-->

niedziela, 12 maja 2013

Kleszczowice

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kleszczowice, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 4, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Kleszczowice,  folw., pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice, odl. od Wielunia w. 25, dom 1, mk. 7. Nalezy do dóbr Siemkowice.

Kleszczowice 1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1827 nr 82

Po śmierci Antoniego Karśnickiego Dziedzica dóbr Siemkowic, do których należą folwarki: Łukomierz, Miedźno i Kleszczowice z przynależytościami w Powiecie Radomskim położonych, i Wierzyciela kapitału 12,200 zł: Pol: z prowizyią na dobrach Chociwiu z przyległościami w Powiecie Sieradzkim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 12 lokowanego; pod dniem 8 Listopada r. z. nastąpioney, otworzył się spadek, przeto o takowym po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności respective dóbr tych (Siemkowic z przyległościami) i kapitału 12,200 zł: Pol: z prowizyą, termin roczny w szczególe zaś na dzień 26 Marca 1828 w Kancellaryi Ziem: Woiew: Kaliskiego przeznaczony został. — Kalisz dnia 14 Marca 1827 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza