-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Zygmuntów

Spis 1925:
Zygmuntów, kol., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 111. Mężczyzn 55, kobiet 56. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 111. Podało narodowość: polską 111.

Wikipedia:
Zygmuntów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. Do 2007 r. wieś wchodziła w skład sołectwa Niemojew, obecnie Jeżopole. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Ziemia Sieradzka 1930 luty

W nocy z dnia 8 na 9 lutego 1930 roku o godzinie 2-ej wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Józefa Wójcika, zamieszkałego we wsi Zygmuntów, gminy Klonowa, podczas którego spaliło się: stodoła ze zbożem, obora, szopy, 20 kur i różne narzędzia rolnicze, ogólnej wartości na sumę 3,650 złotych. Spalone zabudowania ubezpieczone były na sumę 3 560 złotych. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia to pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez poszkodowanego Józefa Wójcika.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
2. Jeżepole, obejmującą: osadę Janusz, kolonję Jeżepole, kolonję Kornelin, kolonję Walknówek, kolonję Zygmuntów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza