-->

niedziela, 5 maja 2013

Ludowinka

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ludowinka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 64, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Ludowinka, kol. nad rz. Plisią, pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołajewice. Ma 9 dm., 109 mk., 226 mr. ziemi włośc. Por. Chorzeszów.

Spis 1925:
Ludowinka, wś, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 91. Mężczyzn 43, kobiet 48. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60, ewangelickiego 31. Podało narodowość: polską 84, niemiecką 7.

Wikipedia:
Ludowinka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 211

Dnia 19 września (1 października) we wsi Ludwinie, w gminie Wodzierodach, w tymże powiecie spaliły się dom i dwie stodoły włościanina Leśniewskiego, ubezpieczone na 180 rub. Straty w spalonych ruchomościach wynoszą około 1,500 rub.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 20

Włościanina Mikołaja Zygwardta z Ludowinki zatwierdziłem na stanowisku sołtysa we wsi Ludowinka, gminy Wodzierady, powiatu Łaskiego.
Łódź, 23-go kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 64a

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, iż na d. 14 listopada 1923 r., na godz. 10 rano, wyznaczony został termin pierwiastkowej regu­lacji hipoteki dla następujących nieruchomości:
4) dla osady włośc. położonej we wsi Ludowinka, gm. Wodzierady, składającej się z 12 mórg 165 pręt. kw. czyli 7 hekt. 264 mtr. kw. gruntu z zabudowaniami, stanowiącej część większej osady o przestrzeni 18 mórg 165 pręt., zapis. w tab. likw. pod Nr. 2, do Walentego i Marjanny małż. Przeździeckich należącej.

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z pra­wami swoimi, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
5. Józefów, obejmującą: wieś Alfonsów, wieś Józefów, wieś Ludowinka, wieś Teodorów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza