-->

czwartek, 2 maja 2013

Prądzew

Słownik Geograficzny:  
Prądzew,  kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Wola Wiązowa, ma 19 dm., 253 mk., 445 mr. Powstała na obszarze należącym do dóbr Wola Wiązowa. Br. Ch.

Spis 1925:
Prądzew, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 57. Ludność ogółem: 367. Mężczyzn 190, kobiet 177. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 367. Podało narodowość: polską 367.

Wikipedia:
Prądzew -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień

Gm. Dąbrowa Rusiecka
W dniu 30.VI b. r. i 8.IX odbyły się posiedzenia Rady gm. na których między innemi postanowiono:
1) Wybrać do Komisji Rewizyjnej przy Dozorze Szkolnym Radnego gm. Franciszka Bogusławkiego z Dębów Wolskich i nauczyciela Aleksandra Stankiewicza z Ruśca. Na trzeciego członka Rada Gm. zaproponowała Okręgowej Radzie Szkolnej Józefa Gajdę z Prądzew.
2) Na fundusz zakupienia sikawki motorowej dla Straży Ogniowe)j w Łasku urządzić zabawę w parku w Dąbrowie Rusieckiej w dniu 1 .VIII b. r.
3) Zwrócić się z prośba do Zarządu Drogowego w Łasku by tenże jeszcze w roku bieżącym przystąpił do rozsypania szabru znajdującego się na drodze Prądzew-Wola Wiązowa, ponieważ glant się niszczy.
4) Do Kom. Likwidacyjnej przedwojennej gminnej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej wybrać Pisarza gm. Antoniego Cichonia i członków Rady Gm. Franciszka Bogusławskiego i Łukasza Banasiaka, na zastępców Władysława Banasiaka i Konstantego Borka.
5) Uchwalić statut w przedmiocie świadczeń w naturze na mocy którego ogólną ilość potrzebnych w roku 1926 podwód i robotników pieszych dla budowy i naprawy dróg gm. podlegać będzie podziałowi pomiędzy poszczególnych płatników zasadniczego podatku gruntowego państwowego podatku od przemysłu i od nieruchomości.
6) Na skutek podania Zarządu Straży Pożarnej w Ochlach zwolnić od podwód na rzecz Straży 4 pary koni.
7) Oddać do ukarania władzom przełożonym sołtysa wsi Rusiec Franciszka Łudczaka, gdyż tenże mimo kilkakrotnego wezwania nie przeprowadził reperacji drogi do wsi Jastrzębice.

Echo Sieradzkie 1932 10 styczeń

WIELKI POŻAR.
We wsi Prądzew gm. Dąbrowa — Rusiecka powstał groźny pożar, który mimo usilnych zabiegów straży pożarnych, strawił 6 stodół ze zbiorami i narzędziami rolniczemi oraz kilka obór i chlewów.
Pożar powstał wskutek podpalenia, którego miał się dopuścić zamieszkały w tejże wiosce chory umysłowo. Według niesprawdzonej jeszcze wersji chory ten spalił się w jednej ze stodół, objętych pożarem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
15. Prądzew, obejmującą: wieś Prądzew, kolonję Kurówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 190

Zbrodnia i samobójstwo. W nocy na 15 bm. o godz. 23 we wsi Prądzew, gm. Dąbrowa— Rusiecka, Czesław Domański, lat 21, stały mieszkaniec wsi Bagatelka, gm. Sokolniki, postrzelił z rewolweru swą narzeczoną Antoninę Gajdównę, raniąc ją ciężko w skroń. Domański następnie popełnił samobójstwo strzelając sobie w serce. A. Gajdównę umieszczono w szpitalu w Łasku. Przyczyną krwawej tragedii, była odmowa zawarcia związku małżeńskiego ze strony Gajdówny. Śledztwo w toku.

Dziennik Łódzki 1965 nr 213

Wypadki motocyklowe
W Woli Wiązowej, jadący nocą motocyklem Zygmunt Korzeniewski z Woli Rusieckiej potrącił 16-letniego Jerzego Bobińskiego (Prądzew, pow. Pajęczno), który zmarł po przewiezieniu do szpitala.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza