-->

wtorek, 28 maja 2013

Podgórze

Spis 1925:
Podgórze, kol., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 110. Mężczyzn 58, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 110. Podało narodowość: polską 110.

Podgórze, obecnie część wsi Ożegów w gminie Siemkowice.

1965 r.

Echo Łódzkie 1933 sierpień
Echo Sieradzkie 1933 25 sierpień

Groźny pożar
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem
We wsi Podgórze gm. Siemkowice w domu mieszkalnym Kostrzewy Feliksa — wybuchł pożar, który strawił wszystkie zabudowania.
Wskutek przerzucenia się ognia spłonęła stodoła Piotra Urbańskiego.
Dzięki natychmiastowej akcji ratowniczej pożar nie przyjął szerszych rozmiarów.
Jak ustaliło przeprowadzone dochodzenie pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez żonę poszkodowanego.
Straty sięgają 10.000 zł., gdyż prócz tegorocznych zbiorów spłonęły narzędzia rolnicze.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 30 czerwiec

8 MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA PRZECHOWANIE SKRADZIONYCH GĘSI.
Mieszkaniec kol. Podgórze gm. Siemkowice Tomasz Zjawiony, za przyjęcie na przechowanie skradzionych Józefowi Rosiakowi gęsi, skazany został przez Sąd Grodzki w Wieluniu na 8 miesięcy więzienia. Zjawiony był już karany za paserstwo.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 71

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Kacprze Urbańskim, właścicielu 10 dz. 600 sążni z maj. Pod­górze, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 16 grudnia 1935 roku. W powołanym terminie osoby za­interesowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 92

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Ka­liszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
4) Feliksie Urbańskim, właścicielu połowy działki nr 8 o pow. ta połowa 5 dzies. 300 sąż. z maj. Podgórze, pow. wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 maja 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wymienionego Wydzia­łu Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 256/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza