-->

niedziela, 5 maja 2013

Jarzębie

Czajkowski 1783-84 r.
Jarzębie att, parafia mierzyce, dekanat krzepicki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: starostwo wieluńskie.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jarzębie, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Mierzyce, własność rządowa. Ilość domów 5, ludność 21, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Jarząb,  nad rz. Wartą, pust., młyn, pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce (młyn par. Wierzchlas), odl. od Wielunia 18 w. Os. Jarząb i przyległe: Szczepany, Młynki, Jarkowizna, Cieśle, Węże, Gligi, Cęgów, Tasarz, Bobrowniki i Troniny liczą: dm. 98, mk. 674; młyn dom 1, mk. 6.

Słownik Geograficzny:  
Jarzębie, pustk., pow. wieluński, gm. i par. Mierzyce. Por. Jarząb.

Spis 1925:
Jarzębie (Jarząb), wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 80. Mężczyzn 44, kobiet 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 80. Podało narodowość: polską 80.

Obecnie wieś nie istnieje. Według portalu Geoportal, Jarzębie to obecnie część lasu w gminie Wierzchlas.

Jarzębie 1839 r.

Jarzębie 1935 r.

Jarzębie 1992 r.


Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.Z Otchłani Wieków 1929 nr 5 i 6

Zdzisław Rajewski.
Zestawienie zabytków przedhistorycznych z powiatu wieluńskiego (woj. łódzkie)  
Epoka kamienna.
* Oznacza stanowiska położone nad Wartą.
O Oznacza stanowiska położone nad Prosną.
+ Oznacza stanowiska położone w promieniu 10 klm od Prosny.  
* Jar z ę b i e. St. I. Rdzeń, wiórki i okrzeski. 1929: 309. * St. II. okrzeski. 1929: 310.

Echo Sieradzkie 1933 2 październik

Nr. spr. Km. 934-33 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru I-go MIECZYSŁAW PASZKOWSKI, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 602 art. Kod. Post. Cyw. obwieszcza że w dniu 2 października 1933 r. o godz. 16-ej we wsi Jarzębie gm. Mierzyce u Stanisława i Moniki małż. Jarząb będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek składający się z 2-ch świń, 12-tu gęsi i maszyny do młócenia zboża, i oszacowany do sprzedaży na sumę 568 zł., którego spis i szacunek, przejrzany być może na miejscu w dniu licytacji.
Wieluń dnia 11. IX. 1933 r.
Komornik:
M. Paszkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
3. Bobrowniki, obejmującą: wieś Bobrowniki, wieś Jarzębie, wieś Sensów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 maj
_________________________________________________________________________________


Zdjęcia otrzymane od Pana Romana Królewicza z Olesna.

Fotografie przedstawiają mieszkańców wsi Jarzębie (w tym także członków rodziny Pana Romana), mieszkających tam do czasów wysiedlenia, czyli do roku 1958.
Z relacji Janiny Sroki; mamy Pana Romana, mieszkało w Jarzębiach 10 rodzin. 
Od strony Bobrownik (od wąwozu) 4 rodziny:
1-Jarząb Józef i Kostianna, 2 - Patyk Stanisław (weteran bitwy pod Monte Casino) 3 - Jarząb Katarzyna,4 - Jarząb Elżbieta.
Od krzyża dalej 6 rodzin:
5 -Sroka Feliks i Marianna (moi dziadkowie),6 - Sroka Piotr i Leonora,7 - Jarząb Jan i Marianna,8 - Jarząb Wawrzyniec i Józefa, 9 - Jarząb Paweł i Marianna, 10 - Jarząb Stanisław i Monika.

Janina Sroka

od lewej: Janina Sroka, Zdzisława Sroka, Kasia Jarząb.


od lewej; kucający Stanisław Jarząb, Józef Jarząb, Janina Sroka, 

Czesław Jarząb, Janina Jarząb, Zdzisław Patyk, 
Kasia Jarząb, Walenty Jarząb i kucający, Bronisław Jarząb.Zdjęcie rodzinne przed domem Jarzębów - od lewej: 

Antek Jarząb, Józefa Jarząb, Wawrzyniec Jarząb, 
Kasia Jarząb, Stanisław Jarząb i najmłodsza Marysia Jarząb.

Katarzyna Jarząb


od lewej Katarzyna Jarząb, Antek Jarząb, Janina Sroka.

Zdjęcia otrzymane od Pani Danuty

Fotografie przedstawiają Panie Franciszkę Jarząb (babcię Pani Danuty) oraz Marcjannę Jarząb (mamę Pani Danuty), która uczestniczyła w pielgrzymce pieszej z Parafii Mierzyce do Częstochowy.
Pani Danuta podaje i przedstawia również bliższe okoliczności i skutki pożaru z maja 1936 roku:

" Odnoście pożaru domu i zabudowań we wsi Jarzębie gm. Mierzyce pod Wieluniem.W pożarze ucierpiała moja babcia Franciszka Jarząb. Według opowieści rodzinnych do pożaru mogło dojść przez iskry z komina, gdy sąsiadka w czasie dużej suszu piekła chleb. Pożar bardzo szybko zajął sąsiadujące domy. Moja babcia doznała silnego poparzenia i długo dochodziła do zdrowia."

Franciszka Jarząb

Marcjanna Jarząb i inni niezidentyfikowani uczestnicy pielgrzymki

10 komentarzy:

 1. Interesuje mnie miejscowość Jarzębie.Mieszkała tam moja prababcia,babcia i do wysiedlenia wsi Jarzębie moja mama Kazimiera Sroka(Jasia).Może zachowały się jakieś zdjęcia u kogoś kto tam mieszkał? Pozdrawiam,Romek.

  OdpowiedzUsuń
 2. moja mama też mieszkała na Jarzębiach

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam od mamy kilka zdięć z Jarzębi, lata 60-te.Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy.Nie pozwólmy by czs zatarł pamięć o Jarzębiach.

   Usuń
  2. Witam, jeśliby Pan chciał, to mógłbym najciekawsze zdjęcia umieścić na stronie. Pozdrawiam.

   Usuń
 3. Chętnie!Jak panie Piotrze przekazać zdięcia?

  OdpowiedzUsuń
 4. Panie Romku tutaj:
  sieradzkie.wsie@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzień dobry, czy wiadomo Panu dlaczego wieś została wysiedlona? Dotarliśmy do różnych przekazów i chcieliśmy potwierdzić.Z góry dziękujemy za odpowiedz i pozdrawiamy. Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z przekazu mojej mamy i innych miłośników wsi Jarzębie to podstawowym i oficjalnym powodem wysiedlenia była słaba jakość gleby i częste wylewanie rzeki Warty .Pozdrawiam Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty.Pierwszy raz o Was usłyszałem!

   Usuń
 6. Witam. Jak trafic do tej wsi? Zachowaly sie moze jakies domy by moc pospacerowac? Strasznie interesuja mnie takie tematy i opuszczone wsie.

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam, moi dziadkowie i pradziadkowie pochodzą z Jarzębie mój tato był tam kilka razy jest urodzony w 1931roku na Gligach syn Michała Jarząb, mimo że ma 90 lat sporo pamięta, ale nie mamy żadnych zdjeć....Jestem zainteresowana wiadomościami i zdjęciami z miejscowości moich dziadków i pradziadków.Mój e-mail annad5681@gmail.com pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń