-->

niedziela, 5 maja 2013

Orzeł Biały

Słownik Geograficzny:  
Orzeł, folw., pow. sieradzki, gmina Wróblew, par. Wągłczew, odl. od Sieradza 16 w.

Spis 1925:
Orzeł Biały, kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 96. Mężczyzn 51, kobiet 45. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 96. Podało narodowość: polską 96.

Orzeł Biały, obecnie wieś w gminie Wróblew.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1932 20 listopad

"UWAŻNE" ZDJĘCIE Z DRZEWA
ZNALEZIONEJ FUZJI.
Mieszkaniec wsi Orle gm. Wróblew Stanisław Chowiński powracając z lasu, gdzie dla siebie grabił ściółkę idąc zagajnikiem, nagle ku wielkiej radości zauważył na sośnie wiszącą fuzję, kapiszonkę o jednym strzale, [z] lufą opuszczoną w dół.
Czemprędzej wymieniony pobiegł do niej, wyciągnął rękę i wzniósł się na palcach oraz schwycił za koniec lufy. Przy zdejmowaniu fuzji broń wystrzeliła a cały nabój ugodził Chowińskiego w dłoń ciężko ją kalecząc.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
17. Wągłczew, obejmującą: kolonję Gaj. Bok, kolonję Orzeł-Biały, wieś Wągłczew, kolonję Wągłczew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1969 nr 230


We wsi Orzeł Biały w pow. Sieradz spalił się dach na budynku mieszkalnym należącym do M. Simlaka. Straty wynoszą 10 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza