-->

niedziela, 12 maja 2013

Grądy-Łazy

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Łaży, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Działoszyn, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 20, odległość od miasta obwodowego 3 3/4.

Słownik Geograficzny: 
Grądy,   las w pow. wieluńskim, należy do dóbr Trębaczew.

Słownik Geograficzny:
Łaże,  uroczysko i os. nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. i par. Działoszyn, odl. od Wielunia w. 29. Ob. Niwiska Górne.

Spis 1925:
Grądy-Łazy, wś, pow. wieluń, gm. Działoszyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 75. Mężczyzn 37, kobiet 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 75. Podało narodowość: polską 75.

Wikipedia:
Grądy-Łazy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Działoszyn. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Grądy Łazy (Łazie) 1889 r.


1915 r.1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
5. Łazy-Grondy, obejmującą wieś Łazy- Grondy.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1973 nr 165


Od wyładowania atmosferycznego spłonęła stodoła w Łazach pow. Wieluń. Straty — 40 tys. zł.

2 komentarze:

  1. Może coś o gminie Pajęczno?
    To przecież gmina sąsiadująca z gminą Działoszyn, też w rejonie sieradzkim.
    (mieszkam niedaleko Grądów, moja miejscowość nawet jest na jednej z mapek :) )

    OdpowiedzUsuń
  2. Gmina Pajęczno nie jest w obrębie moich zainteresowań. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń