. Reflektanci na kupno zobowiązani są złożyć wadjum w sumie 2.400 zł.
Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u Komornika, prowadzącego sprzedaż, w Warcie, a w dniu licytacji w Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
Dnia 20 grudnia 1928 roku.
Nr. E. 127/28.
Komornik Sądowy:

Dorabialski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 grudnia 1928 r.
POSTANOWIŁ:
1) Wniosek Komisarza Ziemskiego w Turku z dnia 26 października 1923 r. Nr. 1531, oraz wniosek tegoż Komisarza Ziemskiego z dnia 10 grudnia 1928 roku Nr. 1816 — zatwierdzić, oraz
2) Zwiększyć obszar scalenia wsi Socha, Żerochów, Ustków i Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego — przez włączenie:
a) gruntów ukazowych kolonji Tomisławice- Górne o obszarze około 9 ha, należących do sukc. Stanisława Ziółkowskiego, Stanisława Przygodzkiego i Józefa Kacprzaka — mieszkańców wsi Retnica i
b) gruntów kolonji Socha, o obszarze około 1 ha, należących do Michała Młynarskiego, w celu wyprostowania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lutego 1929 roku".
Z p. Prezesa
podpis nieczytelny
w/z Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 16

Obwieszczenie
Starostwo Powiatowe w Turku ogłasza, że dnia 27 maja 1919 roku, na zasadzie art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 19. 9. 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej we wsi Socha, gminy Grzybki.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Socha".
Celem Spółki jest osuszenie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków Spółki na zebraniu w dniu 27 maja 1929 r. ułożony według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. 7. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta Powiatowy:
(—) L. Borysławski.


Echo Tureckie 1929 nr 22

Obwieszczenie

Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dn. 6 czerwca 1929 r. o godz. 10 rano we wsi Socha gminy Grzybki będzie sprzeda­wany przez licytację majątek ruchomy, na­leżący do Michała Tabaki składający się z konia i krowy oszacowany do sprzedaży na sumą 450 zł. którego opis i szacunek przej­rzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji, która jako w II terminie stosownie do art. 1070 u.p.c. może się roz­począć od ceny zniżonej.


Echo Tureckie 1929 nr 30

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 8 sierpnia 1929 r. o godz. 10 rano we wsi Socha gm. Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Piotra Bielawskiego składający się mo­toru naftowego i tp. oszacowany do sprzeda­ży na sumę 880 zł., którego opis i szacu­nek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.

Echo Tureckie 1929 nr 30

Obwieszczenie

Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dn. 29 sierpnia 1929 r. o godz. 10 rano we wsi Socha, gminy Grzybki będzie sprzeda­wany przez licytację majątek ruchomy, na­leżący do Franciszka Wojdziaka składający się z jałówki i t. p. oszacowany do sprze­daży na sumę 1520 zł., którego opis i sza­cunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.


Echo Tureckie 1929 nr 40

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza że w dniu 7 paździer. 1929 r. o godz. 10 rano w So­sze gm. Grzybki będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Jó­zefa Parzybuta składający się z motoru i młocarni oszacowany do sprzedaży na sumę 1600 zł. którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.

Nr spr. E. 444-29.

Echo Tureckie 1929 nr 49

Zawody strażackie.
W dniu 10 listopada 1929 r. odbył się Zjazd Rejonowy Straży Pożarnych w Je­ziorsku, gminy Ostrów Wartski, p. Turec­kiego. Na Zjazd ten przybyły 3 Straże, a mianowicie; ze wsi Grzybek, Jeziorska i Poniatowa. Kierował ćwiczeniami Komen­dant Straży z Warty. Straż z Grzybek wy­stawiła 5 strażaków, z Jeziorska 13 straża­ków.
Ćwiczenia z przyrządami jakoto sikawką przenośną, bosakami, drabiną drążkową i przystawną dokonano poprawnie, jak rów­nież biegi, marsze, mustra wypadły udatnie. Uczestnicy Zjazdu byli także na nabożeństwie w kościele, poczem p. Komendant 2 rejonu podziękował przybyłym na zawody członkom, wyraził ubolewanie, że na 9 Stra­ży przybyły tylko 3, zachęcał, aby więcej na przyszły Zjazd się stawiło.
W dniu 17 listopada 1929 r. odbyły się zawody strażackie 2 Rejonu. Okręgu Turec­kiego w Grzybkach, gm. Grzybki, p. Tu­reckiego. Przybyło do Grzybek 5 Straży, a mianowicie: z Grzybek, Goszczanowa, Poniatowa, Sochy, Witowa. —Ilość ogólna strażaków sięgała 33. Ćwiczenia z sikawką i innemi narzędziami ratunkowemi, mustre, alarm, słowem wszystko zostało dokonywa­ne sprawnie, wprost zadziwiająco. Udano się także do sąsiedniego miasta Warty przy dźwiękach orkiestry strażackiej z Warty, ze sztandarem na czele, do kościoła na nabo­żeństwo, gdzie kazanie miał Zakonnik, mó­wiąc parę słów o strażach, którym dzięko­wał że się łączą, zachęcając, abyśmy byli wytrwałymi, jak św. Florjan, abyśmy się nie swarzyli, a dawali drugim dobry przykład.
Na zakończenie tych zawodów p. Komendant 2 Rejonu dziękował za przybycie na zawody, zachęcał abyśmy byli wytrwałymi strażakami, bo robimy to dla dobra nas wszystkich i zapraszał na takie zawody w Czerwcu r. przyszłego. Ubolewał p. Komendant, że na 9 straży w Rejonie, taka nikła garstka nas tylko przybyła.
Ja zaś strażak niżej podpisany, ceniący godność strażaka ochotnika i dobro bliźnie­go ponad wszystko, daję naganę i strofuję straże wiejskie, że tak sobie lekcewa­żą takie zawody strażackie wspólne, gdzie się poznaje nauki, praktyczne ćwiczenia, wskazówki wyszkolenia w pożarnictwie, że serce się raduje, niemam słów do napisa­nia o radości tej co się widziało na tych zawodach. A Straże nasze co zrobiły? Na 9 straży z rejonu, to aż 33 strażaków przybyło. Wstyd, hańba druhowie strażacy.— Wszyscy, którzy pracujecie na tej niwie, przecież jesteśmy ochotnikami, a skoro jestem ochotnikiem, to samo przez się powin­niśmy dbać o zawody.
Jabym prosił Związek Okręgowy w Tur­ku, aby raczył dać naganę Strażom 2 rejo­nu, aby nie lekceważyły tak drogiej naszej Straży, aby na przyszłość były czulszemi.— Prosiłbym, aby to moje pisanie w „Echu Tureckiem" wydrukować, aby wiedzieli dru­howie strażacy, że są ludzie co pracują dla dobra bliźniego, nie niszczyć, nie podpalać lecz braci swych ratować. Czołem!
S. STRÓJWĄS Sekretarz Straży Poniatowskiej


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 5

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 19 lutego 1931 r. Nr. R. 1569 o ustaleniu obszaru scaleniowego wsi Socha— Ustków — Żerochów — Retnica,
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lutego 1931 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 31 grudnia 1930 r., dotyczące ustalenia obszaru scalenia wsi Socha — Ustków — Żerochów — Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego.
Za Prezesa:
(—) M. Grąbczewski.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 6


Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji z dnia 20 grudnia 1930 roku zostało wdrożone po­stępowanie w celu uznania Jana Oraczewskiego, syna Józefa i Marjan­ny z Przybylaków, urodzonego w dniu 31 maja 1890 roku we wsi So­cha za zmarłego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6 mie­sięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uzna­ny za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Jana Oraczewskiego, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Jan Oraczewski był stałym mieszkańcem miasta Warty, pow. sie­radzkiego. Nr. spr. I. Z. J. 471/30.


Echo Tureckie 1931 nr 42

Ogłoszenia drobne.
Tomaszowi Szewczykowi ze wsi Socha, skradzio­no 25 lub 26 września 1931 roku, weksle in blanco z podpisem Józefa Stępnia i Józefy Stępnia 5 weksli po 300 zł., 2 po 50 zł. przez Franciszka Trybuza ze wsi Socha.


Echo Sieradzkie 1932 28 październik

TUREK.
ZIĘĆ ZAMORDOWAŁ TEŚCIA.
Józef Michalak zamieszkały we wsi Socha pod Turkiem upiwszy się wrócił do domu gdzie żona zaczęła czynić mu wymówki. Michalak wyszedł wówczas na podwórko, gdzie spotkał swego teścia Dolatę, który również robił mu wymówki. Michalak mając już oddawna urazę do teścia, któremu kilkakrotnie groził zabójstwem, nie namyślając się wziął duży kamień i rzucił nim teściowi w głowę.
Dolata brocząc krwią upadł na ziemię i po kilku minutach zmarł.
Po dokonanem morderstwie Michalak uciekł w stronę Błaszek, a stamtąd udał się do Kalisza autobusem. Morderca dręczony wyrzutami sumienia zgłosił się sam do policji i całą sprawę opowiedział.
Michalaka odesłano transportem do Turku.
Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
6. Socha, obejmującą: wieś Socha, wieś Ustków, folw. Ustków, wieś Żerechów i folw. Lipie.
7. Kol. Socha, obejmującą: kol. Socha, kol. Socha-Halinów, folw. Socha-Świtoniów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Sieradzkie 1933 14 listopad

WOJOWNICZA PANIENKA
ZE WSI SOCHA,
Znana w okolicach wsi Socha ze swej siły i skłonności narzeczona Józefa Matczaka, Kazimiera Dziedzicka lat 21 wybrała się do m. Warty wraz ze swym narzeczonym.
Matczak upił się przyzwoicie i zakłócił spokój publiczny, przyczem stawiał opór policji.
Na tę chwilę nadbiegła krewka narzeczona panna Kazia i odbiła swego ukochanego, uderzając policjanta w plecy.
Ostatnio para narzeczeńska znalazła się na ławie oskarżonych w Sieradzu. Bitna p. Kazia skazana została na [2] miesiące aresztu a jej narzeczony uniewinniony.
Za zakłócenie spokoju Matczak odpowie przed p. starostą.


Echo Tureckie 1934 nr 11

Pożary w powiecie
W dniu 5. III. 34 r. we wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego, w zagrodzie Bielasa Józefa, wynikł pożar, od którego spa­liła się stodoła wraz ze zbożem, paszą i na­rzędziami rolniczemi. Łączne straty wynoszą około 1300 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem domowników poszkodowanego.

Echo Tureckie 1934 nr 24

Pożary w powiecie,
W dniu 3 czerwca rb. w zabudowaniach Juszczaka Franciszka, mieszkańca wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego, wynikł pożar od którego spaliły się zabudowania oraz sprzęty domowe i narzędzia gospodarskie. Łączne straty wynoszą około 1500 zł. Przyczyna pożaru nieustalona.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 56

Postępowania spadkowe.

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Idzim Switoniu, wspówłaścicelu 103 mórg 263 prętów ziemi z pod Nr. 24 działu II wykazu hip. majątku Socha A. B. C. powiatu tureckiego;
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczo­no na dzień 17 stycznia 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego celem ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 21

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I-ej obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Ignacym Leoniaku, współwłaśc. 10 mórg z osady Nr. 1 w maj. Socha A, B, C, powiatu tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 września 1936 roku.
W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1937 nr 52

W dniu 19.XII. r. b. Posterunek P. P. w Jeziorsku przyjął zameldowanie o kradzieży ze specialnego schowka 3.300 zł. na szkodę Dawidowskiego Stanisława, miesz­kańca wsi Ostrów Wartski, gm. Jeziorsko. Przeprowadzonym dochodzeniem ustalono, że kradzieży tej dokonał syn poszkodowa­nego—Dawidowski Stanisław, zam. we wsi Socha, gm. Jeziorsko. Podejrzany do kra­dzieży nie przyznawał się. W czasie przeprowadzonej rewizji u podejrzanego znale­ziono w dachu stodoły, 2.800 zł. które zwrócono pokrzywdzonemu.


Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Jeziorsko przewodniczący Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice zast. przewodn. Durkiewicz Wincenty, rolnik, So­cha sekretarz Kosmalski Władysław, nau­czyciel, Jeziorsko skarbnik Nita Józef, rol­nik, Zadąbrowie członkowie zarządu 1) Żabicki Stanisław, Strachanów 2) Zając Jó­zef, rolnik, Zakrzew.(...).

Echo Tureckie 1939 nr 17

Apel Powiatowego Związku Straży Pożarnych powiatu tureckiego został przez straże całkowicie zrozumiany i wykonany, gdyż na poszczególnych konferencjach dru­hów prezesów i Naczelników ustalono już subskrybowaną lub przystąpienie do na­tychmiastowej subskrypcji, w wysokości:
OSP Kuny, Turek i Uniejów po 200 zł. OSP Chylin, Cielce, Czepów, Dobra, Go­szczanów, Grodzisko, Jeziorsko, Malanów, Ostrowsko, Piekary, Świnice i Wielenin po 100 zł., OSP Brudzew, Słodków, Wyszyna po 60 zł., OSP Biernacice, Brzeg, Grzybki, Krwony, Kuczki, Kotwasice, Lipnica, Niemysłów, Przykona, Spićmierz, Szadów Pań­ski, Tuliszków i Władysławów po 40 zł.
OSP Brodnia, Cisew, Bąbrowica, Kalino­wa, Kobylniki, Kowale Pańskie, Lubola, Mikulice, Milejów, Niewiesz, Ogorzelczyn, Orzeszków, Pęczniew, Różniatów, Sendów, Siedlątków, Skarżyn, Skęczniew, Socha, Tokary, Wietchinin, Księża Wólka, Zabo­rów i Żaronice po 20 zł. Razem Zarządy Straży subskrybowały z kas strażackich 2980 zł. Brak jeszcze danych od 38 stra­ży, które napewno będą pożyczkę sub­skrybowały.
Oprócz pożyczki złożono ofiary na FON OSP, Dobra 20 zł, OSP Milejów 50 zł. (Pożyczka Narodowa) OSP Lubola i Śpićmierz po 10 zł.
Na wszystkich konferencjach zapadła uchwała, aby w czasie subskrybowania po­życzki wszystkie imprezy były urządzane wyłącznie na ten cel.

ABC Kaliskie 1939 nr 107

Wyrodna matka

W dniu wczorajszym przed Sądem Okręgowym w Kaliszu odpowiadała za karygodny swój czyn Maria Cybulska, lat 19, mieszkanka wsi Socha, powiatu turkowskiego. Wymieniona w dniu 9 lutego r. b. zakopała swoje nowonarodzone dziecię w gnojowisku, będącym na podwórzu zagrody.
W czasie uprzątania gnojowiska znaleziono po kilku dniach zwłoki dziecka, o czym zawiadomiono policję. Nieszczęśliwą i wyrodną młodą matkę sąd skazał na 1 rok więzienia z zawieszeniem kary na 3 lata.

Echo Tureckie 1946 nr 13

Zagubiono
Władysław Woźniak ur. 14.8.1914 r. zam. we wsi Socha, gm. Jeziorsko, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez R.K.U. Konin.

Powyższe dokumenty unieważnia się.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza