-->

niedziela, 5 maja 2013

Nowy Świat

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Nowy świat, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność rządowa. Ilość domów 14, ludność 95, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Nowy Świat, kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice, 10 dm., 84 mk., 73 mr. ziemi.

Spis 1925:
Nowy Świat, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 44, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 71, ewangelickiego 10. Podało narodowość: polską 81.

Wikipedia:
Nowy Świat-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Rozwój 1914 nr 167

Już dawno nie zdarzyło się tyle pożarów i wypadków z ludźmi od piorunów, co onegdaj podczas burz, które szalały w różnych miejscowościach kraju.
Oprócz 8 pożarów w okolicy Łęczycy, o których pisaliśmy wczoraj, mamy do zanotowania nowy, długi szereg pożarów i wypadków, spowodowanych w dniu tym przez pioruny.
(...) Na Nowym Świecie, w gminie Lutomiersk, piorun wzniecił pożar, który strawił kilka budynków włościańskich. (...).


Godzina Polski 1916 nr 92

Kronika łódzka.
Miejscowe Rady opiekuńcze w okolicy.
Zostały utworzone miejscowe Rady opiekuńcze w następujących miejscowościach:
(...) W Wodzieradach w następującym składzie: Edward Kremky z Piorunowa, Kazimierz Kulczycki z Wodzierad Górnych, Antoni Bartosik z Nowego Świata, Józef Malski z Przyrownicz, Marcin Oglaza z Dobruchowa, Ludwik Skupiński z Zalesia i Jan Bieliński z Wodzierad.
Prezydyum stanowią pp.: Edward Kremky — przewodniczący i skarbnik, Kazimierz Kulczycki — wice-przewodniczący.
Wymysłowie w następującym składzie: ks. Stefan Wróblewski — proboszcz z Dobrunia, Władysław Kucharski — rejent i obyw. ziem. z Dobrunia, Józef Walczakowski — sekretarz gm. Wymysłów, Andrzej Rożek — właściciel cegielni w Chechle, Stanisław Mudzo — gospodarz wsi Dobruń.
Prezydyum stanowią pp.: ks. Stefan Wróblewski — przewodniczący, Władysław Kucharski — wice-przewodniczący, Józef Walczakowski — sekretarz. (...).

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 20

Włościanina Antoniego Bartosika, z Nowego Światu zatwierdziłem na stanowisku sołtysa we wsi Nowy Świat, gminy Wodzierady, powiatu Łaskiego.
Łódź, 23-go kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 30

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że niżej wyszczególnio­ne nieruchomości wywołane zostały do pierwiastkowych regulacyj hi­potek, a mianowicie:
na dz. 16 lipca 1927 r.

2) osada włościańska we wsi Nowy-Świat, gm. Wodzierady, o po­wierzchni w/g aktu 23 morgi 92 pręty kw., a w/g planu 13 ha 226 m. kw., czyli 23 morgi 78 pr. kw., zapisana do tab. liwk. tejże wsi pod Nr. 1, mająca stanowić własność Antoniego i Barbary z Brenclów vel Prenclów małż. Bartosik;
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonych terminach, z prawami swojemi, w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
9. Nowy-Świat, obejmującą: wieś Apolonję, wieś Nowy-Świat.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 17

Sygnatura: 448/34.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku, mający kancelarję w Łasku, ul. Dworska Nr. 1, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1 października 1934 r. o godz. 12—14 w Nowym- Świecie, gm. Wodzierady, odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Antoniego Bartosika, składających się z 90 mtr. żyta, oszacowanych na łączną sumę zł. 1260.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
dnia 10/IX. 1934 r.
Komornik:
(—) Skopiński.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza