-->

wtorek, 28 maja 2013

Ptakowe

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ptaki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:
Ptak,   os. nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Osiaków, odl. od Wielunia 10 w., ma 2 dm.

Spis 1925:
Ptak, osada, pow. wieluń, gm. Radoszewice. Spisano łącznie z wsią Zmyślona.

Ptakowe, obecnie część wsi Zmyślona w gminie Siemkowice.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
25. Zmyślona, obejmującą: kol. Ptakowe, kol. Władysławów, kol. Zmyślona.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza