-->

sobota, 25 maja 2013

Ciężków

Zajączkowski:
Ciężków -pow. poddębicki
1) 1387 PKŁ I, 619: Czeszcouo - Gumbertus de C. 2) 1391 PKŁ I, 2096; II, 3981: Ceskowo, Czeskowo - Gumberth de C. 3) 1392 PKŁ II, 4367: Czeskowo - Mathias de C. 4) 1400 PKŁ II, 6515: Ceszkouo - Johannes de C.
5) XVI w. Ł. II, 373-374: Czyeskova triplex, Czyeskovi triplex - villa, par. Kałów, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 6) 1576 P. 66: Czieskovo - wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 7) XIX w. SG I, 701:  Ciężków - wś, par. jw., gm. Poddębice, pow. jw.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Cięszków, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 22 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Cieszkow Dolny, parafia kałow (kałów), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Konstanty) Milewski (łowczy szadkowski).

Czajkowski 1783-84 r.
Cieszkow Gurny, parafia kałow (kałów), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Konstanty) Milewski (łowczy szadkowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ciężków górny, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 120, odległość od miasta obwodowego 4.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ciężków dolny, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kałów, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 109, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Ciężków,  wieś, pow. łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów. W 1827 r. było tu 11 dm., 120 mk., obecnie jest 16 dm. Dobra C. Górny i Dolny litera AB. składają się z folwarków C. i Sznyty, tudzież wsi. C. i Józefki. Rozległość ogólna dworska wynosi m. 674 a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 429, łąk m. 15, pastwisk m. 65, lasu m. 120, nieużytki i place m. 45. Wieś C. osad 25, gruntu m. 127; wieś Józefki osad 9, gruntu m. 89. 

Słownik Geograficzny:
Ciężków wś, pow. łęczycki. Wspom. w dok. z r. 1357 śród włości arcyb. gnieźn. (K. W. n. 1354).

Spis 1925:
Ciężków, wś, pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 84. Mężczyzn 43, kobiet 41. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 84. Podało narodowość: polską 84. 

Wikipedia:
Ciężków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.
________________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1827 nr 571

Gdy przez nastąpioną w dniu 15 Listopada 1826 r. śmierć Jana Kossobudzkiego Właściciela Dóbr Woźniki i Idzikowice z przyległościami, niemniey Wierzyciela Kapitałów Złłp: 18,900. i 1268. na Dobrach Drwalew w Dziale IV. pod Nrem 1. i 2. oraz Złp. 6802. w Dziale IV. pod Nrem 11. na Dobrach Cieżków Górny zprzyległościami, wszystkich w Powiecie Zgierskim położonych, hypotecznie zabezpieczonych, otworzył się spadek ; przeto wyznacza się termin roczny na dzień 15 Lutego r. 1828. o godzinie 3. z południa w Kancellaryi hypotecznej Województwa Mazowieckiego, a to celem przepisania tytułu własności. Wszyscy więc Intereasanci prawo do tego Spadku maiący, w oznaczonym terminie stawić się winni.
w Warszawie dnia 30 Stycznia 1827 r.
Rudnicki Reient.  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1830 nr 760

Sąd Poprawczy Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie Władze, aby na Ignacego Weber, lat 26 wieku liczącego, wzrostu wysokiego, twarzy ściągłey nieco dziobatey, włosów blond, oczu niebieskich, nosa znaczney grubości, professyi Mularskiey, lecz trudniącego się ostani raz we wsi Ciężkowie Powiecie Zgierskim, Woiewództwie Mazowieckiem, obowiązkami gorzelanego; nayczęściéy ubieraiącego się w płaszcz szaraczkowy, kapelusz okrągły czarny, o przeniowierzenie się obwinionego, który przed Indygacyą Sądową w końcu mięsiąca Stycznia r. b. zmieysca zamieszkania uszedł, uwagę pilną zwrócić, a po dostrzeżenia i uchwycenia tegoż w prost Sądowi tuteyszemu dostawić zechciały.
w Łęczycy dnia 1 Września 1830 r.
Skwarski.  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1831 nr 28

Sąd Policyi Poprawczéy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem publicznem czuwaiące, ażeby na Antoniego Janickiego v. Michalaka o kradzież obwinionego, wedle poniżey wyrażonego rysopisu, baczne oko dawały, w razie rozpoznania uięły i nam go pod ścisłą strażą odstawić zechciały.
Rysopis i odzież. Antoni Michalak, Owczarz, katolik, lat ma 26 rodem ze wsi Ciężkowa, ostatnie zamięszkanie miał we wsi Wylazłowie Powiecie Szadkowskim, wzrostu średniego, chuderlawy, włosów ciemno-blond długich, czoła średniego, twarzy pociągłej, oczu niebieskich, nosa miernego zadartego i szerokiego na końcu, brody okrągłéy, ust miernych, na lewey nodze ma trzy szwy czyli znaki od ustrzału, to iest: pod łytką na łytce i pod kolanem. Miał na sobie czapkę z białym barankiem starą, koszulę z płótna paczesnego, spodnie skórzane, westke ciemno-zieloną sukienną starą z guzikami tegoż sukna, kożuch barani przechodzony na wierzchu korman sukienny z sukna ciemno-zielonego przechodzony i pasek rzemienny na sprzączkę żelazną, zapinany, korman powyższy iest podszyty kuczbaią czerwoną, buty proste o dwóch podeszwach, czytać i pisać nieumie.
w Kaliszu dnia 30. Maia 1831 roku.
Prezyduiący, Przesmycki.  

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 110

Po zmarłym w dniu 25 kwietnia r. b. Adamie Iwańskim wierzycielu kapitału złp 13,432 pod Nr. 15 w dziale IV. na dobrach Ciężków Górny i Dolny w powiecie Zgierskim, gubernii Mazowieckiej położonych, zahypotekowanego, otworzył się spadek, celem więc przepisania summy tej na imię spadkobierców jego wyznacza się termin na dzień 7 (19) listopada r. b. w kancellaryi hypotecznej podpisanego Rejenta.
Warszawa d. 28 kwietnia (10 maja) 1838 r.
J. B. Rakowiecki, R. K. Z. G. M.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 132

(N. D. 2863) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Mazowieckiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Felixie Bartoszewskim wierzycielu summy złp. 18,300 czyli rub. sr. 2745 na dobrach. Ciężków górny w Powiecie Zgierskim położonych, w dziale IV. pod Nr. 22 wykazu hypotecznego ubezpieczonej, z wyznaczeniem półrocznego terminu do regulacyi tego spadku na dzień 18 (30) Grudnia 1842 roku, godzinę 3cią po południu w kancellaryi ziemiańskiej dóbr Ziemskich Gubernii Mazowieckiej.
Warszawa dnia 4 (16) Czerwca 1842 roku.
Truskowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 123

(N. D. 2559) Podpisany Patron zawiadamia i ogłasza niniejszym; iż na mocy dwóch wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Warszawie, pomiędzy Sukcessorami Bajkowskiemi jako to: Józefem Bajkowskim Obywatelem w dobrach Fułki Okręgu Zgierskim, Gubernii Warszawskiej zamieszkałym, jako powodem działów z jednej; a Józefatą z Kossobudzkich po niegdy Rochu Bajkowskim pozostałą wdową, Józefą Bajkowską panną doletnią, obydwoma w tychże dobrach Fułki, Kaz. z Bajkowskich, Napoleona Zabokrzeckiego małżonką, czyli obojgiem małżonkami Zabokrzyckiemi w dobrach Łopatki Okręgu Szadkowskim Adamem Bajkowskim obywatelem usamowolnionym wdobrach Ciężków O-gu Zgierskim w assystencyi Kuratora Leonarda Kossobudzkiego obywatela w dobrach Kłodny Okręgu Wartskim, Leokadją z Bajkowskich Kazimierza Dzierzbickiego małżonką, czyli obojgiem Dzierzbickiemi małż. w dobrach Psary O-gu Zgierskim. Aloizym Szamowskim dziedzicem dóbr Kamieńca, jako ojcem i głównym opiekunem nieletniego Alfonsa Szamowskiego w małżeństwie z niegdy Antoniną z Bajkowskich spłodzonego syna, w tychże dobrach Kamieńcu, Okręgu Włocławskim, wszystkiemi w gubernii Warszawskiej zamieszkałemi zapadłych: a mianowicie: pierwszego wyroku dnia 2/14 Września 1848 r., Dział majątku po Rochu Bajkowskim pozostałego, oszacowanie dóbr nieruchomych Fułki i Ciężków, sprzedaż onych nakazującego, drugiego wyroku z dnia 19 Kwietnia, (1 Maja) 1849 taxę biegłych i opinią co do niepodzielności dóbr zatwierdzającego.
DOBRA ZIEMSKIE CIĘŻKÓW.
w Okręgu Zgierskim, Gubernii Warszawskiej położone, niepodzielną własność SS. Bajkowskich wyżej wyrażonych stanowiące: składające się z Folwarku Ciężków z kolonią tegoż nazwiska, z Folwarku Szczyty i z kolonii Józefka zwanéj, których obszerniejsze opisanie zamieszczone jest w Taxie Biegłych, a ogólna wartość przez tęż taxę wykryta wynosi rs. 15593 k.27 1j2, od któréj to summy licytacya się zacznie; sprzedane zostaną przez licytacją publiczną w drodze działów, w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiéj w Warszawie odbyć się mającą, a to w miejscu posiedzeń tegoż Trybunała w Warszawie, pod Nr. 549 przed Wielmożnym Sędzią delegowanym Polczyckim.
Termin do drugiéj publikacyi a zarazem przygotowawczego przysądzenia, wyznaczony został na dzień 4/16 Lipca 1849 r. na godzinę 2 z południa. Warunki i taxę przejrzeć można w Kancellaryi W-go Janickiego Pisarza Trybunału Wydziału II-go, i u Kazimierza Brzezińskiego, Patrona sprzedaż tę popierającego, w Warszawie przy ulicy Nalewki pod Nr. 2242.
Warszawa d. 24 Maja, (5 Czerwca) 1849 r.
Kazimierz Brzeziński, Patron.

Dziennik Warszawski 1866 nr 27

(N. D. 651) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionej śmierci:
4. Adama Wołowskiego wierzyciela sum: a) rs. 1,750 i rs. 2,000 na dobrach Ciężków Górny z Okręgu Zgierskiego w Dziale IV pod Nr. 29 lit. a i b (…) toczy się postępowanie spadkowe, a termin, do regulacji tych spadków wyznacza się na dzień 22 Kwietnia (4 Maja) 1866 r.
Stanisław Zawadzki.

Dziennik Warszawski 1871 nr 117

Kronika nadzwyczajnych wypadków zaszłych w drugiej połowie kwietniu r. b., w 10-ciu gubernjach kraju tutejszego.
Morderstwa i samobójstwa.
W dniu 28 marca (9 kwietnia), we wsi Cieszkowie, gminie Poddembice, w powiecie łęczyckim, włościanka Marjanna Kuziak przechodząc przez las powiła dziecię, które udusiwszy pozostawiła na miejscu.

Dziennik Łódzki 1885, nr. 200

Dnia 19 września we wsi Ciężków, gminy Bełdów, spłonęły 3 budynki kolonisty Gotliba Niczke, ubezpieczone na 130 rs. Ruchomości nieubezpieczonych zgorzało za 400 rs. Pożar powstał skutkiem podpalenia.

Zorza 1893 nr 40

— Parcelacja. W dobrach Ciężków w gminie Poddembice, powiatu łęczyckiego, dokonano parcelacji folwarku Szczyt, z zasiewami zawierający 9 włók, oraz gruntu po wyciętym lesie włók. 5. Przestrzeń tę podzielono na cząstki, każda po 7 1/2 dziesięcin, (15 morgów), przecięciowo po 75 rubli za dziesięcine. Nabywcami są miejscowi włościanie, którzy już objęli w posiadanie nabyte grunta. Na rachunek szacunku każdy z nich złożył po rub. 3 na mórg; umowę spisano przed miejscowym wójtem i przesłano bankowi włościańskiemu do określenia szacunku, oraz wysokości pożyczki, jaką udzielić może. Nabywcy, w razie gdyby przyznana przez bank pożyczka nie pokrywała całkowitego szacunku, zobowiązali się dopełnić brak z własnych funduszów. Po załatwieniu wszystkich rachunków, zawarty będzie akt notarjalno hypoteczny, oraz dopełniony rozdział podatków i składek.


Gazeta Kaliska 1893 nr. 51

Parcelacji przestrzeni dworskich obecnie dokonano w dobrach Ciężków, w gminie Poddembice, powiatu łęczyckiego, z których folwark Szczyt z zasiewami zawierający 9 w., oraz grunta po wyciętym lesie włók 5, podzielono na cząstki, każda po 7 1/2 dziesięcin, przecięciowo po 75 rubli za dzies. Nabywcami są miejscowi włościanie, którzy weszli już w faktyczne posiadanie nabytych gruntów. Na rachunek szacunku, każdy z nich złożył po rs. 6 z dziesięciny; umowę spisano przed miejscowym wójtem i przesłano bankowi włościańskiemu do określenia szacunku, oraz wysokości pożyczki, jaką udzielić może. Nabywcy, w razie gdyby przyznana przez bank pożyczka nie pokrywała całkowitego szacunku, zobowiązali się dopełnić brak z własnych funduszów. Po załatwieniu wszystkich rachunków, zawarty będzie akt notarjalno-hypoteczny, oraz dopełniony rozdział podatków i składek.Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 13

Sprzedano przy udziale banko włościańskiego, przed notaryjuszem K. Filipskim, następujące majątki ziemskie:
12) 4 września 1894 r. dobra Ciężków Górny, pow. łęczycki, Maryi Brodowskiej, morg. 399 pręt. 186, z pożyczką banku r. 19150 za r. 25595. (d. c. n.)

Kurjer Warszawski 1895 nr 109

Bank włościański.
Przy pomocy Banku włościańskiego włościanie zakupili w r. b . w celach parcelacyjnych następujące majątki w gub.: piotrkowskiej, kaliskiej i kieleckiej:
Cziężków Górny, w pow. łęczyckim, od p. Marji Brodowskiej, za 25,595 rs., pożyczka Banku 19,150 rubli.
Wszystkie te kupna doszły do skutku przy pomocy oddziału piotrkowskiego Banku włościańskiego.

Gazeta Świąteczna 1895 nr. 747

Rozkup ziemi. Przy pomocy oddziału banku włościańskiego w Piotrkowie włościanie rozkupili już po Nowym Roku następujące majątki: W guberńji Kaliskiej: Ciężków Górny za 25595 r. z pożyczką 19 tysięcy, w powiecie Łęczyckim.  


Gazeta Kaliska 1900 nr. 80

Majątek ziemski Ciężków rozległości włók 16, w glebie pszennej, odległy od Poddębic 2 wiorsty, 4 mile od Łodzi, do sprzedania z wolnej ręki. Bliższa wiadomość u właściciela w Krobanowie przez Zduńską-Wolę.

Zorza 1917 nr 28

W Ciężkowie, gm.Bełdów, ziemia piotrkowska, piorun uderzył w dom i zapalił go. Wkrótce cała osada spłonęła.


Gazeta Świąteczna 1925 nr 2332

Ze wsi Ciężkowa w powiecie łęczyckim, województwie Łódzkiem, piszą do nas: Za staraniem nauczyciela szkoły tutejszej Prośniewskiego oraz kilku chętnych z pośród młodzieży został założony w Ciężkowie dnia 20 września związek młodzieży. Na razie zapisało się 16-tu członków, ale jest jeszcze wielu chętnych, którzy pragną należeć do związku, i niedziw, gdyż obecnie każdy dąży do oświaty, a właśnie nasz związek ma na celu krzewienie oświaty wśród młodzieży nie mającej możności kształcić się w inny sposób. Do zarządu wybrani zostali: na przewodniczącego piszący te słowa, na jego zastępcę W. Wawrzyniak, na pisarza A. Twardowski, na skarbnika Br. Wawrzyniak, na zarządzającego książnicą W. Prośniewski. Pierwszem zadaniem naszem jest urządzenie wykładów wieczornych, książnicy, oraz zespołu śpiewaczego. Młodzież tutaj jest bardzo chętna do spółpracy pożytecznej, ale niestety, niektórzy starsi przeszkadzają; mówią, że ich synowie będą niepotrzebnie tracili pieniądze na składki miesięczne, a nie pamiętają o tem, że ich synowie, nie należąc do związku, tracili stokroć więcej na wódkę, papierosy i karty. T. Prośniewski.

Gazeta Świąteczna 1927 nr 2401

Z życia młodzieży. Z pod Poddębic piszą do nas: We wrześniu 1925 roku powstało tu koło młodzieży. Założył je w porozumieniu z dawnym nauczycielem szkoły w Ciężkowie T. Prośniewski, aby pociągnąć do pożytecznej pracy młodzież, która przedtem w niedziele i święta marnowała czas na włóczeniu się z jednego końca wsi na drugi. Zapisało się zaraz 25 członków (obecnie jest ich 40). Na przewodniczącego powołano W. Wawrzyniaka, na jego zastępcę Miszczaka. Chociaż koło jest jeszcze młode, jednak zdołało już zgromadzić do czytelni kilkadziesiąt pożytecznych książek. Zebrania ogólne odbywają się w szkole w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Młodzież chętnie na nie przybywa z pięciu następujących wsi: Panaszewa, Przekory, Tumusina, Adamowa i Ciężkowa. Na zgromadzeniach ogólnych odczytujemy sprawozdania, miewamy odczyty, wypowiadamy ładne wiersze, czytamy gazety, a na zakończenie śpiewamy razem „Nie rzucim ziemi”. W roku zeszłym koło urządziło kilka zabaw tanecznych i kilka przedstawień teatralnych. Ostatnia zabawa taneczna odbyła się w drugie święto Bożego Narodzenia. Zaraz po nabożeństwie zeszliśmy się u S. Barańskiego w Tumusinie, ponieważ tam mieszkanie było oddane na zabawę. Najpierw śpiewaliśmy kolendy, a po przybyciu grajków nastąpił 3-godzinny taniec; potem była spólna wieczerza, przy której także śpiewaliśmy kolendy na głosy. Po wieczerzy młodzież ślicznie przystrojona odegrała „Heroda”, poczem znów tańczono w ciągu 2-ch godzin, aż nadszedł czas rozejścia się do domów. Każdy odchodził bardzo zadowolony. Zabawa odbyła się bez wódki, ponieważ młodzież należąca do koła postanowiła wódki nie pić. Członek koła.


Gazeta Świąteczna 1927 nr 2436

Z Ciężkowa w gminie Poddębicach, w powiecie łęczyckim, piszą do nas: Wieś nasza leży na południowym końcu powiatu. Ziemię mamy naogół mokrą, więc w mokrych latach urodzaje bywają liche. W tym roku żyto nam słabo obrodziło, za to miotły sporo sprzątnęliśmy. Ostatnie mokre lata naprowadzają gospodarzy tutejszych na myśl, że bez wydrenowania naszych nizko położonych pól niemożna dobrze gospodarzyć, bo woda wszystko wymoczy. Mamy szkołę 4-oddziałową. Mamy też kółko rolnicze, które choć dopiero w tym roku powstało, jednak już może się pochwalić sprowadzeniem na wypłatę węgla dla swych członków, jak również sprowadzeniem nawozów sztucznych i narzędzi rolniczych, które po poświęceniu przez księdza proboszcza w dniu 4-ym września, oddano do użytku gospodarzy. Poświęcenie narzędzi odbyło się bardzo uroczyście. Zgromadzili się wszyscy-członkowie kółka i ludność okoliczna; przybył doradca rolny i wysłaniec okręgowego Towarzystwa rolniczego z Łęczycy i obaj w swych przemówieniach zaznaczali postęp w gospodarstwach rolnych, ważność stosowania maszyn i jednoczenia się w kółka rolnicze. Po poświęceniu ksiądz wygłosił piękne przemówienie, zaznaczając że pracą, połączoną z modlitwą, powinniśmy zdobyć lepszy byt. Mamy we wsi i koło młodzieży, które założyło wypożyczalnię książek. Miło popatrzeć, jak młodzież w niedzielę, zamiast się wałęsać, gromadzi się w budynku szkolnym i spędza czas na czytaniu pożytecznych gazet i książek, zabawiając się przyzwoicie, nie tak, jak dawniej, kiedy to niejeden wyszedł z dziurami w głowie, lub z obitemi bokami. Miło popatrzeć, jak ci młodzi urządzą teatr, jak przedstawią coś pociesznego albo bardzo smutnego, aż zapłakać trzeba... Wieś nasza należy do parafji Kałowskiej. Parafja ta może się poszczycić dwoma kółkami rolniczemi—w Kałowie i Ciężkowie, dwiema strażami ogniowemi—w Kałowie i Oleśnicy, i czterema szkołami 4-oddziałowemi. Niedawno sprowadzony został do kościoła naszego duży dzwon na miejsce zrabowanego przez Niemców, a w tym roku kończymy oparkanienie cegłą cmentarza grzebalnego. We wsi naszej i w parafji praca społeczna, choć wolno, posuwa się naprzód. Czytelnictwo również rozwija się pomału. Wł. Wawrzyniak.

Gazeta Świąteczna 1927 nr 2440

Na powodzian. Z parafji Kałowa w Łęczyckiem piszą do nas: Zarząd koła młodzieży wiejskiej w Ciężkowie na wniosek St. Barańskiego uchwalił przyjść z pomocą powodzianom, a to w taki sposób: podzieliliśmy naszą parafję Kałowską.na części, każda po trzy wioski, i na każde te trzy wioski poszło po dwóch kwestarzy z koła młodzieży. O rozpoczęciu tej zbiórki ofiar uwiadomił parafjan ksiądz proboszcz Jawor. Wynik okazał się niezgorszy, bo razem uzbieraliśmy 138 złotych, które przesyłamy powodzianom, za pośrednictwem Gazety Świątecznej. Jeżeli młodzież w innych parafjach pójdzie za naszym przykładem i poświęci chociaż jedną niedzielę na zbieranie ofiar, bo od ziarnka, do ziarnka uzbiera się miarka, z małych składek złożymy wielki zasób dla bliźnich w nieszczęściu. Wł. Prośniewski

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2493

Spółki wodne. Z Ciężkowa w powiecie łęczyckim piszą do nas: Przed rokiem pisałem w Gazecie o kółku rolniczem w Ciężkowie. Teraz przy tem kółku zawiązano dwie spółki wodne, które mają zająć się osuszeniem pól zapomocą sączków. Spółki te nie objęły jeszcze całego obszaru należącego do kółka rolniczego, ale skoro początek zrobiony, to i inni pójdą za przykładem śmielszych. Bez drenowania próżno u nas myśleć o wzorowem gospodarowaniu, choćby człowiek nie wiem jak chciał, bo woda wszystko wymoczy. Warto zająć się sprawą drenowania, zwłaszcza kiedy rząd udziela na to pożyczki, którą się spłaca w ciągu 12-tu do 15 tu lat. Powiatowi doradcy rolni na zaproszenie gromady chętnie się tego wszędzie podejmą. W powiecie łęczyckim rolnictwo zaczyna się podnosić. Świadczy o tem duża ilość kółek rolniczych, pokazów hodowlanych, spółek wodnych i t. d. A z naszej kochanej czarnej ziemi można przy umiejętnem gospodarowaniu tyle chleba wydobyć, że starczy go dla wszystkich i nie potrzeba będzie szukać go po świecie. Wł. W.

Gazeta Świąteczna 1930 nr 2594

Z Ciężkowa w Łęczyckiem. Praca społeczna w naszej wsi i okolicy pomału posuwa się naprzód. Mamy kilka zrzeszeń jak: kółko rolnicze, koło młodzieży, które kilka lat temu powstały i przyczyniają się do podniesienia oświaty przez odczyty, pogadanki; pozakładano pólka doświadczalne, na których młodzi uczą się lepiej gospodarować przy pomocy doradców, gazet i książek. W zeszłym roku jeden z naszej wsi otrzymał powiatową nagrodę w postaci pługa, a inni trzej po kilka książek na pokazie prac konkursowych w Łęczycy. Urządzamy często widowiska, z których dochód przeznaczamy na książki i gazety. Ostatnio w naszej wsi założyliśmy straż ogniową, która już kilka razy gasiła pożary w sąsiednich wioskach. Urządziliśmy w czerwcu zabawę strażacką, która dała przeszło 400 zł. dochodu. Pieniądze te przeznaczono na kupno sikawki. Czytamy nieraz w Gazecie Świątecznej, że na zabawach i weselach młodzież bije się, a nawet zabija. Nam się to dziwnem wydaje, bo zabawy urządzamy często, jednak młodzież jakoś się zgadza. Może dlatego, że dużo czyta, że ma we wsi książnicę, że w kole młodzieży nauczyła się z sobą żyć zgodnie. Lato mieliśmy upalne i suche, tak, że niektóre jarzyny prawie już poschły, dopiero po deszczu poprawiły się. Ogromnie dały nam się we znaki różne podatki i kary, których przy taniości zboża nie możemy płacić. A tu rób, co chcesz. Komornik jeździ prawie do każdego we wsi i zapisuje szafy, stoły i t. p. i coraz większemi karami straszy. Nawozy sztuczne, które by nam się tak przydały, są w stosunku do zboża za drogie, choć słychać, że staniały. Jeżeli tak potrwa dłużej, to już ze wsi nie da się nic wyśrubować, niech panowie urzędnicy wiedzą o tem. Gazecie Świątecznej ślemy wyrazy uznania za śmiałe występowanie w obronie wsi i rolnika. Wł. Wawrz.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 97

Sąd grodzki w Ozorkowie, na mocy art. 94 prawa wekslowego z dnia 14 listopada 1924 roku (Dz. Ust. R. P. 100/24). wzywa posiadacza dwóch weksli na sumę 300 zł. (100 zł. i 200 zł.), wystawionych in blanco przez Marcina Lefita z Ciężkowa, gminy Poddębice, aby w ciągu 60 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, stawił się do sądu grodzkiego w Ozorkowie, oddział cywilny, pod skutkami, przewidzianemi w art. 94 ust. 5 wyżej wspomnianego prawa wekslowego.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 97


Sąd grodzki w Ozorkowie, na mocy art. 94 ust. 3 prawa wekslo­wego z dnia 14 listopada 1924 roku (Dz. Ust. R. P. 100/24), wzywa po­siadacza jednego wekslu na sumę 100 zł., wystawionego in blanco przez Edwarda Pietrzykowskiego z Ciężkowa, gminy Poddębice, aby w ciągu 60 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, stawił się i okazał po­wyższy weksel sądowi grodzkiemu w Ozorkowie, pod skutkami, przewidzianemi w art. 94 ust. 5 wyżej wspomnianego prawa wekslowego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
1. Adamów, obejmującą: kol. Szczyty W, wieś Adamów, wieś Ciężków, os. Ciężków, kol. Szczyty B. kol. Łężki, wieś Łężki, folw. Łężki, lasek Łężki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1972 nr 73


W Ciężkowie (pow. Poddębice) z nie ustalonych dotychczas przyczyn spalił się dach na budynku mieszkalnym, należącym do Stanisława P. Straty ponad 15 tys. zł.

    


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza