-->

środa, 1 maja 2013

Nowa Wieś

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Nowa wieś, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 67, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Nowa Wieś Szadkowska,  wś, kol. i fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów, odl. 25 w. od Sieradza; wś ma 3 dm., 43 mk.; kol. 149 mk.; fol. 2 dm., 13 mk. Jest tu olejarnia. Fol. N. Szadkowska z wsią N., kol. N., Truskowice i Wylazłów w 1871 r. rozl. mr. 431: gr. or. i ogr. mr. 189, łąk mr. 26, past. mr. 36, lasu mr. 40, zarośli mr. 137, nieuż. mr. 3; bud. mur. 6, z drzewa 5. Wś N. os. 11, z gr. mr. 10; kol. Nowawieś os. 17, z gr. mr. 240; kol. Truskowice os. 12, z gr. mr. 81; kol. Wylazłów os. 20, z gr. mr. 290.

Spis 1925:
Nowa Wieś, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 24, folw. 4. Ludność ogółem: wś 148, folw. 56. Mężczyzn wś 71, folw. 25, kobiet wś 77, folw. 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 148, folw. 56. Podało narodowość: polską wś 148, folw. 56.

Wikipedia:
Nowa Wieś-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
NOWA WIEŚ Szadkowska par. Bałdrzychów, p. poddębicki, w 1783 roku własność Mikulskiego. Ma 3 domy, 43 mieszkańców, kolonia ma 149 mieszkańców, folwark 2 domy, 13 mieszkańców. Jest olejarnia. Dobra obejmują wieś i folwark i kolonię Nowa Wieś, Truskawice i Wylazłów. (SGKP t.7, s.200).


1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1644

Wola Pomianowa
10 maja, ten sam, jak wyżej, połączył świętym małżeństwem Szlachetnych Adama z Nowej Wsi Porczyńskiego ze Szlachetną Ewą córką Szlachetnych Macieja Poddębskiego i Anny, małżonków, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obecności świadków Szlachetnych Andrzeja Gawłowskiego z Nowej Wsi, Jana Rzekieckiego z Suchorzyna.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1714

Wola Pomianowa
Dnia 4 stycznia A.D., jak wyżej.

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Jana Suchorskiego i Urodzonej Pani Konstancji Scholastyki z Kociałkowskich Suchorskiej, prawowitych małżonków, której nadano dwa imiona Marcjanna i Dorota. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Gliński z Nowej Wsi parafii bałdrzychowskiej i Urodzona Pani Katarzyna Nagórska.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1776

Roku 1776, dnia 5. lutego. Ja Placyd Ledecki ? prepozyt bełdrzychowski, notariusz Stolicy Apostolskiej, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodzonych Szlachetnych Kazimierza i Domiceli z Komornickich, prawowitych małżonków Wodzińskich, dzierżawców Nowej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Ostrowski dziedzic z Wilczkowa i Wielmożna i Urodzona Pani Salomea z Mogilnickich Sulimirska cześnikowa łęczycka.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 96

(N. D. 1946.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:  
2. Józefa Lenczowskiego dziedzica dóbr Nowej wsi w powiecie Szadkowskim sytuowanych, i wierzyciela summy 10,000 złot: pols: w dziale IV ad 3 i ad 3. a. niemniej ostrzeżenia względem summy 32,050 zp. W tymże dziale ad 2, 3 i 4 nа tych samych dobrach zapisanych.
(...) otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr i kapitałów powyżej wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem co do 1 i 2 na dzień 30 Października (11 Listopada), a co do 3 i 4 na dzień 31 Października (12 Listopada) 1839 r.  
Kalisz dnia 7 (19) Kwietnia 1839 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 102

LISTY GOŃСZE. (N. D. 2058)
Sąd Policyi Prostej Powiatu Zgierskiego,
Józef Milewski lat 21 wieku liczący, rodem z Nowej Wsi Powiatu Szadkowskiego Gubernii Kaliskiej, wzrostu dobrego, w sobie szczupły, twarzy okrągłej, nosa miernego, brody ściągłej, oczy piwne, włosy czarne, ubrany w tużurek czarny z kieszeniami bocznemi, kamizelka sukienna, spodnie sukienne niebieskie, furażerka czarna, dawniej aplikant Leśnictwa Wieluń, a następnie aplikant biura Urzędu Municypalnego w Warszawie o kradzież obwiniony z pod dozoru Policyi Miasta Zgierza zbiegły. Wzywa przeto wszelkie władze aby za dostrzeżeniem onego Józefa Milewskiego tegoż ująć i do Sądu Policyi Prostej Powiatu Zgierskiego lub Sądu Poprawczego Łęczyckiego pod strażą dostawić zechciały.
Zgierz dnia 20 Kwietnia (2 Maja) 1840 roku.
Laskowski, Podsędek.

Dziennik Warszawski 1867 nr 260

N. D. 6920 Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Antoniego Jankowskiego, co do sum: e. Rs. 3,000 pod Nr 20 na dobrach Nowa wieś z Okręgu Szadkowskiego; (...) wszystkich w dziale IV zabezpieczonych,
(...)  otworzyły się spadki, do regulacji których termin na dzień 11 (23) Maja 1868 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 30 Paźd. (11 Listop.) 1867 r.
Zenon Łopuski.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 60

Od pioruna. W niedzielę 30-go czerwca ludzie z Nowej Wsi w gminie Wierzchach, gubernji kaliskiej, poszli na jagody. Wtem nadeszła burza. Jeden chłopak, Antoni Zawadzki, schronił się od deszczu pod topolę. Aż tu piorun w drzewo uderzył i chłopak padł na ziemię. Szczęściem ujrzeli go ludzie, zaczęli ratować i uratowali, bo nie był jeszcze zabity, tylko osmalony.

Gazeta Świąteczna 1895 nr. 760

Różności z listów. W niedzielę 30-go czerwca ludzie z Nowéj Wsi w gminie Wierzchach, guberńji kaliskiéj, poszli na jagody. Wtém nadeszła burza. Jeden chłopak, Antoni Zawadzki, schronił się od deszczu pod topolę. Aż tu piorun w drzewo uderzył i chłopak padł na ziemię. Szczęściem ujrzeli go ludzie, zaczęli ratować i uratowali, bo nie był jeszcze zabity, tylko osmalony. J. K.

Gazeta Świąteczna 1898 nr. 904

W Nowéj-Wsi w powiecie sieradzkim, guberńji kaliskiéj, zginęło z ręki zbójów dwoje staruszków, Mateusz Banaśkiewicz, lat 87, i żona jego, lat 82. On był kiedyś gospodarzem, ale już dawno sprzedał grunt za 1500 rubli i najmował sobie u ludzi mieszkanie z obórką, bo miał zawsze własną krówkę. Otóż parę miesięcy temu, gospodarz, u którego Banaśkiewiczowie mieszkali, wyjechał na noc z domu, a zbóje jacyś, którzy widać czekali tylko sposobności, napadli na śpiących staruszków i okrutnie ich pozabijali. Sama Banaśkiewiczowa spała w izbie, a on w obórce przy krowie. Zbóje najpierw pastwili się nad staruszką, domagając się, żeby powiedziała, gdzie są pieniądze, a potém, gdy już biédaczka ducha wyzionęła, poszli do obórki. Świadkiem napadu zbójów była gospodyni domu oraz jéj synek, ale nie mogli sprowadzić pomocy, bo jeden ze zbójów pilnował ich stojąc przy oknie ze strzelbą. Ale to właśnie łotrów zgubiło, bo chłopak poznał draba stojącego na warcie i zaraz go potém uwięziono. Inni na razie ukryli się, ale pewnie wszyscy pod klucz się dostaną, bo gdy jeden jest w ręku, to po nitce nietrudno dojść do kłębka. M. G.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
238. Nazwa majątku leśnego: Nowa-Wieś, gmina Wierzchy, powiat Sieradz. Właściciel: Israel Horowicz, Aron Szajniak i Bronisław Jakubowski. Obszar ha: 56, 30.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 58a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 15 marca 1929 roku:
10330. „Michał Orczykowski" — sklep spożywczy we wsi Nowa- Wieś, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właściciel Michał Orczykowski, zamieszkały w Nowej - Wsi. Ziemia Sieradzka 1930 sierpień

W dniu 29 lipca 1930 roku wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Wacława Grodzickiego, zamieszkałego w Nowej -Wsi, gm. Wierzchy, podczas którego spalił się dach na oborze murowanej z gliny, wartości 2,000 zł. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono, to pożar powstał od uderzenia pioruna.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
23. Wylazłów, obejmującą: wieś Nowa Wieś, folwark Nowa Wieś, folwark Nowa-Wieś-Las, wieś Truskawiec, wieś Wylazłów, osadę Wylazłów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza