-->

czwartek, 2 maja 2013

Narodówka

Spis 1925:
Narodówka, kol., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 52. Mężczyzn 26, kobiet 26. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 52. Podało narodowość: polską 52.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
16. Wichernik, obejmującą: kol. Narodówkę, wieś Wichernik, kol. Wygodę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza