-->

czwartek, 2 maja 2013

Bolkowszczyzna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bolkowszczyzna, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Skomlin, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Bolkowszczyzna,  fol., pow. wieluński, gm. i par. Skomlin.

Spis 1925:
Bolkowszczyzna, osada, pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 3, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 7, ewangelickiego 2. Podało narodowość: polską 9.

Bolkowszczyzna, obecnie część wsi Skomlin w gminie Skomlin.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
7. Skomlin, obejmującą: kol. Bolkowszczyznę, kol. Chmielniki wieś Klasak-Mały, wieś Klasak-Duży, kol. Karw, kol. Olszynę, os. Presiówkę, wieś Skomlin, kol. Skomlinek, folw. Skomlin.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza