-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Rojków

Zajączkowski:
Rojków-pow. łaski
1) 1221 oryg., Koch. CDMas. 209: Ragicouo - w dok. Konrada, ks. mazowieckiego, dotyczącym nadania wsi Zlouono kl. w Czerwińsku, wśród śwd. występuje Thoma de R. capellanus ducis.
2) XVI w. Ł. I, 482-483: Roykow - villa, par. Marzenin, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 193: Roykow- par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 242: Roykow - jw. 4) XIXw. SG IX, 700: Rojków -wś, kol i folw., par. jw., gm. Zapolice, pow. łaski.
Uwagi: identyfikacja zgodna z Koz. (II, 73). 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Royków, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Raykow, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Zeromska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Royków, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 81, odległość od miasta obwodowego 2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Royków, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 62, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Rojków, wś, kol. i fol. nad rzeką Wolborką, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Marzenin, odl. 14 w. od Łasku. Wś ma 7 dm., 45 mk., 63 mr.; kol. 8 dm., 53 mk., 119 mr.; fol. 3 dm., 54 mk. Rozl. mr. 240: gr. or. i ogr. mr. 158, łąk mr. 18, past. mr. 52, nieuż. mr. 12; bud. mur. 5, z drzewa 6; płodozmian 6-polowy. W XVI w. płaci dziesięcinę kanclerzowi kapituły gnieźnieńskiej a plebanowi w Marzeninie tylko kolędę (Łaski, L. B., I, 483). W r. 1552 wś R., w par. Marzenin, miała 5 osad, 2 łany (Pawiński, Wielkop., II, 242).

Spis 1925:
Rojków, wś i folw., pow. łaski, gm. Zapolice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 20, folw. 2. Ludność ogółem: wś 118, folw. 27. Mężczyzn wś 65, folw. 13, kobiet wś 53, folw. 14. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 118, folw. 19, ewangelickiego folw. 8. Podało narodowość: polską wś 118, folw. 27.

Wikipedia:
Rojków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
ROJKÓW par. Marzenin, p. łaski, wieś, f-k i kolonia nad rz. Wolborką, obszar 240 mg. W 17 i do końca 18 wieku Żeromskich. Kupiony w 1842 od Myszkowskiego przez Sulimierskich za 39 tys. zł. W 1937 r. Maksymiliana Foriata, 133 ha. (SGKP t.9, s.700, Pstrokoński1842 k.219)

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 144

(N. D. 1512.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku: 1. po Ewie z Jaraczewskich Noskowskiej co do summy 6,000 złp. w dziale IV pod Nr. 2 na dobrach Rojków w powiecie Szadkowskim, i co do summy złp. 20,000 w dziale IV pod Nr. 7 na dobrach Galewice lit B. w powiecie Ostrzeszowskim wpisanych: 2. po Wincentym Jankowskim co do tytułu współwłasności dóbr Sobiepany literę C. w powiecie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 7(19) października 1839 r. godzinę 9 z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1839 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 281

(N. D. 5928) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
1. Po Tekli Katarzynie dwóch imion z Noskowskich Myszkowskiej, a. co do tytułu przepisania własności dóbr Rajkowa w Powiecie Szadkowskim, (...)
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 24 Czerwca (6 Lipca) 1842 r. godzinę 9tą z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą dla niestawających.  
Kalisz dnia 4 (16) Grudnia 1841 roku. 
Mikołaj Basiński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 24

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W dnia 8/20 Stycznia 1842 roku między wsią Roykowem a Młodawinem w Okręgu Szadkowskim położonych, od łudzi podejrzanych odebrane zostały następujące przedmiota: a. ćwierć drewniana, b. dwie faseczki, c. dwa worki, d. siekiera bez obucha; które to w depozycie Sądu tutejszego znajdują się. — Wzywa niewiadomego właściciela, by po odbiór takowych w dniach 30 do Sądu tutejszego zgłosił się, w razie bowiem przeciwnym takowe na Skarb Królestwa przysądzone będą.
w Piotrkowie dnia 8/20 Maja 1843 r.

Łaguna. Sędzia Prezydujący.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 33

(D. N.649) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Przez Wójta Gminy Rojków Alexandra Myszkowskiego zakwestyonowane zostały u Jana Krystyana Droberta kolonisty z Rojkowa rzeczy następujące:
Spudnicę białą pikową, wełniak z rękawami, koszul lnianych ośm, prześcieradło z płótna w paski białe, spodnie kortowe, wełny funtów 3 1/2, płótna łokci 5 3/4, płótna modrego łokci 5, trzy kawałki płótna nóż i kozik, nóż kuchenny, tułub od chomonta, pilarska waga, przysiek jeden, blach 4 od kamieniarki, stopnie dwa, prętów od stopni od bryki 4, łągiew żelazna jedna, łańcuch żelazny duży jeden, świder teblowy, żelazko mosiężne jedno z duszą, śrubek cztery, świderek mały jeden, ciągełlnik jeden, zamek zepsuty od flinty, uździennica jedna cztery rogi od bydła, skrzydło gęsie jedno, karafka mała jedna, szklanka z cynowem przykryciem, szklanka mała, kieliszek u którego postument utrącony, spodek od filiżanki, worek płócienny, dwa koszyki na cztery rogi, pudszka jedna, kozuch stary, sukmana biała, chustka bawełniana nosa.
Wzywa więc osoby która sądzić się będzie właścicielką, aby wciągu miesiąca jednego od daty dzisiejszej z dowodami, własność udowodniającemi stawiły się, przed Sądem tutejszym po odebranie swoich rzeczy, po upływie zakreślonego czasu wymienione rzeczy Drebertowi wydanemi zostaną.
Szadek dnia 8 (20) Stycznia 1848 roku.
Uziembło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 211

(N. D. 3342) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa Rozalią Dębicką poprzednio w wsi Rojkowie zamieszkałą; nateraz z pobytu niewiadomą, ażeby w dniach 30 od daty niniejszego ogłoszenia stawiła się w Sądzie tutejszém do wysłuchania wyroku w przeciwnym razie postąpionem będzie jak dalej z prawa wypadnie.
Piotrków dnia 8 (20) Lipca 1851 roku.
Assessor Prezyduiący, Bujnowicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 166

(N. D. 3147) Sąd Ρolicyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze do których to należy aby Franciszka Pogodzińskiego wyrobnika z m. Widawy za liczne kradzieże i inne przestępstwa na oddanie do poprawczych aresztantskich rot przez lat 10 i odpowiednią chłostę prawomocnie skazanego ostatecznie we wsi i gminie Rojkowie pod Zduńską Wolą przebywającego, nateraz zaś z pobytu niewiadomego śledziły i wrazie ujęcia pod ścisłą strażą do Sądu naszego odstawiły, Franciszek Pogodziński ma lat 40 jest wzrostu średniego, budowy ciała dobrej, włosy ma ciemno-blond, twarz okrągła, oczy niebieskie, czoło dosyć nizkie, wąsy i faworyty nieznaczne, nos średni, u dołu dosyć szeroki.
Tyniec pod Kaliszem dnia 14 (26) Czerwca 1854 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Kolegialny,
Smarzyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 258

(N. D. 5952) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ρo śmierci:  
6. Gontrama Myszkowskiego wierzyciela summy 2250 rs. pod N. 10 b. na dobrach Rojkowie z tegoż Ogu zabezpieczonej.
Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się przedemnie Pisarza termin prekluzyjny na d. 14 (26) Maja 1855 r.
Kalisz d. 6j18 Listopada 1854 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 31

(N. D. 672) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Aleksandra Myszkowskiego dawniej dziedzica wsi Rojkowa, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim położonej, następnie obowiązki nauczyciela prywatnego u entreprynera wodociągów pod Nr. 873 w Warszawie sprawującego, a obecnie w Gubernii Augustowskiej za paszportem niewiadomo w jakiem miejscu przebywającego, ażeby się w przeciągu miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia licząc w Sądzie tutejszym stawił, lub wiadomość o miejscu teraźniejszego swego pobytu udzielił, w przeciwnym bowiem razie listami gończemi poszukiwanym będzie. Piotrków d. 17 (29) Stycznia 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieliński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 104

(N. D. 1785) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Jana Jarczaka, służącego ostatecznie wsi Rojkowie O-gu Szadkowskim zamieszkałego, lat 36 mającego, wzrostu miernego, twarzy ściągłej włosów na głowie ciemno blond, czoła miernego, oczu piwnych, nosa dobrego znaków szczególnych żadnych, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się ścisłą uwagę zwracały a po przyaresztowaniu Sądowi tutejszemu lub najbliższemu odstawić zechciały.
w Tyńcu pod Kaliszem d. 19 (31) Marca 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Powszechny 1863 nr 64

(N. D. 1327) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
2 Wilhelma Pietsch właściciela dóbr Rojków w Okręgu Piotrkowskim. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny na dz. 12 (24) Września 1863 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej pod prekluzją. Kalisz dnia 27 Lutego (11 Marca) 1863 r. Radca Dworu, S. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 157

(N. D. 3206) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, wiadomo czyni iż dobra Rojków z przyległościami i nieruchomości w mieście Zduńskiej-Woli pod N. 233 w Okręgu Szadkowskim położone, na popieranie Emilii z Pietschów Ariet i Idy z Pietschow Sigismund, z własnych funduszów się utrzymujących w mieście Zduńskiej Woli zamieszkałych, przeciwko Krystynie z Frantzków po Fryderyku Wilhelmie Pietsch pozostałej wdowie, w imieniu własnem i jako matce oraz głównej opiekunce nieletnich Emmy Juljanny, i Adolfa z wspomnionym Fryderykiem Wilhelmem Pietsch spłodzonych dzieci i Edwardowi Pietsch tychże nieletnich przydanemu opiekunowi w Zduńskiej Woli mieszkającym, sprzedane będą w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed Sędzią Charzewskim w dniu 7 (19) Sierpnia t. b. o godzinę 4 z południa. Licytacja co do dóbr Rojkowa rozpocznie się od sumy rs. 13,492 kop. 20 a co do nieruchomości w Zaduńskiej Woli od sumy sr. 1650 jako szacunku Taksą wynalezionego. Warunki sprzedaży przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału, i u podpisanego Patrona.
Kalisz dnia 25 Czerwca (7 Lipca) 1863 r.
Franciszek Modrzejewski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
25. Rojków z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Szadkowskim położonych zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 184 kop. 19, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Edwardem Milewskim d. 5 (17) Marca 1870 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 360, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,175.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego 1. Emmy Pietsch, 2. Idy z Pietschów zamężnej Zygmunt, wierzycieli hypotecznych.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 126

Podług otrzymanych z 10-ciu gubernij kraju tutejszego, wiadomości, w drugiej połowie kwietnia r. b., miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
2) W gubernji petrokowskiej: W dniu 5 (17) kwietnia, we wsi Rojkowie, gminie Zapolice, w powiecie łaskim, z niewiadomej przyczyny spaliły się 2 domy włościańskie z zabudowaniami gospodarczemi.

Dziennik Warszawski 1875 nr 74

Dnia 7 (19) marca, w tejże gubernji, powiecie łaskim, gminie Zapolice, we wsi Rajkowie, spaliły się budowle gospodarskie właściciela wsi de Tille, ubezpieczone na 1,850 rsr. Oprócz tego dwa domy i dwie stodoły, należące do włościan Malinowskiego i Olbińskiego, ubezpieczone na 400 rsr. Straty w spalonych ruchomościach wynoszą 3,084 rsr. Podejrzany o podpalenie włościanin Adam Stolarek został aresztowany i oddany sądowi.

Kaliszanin 1876 nr 22

Folwark Rojków
położony w gub. Piotrkowskiej, pow. Łaskim, o 5 wiorst odległy od miasta Zduńskiej Woli, ma­jący ogólnej rozległości mor. 237 pręt. 89 miary nowopolskiej jest do sprzedania w każdym czasie do 13 czerwca 1876 r. Szczegółowych wiado­mości udziela na miejscu właściciel, lub listownie za nadesłaniem marki pocztowej. Adres: właści­ciel folwarku Rojków p. Zduńską Wolę.

Godzina Polski 1918 nr 20

Pod Łaskiem.
W ubiegły czwartek około 11 wieczorem na dom właściciela ziemskiego Wojczaka we wsi Rajków, gminy Zapolice, dokonano napadu. Pięciu uzbrojonych bandytów wtargnęło do mieszkania, a nie otrzymawszy natychmiast pieniędzy, zranili ciężko żonę p. Wojczaka kulami rewolwerowemi. Splądrowawszy mieszkanie bandyci zrabowali 270 rb., futra i in. wartościowe rzeczy, poczem zbiegli.

Rozwój 1928 nr 17

PRAWO I SĄD
Ojciec utopił własne dziecko w stawie,
SKAZANY ZOSTAŁ NA 4 LATA CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA
W dniu wczorajszym wydział karny Sądu Okręgowego w Łodzi pod przewodnictwem sędziego Arnolda rozpatrywał sprawę 25-letniego Stanisława Grebeli mieszkańca wsi Rejków gminy Zapolice, powiatu łaskiego oskarżonego o zabójstwo swego 4-miesięcznego nieślubnego dziecka.
Zeznania świadków w zupełności udowodniły winę oskarżonego. Po przemówieniach prokuratora Kawczaka, który domagał się surowego wymiaru kary i obrońcy adw. Diksztajna sąd ogłosił wyrok, którego mocą 25-letni Stanisław Grebela skazany został na 4 lata ciężkiego więzienia z pozbawieniem praw. (p) 


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 53

Wydział hipoteczny sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
3) Sergiuszu Gracińskim, synu Semiona, właśc. dóbr Rojków, pow. łaskiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wy­znaczony został na dzień 16 stycznia 1929 roku w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.  


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 23

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 7 lutego 1933 roku, od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Salomei Bednarek, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego w kolonji Rojków, gminy Zapolice, powiatu łaskiego, stanowiącego własność Wojciecha Gołębiowskiego.
Nieruchomość ta składa się z osady włościańskiej, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 6, o powierzchni 13 morgów 73 prętów kwadratowych, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 1 lipca 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, budowanego z bali sosnowych i obory z kamienia i wapna, pod jednym dachem; do domu mieszkalnego przybudowany jest chlew z kamienia, 2) stodoły, budowanej z bali; do stodoły tej przylega sieczkarnia, budowana z drzewa, oraz od strony północnej przybudówka drewniana. Na osadzie tej znajduje się studnia czerpana, mały staw przy drodze, 60 drzew owocowych, 16 dzikich oraz żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia, a mianowicie: wieprzak dwumiesięczny, 2 krowy, byczek dwuletni, jałówka roczna, 2 wałachy, 1 pług, 2 brony drewniane, 1 sieczkarnia ręczna, 1 wóz w deskach i drabinach.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, księgi hipotecznej nie posiada, oraz obciążona jest długiem w kwocie zł. 2.770 gr. 89 tytułem spłaty majątkowej na rzecz wierzycielki poszukującej Salomei Bednarek.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 9.215.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 921 gr. 50, oraz przedłożyć świadectwo na prawo nabywania osad włościańskich.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarii komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komornik (—) Ignacy Hermanowski.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 94

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ulicy 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 7 lutego 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi przy Placu Dąbrow­skiego Nr. 5, na żądanie Salomei Bednarek, sprzedaż z publicznej li­cytacji nieruchomego majątku, położonego w kolonji Rojków, gminy Zapolice, powiatu łaskiego, stanowiącego własność Wojciecha Gołębiowskiego.
Nieruchomość ta składa się z osady włościańskiej, zapisanej w ta­beli likwidacyjnej pod Nr. 6, o powierzchni 13 morgów 73 prętów kwadratowych, oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 1 lipca 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, budo­wanego z bali sosnowych i obory z kamienia i wapna, pod jednym da­chem; do domu mieszkalnego przybudowany jest chlew z kamienia,
2) stodoły, budowanej z bali; do stodoły tej przylega sieczkarnia, budowana z drzewa, oraz od strony północnej przybudówka drewnia­na. Na osadzie tej znajduje się studnia czerpana, mały staw przy dro­dze, 60 drzew owocowych, 16 dzikich oraz żywy i martwy inwentarz, stanowiący nieruchomość z przeznaczenia, a mianowicie: wieprzak dwumiesięczny, 2 krowy, byczek dwuletni, jałówka roczna, 2 wałachy, 1 pług, 2 brony drewniane, 1 sieczkarnia ręczna, 1 wóz w deskach i drabinach.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, księgi hipotecznej nie posiada, oraz obciążona jest długiem w kwocie zł. 2.770 gr. 89 tytułem spłaty majątkowej na rzecz wierzycielki poszukującej Salomei Bednarek.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 9.215, a zamie­rzający wziąć udział w licytacji, obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 921 gr. 50, oraz przedłożyć świadectwo na prawo naby­wania osad włościańskich.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika, do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Są­dów — Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cywil­nego sądu okręgowego w Łodzi. (Do akt Nr. 1444/32).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
17. Rojków, obejmującą: wieś Rojków, kolonję Rojków, folwark Rojków rozparcelowany.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza