-->

czwartek, 2 maja 2013

Salomejów

Słownik Geograficzny:
Salomejów,   fol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Wola Więzowa, odl. 34 w. od Łasku. Fol. ten, oddzielony od dóbr Wola Więzowa, rozl. mr. 167: gr. or. i ogr. mr. 120, łąk mr. 10, past. mr. 33, nieuż. mr. 4; bud. z drzewa 2.

Spis 1925:
Salomejów, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 64. Mężczyzn 33, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 64. Podało narodowość: polską 64.

Salomejów, obecnie część wsi Zakurowie w gminie Rusiec.

1992 r.

Tydzień Piotrkowski 1890 nr. 11

Jest do sprzedania
fol. SALOMEJÓW
167 morgów w gub. piotrkowskiej pow. łaskim, gminie Dąbrowa Rusiecka położony; łąki 42 morgi reszta orna, w 2/3 przenna; w 1/3 żytnia. Budynki nowe; sadzawka przy domu; ogród założony. Poczta Szczerców.

Tydzień Piotrkowski 1891 nr. 20

Parcelacyja z udziałem Banku Włościańskiego.—Za aktem przed notaryjuszem w Piotrkowie K. Filipskim w dniu 11 (23) marca 1891 r. zawartym, Wincenty Maleszewski, przy udziale banku włościańskiego, sprzedał 21 włościanom, folwark Salomejów, w powiecie łaskim obejmujący przestrzeni 167 mórg 173 kwadr. prętów za rs. 11,000. Bank Włościański udzielił włościanom pożyczki rs. 9000; resztę zaś szacunku, w ilości rs. 2000, dopłacą w ratach kupujący. Udzielona pożyczka przez bank włościański, wypłaconą została wierzycielom hipotecznym i sprzedającemu za aktem kwitu w księdze hipotecznej przed tymże notaryjuszem w d. 26 kwietnia (8 maja) r. b. zeznanym.

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 542

Rozkup ziemi przy pomocy banku. W powiecie Łaskim sprzedany został za 11 tysięcy rubli folwark Salomejów obejmujący 167 zgórą morgów gruntu. Nabyli go włościanie przy pomocy banku włościańskiego, który udzielił pożyczkę w ilości 9000 rubli. Resztę, to jest 2000 rubli, nabywcy spłacą sami.

Zorza 1932 nr 25

Burza. W nocy z niedzieli na poniedziałek przeszła szerokim pasem nad województwem łódzkiem gwałtowna burza z piorunami. (...) We wsi Salomeów, pow. łaskiego zanotowano szereg wypadków z powodu uderzenia piorunu. Jeden włościanin został wraz z koniem zabity.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
18. Zakurowie, obejmującą: kolonję Fajnów, kolonję Salomejów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1935 nr. 133

Jak Żyd Lewek Buterman wywłaszcza chłopa z ziemi. Mieszkaniec wsi Salomeo, gminy Dąbrowa Rusiecka, pow. łaskiego, Ant. Bartosik zapragnął posiadać jak najwięcej ziemi. W czasie jej kupowania zadłużył się poważnie. To też pożyczył od Żyda Lewka Butermana z Woli Wiązowej, zam. w Szczerkowie, 900 zł. na 3 1/2 mies. i dał na to weksle. Było to w 1927 r.
Po upływie 3 lat Żyd oddał weksel do komornika, który chciał licytować ziemię. Żyd, udając litościwego, do licytacji nie dopuścił, lecz za to Bartosik musiał się zgodzić na okropne warunki. Spisano u rejenta akt, który zawiera takie punkty: O ile Bartosik nie spłaci należnej sumy w ciągu lat 7. to 10 mórg ziemi przechodzi na własność Lewka Butermana.
Ponadto Bartosik wzamian za użytkowanie swojej ziemi zobowiązany jest płacić Żydowi 100 zł rocznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Buterman prawie co tydzień zjawia się u dłużnika po mendel jaj, gęś, kurę itd., to można sobie wyobrazić w jakiej niewoli żydowskiej znalazł się polski chłop.

 Orędownik 1935 nr. 163

Pożar. W dniu 12 lipca we wsi Salomejów gm. Dąbrowa Rusiecka, na szkodę Kędzierskiego Antoniego i Gajdy Jana spaliły się 2 zagrody gospodarskie. Przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie.

Dziennik Łódzki 1961 nr 294

W Salomejowie pow. Łask nieletnie dzieci — 4-letni Henryk Bartosik i 5-letni Mirosław Sawicki podpalili dla zabawy stóg słomy w zagrodzie Henryka Bartosika. Na szczęście pożar zlokalizowano. Straty ok. 2 tys. zł. Ofiar w ludziach nie było.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza