-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Żmuda

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Żmuda, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Lututów, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Żmuda,  kol. i fol., pow. wieluński, gm. i par. Lututów, odl. 20 w. od Wielunia. Kol. ma 10 dm., 103 mk.; fol. 1 dm., 7 mk.; os. 1 dm., 7 mk. W 1827 r. było 4 dm., 16 mk.; osada należała do pow. ostrzeszowskiego.

Spis 1925:
Żmuda, wś, pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 123. Mężczyzn 62, kobiet 61. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 123. Podało narodowość: polską 123.

Wikipedia:
Żmuda-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W 2005 roku nazwa ''Żmuda wieś" została administracyjnie zmieniona na "Żmuda, część wsi Lututów", co oznacza, że wieś Żmuda została dzielnicą (ul. Wieluńska) Lututowa.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 94

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Franciszku Rawickim, wierzyc. sumy 1.200 rb. z %, zabezp. na folw. Zmuda-Lututów cz. I i II, pow. Wieluńskiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d.4 maja 1925 r. w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
23. Zmuda, obejmującą wieś Zmudę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 15

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Władysławie Domagalskim, właścicielu działki gruntu nr 10, o powierzchni 3 dzies. 1805 saż. z folw. poduch. Żmuda-Lututów część I i II, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 28 sierpnia 1939 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 24/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza