-->

wtorek, 7 maja 2013

Gajewniki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gajowniki, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gajewniki, parafia borszowice (borszewice), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewska, kasztela.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Gaiewniki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 21, ludność 176, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Gajewniki,  wś i folw., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Borszewice. W 1827 r. było tu 21 dm. i 176 mk. Folw. G. z wsią G., Kraszęcin i Kęszyce, podług opisu z roku 1876 rozl. dworska wynosi m. 740, grunta orne i ogrody m. 426, lasu m. 128. Wieś G. osad 17, gruntu m. 167; wś Kraszęcin osad 6, gruntu m. 80; wś Kęszyce osad 19, gruntu m. 245. A. Pal.

Spis 1925:
Gajewniki, wś, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 37. Ludność ogółem: 235. Mężczyzn 117, kobiet 118. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 235. Podało narodowość: polską 235.

Spis 1925:
Gajewniki A, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 112. Mężczyzn 58, kobiet 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 85, ewangelickiego 27. Podało narodowość: polską 112.

Spis 1925:
Gajewniki-Obrok, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 127. Mężczyzn 69, kobiet 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 123, ewangelickiego 4. Podało narodowość: polską 127.

Wikipedia:
Gajewniki-wieś w środkowej Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Leży około 4 kilometry na północny wschód od Zduńskiej Woli oraz 37 kilometrów na południowy zachód od stolicy województwa - Łodzi. W bliskim sąsiedztwie leży także wieś Gajewniki-Kolonia. Populacja wsi wynosi 179 osób. Gajewniki były dawniej wsią folwarczną, podległej parafii Borszewice. W 1827 roku zamieszkiwało tutaj 176 mieszkańców, liczba domostw zaś wynosiła 21. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W Gajewnikach znajduje się stadnina koni, kilka gospodarstw agroturystycznych, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, OSP Gajewniki oraz klub sportowy. W bliskim sąsiedztwie leży także wieś Gajewniki-Kolonia. W Gajewnikach znajdują się dwa gniazda bociana białego.

Wikipedia:
Gajewniki-Kolonia-wieś w środkowej Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. Leży około 4 kilometry na wschód od Zduńskiej Woli oraz 38 kilometrów na południowy zachód od stolicy województwa Łodzi. W bliskim sąsiedztwie znajduje się także wieś Gajewniki. Populacja wsi wynosiła w 2009 roku 130 osób, w tym 60 kobiet i 70 mężczyzn. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GAJEWNIKI par. Borszewice, p. zduńskowolski należą do dóbr Bilew. W 1836 r. w schedzie po Prądzyńskim własność Róży Kęszyckiej, wartość 99 tys. zł. W 1876 r. f-k Gajewniki z wsiami Kraszęcin, Kęszyce ma 740 mg w tym 128 mg lasu.(SGKP t.2, s.441)
1992 r.

Dziennik Powszechny 1836 nr 89

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpionej śmierci: 1. Antoniego Prądzyńskiego, właściciela dóbr ziemskich Bilowa z przyległościami, i dobr Gajewniki takze z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim, Województwie Kaliskiem położonych;  
(…)  ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tych spadków, w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem, a w szczególności: co do pierwszego na dzień 20 Sierpnia (1 Września): (…) roku bieżącego 1836. Wszyscy zatem, których interesować może, w dniach powyżej oznaczonych winni są zgłosić się z prawami swemi, nie chcąc być narażonemi na straty, któreby ponieśli z opóźnienia. Kalisz dnia 12/24 Marca 1836 r. Rejent Kan. Ziem. Wdztwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 195

(N. D. 2567) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci Róży z Prądzyńskich Kęszyckiej właścicielki dóbr Gajewniki w Powiecie Szadkowskim położonych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadku z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowego spadku przed podpisanym Pisarzem na dzień 27 Listopada (9 Grudnia) 1840 r. i z wezwaniem na tenże termin interesentów pod prekluzyą.
Kalisz dnia 18 (30) Maja 1840 r.
Antoni Korzeniowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 169

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 7 b. m. skutkiem uderzenia piorunu we wsi Gajewnikach, powiecie Sieradzkim, spaliły się 2 stodoły na rs. 566 oszacowanych.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 107

(Ν. D. 1984) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Dnia 15 (27) b. m. z rana pasterz dworski ze wsi Gajewnik, pasąc bydło w boru do tej wsi należącym, z Danielem Fajfer małym chłopcem spostrzegł człowieka nieżywego pod krzem jałowcu na wznak leżącego, którego rysopis jest taki: miał lat około 60 wzrostu dobrege, wychudły i znędzniały, twarz okrągła, włosy rzadkie blond, oczy niebieskie, nos i usta mierne, podbródek z jasnych włosów, broda takaż nożyczkami przystrzyżona, ubiór jego, dwie koszule i spodnie zgrzebne, buty chłopskie, płaszcz stary żołnierski bez guzików i apolet, na szyi miał gałgan płócienny zawiązany, przy nim była czapka z ciemnego sukna watowana, kij z templakiem rzemiennym sakwy, w których były: grzebień, kozik i gałgany, obok niego leżały różne łachmany, gdy człowiek ten z imienia i nazwiska nie jest wiadomym, przeto Sąd wzywa każdego, ktoby o nazwisku imieniu i pochodzeniu tegoż miał wiadomość, by Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu swego zamieszkania udzielić zechciał takową.
Szadek d. 18 (30) Kwietnia 1852 r.
J. Sztandynger, Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 283

(N. D.6663 ) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Maryanny Kęszyckiej współwłaścicielki dóbr Gajewniki z Okręgu Szadkowskiego.
Otworzyły się spadki, do uregulowania których, wyznaczony jest termin w Kanc. Ziem. Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na d. 27 Czerw. (9 Lipca) 1855 r.
Kalisz d. 30 Listop. (12 Grud.) 1854 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 210

(N. D. 3377) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Walentego Kęszyckiego wierzyciela summ a) złp. 22000 czyli rs. 3300, pod N. 9 na dobrach Wola Stryjewska, b) złp. 8000, albo rs: 1200 pod N. 6. c) złp. 3000 albo rs. 450, pod N. 7, i d) złp. 3000 albo rsr. 450, pod N. 8, ostatnich trzech na dobrach Gajewniki, wszystkich w dz. IV wykazu wspomnionych dóbr z Ogu Szadkowskiego zabezpieczonych.
(...) Otworzyły się spadki, do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 29 Grudnia 1856 r. (10 Stycznia r. 1857.)  
Kalisz d. 22 Maja (3 Czerw.) 1856 r.
Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 242

(N. D. 6020) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Kazimierza Stęrzyckiego, współwłaściciela dóbr Gajewnik w tychże dobrach Okręgu Szatkowskim zamieszkałego, na przeciw Bronisławowi Julii, Alexandrowi i Walentynie nie letnim rodzeństwu Kęszyckim, współwłaścicielom dóbr rzeczonych, którym głównym opiekunem jest Józef Kęszycki dziedzic dóbr Brończyca, tamże w Okręgu Kaliskim, a podopiekunem Karol Wielowiejski dziedzic dóbr Niewojowic w tychże dobrach O-gu Konieckim zamieszkali, na dniu 20 Listopada (2 Grudnia) 1858 r. zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów też dobra Gajewniki przed Assesorem Jezierskim w sali audyencyonalnej wspomnionego Trybunału. Licytacya dóbr tych zaczynać się będzie od summy rs. 21,000 kop. 40. Таха przez biegłych w dniu 10 (22) Marca 1859 r. rozpoczętą, a w dniu 1 (13) Kwietnia t. r. ukończoną, wyśrodkowany. Warunki sprzedaży w biurze Pisarza Trybunału złożone, ogłoszone zostały w dniu 15 (27) Października 1859 r. Poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia wyznaczony został na dzień 3 (15) Grudnia r. b. na godzinę 3 z południa.
Kalisz dnia 17 (29) Października 1859 r. Nowicki.

Dziennik Warszawski 1865 nr 127

Korespondencje Dziennika Warszawskiego.
Sieradz. We wsi Batuczy i Borszowicach w dniu 2 (14) maja, nadzwyczajna burza połączona z gradem i ulewą, zniszczyła zasiewy jare i ozime. —W tymże dniu we wsiach Janiszowicze, Suchoczasy i Gajewniki, burza połączona z gradem wielkości orzecha tureckiego, poczyniła szkody w ozimych i jarych zasiewach na sumę rs. 3,000.  

Kurjer Warszawski 1866 nr 292

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 5,712 kop. 12, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 16 (28) Grudnia r. b., Kazimierzowi Kęszyckiemu, właścicielowi dóbr Gajewniki, położonych w Gubernji Warszawskiej; Powiecie Sieradzkim, Gminie Zduńska Wola, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1869 nr 19

N. D. 380. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hypotecznych poniżej wymienionych.
8. Gajewniki, z koloniami: Kraszęcin i Kęszyce, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 490 kop. 68 1/2, vadium do licytacji rs. 1,350, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 5,050, termin sprzedaży dnia 3 (15) Listopada 1869 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.). (…)
Kalisz dnia 10 (22) Grudnia 1868 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Kaliszanin 1871 nr 14


W ciągu miesiąca stycznia r. b. dokonano kupna i sprzedaży następnie wymienionych nieru­chomości pod jurisdikcją miejscowego trybunału zostających:(...) dobra ziemskie Gajewniki w okręgu Szadkowskim powiecie Sie­radzkim położone, Kazimierza Kęszyckiego wła­snością będące, tenże sprzedał takowe Janowi Skolimowskiemu za summę szacunkową rs. 17,750 za kontraktem urzędowym.

Dziennik Warszawski 1871 nr 88

N. D. 2511. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Karola Kuske, wierzyciela sumy rsr. 1050 z procentem i kosztami na dobrach Gajewniki z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 17 przez ostrzeżenie zapisanej. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na d. 23 Października (4 Listopada) 1871 r. w Kancelarji mej w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Kwietnia 1871 r.
Józef Jezierski.  

Gazeta Sądowa Warszawska 1873 nr 23

SĄDOWNICTWO GMINNE. Ze sądu gminnego Zduńska Wola. O testamentach u włościan i jeszcze słowo o zwyczajach miejscowych. Będąc zaproszeni do sprawozdań o działaniach tutejszego sądu gminnego, rozpoczęliśmy od przesłania artykułu, podtytułem: Zasady postępowania w sprawach policyjnych i cywilnych, zwyczaje zachowywane pomiędzy włościanami, co do podziału spadków i t. d. który to artykuł pozyskał miejsce w N. 14 Gazety. Skądinąd zamieszczony artykuł w N 21 téjże Gazety, skłania nas do objaśnienia niektórych szczegółów sprawozdania naszego. Nasz włościanin nie zawsze jest nieoględny w wydatkach, a jeżeli się powiedzie któremu zgromadzić jaki zapasik gotowizny, odtąd staje się zwykle oszczędnym, a często nawet i wstrzemięźliwym, jeżeli takim poprzednio nie był. Najmniej atoli jest oględnym w wydatkach na przewidywany swój pogrzeb, pragnąc wedle wyrażenia u włościan być pochowanym pięknie. Na ten cel zwykle rozporządza zaoszczędzoną przez siebie gotowizną, w braku któréj upoważnia swoją rodzinę do spieniężenia jakiej sztuki bydła. Widząc się bliskim zgonu, poczuwa się niekiedy do obowiązku rozporządzenia swym majątkiem, zwłaszcza że przez swoich spadkobierców bywa o to częstokroć z naleganiem proszony. Nie obcem jest dla niego przeświadczenie o ważności aktów notaryalnych, témsamém wie o tém że testament sporządzony w takiej formie jest najskuteczniejszy, skoro sam takowego napisać nie umie. W takich razach stawa on w konieczności zastanowić się, na który z tych dwóch celów użyć wypada zaoszczędzony przez siebie grosz? Wybór tu jest łatwy i zawsze taki sam prawie bywa, bo skoro zezna testament, to nie stanie na pogrzeb. Wprawdzie pogrzeb mógłby być skromniejszy, lecz cóż przeciwko temu przedsięwziąść, skoro to jest u niego prawie artykułem wiary. Wtém więc leży przyczyna, że w miejsce testamentu czyni on rozporządzenia ustne w obec sołtysa i świadków, na których zwykle swoich przyjaciół przyzywa. Biorąc w ścisłém znaczeniu, rozporządzenie takie nie jest testamentem, jest jednak świadectwem w obec sądu gminnego o ustopniowaniu, jakie spadkobiercy zajmowali w sercu spadkodawcy; a ztąd nie mamy powodu nie uwzględniać takiego dowodu. Gdy zaś wedle wyrażenia Prawodawcy, wymiar sprawiedliwości jest głównie powierzony sumieniu sądu gminnego, tém samém świadectwo takie w oczach naszych, tém większego nabiera znaczenia. Czyż wreszcie w postępowaniu takiém, mamy prawo upatrywać i podejrzywać same tylko nadużycia? Włościanin nasz ma niezaprzeczenie wady obyczajowe, obok tego jest rzeczą pewną, że żaden z nich nie powiedziałby Wezyrowi Szacha Perskiego, że Boga wymyślili ludzie bogaci. Ma on wiarę, a wezwany w jéj imię fałszywie świadczyć nie będzie. Same zwyczaje miejscowe nie są wystarczające do wyrokowania w sprawach włościańskich, między któremi bywają niekiedy sprawy nie małego znaczenia. Nie podpada więc wątpliwości, że dopełnienie tego niedostatku Prawodawca powierzył rozsądkowi sędziów. Dalekimi wszakże jesteśmy od pojmowania wyrażenia rozsądek, iżby takowe miało tylko oznaczać ową rodzimą siłę, absolutnie czerpaną z siebie tylko samych, mogącą nam starczyć do stanowczego wyrokowania w sprawach. Przez ten wyraz my pojmujemy przewodnika do poszukiwania prawdy i pojęć o sprawiedliwości, tam gdzie nam rozsądek wskazuje. I dla tego wypowiedzieliśmy dawniej, że się posiłkujemy niejaką znajomością praw obowiązujących w kraju, nie spuszczając z uwagi miejscowych zwyczajów, o ile takowe z moralnością są zgodne. Że sądy gminne bez studjowania miejscowych zwyczajów obejść się nie mogą, i lekceważyć ich nie powinny, to z pomiędzy wielu innych dwie wybrane sprawy, niechaj tu posłużą za dowód: 1. W wsi Gajewniki był owczarz G. J., który w r. 1864, został uwłaszczony 12 zagonami gruntu i jedną izbą. Umierając pozostawił 65 letnią wdowę, córkę zamężną za owczarzem w wsi sąsiedniej i doletniego syna, służącego za owczarza przy dosyć liczném składzie. Syn i córka natrętnie domagali się podziału spadku oszacowanego na rs. 90 . Z czego wypaśćby powinno, że matka spracowana i obarczona wiekiem, powinnaby pozostać przy dochodzie jaki czyni procent od rs. 30, to jest po rs. 1 kop. 50, rocznie, córka zaś i syn otrzymaliby zaraz na własność po rs. 30, które to pieniądze, jak się pokazało, były im na to potrzebne, aby je schować. Tak uwłaszczonych w kraju naszym liczba jest wielka. Nie uwzględniając przeto w takich razach zwyczajów miejscowych, sąd gminny dałby powód do niemoralności, stwarzając swymi wyrokami proletaryat żebrzących wdów po osadnikach, nie będących wstanie zapracować na chleb powszedni. Dla tego sąd gminny przysądziwszy własność osady spadkowej, synowi i żonie, matkę w dożywotniém jéj posiadaniu utrzymał. 2. W wsi Stęszyce umarł włościanin wdowiec, pozostawiwszy 4-ro doletnich dzieci, dla których w spadku rs. 500 było. — Jedna z nich dotknięta jest głupotą, niemogąca zapracować w zupełności na siebie, obok tego nie przestaje ona potrzebować rodzicielskiego około siebie starania. Wypadało więc ustanowionemu opiekunowi oddać ją na utrzymanie za procent roczny rs. 6 kop. 25. — Któżby się tego dobrowolnie podjął? — I dla tego za wpływem sądu gminnego, troje innych rodzeństwa zobowiązali się dobrowolnie dopłacać opiekunowi po rs. 3 rocznie, na jéj utrzymanie. F. Piotrowski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 73

N. D. 1893. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:   
2. Władysława Węglińskiego, współwłaściciela sumy rs. 796 k. 71 1/2 w dziale IV pod pod Nr. 11 wykazu hypotecznego dóbr ziemskich Gajewniki z okręgu Szadkowskiego hypotekowanej.
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam ostateczny termin w tutejszej kancelarji Ziemiańskiej na dzień 1 (13) Października 1873 r.  
J. Korycki.

Dziennik Warszawski 1874 nr 156

N. D. 4665*.
Gabryel Majkowski mąż mój mieszkaniec wsi Gajewniki w pow. Sieradzkim po wysłużeniu lat 25 w wojsku, w roku 1848 powtórnie powołany został do służby wojskowej na kompanią węgierską z której dotąd niepowrócił. Niemając po dziś dzień żadnej wiadomości o życiu lub śmierci pomienionego męża mojego, proszę i wzywam ktobykolwiek miał jakąś wiadomość, o miejscu pobytu, życiu lub śmierci pomienionego Gabryela Majkowskiego, aby raczył o tem zawiadomić Wójta gminy Zduńska Wola w powiecie Sieradzkim.
Zduńskawola d. 22 Lipca 1874 r.
Katarzyna Majkowska.

*nieczytelne


Dziennik Warszawski 1874 nr 221

N. D. 6595. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1° Icka Olsztejn współwierzyciela sumy ewikcyjnej rs. 1000 i rs. 1500 z przyznania właściciela folwarku Myszyn pochodzącej, w dziale IV pod Nr. 37 i ad 37, wykazu dóbr Gajewniki z O-gu Szadkowskiego zahipotekowanych.  
(…) odkrył się spadek, do uregulowania którego, termin na dzień 18 (30) Kwietnia 1875 r. wyznaczam.
Kalisz dnia 12 (24) Pazdzier. 1874 r.
Teofil-Józef Kowalski, Rejent,

Poradnik dla Handlujących oraz dla Gospodyń i Mniejszych Posiadaczy Rolnych 1891 nr 13


Na folwarku Gajewniki w powiecie sieradzkim zgorzała stajnia, obora i wozownia, należąca do p. Skolimowskiéj, ubezpieczone na 1680 rubli.

Kurjer Warszawski 1891 nr 94

W d. 19-ym z. m. w majątku Gajewniki (w pow. sieradzkim) należącym do p. Skulimowskiej, pożar zniszczył wszystkie zabudowania, zabezpieczone na 1,680 rs., a w nich różnych sprzętów i inwentarzy nieasekurowanych wartości l,600 rs.
Pożar wynikł z niewiadomej przyczyny. 

Gazeta Świąteczna 1899 nr. 962

Przy podziale znalezionych niby pieniędzy okradziony też został na jarmarku w Zdunskiéj-Woli, w gub. kaliskiéj, gospodarz Kacper Grzanka ze wsi Gajewnik. Złodzieje zabrali mu 30 rubli i to nie jego własnych, jéno pożyczonych na kupno konia, który mu był w gospodarstwie koniecznie potrzebny. P. B.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 133

Zbrodnia. W nocy z 22 na 23 maja r. b., w kolonji Gajewniki gminy Zduńska-W ola, zamordowany został przez niewiadomych złoczyńców, samotnie zamieszkały w domu własnym 64-ro letni włościanin Jan Bartela. Sąsiad zamordowanego Stanisław Krakowiak, słysząc w nocy szczekanie psów, zerwał się z łóżka, z zamiarem zbadania przyczyny ujadania zazwyczaj spokojnych zwierząt; przekonawszy się jednak że psy głośno odzywały się przy domu Barteli, znajdującego się zaledwie o kilkadziesiąt kroków od zabudowań Krakowiaka, nie miał odwagi wyjść z domu, aby przekonać się, co się tam dzieje. Nad ranem, skoro zaczęło świtać, Krakowiak udał się do mieszkania Barteli, gdzie przedstawił mu się straszny obraz. Bartela wisiał na jednym ze słupów przegradzających izbę, w jedynej bieliźnie, co dowodzi, iż Bartelę napadnięto w czasie, gdy tenże był pogrążony w śnie. Zawiadomiona o tem bezzwłocznie policja i władze sądowe, zjechały na miejsce zbrodni wraz z lekarzem eksportera, który skonstatował, 1) że śmierć nastąpiła na kilka godzin przed ich przybyciem, 2) że na bieliźnie znajdują się ślady krwi, że szyja Barteli okręcona była dwa razy sznurem, 4) że ciało Barteli okryte zostało sińcami i ranami. Z powyższych oznak, komisja sądowo-lekarska doszła do przekonania, że Bartela został powieszony na belce jeszcze żywym. Miejscowi włościanie podejrzywają o dokonanie tej niecnej zbrodni córkę i zięcia nieboszczyka, którzy z nim żyli w nieustannej niezgodzie, z powodu chęci zagarnięcia mienia Barteli. W sprawie tej prowadzi się energiczne śledztwo.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 168


+ Zbrodnia. W kolonji Gajewniki pod Zduńską Wolą w niezwykły sposób zamordowano 64-letniego włościanina Jana Bartela. Oto zbrodniarze powiesili go na słupie, przegradzającym izbę. Jak stwierdziła ekspertyza sądowo-lekarska, Bartela powieszono żywego w jednej tylko koszuli, co dowodzi, że napadnięto go, kiedy spał. Gaz. kal. donosi, że włościanie miejscowi podejrzewają o zbrodnię córkę i zięcia zamordowanego, który oddawna chcieli zagarnąć jego mienie. 

Rozwój (Gazeta Wieczorna) 1914 nr 13

Ze Zduńskiej Woli.
W Zduńskiej Woli obecnie czynna jest jedna tylko fabryka, mianowicie tasiemczarnia Kellera, pozostałe fabryki są nieczynne.
Bezrobotni robotnicy nie otrzymują żadnych zapomóg od fabrykantów.
Komitet obywatelski niesienia pomocy biednym, z powodu braku funduszów, zaprzestał wydawania chleba i tanich oraz bezpłatnych obiadów.
Nędza wśród ludności ubogiej z dnia na dzień się rozszerza.
Artykuły spożywcze, dotychczas tanie, z chwilą otwarcia komunikacyi z Łodzią podskoczyły niepomiernie.
Funt chleba w Zduńskiej Woli kosztuje 11 do 12 kopiejek, mąka żytnia jest w tejże cenie, pszennej brak zupełny.
Funt cukru kosztuje 25 kopiejek, faryny 20, ćwiartka kartofli 75 kop., nafty niema wcale.
Ludność miejscowa i okoliczna rabuje lasy rządowe pod Zduńską Wolą, zdobywając sobie tym sposobem drzewo na opał.
Przeciwko rabunkom leśnym straże leśne są bezsilne.
Milicya obywatelska pełni swe czynności wzorowo, bez wszelkich nadużyć pilnuje porządku publicznego, skutkiem czego, pomimo ogólnej nędzy i niedostatku wśród ludności, występki kryminalne zmniejszyły się w znacznym stopniu.
W mieście ludność informuje się o wypadkach bieżących z pism łódzkich, które sprowadza biuro dzienników „Kometa".
Z liczby siedmiu osób, rannych wskutek wybuchu granatu na ul. Złotej, czworo ludzi w szpitalu zmarło.
Od granatów zburzony został częściowo jeden dom przy ul. Łaskiej, oraz na przedmieściu Górki cztery domy spłonęły i kilka zostało podziurawionych przez kule.
W okolicy na linii okopów leżąca wieś Gajowniki została doszczętnie spalona.
Z sześćdziesięciu z górą zagród ocalały zaledwie cztery, położone na uboczu. Pogorzelcy tameczni, pozbawieni wszelkiego mienia, rozproszyli się i znaleźli przytułek częściowo po wsiach okolicznych u gospodarzy znajomych i krewniaków, częściowo emigrowali na zimę do Zduńskiej Woli i Łodzi.

Robotnicy, pozbawieni pracy, wędrują po okolicy z woreczkami na plecach, kwestując od włościan kartofle.
_________________________________________________________________________________

Gazeta Łódzka 1915 nr. 37
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 51

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Urbaniaku, właścicielu działki gruntu Nr 4, obszaru 3 dzies. 1845 saż., z maj. Gajewniki-Główne, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 13 stycznia 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 64

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 4 czerwca 1920 r. poszukuje Jana vel Johana Szperlinga, syna Karola i Emilji, lat 28, niemca, wyz. ewangiel., rolnika, zamieszkałego we wsi Gajewniki, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego, a oskarżonego z art. 2 dekretu z d. 30. I. 1919 r. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Znaki szczególne poszukiwanego: ma ślad po złamaniu lewej ręki przy łokciu.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 76

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Antonim Kaczmarku, właśc. działki gruntu powierzchni 3 dzies. 1845 sąż. kw. ozn. Nr 5 zap. pod Nr 5 w dz. II wyk. hip. majątku Gajewniki Główne, pow. Sieradzkiego;
8) Piotrze Wojewodzie, właśc. działki gruntu ozn. Nr. 1 powierzchni 3 dz. 1845 sąż. kw., zapisanej w dz. II wyk. hip, pod Nr 2 ks. wiecz. Gajewniki Główne, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 21 kwietnia 1922 r. w kacelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 1

Notariusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Antonim Kaczmarku, właśc. działki gruntu powierzchni 3 dzies. 1845 sąż. kw. ozn. Nr. 5 zap. pod Nr. 5 w dz. II wyk. hip. majątku Gajewniki Główne, pow. Sieradzkiego;
8) Piotrze Wojewodzie, właśc. działki gruntu ozn. Nr. 1 powierzchni 3 dz. 1845 sąż. kw., zapisanej w dz. II wyk. hip. pod Nr. 2 ks. wiecz. Gajewniki Główne, pow, Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 21 kwietnia 1922 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 76

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 5 czerwca 1923 r. następującą firmę pod Nr 72:

Chrześcijańska Spółka Tkacka w Zduńskiej-Woli, spółka z ograni­czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej - Woli". Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemysłu włóknistego. Wspólnikami są: 1) Antoni Afek, zamieszkały w Zduńskiej Woli, 2) Konstanty Ambrozewicz — Borzewice, pow. Łaski, 3) Jan Ambroziak — wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 4) Wincenty Banachowski — w Zduńskiej-Woli, 5) Apolinary Barski—wieś Wośniki, pow. Sieradzkiego, 6) Marjanna Barska—w Wośnikach, 7) Władysław Bednarek—wieś Zduny, pow. Sieradzkiego, 8) Antoni Bednarek — wieś Wośniki, 9) Michał Bijaczyk, 10) Walenty Birski, 11) ks. Władysław. Borek, 12) Stanisław Brzeziński, 13) Franciszek Bregier, za­mieszkali w Zduńskiej-Woli, 14) Jan Bryl — wieś Gajewniki, pow. Sieradz­kiego, 15) Henryk Caspari—-w Łęczycy, 16) Julja Czarnik—w Zduńskiej-Woli. 17) Andrzej Zaremba Cielecki — we wsi Zygry, pow. Sieradzkiego, 18) Jan Czerkaski — w Zduńskiej-Woli, 19) Bronisław Chwaliński, 20) Jerzy Dudaj, zamieszkali w Sieradzu, 21) Kazimierz Derwalski, 22) Marja Derwalska, 23) Norbert Dąbrowski, 24) Donata Dąbrowska, 25) Marjanna Dąbrowska, 26) Walerjan Formański, 27) Jan Finder, 28) Józef Finder, 29) Marjanna Finder, 30) Adam Fraszczyński, 31) Jakób Fiks, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 32) Wawrzyniec Frankowski — w Sieradzu, 33) Janina Formańska, 34) Ignacy Formański, 35) Franciszek Duszkiewicz, 36) Leon Grabski, 37) Kiljan Grabski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 38) Ignacy Gabrjończyk- wieś Biały-Ług, gm. Zduńska-Wola, 39) Feliks Gadecki, 40) Władysław Gubański, 41) Józef Fogel, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 42) Konrad Hoffman — wieś Zygry, pow. Sieradzkiego, 43) Juljusz Hesse, 44) Stanisław Hajdrych, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 45) Piotr Hajdas — w Sieradzu, 46) ks. Jan Hewelke, 47) Adolf Jencz, 48) Ludwik Jakubowski, 49) Wła­dysław Jerke, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 50) Zofja Jarecka—wieś Męcka Wola, pow. Sieradzkiego, 51) Antoni Jaruga, 52) Antoni Jędrychowski, 53) Zofja Janowska, 54) Władysław Kromołowski, 55) Jan Kałużewski, 56) Juljan Kornatowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 57) Wojciech Ko­chanowski—wieś Paprotnia, pow. Łaskiego, 58) Wincenty Krata, 59) Wincenty Kade, 60) Adam Kołakowski, 61) Władysław Kasprzak, 62) Józef Kucner, 63) Franciszek Kakowski, 64) Stefan Kapuściński, 65) Bolesław Kowalski, 66) Antonina Kowalska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 67) An­toni Kaczmarek—w Pabjanicach, 68) Józef Kornacki — wieś Górki-Zadzimskie, pow. Sieradzkiego, 69) Józef Krasowski, 70) Julja Lizjusz, 71) Fran­ciszek Latosiński, 72) Józef Łuczywek, 73) Stanisław Markiewicz, zamiesz­kali w Zduńskiej-Woli, 74) Ignacy Matusiak — wieś Czechy, pow. Sieradz­kiego, 75) Marja Macińska, 76) Antoni Micnalski, 77) Józefa Michalska, 78) Pelagja Michalska, 79) Władysław Michalski, 80) Franciszek Mąkowski, 81) Antoni Michalski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 82) Franciszek Machura — w Częstochowie, 83) Młyn Parowy w Zduńskiej-Woli, 84) Anna Michalska —w Sochaczewie, 85) Dominik Nowakowski, 86) Bronisława Nie­wiadomska, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 87) Wincenty Niedźwiedzki— w Szadku, 88) Franciszek Maciejewski, 89) Józef Okrasa, 90) Jozef Olczyk, 91) Zofja Orłowska, 92) Jan Ostromęcki, 93) Karol Predel, 94) Ed­mund Pawłowski, 95) Antonina Pohl, 96) Jan Predel, 97) Magdalena Plucińska, 98) Marjan Piliński, 99) Kazimierz Piliński, 100) Bronisława Pilińska, 101) Stanisław Perkowski, 102) Henryk Przybylski, 103) Franciszek Piotrowski, 104) Ferdynand Pacelt, 105) Jan Pawlak, 106) Leońja Personówna, 107) Stanisław Pilczewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 108) Jó­zef Pilc—Ochraniew, 109) Adam Pilc—w Janiszewicach, pow. Sieradzkiego, 110) Helena Pietrzykowska, 111) Edmund Rezler, 112) Józef Rudnicki, 113) Adam Rybarkiewicz, 114) Jan Rozpędski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 115) Józef Rychlik —wieś Czechy, pow. Sieradzkiego, 116) Jozefa Rybarkiewicz, 117) Józef Sokołowski, 118) Zofja Stolarczyk, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 119) Szymon Smażyk—wieś Grabów, pow. Sieradzkiego, 120) Antoni Subczyński—Ochraniew, pow. Sieradzkiego, 121) Gustaw Szulc, 122) Karol Szymański, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 123) Władysław Sokol­ski-we wsi Krobanów, pow. Sieradzkiego, 124) Józef Sztama, 125) Kazi­miera Szubert, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 126) Jan Szokalski-Krobanów, 127) Ludwik Szczawiński, 128) Edward Stradowski, 129) Piotr Sobierajski, 130) Adam Świątecki, 131) Aleksander Ślubowski, 132) Franciszek Tegielski, 133) Stanisław Tarkowski, 134) Adolf Tyl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 135) Jan Twardowski—w Chodakach, pow. Sieradzkiego, 136) Ta­deusz Twardowski, 137) Marja Twardowska, 138) Tomasz Tosik, 139) Helena Ulman, 140) Wojciech Wojciszek, 141) Jan Westfal, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 142) Władysław Wawrzynkowski — w Sieradzu, 143) Józef Wagner, 144) Robert Welgusz, 145) Józef Wahl, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 146) Teofil Woliwoda — Zygry, pow. Sieradzkiego, 147) Antoni Wi­dawski, 148) Władysława Wyczachowska, 149) Alojzy Wahl, 150) Antoni Wiśniewski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 151) Wacław Wojciszewski - Wośnik, pow. Sieradzkiego, 152) Ludwika Wojciszewska-Wośnki, 153) Jan Wyrwas-Gajewniki, pow. Sieradzkiego, 154) Antoni Walczak, 155) ks. Władysław Wojtasik zamieszkali w Zduńskiej-Woli, 156) Janina Świecka, Edmund Świecki, zamieszkali w Sieradzu, 158) Stanisław Zadworny, 159) Edgar Zajdel i 160) Jakób Zawadzki, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 2.850.000 mk., po­dzielonych na 570 udziałów po 5.000 mk. każdy, z kórych posiadają: 1) Jan Ambroziak, 2) Michał Bijaczyk, 3) Franciszek Bregier, 4) Jan Bryl, 5) Ignacy Formański, 6) Kiljan Grabski, 7) Ignacy Gabrjończyk, 8) Feliks Gadecki, 9) Władysław Gubański, 10) Antoni Jaruga. 11) Franciszek Latosiński, 12) Władysław Michalski, 13) Franciszek Mąkowski, 14) Antoni Michalski, 15) Franciszek Machura, 16) Franciszek Maciejewski, 17) Jan Osromęcki, 18) Karol Predel, 19) Antonina Pohl, 20) Jan Predel, 21) Marjan Piliński, 22) Franciszek Piotrowski, 23) Józef Pilc, 24) Jan Pawlak, 25) Leońja Personówna, 26) Stanisław Piliczewski, 27) Adam Pilc, 28) Helena Pietrzy­kowska, 29) Józefa Rybarkiewiewicz, 30) Zofja Stolarczyk, 31) Józef Sztama, 32) Adolf Tyl, 33) Tadeusz Twardowski, 34) Marja Twardowska, 35) Tomasz Tosik, 36) Władysław Wawrzynkowski, 37) Jan Wyrwas, 38) Antoni Walczak, 39) ks. Władysław Wojtasik, 40) Janina Świecka, 41) Jakób Zawadzki—po 1 udziale każdy, 42) Konstanty Ambroziewicz, 43) Apo­linary Barski, 44) Władysław Bednarek, 45) ks. Władysław Borek, 46) Sta­nisław Brzeziński, 47) Henryk Caspari, 48) Jan Czerkaski, 49) Kazimierz Derwalski, 50) Marja Derwalska, 51) Marcjanna Dąbrowska, 52) Franciszek Duszkiewicz, 53) Konrad Hoffman, 54) Juljusz Hesse, 55) Piotr Hajdas, 56) Adolf Jencz, 57) Antoni Jędrychowski, 58) Zofja Janowska, 59) Win­centy Kade, 60) Franciszek Kokowski, 61) Bolesław Kowalski, 62) Antonina Kowalska, 63) Stanisław Markiewicz, 64) Ignacy Matusiak, 65) Józefa Michalska, 66) Pelagja Michalska, 67) Anna Michalska, 68) Dominik Nowakowski, 69) Kazimierz Piliński, 70) Bronisława Pilińska, 71) Ferdynand Pacelt, 72) Adam Rybarkiewicz, 73) Kazimiera Szubert, 74) Ludwik Szczawiński, 75) Piotr Sobierajski, 76) Franciszek Tegielski, 77) Wojciech Wojciszek, 78) Józef Wagner, 79) Józef Wahl, 80) Teofil Waliwoda i 81) Stanisław Zadworny— po dwa udziały każdy, 82) Antoni Afek, 83) Wincenty Banachowski, 84) Walenty Birski, 85) Norbert Dąbrowski, 86) Donata Dąbrowska, 87) Jó­zef Finder, 88) Janina Formańska, 89) Władysław Jerke, 90) Władysław Kramołowski, 91) Antoni Kaczmarek, 92) Julja Lizjusz, 93) Józef Łuczywek, 94) Marja Macińska, 95) Wincenty Niedźwiecki, 96) Józef Okrasa, 97) Józef Olczyk, 98) Magdalena Plucińska, 99) Stanisław Perkowski, 100) Henryk Przybylski, 101) Edmund Rozler, 102) Józef Rychlik, 103) Jó­zef Sokołowski, 104) Szymon Smażyk, 105) Władysława Wyczakowska, 106) Aloizy Wahl i 107) Edgar Zajdol—po trzy udziały każdy, 108) Jakób Fiks, 109) Ludwik Jakubowski, 110) Adam Kołakowski, 111) Józef Kucner, 112) Antoni Michalski, 113) Zofja Orłowska, 114) Edward Stradowski, 115) Jan Twardowski, 116) Robert Welgusz, 117) Antoni Wisławski — po cztery udziały każdy, 118) Marjanna Barska, 119) Jerzy Dudaj, 120) Walerjan Formański, 121) Jan Finder, 122) Adam Fraszczyński, 123) Waw­rzyniec Frankowski, 124) Leon Grabski, 125) ks. Jan Hewelke, 126) Józef Kornacki, 127) Bronisława Niewiadomska, 128) Edmund Pawłowski, 129) Gu­staw Szulc, 130) Aleksander Slubowski—po pięć udziałów każdy, 131) Antoni Bednarek, 132) Marjanna Finder, 133) Stefan Kapuściński, 134) Józef Kra­sowski, 135) Józef Rudnicki, 136) Władysław Szokalski, 137) Jan Szokalski, 138) Stanisław Tarkowski, 139) Helena Ulman, 140) Jan Westfal, 141) Antoni Wiśniewski—po sześć udziałów każdy, 142) Andrzej Zaremba, Cielecki, 143) Jan Kałużewski, 144) Jan Rozpędzki, 145) Antoni Subczyński, 146) Karol Szymański—po siedem udziałów każdy, 147) Zofja Jarecka, 148) Wojciech Kochanowski, 149) Wincenty Krata, 150) Władysław Ka­sprzak—po osiem udziałów każdy, 151) Józef Fogel, 152) Wacław Wojciszewski — po dziewięć udziałów każdy, 153) Julja Czarnik, 154) Adam Świątecki—po dziesięć udziałów każdy, 155) firma „Młyn Parowy w Zduń­skiej-Woli", 156) Ludwik Wojciszewski — po dwanaście udziałów każdy. 157) Stanisław Hajdrych 15 udziałów, 158) Bronisław Chwaliński 16 udziałów; 159) Juljan Kornatowski i 160) Edmund Swiecki — po dwadzieścia udziałów każdy. Zarząd stanowią: 1) prezes Juljan Kornatowski, 2) wice­prezes Józef Pilc, 3) Władysław Kasprzak, 4) Jan Ostromęcki i 5) Stanisław Tarkowski, zamieszkali w Zduńskiej-Woli. W imieniu firmy podpisują prezes zarządu lub jego zastępca oraz jeden z członków zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną na czas nieograniczony aktem z d. 15 marca 1923 r., Nr. 327, sporządzonym w kancelarji notarjusza Rokossowskiego w Zduńskiej-Woli. 

Gazeta Świąteczna 1923 nr 2207

Zuzanna Spychalina we wsi Gajewnikach, gm. Zduńskiej-Woli w pow. sieradzkim, poszukuje swego męża Wojciecha Spychały, który we wrześniu 1918 r. udał się o proszonym chlebie w stronę Uniejowa; lat miał około 70-ciu; dotychczas niema o nim żadnej wiadomości.

Gazeta Świąteczna 1926 nr 2393

Sprzedam w Gajownikach, gm. Zduńskiej-Woli, 11-morgowe gospodarstwo, ziemia żytnia, budynki nowe, położone przy pięciu krzyżujących się drogach, jeden dom murowany, objętość 30X17 łokci, 4 duże pokoje i czynny sklep kolońjalny, może być i gospoda; drugi dom murowany z kuźnią. Stodoła, obora, wozownia. Wieś duża, szkoła na miejscu, kościół blizko, do drogi bitej 2 kilom., do miasta 5 kilom. Cena 12,000 zł., część może pozostać na raty. Wiadomość: Gustaw Bauer, Zduńska-Wola, ul. Juljusza, 32.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
22. Dnia 7. 9. 1927 r. Sp. Wodna Gajewniki. Siedziba spółki Gajewniki, gm. Zd. Wola — statut uchwalono dnia 24. 4. 1927 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 11-go lutego 1928 roku
postanowił:
ustalić obszar scalenia wsi Gajewniki, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego na około 347 ha gruntów, obejmujących około 93 ha gruntów ukazowych wsi Gajewniki, około 110 ha gruntów otrzymanych za zniesienie służebności, oraz około 143 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną majątek Gajewniki.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 28 sierpnia 1928 roku.
Z p. Prezesa (—) K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 69a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 30 maja 1928 roku.
9094. „Rozamunda Dreger" — sklep spożywczy i wyroby tytonio­we we wsi Gajewniki, gminy Zduńska Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1925 roku. Właśc. Rozamunda Dreger, zam, tamże.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 30 stycznia 1929 r.
postanowił:
zmniejszyć obszar scaleniowy wsi Gajewniki, ustalony orzeczeniem Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 11 lutego 1928 roku o grunty należące do Piotra Bauera i Bolesława Kmiecia, a objęte księgą hipoteczną majątku Gajewniki.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 19 marca 1929 roku.
Z p. Prezesa (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 18

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 18 czerwca 1929 roku postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sieradzu z dnia 5 czerwca 1929 roku Nr. 1102, w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Gajewniki, gminy Zduńska-Wola, powiatu sieradzkiego — zatwierdzić, oraz
2. Zwiększyć obszar scalenia wsi Gajewniki przez włączenie do tegoż gruntów, o obszarze około 27 ha objętych księgą hipoteczną majątku Gajewniki, a należących do Andrzeja Woźnickiego, Tomasza Kuchcickiego, Adolfa Grafa, Walentego Owczarka, Antoniego Łuczaka, Piotra Nowaka i Michała Nowaka.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 26 lipca 1929 roku.
Z. p. Prezesa:
(—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 24

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Michale Mataście, właścicielu trzech działek po 3 dz. 1845 sąż. z kol. Gajewniki Główne Nr. 1, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 30 września 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1929 luty
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 13

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości publicznej, że orzeczeniem z dnia 2 maja 1930 r.
postanowił:
1) wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Sieradzu ujęty w pismach Nr. 490 z dnia 20 marca 1930 r. Nr. 550 z dnia 1 kwietnia 1930 r., oraz Nr. 629 z dnia 23 kwietnia 1930 r., w sprawie
sprostowania orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 11 lutego
1928 r. — zatwierdzić,
2) poprawić orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 11 lutego 1928 r. utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dn. 28 sierpnia 1928 r. w tem, że zamiast „około 143 ha gruntów objętych księgą hipoteczną maj. Gajewniki" winno być: ,.około 42 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną "Główne Dobra Gajewniki", około 8 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną "Część dóbr Gajewniki", około 8 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Folwark Myszyn", około 85 ha gruntów objętych księgą hipoteczną „Kolonja Gajewniki Nr. 1" oraz
3) poprawić orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 18 czerwca 1929 roku (Sprawa Nr. R 38/28) w tem, iż w ustępie 2-im tegoż orzeczenia zamiast ,,o obszarze około 27 ha, objętych księgą hipoteczną majątku Gajewniki, a należących do Andrzeja Woźnickiego, Tomasza Kuchcickiego, Adolfa Grafa, Walentego Owczarka, Antoniego Łuczaka, Piotra Nowaka i Michała Nowaka" winno być; „około 15 ha, objętych księgą hipoteczną "Główne Dobra Gajewniki", a należących do Piotra Nowaka, Michała Nowaka, Antoniego Łuczaka i Walentego Owczarka, oraz około 12 ha, objętych księgą hipoteczną, „Część dóbr Gajewniki", a należących do Andrzeja Woźnickiego, Tomasza Kuchcickiego i Adolfa Grafa".
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 16-go maja 1930 r."
Naczelnik Wydziału
(—) M. Grąbczewski.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11135. "Hulda Hazenflug". sklep kolonjalno - spożywczy ze sprze­dażą wyrobów mięsnych w Gajewnikach, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Hulda Hazenflug, zamieszka­ła w Gajewnikach.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1930 lipiec
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 5 listopada 1930 roku
11862. „Ignacy Banasiak", sklep kolonjalno - spożywczy w Gajewnikach, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Właśc. Ignacy Banasiak, zam. w Gajewnikach.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 55a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 14 kwietnia 1931 roku.

12237. „Marja - Magdalena Banasiak", sklep kolonjalno-spożywczy w Gajewnikach, gminy Zduńska - Wola, powiatu sieradzkiego. Właścicielka Marja - Magdalena Banasiak, zamieszkała w Gajewnikach.

_________________________________________________________________________________

  Echo Sieradzkie 1931 maj _________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1932 30 listopad

6 MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA FAŁSZYWY MELDUNEK.
Podczas zbiorowego pożaru jaki swego czasu miał miejsce we wsi Gajewniki, gminy Zduńska Wola, niejaki Wojciech Marszałek zawiadomił odnośne władze, że spaliła mu się i druga stodoła, która jak się poźniej okazało sprzedał Antoniemu Cichemu jeszcze przed pożarem.
Do przyjmowania spalonych budynków został delegowany inspektor Ubezpieczeń z Koła p. Aleksander Gryl, któremu Marszałek nie zameldował o sprzedanej stodole.
Po pewnym czasie Marszałek otrzymał kwotę 2.461 zł. w tem 750 zł. za sprzedaną stodołę.
Po kilku miesiącach sprawa się wydała i Marszałek został pociągnięty do odpowiedzialności, która odbyła się na sesji sądu zjazdowego w Sieradzu pod przewodnictwem sędziego Beeli. Oskarżony na rozprawie nie przyznał się do winy, twierdząc że on meldował inspektorowi Grylowi o sprzedanej stodole, zaś GryI występujący jako świadek zeznał przecząco. Sąd skazał Marszałka na 6 miesięcy więzienia, darując mu karę na mocy amnestji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
3. Gajewniki-Obrok Kolonja, obejmującą: kolonję Gajewniki A, kolonję Gajewnik- Obrok.
4. Gajewniki, obejmującą: wieś Gajewniki, wieś Kraszencin.
22. Wymysłów, obejmującą: osadę Gajewniki, wieś Kęszyce, wieś Kłady, kolonję Wymysłów, kolonję Wymysłów Nr. 1, kolonję Wymysłów Nr. 2.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
2. Z gromady kol. Gajewniki-Obrok: kol. A. Gajewniki oraz kol. Gajewniki-Obrok.
16. Z gromady kol. Wymysłów: os. Gajewniki, kol. Wymysłów, kol. Nr. 1 Wymysłów, kol. Nr. 2 Wymysłów.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Dziennik Łódzki 1951 nr 120

Wspaniałe obchody w całym województwie
(Telefonem od korespondentów i przedstawicieli „Dziennika")
W wielką manifestację na rzecz walki o Pokój i wykonanie Planu 6-letniego przerodził się tegoroczny obchód Święta Pracy. W przeddzień święta w zakładach pracy, w szkołach, gromadach, spółdzielniach produkcyjnych odbyły się uroczyste akademie, a w dniu 1 Maja setki tysięcy ludzi wyległo na ulice miast i wsi, aby zamanifestować swą niezłomną wolę realizacji hasła frontu narodowego.
Szli obok siebie w pochodach 1-majowych robotnicy, chłopi, inteligenci pracujący i żołnierze, szła radosna i rozśpiewana młodzież.(...)
ZDUŃSKA WOLA
Już w przeddzień 1 Maja miasto pięknie udekorowano. Balkony i okna strojne były czerwienią; przy Pl. Stalina i ul. Łaskiej ustawiono 2 bramy triumfalne.
W czasie pochodu, w którym wzięło udział ponad 8 tys. osób, wypuszczono kilkaset gołębi. Na czele pochodu szły poczty sztandarowe i przodownicy pracy, niosąc wstęgi, na których uwidoczniono procentowe wykonanie przez nich norm produkcyjnych. Wyróżniły się barwne zespoły sportowe Włókniarza, Stali, Szkoły Technicznej, Pedagogicznej i Ogólnokształcącej. Wojsko maszerowało w szeregach razem z robotnikami i uczniami. Członkowie Koła Ligi Lotniczej przy Gimn. i Liceum Ogólnokształcącym zademonstrowali piękne modele samolotów, a Zduńsko-Wolskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego na gustownie udekorowanym wozie z przyczepką umieściły eksponaty obrazujące osiągnięcia produkcyjne załogi ZPB. W pochodzie brały również udział drużyny harcerskie ze wsi Gajewniki, Smolina*, Krobanów i Zduny. (Z. O.)
WARTA
W uroczystościach 1-majowych w Warcie wzięło udział ok. 4 tys. mieszkańców miasta oraz gmin Bartochów i Rossoszyca.
Na czele pochodu szły poczty sztandarowe, następnie młodzież szkolna, robotnicy, rolnicy, sportowcy oraz organizacje społeczne.
Po południu odbyły się pokazy tenisa stołowego, pokaz boksu oraz mecz piłki nożnej, a następnie zabawa ludowa. (A)


*Osmolina? Przypis autora bloga.

Dziennik Łódzki 1952 nr 71

Już 1500 gromad woj. łódzkiego
podjęło zobowiązania
Już przeszło 1.500 gromad woj. łódzkiego podjęło zobowiązania dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta Bieruta i święta 1 Maja.
Oprócz zobowiązań, dotyczących podniesienia produkcji rolnej i hodowli — chłopi zgłosili liczne inne zobowiązania. Np. w powiecie sieradzkim gromada Gajewniki buduje drogę długości 1 km, która połączy wieś ze stacją kolejową. Ogółem na ten cel chłopi przeznaczyli 450 dniówek roboczych ze sprzężajem.(...)

Dziennik Łódzki 1952 nr 79

Jakie wnioski można wyciągnąć z
porównania Brzeźna z Charłupią
Powiat sieradzki jest powiatem wybitnie rolniczym. Posiada lepsze i gorsze ziemie, lepszych i gorszych rolników. Szczególnie jaskrawo uwypuklają się różnice, gdy np. porówna się dwie gminy posiadające jednakowe gleby.
Oto gm. Brzeźno i gm. Charłupia Mała. Pierwsza osiąga zbiory zbóż kłosowych o co najmniej 1 q wyższe. Gdy w gm. Brzeźno zbiór buraków cukrowych wyniósł w roku ub. po 315 q z hektara, to w Charłupi tylko po 295 q.
Czego to dowodzi?... po pierwsze, że chłopi gm. Brzeźno lepiej uprawiają swoje pola i że znacznie więcej troszczą się o pielęgnację zasianych czy zasadzonych roślin, niż chłopi gminy Charłupia Mała. Po drugie, że wysokość zbiorów zależy przede wszystkim od samych rolników, od stopnia ich wyszkolenia rolniczego, od umiejętnego stosowania najnowszych zdobyczy agrotechniki.
Na naradzie przodujących chłopów w pow. sieradzkim J. Golczyk, członek Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Opiesinie, powiedział:
Tak jest, wyższe zbiory zależą od nas chłopów. W tym tylko sęk, że gospodarując w pojedynkę trudniej jest podnieść wydajność ziemi. Sam to wiem z własnego doświadczenia. U nas w Opiesinie żaden gospodarz nie osiągnął tak wysokich plonów jak nasza spółdzielnia po jednym roku wspólnego gospodarowania. U nas każdy hektar owsa wydał po 25 q ziarna, jęczmienia po 25 q, pszenicy po 24 q, żyta po 20 q. A w roku bież. zbierzemy o 2 q więcej z każdego ha. Tak żeśmy postanowili, aby godnie uczcić naszego kochanego Prezydenta. I jestem pewny, że słowa dotrzymamy!
Średniorolny chłop Łajdecki, który niedawno temu wstąpił do nowozałożonej spółdzielni produkcyjnej w Ochraniewie, dodał:
Zwiedzając różne spółdzielnie i rozmawiając z ich członkami, przekonałem się ostatecznie, że tylko gospodarka zespołowa pozwala osiągać wysokie plony i wysokie dochody, że chłop-spółdzielca znacznie więcej ma czasu na rozrywki kulturalne, że łatwiej mu oddać do szkół swoje dzieci, bo nie muszą pracować w gospodarstwie i chodzić po pastwisku za krowim ogonem. W spółdzielni bowiem dla krów są oborowi, jest pastuch.
W pow. sieradzkim istnieje już 13 spółdzielni produkcyjnych, wśród których na czoło wysunęły się spółdzielnie w Izabelowie, Opiesinie i Wojsławicach. Komitety założycielskie działają: w Gajewnikach, Karsznicach, Jesionnej, Zapolu, Krzakach, Wojtyszkach, Strzałkach, Kościerzynie i Biskupicach. Należy się spodziewać, że po powiatowym zjeździe przodujących chłopów, w wielu gromadach powstaną nowe komitety założycielskie i że w ciągu bież. roku wzrośnie w powiecie spółdzielczość produkcyjna.
(cm.)

Dziennik Łódzki 1961 nr 219

Rolnicy fińscy
gościli
w pow. sieradzkim
Wczoraj bawiła w Gajewnikach i Opiesinie (pow. Sieradz) delegacja drobnych rolników z Finlandii. Na czele delegacji stoi p. Paavo Lehto — sekretarz organizacji drobnych rolników fińskich.
Członkowie kółka rolniczego w Gajewnikach powitali gości tradycyjnym chlebem i solą. Goście obejrzeli zestaw maszyn rolniczych i zapoznali się z osiągnięciami gospodarki zespołowej.
Rolnicy fińscy, którym towarzyszą: sekretarz KW PZPR Dobrodziej i prezes WK ZSL Sitek udali się do Warszawy.
(jag.)
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza