-->

wtorek, 7 maja 2013

Poręby

Słownik Geograficzny:  
Poręby,  kol., pow. sieradzki, gm. i par. Zduńska Wola, odl. od Sieradza 16 w., ma 29 dm., 200 mk.

Spis 1925:
Poręby, wś, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 34. Ludność ogółem: 215. Mężczyzn 98, kobiet 117. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 118, ewangelickiego 93, innego chrześc. 4. Podało narodowość: polską 209, niemiecką 6.

Wikipedia:
Poręby-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 220

(N. D. 5...22*) Burmistrz Miasta Zduńskiej Woli. Zawiadamia kogo to interresować może iż dla odzyskania znacznych zaległości Skarbowych, tudzież kassy miejskiej ciążących dobra Zduńska Wola w dniu 12 (24*) Października r. b. o godzinie drugiej z południa, odbywać się będzie w biurze Naczelnika powiatu Sieradzkiego głośna in plus licytacya na wydzierżawienie dochodu Propinacyjnego w mieście i dobrach Zduńska-Wola w powiecie Sieradzkim, a mianowicie:
W mieście Zduńskiej Woli szynków 16; 2. w Jurydyce szyn. 1. 3. w wsi Zdunach szyn; 2. w wsi Porębach szyn. 1; 5. w wsi Ogrodziskach szyn. 1; 6. w wsi Polkowie 1; 7. w wsi Czechach 1; 8. w wsi Stręczycach szyn. 1; 9. w wsi Opiesinie szynków 1; a to na czas od dnia 20 Października (1 Listopada) r. b. do dnia tegoż i miesiąca 1849 r. od summy rubli srebrnych 7,500, Każdy przystępujący do licytacyi zaopatrzony bydź ma w vadium rub. 750 w gotowiźnie. Warunki licytajne są do przejrzenia w biurze Naczelnika powiatu, i magistratu m. Zduńskiej Woli w godzinach biurowych.
w Zduńskiej Woli d. 17 (29) Wrze. 1848 r
Kranas.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 132

(N. D. 2824) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Wilhelminę Unglaube wyrobnicę z kolonii Poręby Gminy Zduńskiej woli pochodzącą, o kradzież obwinioną w transporcie z M. Szadku do Piotrkowa zbiegłą i dotąd z pobytu niewiadomą, ściśle śledziły, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą dostawiły. Rysopis jej następujący, lat ma 22, wzrostu małego, twarzy okrągłej, oczu szarych, włosów czarnych, ubrana w sukienkę perkalikową czerwoną, kaftan flanelkowy w kratkę, koszulę płócienną, na nogach ma pończochy, bawełniane i trzewiki rzemienne.
Piotrków d. 24 Maja (5 Czerw.) 1857 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
82. Zduńska Wola składająca się z miasta fabrycznego Zduńska Wola do którego wieś Kaweczynek v. Kaweczyn AB. wcielono, niemniej z wsi Zduńskiej Woli vel Jurydyki, z kolonji Zduny, Ogrodnika i Poręby z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 886 kop. 39 i pół, vadium do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,628, termin przedaży dnia 17 (29) Maja 1867 r. przed Rejentem F. Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 178

N. D. 5295. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Aleksandra Epsztein, Obywatela z własnych funduszów się utrzymującego w Warszawie pod Nr. 1778 zamieszkałego a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Miasto Zduńska Wola z przyległościami, w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rsr. 12000 z, procentem od d. 1 Lipca n. s. 1866 r. od Juliusza Złotnickiego jako Właściciela w wsi Ptaszkowicach, mieszkającego, zajętych popiera. Protokułem Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Ludwika Wichrowskiego 23/6 24/7 27/9 28/11 29/12 Lutego (12 Marca) i 1 (13) Marca 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Miasto Zduńska Wola składające się z wsi Zduńska-Wola vel Jurydyka,z kolonii Zduny, Ogrodzisko i kolonii Poremby, z wszystkiem tem co do właściciela dóbr należy, z wszelkiemi dochodami i użytkami w dobrach tych przez ich właścicieli ciągnąć się mogącemi z wyłączeniem gruntów i zabudowań własność mieszkańców miasta i kolonistów stanowiących, tak jak w protokule zajęcia poszczególe jest opisane, które odległe są od miast: Szadku wiorst 9, Sieradza 13, Łasku wiorst 14, Pabianice 30, Łodzi 45, Widawy 17, a Warszawy 168, przez które przechodzi Trakt I rzędu zwany fabryczny.
Składają się podług osnowy wykazu hypotecznego z miasta fabrycznego Zduńskiej Woli, do którego wieś Kawenczynek v. Kawenczyn A. i B. i pustkowie Kart wcielone, niemniej z wsi Zduńskiej Woli v. Jurydyki, kolonii Zduny, Ogrodzisko i Poremby, zaś podług zaprowadzonego obecnie na gruncie gospodarstwa z miasta Zduńska Wola, z wsi Zduńska Wola v. Jurydyka, kolonii Zduny, Ogrodziska i Poremby składające się, położono są w Gminie Magistratu miasta Zduńska wola co do samego miasta, co zaś do innych nomenklatur wiejskich w Gminie Zduńska Wola w parafiach: Zduńska Wola, oddzielnej dla wyznawców rzymsko katolickich i ewangelicko augsburgskich w jurysdykcji Sądu Pokoju w Szadku, powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, których hypotecznym właścicielem jest Juljusz Złotnicki w wsi Ptaszkowicach zamieszkały.
W dobrach tych znajdują się obowiązani dawniej opłacać czynsze dworowi, obecnie w poborze zawieszone, a mianowicie w Mieście Zduńskiej Woli: 481. Leopold Wolf, 482 Wilchelm Below, (…) 485. Henryk Rysman, 486. Fryderyk Wajk, 487. August Krauze, 488. Daniel Vajk, 489. Fryderyk Rysman, 490. Karol Kunkel, 491, Lorentz Kolbe. Od Nr. 485 do 491 włącznie, tudzież z pod nr. 481 i 482 zamieszkują w kolonji Stęszyce przyległej miastu Zduńska Wola i grunt nabyli od niektórych mieszkańców tegoż miasta. (…)
We wsi Jurydyka włościanie czyli osadnicy posiadają w ogóle mórg 70 prętów 72, których nazwiska są: 1. August Filip, 2. Gotlib Puppe, 3. Emanuel Рuрре, 4. Jan Rotwald, 5. Antoni Jakubowicz, 6. SS. Antoniego Miller, 7. Fryderyk Streken, 8. Edward Klauze, 9. Antonina Wysocka, 10 Florjan Golfeld, 11. SS. Jana Jensch, 2. SS Majzners, 13. Ferdynand Tryszke, 14. Ignacy Buterlich, 15. Ignacy Herbych, 16. Antoni Keller, 17. SS. Franciszka Winklera, 18. SS. Jana Weldhauzera, 19 Karol Puppe, 20. Ignacy Kryte, 21. Edward Kun dawniej Weldhauzer, 22. Piotr Geryng, 23. SS. Józefa Lisner, 24. Józef Król, 25. Franciszek Gallert, 26. Zygmunt Julian, 27. Franciszek Strobza, 28. Marjanna Förster. 29. Franciszek Krolof, 30. Ignacy Jeger, 31. Aleksander Mazurkiewicz 32. Rudolf Antoni, 33. Burda Benjamin, 34. Józef Klinger, 35. Franciszek Dyzner, 36. Lorentz Hibner, 37. Antoni Pelc, 38. SS. Antoniego Klinger, 39. Wencel Szeller, 40. Gotlib Fiszer dawniej Alojzy Buder, 41. Juljusz Zajdel dawniej Józef Michel, 42. Antoni Fiszer, 43. SS. Antoniego Plemińskiego, 41. Karol Bajk. 45. Marcin Arlet, 46. Edward Ρitza, 47. Benedykt Szall, 48. Ernest Beutner, ostatni płacił dawniej czynszu rs. 3 kopiejek 45.
Kolonja Zduny. Położona w obrębie głównych dóbr, które zawiera ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 509, prętów 171, czyli dziesiatyn 260, sażeni 2732 miary rosyjskiej. Grunta te jak równie zabudowania na nich znajdujące się są własnością uwłaszczanych kolonistów następujących: 1. Bartłomiej Król, 2. Owczarek Wawrzeniec, 3. Kauze Edward, 4. Półgrabiak Antoni, 5. Skiba Tomasz, 6. Bajer Jan, 7. SS. Andrzeja Majcher, 8. Andrzej Wendlich. 9. Kujawski Szymon, 10. Kmiecik Jan, 11. Rail* Antoni, 12. Krystjan Sztorek*, 13. Jan Światowy, 14. Fogel Franciszek, 15. Wencel Ferdynand, 16. Wencel Jarosz, 17. Zygmunt Ferdynand, 18. Stefan Karolina, 19. Grabia Michał, 20. Stefan Filip, 21. Fogel Leopold, 22. Kunce Józef, 23. Kunce Ignacy, 24. Kunce August, 25. Adryańczyk Jan, 26. Jakubowski Szymon, 27. Kujawski Paweł, 28. Stasiak Tomasz, 29. Piotr Rachwalak dawniej Paweł Rosiak, 30. Król Józefa, 31. Traszczak Tomasz, 32. Nowak Wojciech. 33. Staniewski Walenty, 34. Rachwalak Piotr, 35. Brok Wilhelm, 36. Karol Kant, 37. Szewczyk Józef, 38. Wicha Jan, 39. Graif Michał, 40. Król Antoni, 41. Półgrabiak Stanisław, 42. Rezler Karol, 43. Brendler lgnacy, 44. Mewald Jan, 45. Kubiak Łukasz, 46. Półgrabiak Wawrzeniec, 47. Ignaczak Jakób, 48. Antosiak Tomasz, 49. Kubiak Andrzej, 50. Kubiak Andrzej, 51. Kubiak Paweł, 52. Olejnik Józef, 53. Dyzner Antoni, 54. SS Grobelnego Michała i wdowa Antonina, 55. SS. Grobelnego Jakóba Piotr syn, 56. Oluszczyk Antoni, 57. Kubiak Piotr, 58. Kulikowski Stanisław, 59. Klimkiewicz Mikołaj, 60. Klimkiewicz Antoni, 61. Grzesiochna Jan, 62. Ejtner Fryderyk, 63. Blobel* Gotfrid, 64. Błaszczyk Michał, 65. Stasiak Grzegorz, 66. Rosiak Tomasz, teraz Wojciech Rosiak, 67. Kubiak Andrzej, 68. Półgrabiak Jan, 69. Ignasiak Jakób, 70. SS. Domagalskiego Jana, teraz Grabowski Maciej, 71. Półgrabiak Piotr, 72. Witczak Wojciech, 73. Ziółkowski Szymon, 74. Mikołajczyk Walenty, 75. Jakubowski Jan, 76. Wal Karol, 77. Staniewski Wawrzeniec, 78. Półgrabiak Józef, 79. Fajge Jan, 80. Czywczyński Kaźmierz, 81. Kowalski Tomasz, 82. Kujawiak Michał, obecnie Światowy, 83. Witczak Stefan, 84. Neuman Ignacy, 85. Adamiak Wawrzeniec, 86. Mikołajczyk Antonina, 87. Matusiak Tomasz, 88. Półgrabiak Kaźmierz, 89. Jentsz Karol, 90. Przetacznik Kacper vel Walczak, 91. Beata Milhausen vel Graif, 92. Sztorch Karol, 93. Stefan Maciej, 91. Wahzer Michał, 95. SS Brikner Karola, 96. Wagner Józef, 97. Szybiski* Franciszek, 98. Kaliński Konstanty i Tum Józef, 99. SS. Kubiaka Antoniego, 100. Andrzej Wendlig dawniej Gotlib Macke*, 101. Fischer Karol, 102. Hilbert Alojzy, 103. Pawlak Józef, 104. Mikołajczyk Wawrzeniec 105. SS. Pawlak Wojciecha, 106. Oluszczyk Marjanna, 107. Zimoszczyk Paweł, 108. Brzeziński Józef, 109. Czarnecki August, 110. Sochalski Józef, 111. Unglaube Józef, 112. Pawlak Józef, 113. Karczmarek Wawrzeniec, 114. Karczmarek Feliks. 115. Ulrych Józef, 116. Majer Frydrych, 117. Раcelt Karol, 118. Waldhauser Jan, 119. Giller Franciszek, 120. Langu Jan, 121. SS. Frencel Józefa, 122. Bajer Antoni, 123. SS. Fogel Antoniego, Franciszek syn, 124. Puppe Salomea, 125. Skrzypińaki Jan, 126. Frankowski Józef, 127. Ogólne Pastwisko, 128. Kowacz Józef, 129. Kolac Piotr, 130. Zwierzyna Piotr, 131. Jawiczka Jan.
Kolonja Ogrodzisko.
Również położona jest w obrębie głównych dóbr zawiera ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 271, prętów 235, czyli dziesiatyn 139 sażeni 672. Grunt ten niemniej jak wszelkie zabudowania są własnością uwłaszczonych kolonistów następujących: 1. Kazek Tomasz, 2. SS-wie Kubiak Antoniego, 3. Sadowski Jan, 4. Sadowski Stanisław, 5. Kubiak Tomasz, 6. Draber Gotlib, 7. Fafler Antoni, 8. Miller Paweł, 9. Jakubowski Jan, 10. Krzyżanski Leon, 11. Unglaube Gotlieb, 12. Engel Andrzej, 13. Dorenfeld Karol, 14. Belof Gotlieb, 15. Bandler Józef, 16. Fester Charlota, 17. Hernich Franciszek, 18. Juljusz Architekt, dawniej Grzegorz Architekt, 19. Libilski Andrzej, 20. Kujawski Szczepan, 21. Architekt Grzegorz dawniej Klauze Jan, 22 Henke Samuel, 23. Domagalski Andrzej, 24. Szubert Daniel, 25. Roze Georg, 26. Roze Mikołaj, 27. Szubert Juliusz, 28. Hejna Rozalja, 29. Krab Georg, 30. Haił Józef, 31. Fryderyk Herman, 32. Wencell Rajnn, 33. Aszport Marjanna dawniej Arendt August, 34. Unglaube Karol, 35. Tajfel Franciszek, 36. Szymon Kujawiak v. Bartosiak, 37. Kubiak Łukasz, 38. Kubiak Piotr, 39. Witczak Antoni, 40. Grobelny Michał, 41. Kubiak Wojciech, 42. Wojewoda Antoni, 43. SS-wie Grün Jana, 44. Lucych Fryderyk, 45. Dremer Jan, 46. Grum Henryk, dawniej Matzke Gotlieb, 47. Matzke Wilchelm, 48. Antoniak Tomasz, 49. Antoniak Majcher, 50. Mikołajczyk Wojciech, 51. Karczmarek Feliks, 52. Oluszczyk Antoni, 53. Skiba Tomasz. 54. SS-wie Oluszczyk Mikołaja, 55. Koziróg Silwester, 56. Ignaczak Jakób, 57. Stasiak Tomasz, 58. Kubiak Paweł, 59. Półgrabiak Piotr, 60. Kubiak Andrzej, 61. Półgrabiak Antoni, 62. Węgielski Marcin.
Kolonja Poręby.
Także w obrębie głównych dóbr położona, ma ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 156 prętów 124, czyli dziesiatyn 80 sażeni 389. Grunta te zostały uwłaszczone i nadane następnym kolonistom: 1. Poprytz Antoni, 2. Zajfel Katarzyna, 3. Djabeł Franciszek dawniej Gotlib Belów, 4. Fester Szarlota, 5. Rytt Michał, 6. Hertz Walenty. 7. Szeler Mikołaj, 8. Engel Andrzej, 9. Szubert Karol, 10. SS. Reuzler Ferdynanda, 11. Unglaube Elżbieta, 12. Zygmund Ludwik, 13. Dreszer Jan, dawniej Andrzej Szultais, 14. Wilhelm Ludwik, dawniej Her Michał, 15. Tajfel Antoni, 16. Geryng Piotr. 17. Copf Barbara, dawniej Karczmarek Wawrzeniec, 18. Frydrych Lydwik, 19 Łukaszewicz Józef, 20. Drab Gotlib, 21 Gerhatowski Franciszek, 22. Gincel Fajt, 23. Hampel Wemel, 24. Swendzikiewicz Józef, 25. Grendler Ignacy, 26. Mikołajczyk Walenty, 27. Domagalski Wincenty, 28. Sumler August dawniej Urbański Karol, 29. Pusch Gotfrid, 30. Teacer* Ferdynand, 31. Mechwald Jan, 32. Witczak Wojciech, 33. Pawlak Józef. 34. Miller Paweł, 35. Nieużytki, 36. Zamb Michał, Leon Sikorski lekarz za kontraktem pod dniem 21 Sierpnia 1867 r. prywatnie zawartym wydzierżawił od Juljusza Złotnickiego cały dom pod Nr. 2, oraz zabudowanie pod Nr. 7 opisane z podwórzem przyległym na lat 3, licząc od ś. Michała 18..7* r. za czynsz dzierżawny rs. 375 z góry zapłacony, Wilhelm Majmon za kontraktem prywatnym pod dniem 13 Maja 1866 roku wydzierżawił od Juljusza Złotnickiego na lat 2, licząc od 29 Września 1866 roku ogród pod Nr. 22, z przyległym gruntem i łąka oraz staw pod Nr. 23 opisane za czynsz rs. 135 z góry zapłacony. Aron Szteinberg płaci czynszu Juljuszowi Złotnickiemu za całe pierwsze piętro w domu pd Nr 3 za dzierżawione rocznie rsr. 75, umowa ta kończy się z dniem ekspiracji dzierżawy propinacji. Podatki z tych dóbr opłacają się włącznie z innemi dobrami Stęszyce. Opiesin, Pulkop i Cechy oddzielne księgi wieczyste mającemi, które nie są zajęte, segregacja więc tych dóbr podatków dotąd nie nastąpiła, które z całych dóbr wedle świadectwa kasy wynoszą rs. 2,089 kop. 9 1/2.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Zduńskiej-Woli i wszelkich szczegółów do zajęcia tego odnoszących się, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona i w biurze Pisarza Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu, Franciszka Lewkowicza jako zastępcy Pisarza, Adamowi Sarneckiemu Burmistrzowi miasta Zduńskiej Woli i Feliksowi Piotrowskiemu Wójtowi gminy Zduńska Wola, tym ostatnim do rąk własnych dnia 22 Czerwca (4 Lipca) 1868 r. Następnie do księgi wieczystej dóbr ziemskich Zduńska Wola w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 16 (28) Lipca r. b. wniesiony i wpisany, zaś do księgi zaregestrowań na ten cel w biurze Pisarza utrzymywanej, dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) roku bież. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 17 (29) Września 1868 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 2 (14) Sierpnia 1868 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1870 nr 288

Zapozywa niniejszem Antoniego Teufel gospodarza rolnego, dawniej we wsi Porębie, gminie Zduńska Wola, Powiecie Łaskim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30-stu licząc od daty tego zapozwu, w własnej sprawie w Sądzie tutejszym się stawił, gdyż w przeciwnym razie będzie postąpionem według prawa.
Petrokow d. 23 Grud. (4 Stycznia) 1870/1 r.
Sędzia Prezydujący, J. Walewski.

Gazeta Sądowa Warszawska 1873 nr 22

SĄDOWNICTWO GMINNE. Z Sądu Gminy Zduńska Wola. — Sprawa o niedotrzymanie zobowiązania danego w czasie małoletności. Ant. Fr. włościanin ze wsi Poręby, w czasie swojej małoletności odziedziczył po ojcu rs. 155, który to fundusz na wniosek Rady familijnej za zgodą na to Sądu gminnego, opieka nieletniego wypożyczyła Ant. Kę. na nieruchomość w m. Zduńskiej woli z procentem do czasu jego pełnoletności. Ant. Fr. w 20 roku życia ożenił się, w rok potem zażądał u Ant. Kę. wypłaty długu, na poczet którego otrzymał rs. 80. Mając tedy pieniądze, zaniechał zwykłego swego zarobku, jakiem jest tkactwo, a opuściwszy żonę i nowonarodzone dziecko, używał sobie póki niezabrakło. Poczem udał się znowu do swego dłużnika po odbiór reszty rub. sr. 75. Dłużnik ten nie zaopatrzony w gotowiznę wielokrotnie podejmował u siebie Ant. Fr. gościnnie, prosząc zawsze o poczekanie, odwiedziny zaś takie powtarzały się coraz częściej. Wreszcie Ant. Fr. zobowiązał się wobec świadków piśmiennie, czekać wypłaty do roku, nadto z własnych pobudek odstąpił dłużnikowi rub. sr. 15. Gdy podczas dalszych odwiedzin Ant. Fr. przestał doznawać w domu Ant. Kę. dawniejszej gościnności, idąc za poradą swojego doradcy, z mocy posiadania głównego wyciągu obligacyi, odzyskał przez komornika sądowego cały dług rs. 75. Zapozwany przed sąd gminny Ant. Fr. o zwrot rs. 15 odpowiedział, że zobowiązanie się jego względem dłużnika jako uczynione przed skończeniem 21 lat wieku, a temsamem w czasie jego małoletności, żadnego nie może mieć znaczenia. Na téj więc zasadzie zadosyćuczynienia żądaniu Ant. Kę. odmówił. Że zaś Ant. Fr. zawarł związki małżeńskie przed rokiem 21 życia, przeto na zasadzie art. 35 Instrukcyi dla Wójtów gmin wiejskich, o opiekach i zabezpieczeniu spadku dla małoletnich i nieobecnych, jednocześnie pozyskał prawo zarządu swoim majątkiem. Temsamém zobowiązanie się jego względem Ant. Kę. sąd gminny uznawszy za ważne, wyrokiem swoim z d. 2 (14) Czerwca r. b., 15 rs. do zwrotu zasądził. Ant. F . wyrok ten zaskarżył, który oddzielny Urząd do spraw włościańskich przy Rządzie Grubernialnym zatwierdziwszy, onego skazał na rs. 1 kary, za bezzasadność zaniesionej skargi. F. F.


Dziennik Warszawski 1874 nr 7

N. D. 305. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków termin do temczasowego przysądzenia na dzień 3 (15) Grudnia 1868 oznaczono w którym dobra* te Patronowi Modrzejewskiemu za rs 18,000 zasądzono, a termin do stanowczego przysądzania na dzień 21 Maja (3 Czerwca) 1870 r. wyrokiem z illacji oznaczone który jak i następnie dla zaszłych sporów do skutku nie doszły, w trakcie tego Alexknder Epstejn przez akt cesji 15 (27) Lipca 1873 przed Markiewiczem Rejentem sporządzony, wierzytelność swoją rs. 12.000 z procentem i kosztami odstąpił Dawidowi Rozenblum bankierowi w Warszawie pod N. 590 zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającemu który od niego dalej subhastacją popiera, gdy w terminie na d. 7 (19) Listopada 1873 oznaczonym licytacja dla braku licytantów do skutku nie przyszła, Trybunał wyrokiem z dnia 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. obniżając szacunek taksą ustanowiony, po raz drugi postanowił, że licytacja od rs. 49,500 rozpocząć się ma, a następnie przez wyrok illacyjny z dnia 27 Grudnia (8 Stycznia) 1873/4 r. termin do stanowczego przysądzenia na dzień 8 (20) Lutego r. b. godzinę 10 z rana wyznaczył, w którym sprzedaż nastąpi.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1874 r.
Skoczyński.

*Miasto Zduńska Wola składające się z wsi Zduńska-Wola vel Jurydyka,z kolonii Zduny, Ogrodzisko i kolonii Poremby, wieś Kawenczynek v. Kawenczyn A. i B. i pustkowie Kart wcielone. W tekście wzmiankowana jest także kolonia Stęszyce.Kaliszanin 1878 nr 101

Donoszą nam z pod Zduńskiej-Woli, iż w d. 17 b. m. na Porębach do gminy zduńskowolskiej należących, przed karczmą Lepianką zabito dwóch wieśniaków. Krąży pogłoska, jakoby rzeczeni wieśniacy, cieszący się w okolicy renomą końskich złodziei, schwytani na gorącym uczynku przy jakiejś kradzieży, przez poszkodowanych z tego świata zgładzeni zostali.

Kurjer Warszawski 1879 nr 6

= Doraźna zemsta.
Było to we wsi Poręby, w sieradzkiem.
Dwaj włościanie, Marcin Krat i Jan Perdek*, przez okolicznych mieszkańców schwytani zostali pewnej nocy na gorącym uczynku kradzieży koni.
Znano już ich jako wytrawnych złodziei.
Ludek okoliczny żywił ku nim złość za często wyrządzane mu szkody.
Złość ta zamanifestowała się w okrutnym czynie.

Krat i Perdek na miejscu zabici zostali — kijami.  

*przyp. autora bloga, zob. akt zgonu nr 248  
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1743d&sy=1878&kt=3&plik=247-250.JPG#zoom=1&x=0&y=0

Gazeta Kaliska 1902 nr. 258

Śmiertelny upadek. W Zduńskiej Woli włościanin wsi Poręby, pow. sieradzkiego, schodząc ze schodów w stanie nietrzeźwym, spadł tak nieszczęśliwie, że zabił się na miejscu. 

Rozwój 1914 nr 54

Dnia 6-go marca r. b. zasnął w Bogu
ś. p.
JAN ZAJFERT
inżynier-mechanik w wieku lat 51.
Odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, nastąpi w Porębie pod Zduńską Wolą, d. 8-go marca r. b. o godz. 2 po południu. Na smutny ten obrząd zaprasza Krewnych i Znajomych
RODZINA.
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 listopad
______________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2944 „Józef Paluszkiewicz", rzeźnictwo we wsi Poręby, gm. Zduńska-Wola; właściciel: Józef Paluszkiewicz we wsi Poręby.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 29 października 1925 r.
6749 „Franciszek Poluszkiewicz", sklep rzeźniczy we wsi Poręby, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkiego; właśc. firmy Franciszek Palusz­kiewicz, zam. we wsi Poręby.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

d. 11 lutego 1927 r.
7662„Józef Pilc" — sklep kolonjalno - spożywczy we wsi Poręby, gm. Zduńska - Wola, pow. sieradzkiego. Właśc. Józef Pilc, zam. we wsi Poręby.

Echo Sieradzkie 1931 6 sierpień

SKAZANI W SĄDZIE GRODZKIM.
Na rozprawie w dniu 2. VIII sąd Grodzki skazał (...) Fraszczak Henryk, lat 27 zam. we wsi Poremby gm. Zd. Wola za obrazę policji.(...)


Echo Sieradzkie 1932 5 grudzień

PPZYKŁADNY WYROK NA ŁOBUZÓW
Dozorca terenów łowieckich kółka myśliwskiego (Zduńska Wola). Władysław Kuznik zam. w Porębach idąc z miasta Zd. Woli do domu na ul. Zduny został napadnięty przez kilku łobuzów i dotkliwie pobity.
Z całej bandy poznał tylko trzech są to: Władysław Opoliński z Rzechty gm. Męka, Bronisław Kujawski i Stanisław Kujawski zam. przy ul. Zduny.
Powyższą sprawę rozważał Sąd Okręgowy na zjeździe w Sieradzu. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Obrońca prosił sąd o uniewinnienie klientów. Innego zdania był prokurator, który stwierdził, że wymienieni byli już kilkakrotnie karani i są typami niebezpiecznemi dla społeczeństwa.

Sąd skazał oskarżonych po 1 roku więzienia darując im połowę kary z mocy amnestji.

Echo Sieradzkie 1933 6 sierpień

Zduńska Wola.
KRWAWA BÓJKA SĄSIADÓW.
Mieszkańcy wsi Poręby gminy Zd. Woli, Szewczyk i Brzeziński Franciszek mieli między sobą dość częste nieporozumienia. Bywało że pokłócili się niekiedy z sobą i jeden drugiemu naubliżał.
W dniu 31 lipca w godzinach popołudniowych powstał między nimi spór o dzieci. Po chwili Szewczyk i Brzeziński na podwórzu wszczęli między sobą awanturę, w czasie której Brzeziński zawezwał synów swych Józefa i Franciszka którzy rzuciwszy się na Szewczyka ugodzili go dużym i ciężkim kamieniem w prawe ucho. Szewczyk padł na ziemię nieprzytomny.

Szewczyka zbroczonego krwią w stanie groźnym odwieziono do szpitala w Zd. Woli, a Franciszka Brzezińskiego wspólnie z synami osadzono w areszcie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
17. Poręby, obejmującą wieś Poręby.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 8 grudzień

Zlikwidowanie nieuchwytnej szajki złodziejskiej.
Drób, króliki, rowery i weksle specjalnością włamywaczy.
Nowy sukces policji zduńskowolskiej.
Częste dotychczas wypadki kradzieży drobiu, rowerów, włamań do sklepów od pewnego czasu ustały prawie zupełnie. Zawdzięczać to można głównie energii naszej policji zduńsko-wolskiej, która po pełnych przygód żmudnych dochodzeniach wykryła i zlikwidowała nieuchwytną szajkę złodziejską.
W szajce tej główne role odgrywali mieszkańcy Zduńskiej Woli: Motka Jan (Sieradzka 4), Szymański Edward (Pastwisko), Wartalski Jan (Sieradzka 4), Wróblewski Roman (Stęszycka 14), Wartalski Konrad (Sieradzka 4) i obiecujący 14-letni Janek Maniecki (Stęszycka 14), wszyscy aresztowani i osadzeni w więzieniu w Sieradzu.
Pozatem oskarżeni zostali paserzy Kuźnik Karol ze wsi Poręby i Szulczewski z Izabelowa.
Dość sprytna ta szajka zaczęła od drobnych kradzieży drobiu, a skończyła na napadach i rabunkach.
Najpierw jak zwykle króliki były winne, piękne tłuste króliki p. Gallerta (z ul. Szadkowskiej) padły więc ofiarą złodziejaszków.
Następnie przyszykowane na święta gęsi p. Jakubowicza kury i gęsi p. Widawskiego padły również łupem szajki.
Po występach tych z drobiem dokonali kradzieży z włamaniem w sklepie Wysogrodzkiego (ul. Juljusza), gdzie skradli mydło, wyroby tytoniowe i inne, w sklepie Kona Hersza Dawida po włamaniu (ul. Stęszycka) zabrali wyroby tytoniowe i t. d., pozatem zapomocą wyrwania muru usiłowali dostać się do sklepu w domu p. Koszaka przy ul. Piłsudskiego. W tym samym mniej więcej czasie, skradli rower synowi komendanta posterunku P. P. w Izabelowie p. Kujawiakowi.
Za każde z tych przestępstw Sad Grodzki w Zduńskiej Woli skazał każdego z oskarżonych po 3 miesiące aresztu, w ten sposób na każdego wypadło po 18 miesięcy.
Nie dosyć na tem, szajka wymieniona odpowiadać będzie wkrótce o napad pod Sieradzem z bronią w ręku na przejeżdżającego furmana oraz o rabunek weksli na sumę 240.000 złotych, kiedy to napadnięty został goniec Spółdzielczego Banku Przemysłowego w Zduńskiej Woli.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 66

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II obwieszcza, że na dzień 20 listopada 1935 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osady włościańskiej we wsi Po­ręby, gminy Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 8, mającej przestrzeni 9 mórg 36 prętów ziemi z budynkami, należącej do Roberta i Wandy z Englów małżonków Roze.

W wyżej oznaczonym terminie osoby interesowane winne się zgło­sić do wydziału hipotecznego z odpowiedniemi dowodami prawa ich uzasadniającemi, pod skutkami prekluzji. Nr. 314/35.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1935 luty
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1946 nr 323

Radiofonizacja świetlic.
W województwie łódzkim znajduje się w tej chwili 227 świetlic, posiadających urządzenia i odbiorniki radiowe. W tej liczbie 112 świetlic w samej Łodzi, prowadzonych przez załogi fabryczne, partie polityczne, organizacje społeczne, komisariaty M. O. i związki młodzieżowe.
W poszczególnych powiatach stan świetlic zradiofonizowanych przedstawia się następująco:
(...) Zduńska Wola — 4 w mieście, i 2 młodzieżowe — w Osmolinie i Porębie.(...)
(...) Wszystkie świetlice zradiofonizowano przeważnie własnym kosztem poszczególnych organizacji.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza