-->

niedziela, 12 maja 2013

Piotrów

Zajączkowski:
Piotrów-pow. poddębicki 1) 1386 T. Sir. I f. 10: Potrowo - Gromecz de P. występuje obok Alberta z Pu-dłowa (v.). 2) 1400 T. Sir. II f. 299: Potrowo - Paulus de P. występuje obok Pawła z Zalesia (pow. poddębicki, v.). 3) XVI w. Ł. I, 385-386: Piotrow - villa, par. Wierzchy, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 191: Piotrow - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552- 1553 P. 235: Pyotrow - wł. szl., jw. 5) XIX w. SG VIII, 212: Piotrów -wś i folw. nad rz. Pissą, dopływem Neru, par. i gm. Wierzchy, pow. sieradzki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Piotrów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rotrow , parafia wierzchy, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność:Dunin.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piotrów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Wierzchy, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 109, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Piotrów, wś i fol. nad rzką Pissą, dopływem Neru, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, odl. od Sieradza 32 w.; wś ma 10 dm., 187 mk.; fol. 3 dm., 10 mk. W 1885 r. fol. P. rozl. mr. 384; gr. or. i ogr. mr. 332, łąk mr. 29, pastw. mr. 6, nieuż. mr. 17; bud. mur. 2, z drzewa 6. Według Lib. Ben. Łask. (I, 385, 899) łany kmiece dawały dziesięcinę plebanowi w Niemysłowie folwarczne zaś pleb. w Wierzchach. Prócz tego kmiecie dawali pleban. w Wierzchach po korcu żyta, a ogrodziarze po korcu owsa.

Spis 1925:
Piotrów, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 15, kol. 15. Ludność ogółem: wś 101, kol. 94. Mężczyzn wś 43, kol. 44, kobiet wś 58, kol. 50. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 101, kol. 94. Podało narodowość: polską wś 101, kol. 94.

Wikipedia:
Piotrów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
PIOTRÓW par. Wierzchy, p. poddębicki, w 1783 roku własność Dunina (też część Chodaków), miał 10 domów i 187 mieszkańców, a folwark 3 domy, 10 mieszkańców i 348 mg. W 1912 r. wieś i folwark maja 81 mg, własność uwłaszczonych włościan, Karola Cylke i spółki bankowej.(PGkal. )

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1717

 Piotrów
Roku jak wyżej, dnia zaś 4-go marca. Ja jak wyżej, ochrzciem imieniem Kunegunda, dziecko Urodzonych i Wielmożnych Państwa Tomasza Wysockiego i Katarzyny z domu Zakrzewskiej. Rodzice chrzestni dziecka zaś Urodzony Pan Stanisław Skrzyński i Pani Zofia Kraszyńska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1736

 Piotrów
21 stycznia.
Ja Kazimierz Głowacki zarządca wierzchowski ochrzciłem imieniem Agnieszka, córkę Wielmożnego Pana Jana Bilawskiego i Franciszki Bilawskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Jan Gołębowski i Marianna Bobrowska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1738

 Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 7. sierpnia. Ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Józefem Duninem Szpotem a Urodzoną Franciszką Bielawską wdową, widząc indult oficjała lwowskiego; w obecności Urodzonego Macieja Komornickiego i Urodzonego Porczyńskiego i innych wiarygodnych.  

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1739

 Pietrów
Roku Pańskiego 1739-go, dnia 20 lutego zmarl Urodzony Michał Stawicki opatrzony sakramentami i pochowany w kościele. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1741

 Pietrów.
Roku, jak wyżej. Dnia 13 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionmai Joanna i Anastazja, córkę Urodzonego Józefa Dunin Szpota i Franciszki z Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Maciej Komornicki i Urodzona Anna z Krobanowskich jego małżonka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1743

 Pietrów.
Roku, jak wyżej. Dnia 28 lutego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, syna Urodzonego Józefa Dunin Szpota i Franciszki z Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Chlebowski i Urodzona Katarzyna Podleska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1747

 Pietrów.
Roku, jak wyżej. Dnia 29. marca. Wielebny w Chrystusie ojciec Tomasz Balkowski z Zakonu Cystersów, wikary bełdrzykowski, ochrzcił imieniem Marianna, córkę Urodzonego Józefa Dunina i Franciszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi [byli] ja Krzysztof Zdzenicki proboszcz wierzchowski i Urodzona Joanna Komornicka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1751

Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 28 marca. Ja, Andrzej Zdzenicki zarządca wierzchowski, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Józefa i Franciszki Duninów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Chlebowski i Urodzona Petronela Górska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1753

 Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 2. maja. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Zofia i Domicela, córkę Urodzonych Józefa i Franciszki Duninów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Chobrzyński i Urodzona Marianna Zdzenicka wdowa z Chodaków.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1754

 Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 12. grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonych Józefa i Franciszki Duninów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walerian Krąkowski z Urodzoną Julianną swoją małżonką.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1757

 Pietrów.
Roku, jak wyżej, dnia 27. stycznia Znakomity Walenty Drogoński kanonik uniejowski, błogosławił w kolegiacie uniejowskiej małżeństwo między Urodzonym Antonim Tokarskim a Urodzoną Anną Bielawską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościele parafialnym wierzchowskim w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności Urodzonego Walerego Krąkowskiego, Urodzonego Józefa Dunina, Urodzonego Madalińskiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1766

 Pietrów [Piotrów]
Roku Pańskiego 1766, dnia 5-go lutego. Ja, Krzysztof Korabi Zdzenicki kierownik tego kościoła parafialnego wierzchowskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, które były pierwsza dnia 12, stycznia, druga dnia 19, trzecia 26 tego samego miesiąca podczas uroczystch mszy, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, zapytałem Urodzonego Stanisława Czartkowskiego syna Urodzonego Antoniego i Urodzoną Joannę córkę Urodzonego Józefa Dunina Szpota z Piotrowa w kościele parafialnym, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi połączyłem ich małżeństwem. świadkami mi znanymi byli Urodzony Maciej Krąkowski z Chodaków tej samej parafii, Adam Truszkowski z Domaniew... inni wiarygodni z tej parafii wierzchowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1766

 Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1766, dnia 12. lipca. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie pierwsza 22 czerwca, druga 29 czerwca, zaś trzecia 6-go lipca, nie znajdując żadnych przeszkód, zapytałem Urodzonego Józefa Ożegalskiego syna Urodzonego Stanisława z parafii Juliszkowice i Urodzoną Antoninę córkę dziedzica Urodzonego Stanisława Kwiatkowskiego z Dzierząznej w kościele parafialanym, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie Urodzony Maciej Jordan Krąkowski z Chodaków, Józef Szpot Donin z Piotrowa i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1776

55. 1776-go. Dnia 26 grudnia Znakomity Przewielebny Placyd Ledecki prepozyt kościoła bałdrzychowskiego, notariusz Stolicy Apostolskiej, ? ochrzcił urodzone dnia 19-go grudnia trzema imionami Tomasz, Stefan, Maciej dziecko Wielmożnego Pana Józefa Sulmirskiego i Salomei z Mogilnickich, prawowitych małżonków, dziedziców Pudłowa, Pudłowa Żerniki, Bratkowa, ? Małych etc. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Dunin burgrabia sieradzki, dziedzic w Chodakach z Wielmożną Heleną z Trzuszkowskich Duninową swoją małżonką. Asysta Szlachetny Urodzony młodzian Józef Dunin i Szlachetna jego siostra Urodzona Zofia Duninówna, oboje z Piotrowa.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1791

Wola Flaszczyna
Rok ten sam 1791. Dnia 6 marca, który był siódmą niedzielą przd Wielkanocą. Ja Izydor Dworzański prepozyt Zadzima błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Maksymilianem Krąkowskim ze wsi Chodaki parafii w Wierzchach a Urodzoną Julianną Żelisławską niegdyś wdową Urodzonego Żelisławskiego.
Świadkami byli Wielmożny Józef Dunin dziedzic dóbr Rotrów parafii w Wierzchach, dalej Wielmożny Wojciech Mogielnicki Pan swojej części dóbr Pudłów parafii Bełdrzychów.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1815

 Pietrów.
Roku Pańskiego 1815, dnia 7. marca. Dziecko imieniem Wincenty sześć miesięcy mające, syn Wielmożnych Piotra Dunina i Wiktorii z Wolickich Duninowej zakończyło życie dnia 6. bieżącego miesiąca. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1821

Pietrów Myszkowski.
24 marca
Zmarł Kazimierz Myszkowski młodzian lat wieku swego 14, syn Wielmożnej Wiktorii z Wolickich 1-voto Myszkowskiej, obecnie Duninowej małżonki Wielmożnego Piotra Dunina dziedziczki wsi Pietrów, ponieważ cierpiał w gorączce.

Dziennik Powszechny 1833 nr 322

Po Aronie Lewin w dniu 21 Maia 1818 roku zmarłym, otworzyło się postępowanie spadkowe i do przeniesienia tytułu własności summy złp. 5,000 w dziale IV pod Nrem 8 na dobrach Piotrowie, w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych lokowaney na spadkobierców tegoż, termin na dzień 18 Czerwca 1834 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego został wyznaczony. Kalisz dnia 15 Listapoda 1833 roku. D. Dzierożyński P. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 96

(N. D. 1946.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
1. Konstancyi z Żeromskich Skotnickiej wierzycielki kapitału 13.000 zp. w dziale IV pod Nr. 11 na dobrach Piotrowie w powiecie Szadkowskim położonych hypotekowanego.
(...) otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr i kapitałów powyżej wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem co do 1 i 2 na dzień 30 Października (11 Listopada), a co do 3 i 4 na dzień 31 Października (12 Listopada) 1839 r.
Kalisz dnia 7 (19) Kwietnia 1839 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 260

(N. D. 6390) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: Stanisława Suchorskiego właściciela dóbr Smaszków lit. А. В. C. w Ogu Wartskim i Marcelego Truszkowskiego właściciela dóbr Piotrowo z Ogu Szadkowskiego, otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na d. 15 (27) Maja 1857 r:
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1856 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 187

(N. D. 4230) Podaje do publicznej wiadomości iż w d. 2 (14) Września r. b. o godzinie 4 z południa w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed W. Starczewskim Sędzią delegowanym przystąpi się do stanowczego przysądzenia dóbr Piotrowa w Ogu Szadkowskim Jagodnicy Złotnej w Ogu Zgierskim położonych, w drodze działów na sprzedaż wystawionych, którą popierają Julian Truszkowski dzierżawca dóbr Jagodnicy Złotnej, tamże Kwiryn Truszkowski z własnych funduszów się utrzymujący we wsi Zdarny, i Kasylda z Truszkowskich Antoniego Bogusławskiego dzierżawcy dóbr Czartek Wielkich żona tamże zamieszkali mający za obronę swego Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału.
Licytacya wspomnionych dóbr odbywać się będzie w dwóch oddziałach to jest: w 1ym dobra Piotrów od summy rs. 11768 k. 5, zaś w 2im dobra Jagodnica Złotna od summy rs. 24599 kop. 25, jako wartości przez biegłych wynalezionej. Vadium ma być złożone do oddziału I. rs. 1000 a do oddziału II. rs. 2250, dalsze warunki licytacyi i sprzedaży mogą być przejrzane w biurze Pisarza Trybunału i u podpisanego jako sprzedażą dyrygującego.
Kalisz dnia 10 (22) Sierpnia 1860 r.
Franciszek Modrzejewski Patr. Tryb.

Dziennik Powszechny 1862 nr 158

(N. D. 3618) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:  
5. Agnieszki z Mycielskich pierwszego ślubu Kuczewskiej, powtórnego Karśnickiej co do rs. 976 kop. 12 1/2 sposobem kaucji na dobrach Piotrowo z Ogu Szadkowskiego w dz. IV. pod Nr. 22 wpisanych.
(…) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin nadzień 13 (25) Stycznia 1863 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1862 r. Stanisław Rościszewski.

Kaliszanin 1872 nr 64


Pożary w gubernji Kaliskiej.— W dniu 24 czerwca (6 lipca) r. b., we wsi Piotrowie, gminie Wierzchy, pow. Sieradzkim, podłożony został ogień, skutkiem którego spaliły się nieruchomości do obywatelki Pruszkowskiej należące, t. j.: ow­czarnia, stodoła i obora, oraz sieczkarnia ubezpie­czone na rs. 1860: prócz tego propinatorowi Bogusławskiemu spaliła się słoma wartości rs. 300 i młockarnia wartości rs. 100; obwinione o pod­palenie Julję Gąsiorowską i Mariannę Kuchcik, wyrobnice oddano pod sąd; (...)

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Izaaka Kohn, co do rs. 3,000 na dobrach Piotrów z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 5.
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 2
_________________________________________________________________________________

   

Rozwój 1906 nr 47

Gospodarstwo 17 morgów, w tem 3 morgi ogrodu, za 3000 rb. do sprzedania zaraz, w Piotrowie, gmina Wierzchy p. sieradzki. Aniołkiewicz.

Gazeta Kaliska 1907 nr 158

W Piotrowie, w pow. sieradzkim, spłonął dom murowany, młyn i stodoła Lucjana Aniołkiewicza, ubezpieczone na 5010 rb., straty wynoszą około 200 rb.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 7 kwietnia 1922 r.
4250 „Piotr Grzelak", sklep kolonjalny i rzeźniczy w Piotrowie, gm. Wierzchy, pow. Sieradzkiego. Właśc. Piotr Grzelak w Piotrowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
15. Piotrów, obejmującą: kolonję Kulasy, kolonję Piotrów, wieś Piotrów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 czerwiec

TEŻ POMOCNIK,

Feliks Brzyski, 25 lat, kupiec zbożowy ze wsi Piotrów gminy Wierzchy za kupno owsa i prosa z kradzieży skazany został na 25 zł. grzywny z zamianą w razie niemożności uiszczenia tej kwoty na 5 dni aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 17 czerwiec

ZA POPIERANIE KRADZIEŻY.
Walenty Dominiak, 55 lat. z Piotrowa gminy Zadzim za nabywanie kradzionego węgla skazany został na rozprawie sądowej w dniu 7 b. m. na 1 miesiąc aresztu z zawieszeniem wykonania tej kary na przeciąg 5 lat.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 3

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIAT. SIERADZKIEGO
z dnia 15. I. 1936 r. Nr. RR. IV-l/15/Sr.
o wdrożeniu postępowania scaleniowego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 1935 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Sieradzkiego z dnia 17 października 1935 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Piotrów, położonej w gminie Wierzchy, powiecie sieradzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Mgr. K. Łazarski
Kierownik Starostwa.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 26

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 listopada 1937 r. Nr. RR. IV-2/15
o zamknięciu postępowania scaleniowego.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31. VII. 23 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92 z r. 1927, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11. VII. 32 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczp z dnia 27. X. 33 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lipca 1937 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Starosty z dnia 23 czerwca 1937 roku, dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi Piotrów, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Starosta Powiatowy
(—) Mgr. K. Łazarski

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 68

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na dzień 30 listopada 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) 17 ha 0052 m kw gruntu, nabytych na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę kolei Herby-Nowe — Gdynia od włościan wsi: Bobownia, Kobyla-Miejska, Maksymilianów, Zygry, Choszczewo, Chodaki Piotrów, Pudłówek i obywateli miasta Szadku, powiatu sieradzkiego, szczegóło­wo opisanych w dowodach, dołączonych do księgi hipotecznej nr 1180 repertorium hipotecznego;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipotecznego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 75/49.

Dziennik Łódzki 1975 nr 106


W Boszewicach Cmentarnych pow. Łask wybuchł pożar, który strawił całkowicie lub częściowo dobytek 10 miejscowych gospodarzy. Zbiorowy pożar zanotowano wczoraj również w Piotrowie pow. Poddębice. Tu ogień objął zabudowania 4 właścicieli. Bliższych danych o obu pożarach nie udało nam się do chwili zamknięcia gazety uzyskać.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza