-->

niedziela, 26 maja 2013

Gorczyn

Zajączkowski:
Górczyn -pow. łaski.
1) 1327 notatka XIX w., TP 3304 f. 3: „Gorczyno - circa Łask jus theuton 1327 Metr.". 2) 1366 kop. z końca XVI w., Lib. priv. Lasc. f. 66-67: Gorczyn - villa. W dok. dotyczącym uposażenia kośc. w Łasku (v.) wym. jest G. jako wchodzący w skład parafii łaskiej. 3) 1406 C. Sir. I, II f. 23 i 48, por. Koz. II, 121: Gorczin - posiadłość Mojka z Łaska.
4) XVI w. Ł. I, 447-448: Gorczyn - villa, par. Łask, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 192: Gorczin - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 238: Gorczyn - jw. 6) XIX w. SG II, 703: Górczyn - wś i folw., par. jw., gm. Buczek, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gorczyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gorczyn, parafia łask, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat piotrkowski, własność: Chabielski, skarbnik. (Bruno Chabielski, rzekomy skarbnik szadkowski lub Szymon Chabielski, rzekomy skarbnik sieradzki)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gorczyn, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 89, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Górczyn,  wieś i folw., pow. łaski, gm. Buczek, par. Łask, o 3 w. od Łasku, o 31 od Łodzi. W 1827 r. było tu 15 dm. i 89 mk., obecnie liczy 20 dm., 234 mk., ziemi włośc. 139 mr., dworskiej 401 mr. Folw. G. należał dawniej do dóbr Częstków lit. A i Łopatki.

Spis 1925:
Gorczyn, wś i folw., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 21, folw. 4. Ludność ogółem: wś 144, folw. 67. Mężczyzn wś 77, folw. 37, kobiet wś 67, folw. 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 144, folw. 67. Podało narodowość: polską wś 144, folw. 67.

Wikipedia:
Gorczyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka 483.

1992 r.
_________________________________________________________________________________
Dwór z XIX w. w Gorczynie

  Fot. Janusz Marszałkowski 
_________________________________________________________________________________
Widok od strony ogrodu

Fot. Janusz Marszałkowski 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 116

(Ν. D. 2391) Sąd Poprawczy Wydziału Piotrkowskiego.
W dniu 6(18) Grudnia r. z. żyd nieznajomy lat dwadzieścia kilka liczący, wzrostu wysokiego, twarzy okrągłej rumianej, dobrze w sobie otyły, oczu wytrzyszczowatych, włosów na głowie jasno blond nа wierzchu przyciętych, a po bokach na pejsaki zapuszczonych któremu na brodzie zapuszczał się zarost rudawy, ubrany w szlafrok zwierzchni z baściku w czarne i żółte pasy już przeszarzany, a pod szlafrokiem w ciemną suknią żydowską, na głowie mający kaszkiet całkiem ze skury siercią koloru wiśniowego pokrytej z daszkiem, wynajął w mieście Łasku na furmana do Działoszyna Tomasza Łarutkę włościanina z wsi Gorczyna pod Łaskiem leżącej który tam na tenczas był własnemi parą końmi mianowicie: klaczą gniadą łysą na nogę prawą przednią kulawą, lat 12 mającą i wałachem srokatym lat 2 mającym, w homontach chłopskich do woza kutego z leterkami i jednym półkoszkiem zaprzężoną, w lesie Zaglińskim pomiędzy Pustkowiem Ulesie i Zaglinami stojącym w Powiecie Szadkowskim położonym żyd wyżej opisany śmiertelnie zadawszy ranу Tomaszowi Łarutce którego życia pozbawiły, pozostawił go, a z końmi i wozem przejechawszy przez wieś Zagliny, Pustkowie Oszczywilk wsie Patoki oraz Chrząstawy ujechał ku Działoszynu i gdy po dotąd odkrytym być nie może, Sąd niniejszem wzywa tak wszelkie władze jako też publiczność ażeby wrazie powzięcia wiadomości o przestępcy tym natychmiast, onego ująć i zabezpieczyć a następnie pod bezpieczną strażą tu do Sądu albo najbliższej władzy odstawić starały się lub wreszcie wiadomość jaką o nim albo też o uprowadzonych koniach i wozie powziąść będą mogły, Sądowi naszemu spiesznie udzielić raczyły.  
Piotrków d. 29 Kwietnia (11 Maja) 1839 r.
Sędzia Prezydujący, Łaguna.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 225.

(N. D. 5254) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia wszelkie Władze nad publicznym porządkiem w kraju czuwające, iż we wsi Bradni Okręgu tutejszym, chodząc po żebraninie człowiek z imienia, nazwiska, ani pochodzenia niewiadomy, lat około 45 mieć mogący, twarzy ściągłéj, włosów jasno-blond, żółtawych, nosa krótkiego, brody i ust proporcyonalnych, wąsów krótkich żółtawych, faworytów takichże, mający na sobie dwie pary spodni zgrzebnych, podartych, koszulę podobnąż, odziany w płachtę i kaszkiet z sukna czarnego, podarty, tamże na polu życie zakończył, zkąd przez włościan na grunt wsi Gorczyna dnia 17 (29) Sierpnia r. b. podwieziony został. Ktoby więc o nazwisku wspomnionego żebraka wiedział, raczy o tém za pośrednictwem Władz właściwych, Sąd tutejszy zawiadomić. Szadek d. 18 (30) Września 1847 roku.
Borowski, Podsędek.

Dziennik Warszawski 1873 nr 127

N. D. 3738. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Gorczyn i Łopatki z przyległościami wraz z Łąkami i propinacją w Czestkowie lit. a, młynem Lętków niemniej propinacją i łąkami na Niecni Bielów zwanej, w okręgu Szadkowskim Gubernji Petrokowskiej położone, bez inwentarzy, sprzedanemi zostaną w drodze działów przez publiczną sądową licytację, która odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu przed delegowanym Asesorem tegoż Trybunału Józefem Fijałkowskim, dobra te posiadają prawem współwłasności Sukcesorowie Felixa Przeradzkiego: Adam Przeradzki, Hipolit Przeradzki usamowolniony w asystencji matki i kuratorki Eleonory, Zygmunta Urbanowskiego żony czyniącej, Józef Przeradzki, dotąd wymienieni we wsi Gorczynie zamieszkali, Franciszek Przeradzki we wsi Łopatki zamieszkały. Przedaż popieraną jest na żądanie Adama Przeradzkiego przy pośrednictwie Obrońcy obecne obwieszczenie robiącego, u którego objaśnienia przedaży tej dotyczące powziętemi być mogą.
Termin do przygotowawczego przysądzenia oznaczony jest na d. 16(28) Lipca 1873 r. godz. 3 z południa.
Sprzedaż odbędzie się w dwóch oddziałach:
Oddział I. Dóbr Gorczyn z przyległościami.
Oddział II Dóbr Łopatki z przyległościami.
Wojciechowski, Patron.

Tydzień Piotrkowski 1891 nr. 2

Z Łasku donoszą nam, co następuje: W dniu 28 grudnia z. r. nawiedzony został klęską pożaru, p. Antoni Chotkowski, właściciel folwarku Gorczyn, graniczącego z m. Łask. Oprócz zabudowań, ubezpieczonych we wzajemnej gubernijalnej instytucyi, p. Chotkowski w niezaasekurowanym inwentarzu poniósł straty, wynoszące około 4000 rs. Pożar wynikł w chwili, gdy liczne grono rodziny oraz okolicznych sąsiadów, biesiadowało przy skromnej uczcie w gościnnym dworku pana Ch. Powstał on wskutek użycia do stajni zamiast latarni i lampki, która musiała pęknąć i spowodować straszną klęskę. Już to zwykle drobne takie niedbalstwa wywołują nieobliczone straty; winnych też należałoby pociągać do odpowiedzialności i surowo karać. — Ogień wszczął się wewnątrz budynku napełnionego w znacznej ilości słomą; o przedsięwzięciu więc jakiegokolwiek ratunku i mowy być nie mogło. W pożarze tym poniosła śmierć męczeńską jedna ze służących pana Ch., rzuciwszy się w płomienie dla wyratowania choć w części swojego mienia. Ziemianie nasi, idąc za przykładem praojców, pospieszyli z sąsiedzką pomocą poszkodowanemu. Niemniej nie są oni w stanie, ani w drobnej części powetować szkód przez straszny żywioł wyrządzonych. Q.

Dziennik Łódzki 1891 nr. 22

We wsi Gorczyn gminy Buczek na folwarku p. Chotkowskiego skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem wynikł pożar, ofiarą którego stał się dom mieszkalny i dwie obory, wszystko ubezpieczone zaledwie na rs. 800. Strat w inwentarzu żywym i martwym poniósł  p. Ch. Za rs. 5,000. W płomieniach podczas tego pożaru zginęła włościanka Jańska, której trup zwęglony dopiero po ugaszeniu wydostano.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1891 nr 23

+ Pożar.
Na folwarku Gorczyn, pod Łaskiem, zgorzały budynki p. Antoniego Chotkowskiego, a prócz tego inwentarz nieubezpieczony, oceniony na 4 000 rs.
Pożar wybuchł w stajni, wskutek pęknięcia lampy i rozszerzył się nader szybko.
W płomieniach zginęła jedna ze służących, rzuciwszy się w ogień celem ratowania swojego mienia.

Pogorzelcowi pospieszyli z pomocą sąsiedzi.  

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 526

Ludzie się palą. Zdarzylo się temi czasy w kraju znowu kilka pożarów, w których nietylko budowle i dobytek zgorzały, ale i ludzie się popalili. Na folwarku w Gorczycach pod Łaskiem (w gub. Piotrkowskiej) wszczął się ogień w stajni z powodu pęknięcia lampki naftowej. Płomienie szybko przeniosły się i na inne budynki. Jedna ze służących rzuciła się do płonącego domu, aby coś ze swego mienia ratować; ale płomienie zagrodziły jéj drogę do powrotu i nieszczęśliwa zginęła.

Łowiec Polski 1912 nr 1

W d. 9-ym z. m., na Przatowie i Dziadkowicach, należących do p. Władysława Makarczyka, odbyło się polowanie z udziałem 17 myśliwych. Zabito: lisa, 3 cietrzewie, 18 kuropatw i 89 zajęcy. Królem był p. Antoni Kosiński z Gorczyna, mający 14 sztuk na rozkładzie.


Gazeta Świąteczna 1914 nr 1743

Latawce. Dnia 13-go czerwca około godziny 6-ej rano ponad wsią Wydrzynem na północy od Łasku przelatywały dwa latawce od strony Warszawy ku Kaliszowi. Leciały niezbyt wysoko, sprawiając wielki szum i łoskot. Nazajutrz w niedzielę o tejże godzinie leciały z powrotem i zboczywszy nieco na południe od Łasku spuściły się we wsi Gorczynie na ziemię poza stodołami. Wysiedli z nich dwaj lotnicy i dwaj maszyniści. Zabawili cały dzień w Łasku, a że to była niedziela, więc mnóstwo ludzi chodziło przyglądać się owym dziwnym ptakom. O godzinie 6-ej wieczorem lotnicy puścili się w dalszą podróż. Jeden z maszynistą odleciał na swym latawcu w stronę Warszawy, drugi w stronę Piotrkowa. Obaj popędzili w dal bardzo szybko. J. C.

Rozwój 1921 nr 307

Pokaz rolniczy w Łasku.
Z inicjatywy Prezesa Okręgowego Towarzystwa Rolniczego p. Makarczyka, a pod kierownictwem przewodniczącego sekcji hodowlanej p. A. Kosińskiego urządzony został w Łasku jednodniowy pokaz rolny. Otwarcia pokazu dokonała p. Szwejcerowa, przecinając taśmę w bramie wejściowej. Po przemówieniah p. Makarczyka i Księdza prałata Augustynika, poszczególne Komisje przystąpiły do oceny okazów. Najliczniej był reprezentowany dział koni i to przeważnie włościjańskich. Nagród w narzędziach rolniczych za konie włościańskie przyznano trzynaście i prócz tego dwa listy pochwalne od C. T. R. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali: Jan Stasiak z Borszewic p. Walenty Chmielecki z Woli Stryjowskiej, p. Tomasz Gruszczyński z Kopyści, p. Józef Nowaczyński ze Starej Poczty, p. Antoni Kubiak ze Starej Poczty, p. Wawrzyniec Ratajczyk z Brodni, p. Wawrzyniec Posieł z Borszewic, p. Walenty Jaśkiewicz z .......*, p. Stanisław Wałęska* z Woli Łaskiej, p. Antoni Zelewicz* z Ogrodzima.
Większej własności przyznano trzy listy pochwalne od C.T.R., a mianowicie: p. W. Makarczykowi, p. A. Nehringowi za grupę z trzech klaczy i p. J. Jakubowskiemu za klacz półkrwi własnego chowu.
Skromniej przedstawiał się dział bydła. Reprezentowane były obory p. A. Chmieleckiego z Łęk holenderska, p. Janusza Szwajcara z Ostrowa Czerwona polska, p. W. Kucharskiego z Dobronia nizinna czarno skokata, oraz po parę sztuk z folwarków Paprotnia, Kiki i Gorczyna. Panom Chmieleckiemu i Szwajcerowi przyznano listy pochwalne od C.T.R., a pozostałym listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego. Włościanin z Dobronia p. Kabza za krowę podrasowaną otrzymał bronę sprężynową oraz 5000 mk. od Centralnego Towarzystwa Rolniczego.
W dziale nasio i warzyw przyznano 12 nagród.
Dział ten do przeniesienia był obesłany bardzo okazale, wystawione warzywa dosięgały wprost niebywałej wielkości.
W dziale drobiu przyznano listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego p. Walickiej z Przeczni za indyki, p. Kaczyńskiej za kury jajanośne własnej selekcii.
W dziale pracy kobiet obdarzone zostały nagrodami pod postacią naczyń kuchennych włościanki: A. Minjasowa i B. Grabarzowa za śliczne wełniaki i zapaski, M. Rymkiewiczowa i Z. Kobzowa za płótno, K. Grabarzowa za len, K. Łubyszowa za rękawiczki i M. Bojarowa za przędzenie na wrzecionie.
W dziale ogrodniczym p. Janusz Szwajcer został nagrodzony listem pochwalnym od C.T.R. za wzorowo prowadzoną szkółkę owocową.
Spółdzielcza mleczarnia w Kurówku za Wyrób masła otrzymała list pochwalny.
W dziale maszyn rolniczych okazale wystąpił* syndykat Rolniczy w Łodzi Oddział w Łasku. Nie szczędząc pracy i kosztów zaprezentował wszelkiego rodzaju narzędzia i maszyny, to też zasłużenie cieszył się ogólnem z uznaniem, a pawilon Syndykatu Rolniczego był wprost oblegany przez zaciekawionych włościan.
Podczas wystawy ze specjalnie wystawionej trybunki wygłoszone były prelakcje ks. Cesarza proboszcza z Dobronia mówił o kulturze i poszanowaniu cudzego dobra.
Zawdzięczając energii przewodniczącego Wydziału Hodowlanego p. Antoniego Kosińskiego i Komitetu Wykonawczego w składzie p.p. Cetnarowicza Referenta Rolnego Łasku, Szymańskiego, zarządzającego Syndykatem, Janusza Szwajcera, Jana Sznajdra z Karszewa i Boguckiego sekretarzaf Okr. Tow. Rolniczego.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 11

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że
otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Włodzimierzu (vel Włodzimierz-Józef) Kosińskim, synu Józefa, właśc. dóbr ziemskich „Gorczyn", pow Łaskiego;


Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 13 sierpnia 1923 r. co do punktów Nr. Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu Nr. 3 — w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, zaś co do punktu Nr. 6 — w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Rozwój 1923 nr 145

Z prowincji.
BURSA DLA DZIECI REPATRJANTÓW
W ŁASKU.
Zabawa i konkurs strzelecki.
Staraniem koła ziemianek powiatu Łaskiego, którego przewodniczącą jest p. Szwejcerowa, została utworzona w Łasku bursa dla dzieci repatrjantów. Przewodniczącą komitetu bursy obrano p. Kozińską z Gorczyna.
Koszt założenia bursy wynoszący 30 miljonów marek został pokryty dzięki ofiarności ziemiaństwa, przy 8 milionowej subwencji sejmiku powiatowego. Otwarcie bursy nastąpi w sobotę 2 czerwca.
Wobec wysokich kosztów tej instytucji celem pokrycia niedoborów koło ziemianek zorganizowało w ubiegłą niedzielę nader miłą zabawę w lasach p. Szwejcera, i na którą oprócz okolicznego ziemiaństwa zaproszono również gości z Łodzi.
Program zabawy urozmaicono konkursami strzelania do talerzyków (wyrzutków). Do konkursu stanęło 20 strzelców. Ńagrody w postaci artystycznych przyborów gabinetowych ofiarowały ziemianki.
Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych naogół konkurs osiągnął dodatnie wyniki. Pierwszą nagrodę otrzymał p. Stefan Wyganowski z Lgoty. Drugą p. Bronisław Walicki z Krzesniowa. Trzecią p. Koziński z Gorczyna.
Dochód z zapisów myśliwskich w kwocie 2.000.000 zasilił fundusze bursy.

Następnie odbyła się zabawa taneczna w leśniczówce, która się przeciągnęła do rana. Nic dziwnego, że bawiono się ochoczo, gdyż płeć piękna rzeczywiście była pięknie reprezentowana. Z godnym uznania konserwatyzmem tańczono przeważnie tańce polskie, które niewątpliwie więcej uroku posiadają od nowoczesnych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 9

Z. S. P.
Państwowe Stado Ogierów BOGUSŁAWICE.
WYKAZ
stacji kopulacyjnych i dzierżaw w obrębie Województwa Łódzkiego utworzonych przez Zarząd Państwowego Stada Ogierów w Bogusławicach w okresie kopulacyjnym 1925 r.
L. p.
Powiat
Miejscowość
Imię i nazwisko utrzymującego ogiery
Stacja kopulacyjna
Dzierżawa
Nr Ks. Gł.
Nazwa ogierów
Kategoria
16
Łaski
Gorczyn
Antoni Kosiński
/
827
Thillot
II
Bogusławice, dnia 4 lutego 1925 r. Kierownik Państw. Stada Ogier w Bogusławicach: (—) podpis.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 73

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że to­czą się postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Stefanie-Wiktorze-Karolu Restorffie, wierzyc. sum: 2.000 rb., 2.000 rb. i 20.000 rb. z procentami i kaucjami 200 rb., 200 rb. i 2000 rb. i rygorami, zabezpieczonych na dobrach Gorczyn, pow. łaskiego.
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 23 marca 1926 r. co do punktów Nr Nr 1 i 2 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr 3 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wy­dziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 35

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
2) księdzu Edwardzie Kopczyńskim, synu Pawła, jako: 1) właści­cielu 2 działów ziemi Nr. Nr. 44 i 45, powierzchni Nr. 44 — 2385 mtr. kw., a Nr. 45 — 2815 mtr. kw. w „kolonji Łask - Lasy Kolumna Nr. VIII", powiatu łaskiego i 2) właścicielu działki gruntu Nr. 10, powierzchni 2 ha w „kolonji Gorczyn Nr. I", powiatu łaskiego;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 12 listopada 1931 roku w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1931 sierpień

Pożar strawił 4 zagrody.
Pabjanice, 20 sierpnia. W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych, we wsi Gorczyn, gminy Buczek, w powiecie łaskim, wybuchł pożar, który mimo intensywnej akcji ratunkowej strawił doszczętnie 4 zagrody Szczecińskiego, Rybczyka, Wolnego i Marciniaka.
Straty sięgają wysokości 50.000 złotych.
Jak wykazało przeprowadzone dochodzenie pożar spowodował 4-letni synek Szczecińskiego. Chłopiec, pozostawiony bez opieki bawił się zapałkami i wzniecił pożar.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
10. Gorczyn, obejmującą: wieś Gorczyn, kolonję Gorczyn Nr. I, II, III, IV, folwark Gorczyn.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 15

Sygnatura: 1107/34.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku, mający kancelarję w Łasku, przy ul. Dworskiej Nr. 1, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 sierpnia 1934 r. w Gorczynie, Czestkowie, gm. Buczek i w Łasku odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Stefana Borowieckiego, Ignacego Bartuze, Wincentego Kowalczyka i f. "Rolnik" w Łasku, składających się z 8 sztuk trzody chlewnej, 4 sztuki jałowizny, 9 gęsi, 50 kur, 170 m. kartofli, 25 m. żyta ze słomą, mebli oraz 2 siewników nowych 13-rzędowych f. "Wenske", oszacowanych na łączną sumę zł. 561+660+825+800.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 7/VIII 1934 r.
Komornik:
(—) St. Skopiński.


Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.
Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 99

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi sekcja ziemska niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe.
3) Janie Kolebacz, zmarłym dnia 25 lipca 1935 roku w kolonji Gorczyn gm. Buczek, właścicielu działki gruntu Nr. 31 o powierzchni 4 ha uregulowanej w księdze kolonja Gorczyn Nr. III powiatu łaskie­go rep. Nr. 54p;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 marca 1936 r. w tutejszym wydziale hipotecz­nym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 493/35 r.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 84

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym obwie­szcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spad­kowe:
7) Stanisławie Sobala, zmarłym w dniu 1 września 1934 r., wła­ścicielu działki nr 45, uregulowanej w księdze Gorczyn nr IV, pow. ła­skiego, rep. 54r.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 23 kwietnia 1937 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 65

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
3) Ignacym Jabłońskim, zmarłym w dn. 25 maja 1937 r., współ­właścicielu dóbr Gorczyn, pow. łaskiego, rep. 54;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 17 lutego 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 706/37.


Dziennik Łódzki 1952 nr 66

Dni Gotowości" w POM-ie Gorczyn i w gminie Wodzierady
Piątek 14 marca. W komitecie Powiatowym Partii w Łasku narada. W Powiatowej Radzie Narodowej również. Tu i tam aktywiści gminni składają meldunki z przebiegu przygotowań do nadchodzącej kampanii siewów wiosennych. Tu i tam radzą nad usunięciem istniejących jeszcze braków oraz zastanawiają się nad wyzyskaniem wszelkich możliwości w celu sprawnego przeprowadzenia wszystkich prac, od których zależeć będzie nakreślony w planie wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej każdej gromady, każdej spółdzielni produkcyjnej, każdej grupy uprawowej.
W POM Gorczyn mechanicy majstrują przy dwu „Ursusach" i jednym „Zetorze"
Ach, ta Centrala Zaopatrzenia! wzdycha któryś z mechaników. — Gdyby nie brak niektórych części wymiennych, już dawno bylibyśmy po remontach.
Traktorzyści z brygad Stanisława Kopki, Kazimierza Sobały, Aleksandra Nowaka, Stanisława Dana i Zygmunta Łakomskiego znają dokładnie stan swych ciągników i sprzętu pomocniczego, a także plan prac wiosennych w 8 spółdzielniach produkcyjnych. Niestety, nie znają planu prac w gromadach. POM Gorczyn nie zawarł bowiem dotąd ani jednej umowy tak z komitetami założycielskimi jak i z gromadzkimi grupami uprawowymi.
Wezwanie załogi PAFAWAGU poderwało wielu gorczyńskich traktorzystów. I oni chcą uczcić czynem 60 rocznicę urodzin Prezydenta Bieruta. Brygada Sobały postanowiła więc przekroczyć swój plan wiosenny o 30 proc. Traktorzysta Kazimierz Luter oszczędzi tyle paliwa, że będzie mógł na nim przepracować dodatkowo jeden dzień w miesiącu. Julian Łabędzki zobowiązał się przepracować na swym „Ursusie" 2 000 godzin bez kapitalnego remontu i zaoszczędzić 70 kg paliwa. Jan Stasiak na zaoszczędzonym paliwie przepracuje dodatkowo jeden dzień w miesiącu
***
W gminie Wodzierady, dzięki harmonijnej współpracy zarządów ZSCh i GS z Prezydium GRN, przygotowania do akcji wiosennej są już niemal ukończone. SOM wyremontował wszystkie siewniki i rozprowadził je po gromadach. Z wykrytych 27 ha odłogów 24 ha będą przeznaczone na zalesienie, a 3 ha w gromadzie Chorzeszów wspólnie zagospodarują małorolni Olszewski, Siwiński i Szymczak.

Pomocą sąsiedzką będzie objętych 22 gospodarzy, którzy nie posiadają siły pociągowej. Szczególnie troskliwie postanowiono zaopiekować się wdowami Walerią Antoniewską z Kwiatkowic, Anną Pokorską z Leśnicy, Karoliną Kotasową z Dobruchowa i Marianną Gieżek.


Dziennik Łódzki 1953 nr 54

Na polach woj. łódzkiego rozpoczęła się orka
W wielu gromadach woj. łódzkiego, posiadających grunty o glebach piaszczystych, chłopi już w końcu lutego przystąpili do przyorywania obornika czy to pod ziemniaki, czy pod zboża jare.
— Pod ziemniaki najlepiej przyorać obornik jesienią — mówi pracujący w polu Józef Górczyński z Brzykowa (gm. Widawa, pow. łaski) — no, ale ubiegła jesień z powodu ulewnych deszczów nie pozwoliła na to. A więc ponieważ luty uśmiechnął się do nas rolników, łapię czas za nogi i przygotowuję glebę pod wiosenne uprawy.
Z bułanka unosi się raz po raz kłąb pary. Mimo że słońce jasno przyświeca, dmie porywisty, chłodny wiatr. Górczyński cmoka na konia i dodaje z uśmiechem:
— Jak tak dalej będzie, pod koniec tygodnia zaczniemy siać mieszanki motylkowe na paszę dla bydła. Nasz instruktor rolny Józef Owczarek wystarał się dla gminy o odporne na zimno nasiona.
Na 18 istniejących w pow. łaskim GOM-ów całkowicie do wiosennej akcji siewnej są już gotowe: Ksawerów, Górka Pabianicka, Dobroń, Buczek, Wygiełzów, Zelów, Pruszków, Sędziejowice, Zapolice, Wodzierady, Bałucz, Lutomiersk.
GOM-y Dłutów, Łask, Chociw, Szczerców, Widawa i Rusiec, po otrzymaniu brakujących części wymiennych, kończą remonty ostatnich siewników.
Akcja podpisywania umów z chłopami na siew rzędowy znajduje się dopiero w fazie początkowej i wykonana została zaledwie w 30 proc.
***
POM Gorczyn, ukończywszy już 19 stycznia remonty pługów. kultywatorów, bron, wałów i siewników rozplanował wspólnie z zarządami 11 spółdzielni produkcyjnych zasiew kultur wiosennych i zawarł umowy na przeprowadzenie orek głębokich oraz kultywacji.
W dniach najbliższych, po otrzymaniu z Ekspozytury POM w Łodzi nowego cennika, wyruszą do gromad kilkuosobowe ekipy w celu zawierania umów z mało i średniorolnymi chłopami na przeprowadzenie traktorami orek głębokich i kultywatorowania
Należy się spodziewać, że Wydział Polityczny POM Gorczyn oraz Agronomowie jeszcze przed rozpoczęciem wiosennej kampanii siewnej udzielą szerokiej pomocy fachowej nowopowstałym spółdzielniom produkcyjnym w Markówce, Zielencicach, Nowej Woli, Szynkielewie i Okupie Małym.
C. M.

Dziennik Łódzki 1969 nr 253

W Gorczynie, pow. Łask motocyklista Henryk Kuśmirowski uderzył w samochód ciężarowy. Kierowca doznał ciężkich obrażeń.


Dziennik Łódzki 1970 nr 41


W Górcinie, pow. Łask, Tadeusz D. prowadząc nieostrożnie samochód zderzył się z innym samochodem, straty wynoszą 15 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1972 nr 35

O godz. 7.30 w Gorczynie pow. Łask „Star" FH 0119 wskutek poślizgu wpadł na drzewo. Pasażerka Jolanta C. odniosła lekkie obrażenia.

Dziennik Łódzki 1973 nr 172

W Gorczynie pow. Łask spłonęła malarnia miejscowego POM. Straty 40 tys. zł. Przyczynę ustali komisja. (kl)


Dziennik Łódzki 1973 nr 274


W wyniku poślizgu w miejscowości Górczyn pow. Łask „Syrena" zjechała do rowu, uderzywszy jednocześnie w przydrożne drzewo. Dwie pasażerki samochodu Anna F. i Anna S. przebywają w szpitalu w Łasku.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza