-->

piątek, 31 maja 2013

Budy Jeżewskie

Słownik Geograficzny:  
Budy Rudzkie, osada, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, ludności 18 bezrolnej.

Słownik Geograficzny:  
Ruda Buda, os. i kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, odl. od Sieradza 38 w. Os. ma 2 dm., 21 mk.; kol. 4 dm., 17 mk.

Spis 1925:
Jeżów-Budy, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 30. Mężczyzn 14, kobiet 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 23, ewangelickiego 7. Podało narodowość: polską 30.

Wikipedia:
Budy Jeżewskie-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Echo Łódzkie 1937 grudzień

Bocian na łące
GRZECH WIEJSKIEJ PANNY.
ŁÓDŹ, 3. 12. — Donosiliśmy przed trzema dniami o wyłowieniu z rzeki Ner, we wsi Feliksów, gm. Krokocice, w powiecie sieradzkim, zwłok noworodka płci żeńskiej. Wczoraj powiadomiono łódzki Urząd Śledczy, że przeprowadzone w okolicy dochodzenie policyjne doprowadziło do ustalenia matki utopionego niemowlęcia. Matką okazała się 24-letnia Anna Andrzejczakówna, zamieszkała we wsi Budy Jeżewskie, gminy Krokocice, powiatu sieradzkiego, córka ubogiego włościanina, panna. 
Przesłuchana przez organa policyjne, dziewczyna przyznała się do popełnionej zbrodni dzieciobójstwa. Zeznała też w śledztwie, że dziecko urodziła na łąkach, przechodząc nad Nerem koło Feliksowa. Ze wstydu i bólu nie panowała nad sobą i utopiła noworodka nie chcąc powracać z dzieckiem do domu, w którym, jako bezrobotna, była ciężarem.
Policja przekazała Andrzejczakównę władzom sądowym.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza