-->

niedziela, 12 maja 2013

Pudłowski Młyn

Słownik Geograficzny:  
Młyn Pudłowski,  os. młyn. nad rz. Ner, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, 1 dm., 14 mk.

Spis 1925:
Pudłowski Młyn, os. mł., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 13. Mężczyzn 9, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8, ewangelickiego 5. Podało narodowość: polską 13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pudłowski Młyn (Mł. Pudłowski) 1839 r.1992 r.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 214

(…) w osadzie Młyn-Pudłowski, pow. Sieradzkiego, gdzie spłonął młyn Juljana Altwassera, ubezpieczony na 2550 rb. i różne ruchomości.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza